דף הבית

הרשם  |  התחבר

מאמרים על: מס ערך מוסף 

הטלת מס ערך מוסף על פיצוי בשל מכירת זכות ולא בגין אי מתן שירות
מאת מנחם כהן
ע"א 2495/14 י.א.נ.י יועצים בע"מ נ' מנהל מע"מ ת"א - הטלת מע"מ על פיצוי בשל מכירת זכות (ולא בגין אי מתן שירות)

מינוי נציג של תושב חוץ
מאת מנחם כהן
פרק י' לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן - חוק מע"מ, או החוק), מסדיר את צורות הרישום של עוסק, מלכ"ר ומוסד כספי. סעיף 60 לחוק בא להסדיר את אופן רישומו של חייב במס בישראל, שהינו תושב חוץ

חשבונות עסקה, חשבוניות מס באינטרנט ומה שביניהם
מאת רועי ברק
המאמר nדבר על המעמד החוקי של חשבון עסקה, למי מגיעה ההקלה, למה עדיף להוציא חשבון עסקה באינטרנט ומה הקשר לתוכנות מחשב להפקת חשבוניות.

עוסק פטור או עוסק מורשה?
מאת מעוז גביר, רו"ח
על ההתלבטות בסיווג בין עוסק פטור ועוסק מורשה והשיקולים בעד וכנגד.

תיקון לתיקון 37 לחוק מס ערך מוסף
מאת מאגר מסטקס המכון למסים
התיקון לתיקון 37 לחוק מס ערך מוסף הינו תיקון עקיף מס' 10 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010, התשס"ט-2009 (להלן - חוק ההתייעלות) ופורסם בספר חוקים 2334 התשע"ב

התקרה של עוסק פטור לשנת 2012 76884 ולא תקרה של 100000 לעוסק פטור
מאת רו"ח אלי אייל
עוסקים רבים מתקשרים למשרדי לברר אם מעמ העלה את התקרה לרישום עוסק פטור ל - 100,000 שקל. העלאת התקרה נדחתה לשנת 2014 .
התקרה לשנת 2012 לרישום עוסק פטור במעמ היא 76,884 שח.

מיהו עוסק פטור במס ערך מוסף.
מאת אייל אלי רואה חשבון אלי אייל רואה חשבון
בעל עסק חדש שוקל להירשם בתור עוסק פטור. האם הוא רשאי להירשם כעוסק פטור ? האם הוא יכול לעבור ממעמד של עוסק מורשה למעמד של עוסק פטור.

קיזוז מעמ על חשבוניות באיחור של יותר משישה חודשים
מאת אלי אייל
לא ניתן לנכות מס תשומות אם חלפו שישה חודשים מיום הוצאת החשבונית. בפרקטיקה, מכתב הסבר בצרוף הדוח , המופנה לסגן מנהל תחנת מע"מ האזורי, עשוי להביא לאישור ניכוי מס תשומות על חשבוניות שדווחו באיחור.

דיווח מעמ מפורט בשנת 2012
מאת , רואה חשבון מוסא ג'ריס
תיקון 37 לחוק מע"מ נדחה ל- 1/1/2014.
מי חייב בדיווח מפורט למע"מ בשנת 2012?

מעמ תשומות סבירות התקיימות עסקה בעתיד תאפשר ניכוי מס תשומות כיום
מאת ארצי את חיבה
בימים אלו ניתן פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי בעניין לפריס אחזקות (ע"מ 1176-08). עניינו של פסה"ד בחברה המסווגת כעוסק מורשה, אשר רכשה בשנת 1999 מספר קומות משרדים

דוח מקוון למס ערך מוסף - הלכה למעשה
מאת גיל בוכוייץ
לאור חובת הדיווח המקוון למע"מ שנכנסה לתוקף כבר בשנת 2010 אנסה במאמר זה "לשפוך מעט אור" על הנושא ולתת מידע ראשוני לך העוסק כיצד לפעול בהקשר ליישום חובת דיווח זו.

תנו לבכם למס ערך מוסף הן בהסכמים והן בהליכים משפטיים
מאת עו"ד ורו"ח איתן אסנפי
בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט העליון הודגשה חשיבות ההתייחסות המפורשת למע"מ הן בהסכמים מסחריים והן בליטיגציה. מאמר זה סוקר את הדברים עבורכם.

קבוצות רכישה הדין החדש והוראות התחולה
מאת גילה אסייג
במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 -2012 שעבר לאחרונה בקריאה שלישית, נוספה חלופה נוספת בהגדרת עסקת אקראי לחוק מס ערך מוסף (ראה מבזק מס מספר 373). במסגרת חלופה זו מכירת זכות במקרקעין ע"י מוכר (שאי

פתיחת עסק חדש
מאת דוד ארבל
המאמר בוחן את האפשרויות השונות להתאגדות של עסק במעמ. מה התנאים המאפשרים להיות עוסק מורשה,עוסק פטור.

דיווח מקוון למס ערך מוסף - שינויי חקיקה עקב פירסום חוק ההתייעלות הכלכלית
מאת דותן אליהו
התיקון לחוק מע"מ, שנחקק במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית, שינה את אופן הדיווח התקופתי ואת תוכן הדיווח. בהתאם לתיקון, העוסקים ידווחו חודשית על עיסקאותיהם ותשומותיהם בדיווח מקוון וחתום בחתימה אלקטרונית.

ייחוס הפרשי הון לשנים סגורות בלבד גם מקום
מאת גילה אסייגג
בימים אלו ניתן פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי ע"מ 1117/05 הכהן נ' פקיד שומה ת"א 3 הדן בין השאר בשאלה המשפטית לאיזה שנות מס יש לייחס הפרשי הון בלתי מוסברים, לשנות מס הפתוחות בלבד או גם לאלו הסגורות? ביה

חוק מע''מ חייב לעבור עדכון שימנע ממאות אלפי אנשים להיות עבריינים
מאת ליאור וורסל
המצב הקיים היום בחוק מע"מ גורם למאות אלפי עוסקים להיות עבריינים בלי מודע

האם מס תשומות יקוזזו בערכיהם הריאלי או הנומינלי ?
מאת ליאור וורסל
מנהל מע"מ חייב במס עסקאות ריאלי בשומה שהוצאה לפי מיטב השפיטה, מה דין התשומות ?

מס ערך מוסף מס תשומות בגין עסקה עתידית הלכת צביון עא 1651.08
מאת שלומי לוי
הקדמה - בדרך כלל ניתן לצפות מראש ובוודאות את יעוד התשומות בעת רכישתן ובמידה ושונה יעודן, צריך העוסק לשנות את דיווחיו בהתאמה לשינוי - יכול ויצא נשכר, יכול ויצא חייב.

מס ערך מוסף תשומות בגין הליך פלילי עש סאמי שיבלי
מאת שלומי לוי
ביום 08.04.2010, ניתן בבית המשפט המחוזי בנצרת פס"ד ע"ש 002/10 בעניין סאמי (להלן: "פס"ד סאמי"). פס"ד דן בשאלה של ניכוי מס תשומות שהוציא המערער במשפט פלילי שהתנהל נגדו.

איך נבצע דיווח למעמ על גבי טופס מקוון?
מאת עמי אביטן
כחלק מתיקון לחוק מע"מ הוחלט שהחל משנת 2010 תחול חובת דיווח מקוונת של המע"מ, בנוסף לדו"חות הרגילים לעסקים מסוימים, כאשר משנת 2012 הדיווח המקוון יחליף לחלוטין את דו"חות המע"מ כפי שהם היום. הדו"ח המקוון

הכנות נפשיות לקראת שינוי החקיקה בשנת 2010
מאת ליאור וורסל
כחלק מהמלחמה בחשבוניות הפיקטיביות, שונתה החקיקה ועבודת הנהלת החשבונות משנת 2010 הולכת להיות קשה ביותר, שעות רבות יוקדשו על כל תיק

תמצית החידושים במס ערך מוסף ומשמעותם לפי חוק ההתייעלות הכלכלית -חלק ראשון
מאת אייל אלי
הכתבה עוסקת בשינוי ההתייחסות לעוסק פטור. הוגדלה התקרה.

עוסקים - היזהרו עם רישום החשבוניות, יש לכם מטלה נוספת
מאת יורם שיפר
מהיום מוטלת על כל עסק לוודא שהחשבוניות עבור ההוצאות אותן הוא רושם בספריו ומקזז את מע"מ התשומות - היו תקינות, חוקיות, מפיק החשבונית הינו עסק רשום במע"מ, בעל אישורים נאותים ובתוקף.

על מס הערך המוסף
מאת דוד סונינו
בעקרון, כל החלטה של ממשלה בכלל ובישראל בפרט יכולה ליצור הזדמנויות כלכליות ומאידך גם לגרום לבעיות כלכליות.
לפיכך, ראוי כי החלטות כאלו תקבלנה דרך תהליך שיטתי הלוקח בחשבון משתנים רבים ככל האפשר. הבעיה, אנו בדרך כלל מנתחים היום במונחי האתמול עבור המחר. הינו, הנתונים שבידינו הם בדרך כלל נתוני האתמול, העבר. בין אם זהו עבר רחוק ו/או עבר קרוב יותר. נתונים אלו מהווים דרך קבע כבסיס להערכות המתבצעות היום בהווה כדי לתכנן את המחר העתיד.

קבוצות רכישה - פרקטיקה וזהירות ממוקשים - מדריך (חלק ג')
מאת דר' אריה ליבוביץ'
תקציר: הכותב הינו ממומחי המס המובילים והמוכרים בישראל ומי שליווה קבוצות רכישה רבות בישראל לצד קבוצות קניה בחו"ל.
" נדגיש מומלץ לכל מי שמארגן קבוצת רכישה לדאוג למומחה מיסוי שילווה אותו ואת עריכת ההסכמים (אם אותו מומחה יסכים ניתן להופכו לעורך הדין של הפרויקט) הפאשלות והכשלים בתחום זה גדולים במיוחד שלא לדבר על הסיכון בעבירה פלילית וסיכון גדול יותר בקנס לכן מומלץ להיות מגובה בחוות דעת מקצועית."

קבוצות רכישה - פרקטיקה וזהירות ממוקשים - מדריך (חלק א')
מאת דר' אריה ליבוביץ'
הכותב הינו ממומחי המס המובילים והמוכרים בישראל ומי שליווה קבוצות רכישה רבות בישראל לצד קבוצות קניה בחו"ל:
" נדגיש מומלץ לכל מי שמארגן קבוצת רכישה לדאוג למומחה מיסוי שילווה אותו ואת עריכת ההסכמים (אם אותו מומחה יסכים ניתן להופכו לעורך הדין של הפרויקט) הפאשלות והכשלים בתחום זה גדולים במיוחד שלא לדבר על הסיכון בעבירה פלילית וסיכון גדול יותר בקנס לכן מומלץ להיות מגובה בחוות דעת מקצועית."

המע''מ על מכירת מוניטין ל''תושב חוץ'' - הוא בשיעור אפס
מאת יניב גבריאל
תושב ישראל מוכר מוניטין לתושב חוץ.

השאלה היא:

האם עסקה זו חייבת בתשלום מס ערך מוסף ?

עסקאות בניירות ערך - חייבות במס ערך מוסף ?
מאת יניב גבריאל
אנו נדרשים לשאלה - האם מכירת נייר ערך היא עסקה החייבת במס ערך מוסף(?); ואם התשובה על השאלה הזו היא חיובית, השאלה הנוספת היא - מהו מחיר העסקה?

וודאות מיסויית בניכוי מס התשומות. האמנם?
מאת גיל רוזנשטוק
עקרון הקבלת ההוצאות להכנסות מעוגן בסעיף 41 לחוק מע"מ, לפיו אין לנכות מס תשומות אלא אם הן לשימוש בעסקה חייבת.

המחבר מציב את נקודות הקיצון, בהן ברור אם ניתן לנכות את מס התשומות, אם לאו, ועובר לסקירת הפסיקה במקרים אפורים וגבוליים, כמו גם העלאת תהיות לגבי דוגמאות הניצבות בתווך, בין נקודות הקיצון:

תשומות מעורבות, תשומות שלא הגיעו לכלל עסקה חייבת, תשומות ששימשו בעקיפין בעסקה חייבת, וכן תשומות ששימשו בעסקה שתחילתה חייבת וסופה פטורה (או שתחילתה פטורה וסופה חייבת), זאת עקב שינוי ייעודם של התשומות, שינוי דין העסקה - אם חייבת היא אם לאו, או שינוי המציאות.

<< לדף הקודם   לדף הבא >>


מורנו'ס - שיווק באינטרנט

©2022 כל הזכויות שמורות

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים

לכותבי מאמרים:
פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
תנאי שימוש במאמריםמאמרים בפייסבוק   מאמרים בטוויטר   מאמרים ביוטיוב