דף הבית

הרשם  |  התחבר

מאמרים על: מס בולים 

מדריך להשבת מס בולים ששולם על משכנתאות שנלקחו עובר ל-1.1.2005
מאת דר' אריה ליבוביץ'
בעקבות החלטת בית המשפט יכול כל מי שלקח משכנתא לפני ה-1.1.2005 לבקש החזר של מס הבולים אותו שילם בגין ריבית ההלוואה של המשכנתא.

ניתן לדרוש החזר בגין מס בולים ששולם על משכנתאות לפני 1.1.2005
מאת דר' אברהם אלתר
לפני כחודש ניתנה החלטה בבית המשפט העליון בפרשת שיכון ובינוי, בעקבותיה יכול מי שלקח משכנתא לפני ה- 1.1.2005 (המועד בו בוטל מס בולים על משכנתאות) לבקש החזר חלקי על מס הבולים ששולם בביול הסכם ההלוואה של המשכנתא.
העילה להחזר מקורה בקביעת בית המשפט העליון כי מס הבולים יחושב על קרן ההלוואה בלבד, ללא מרכיב הריבית. הבנקים למשכנתאות פעלו עד היום בניגוד לכך וגבו מס בולים לפי סכום ההחזר הכולל של ההלוואה (קרן + ריבית).

החזר בגין מס הבולים על משכנתאות
מאת דר' אריה ליבוביץ'
ביום ה-6.2.06 דחה בית המשפט העליון את בקשת המדינה לקיום דיון נוסף (דנ"א 4239/03) בפסק הדין בעניין שיכון ובינוי בעליון (ע"א 222/00, 658/00), אשר ניתן במהלך שנת 2003. בעקבות דחית בקשת המדינה זכאי כל מי שלקח משכנתא לפני ה-1.1.2005 (התאריך בו בוטל מס הבולים על משכנתאות) לדרוש החזר בגין תשלומי מס בולים.

מס בולים
מאת דר' אריה ליבוביץ'
ראבי חברה קבלנית לבנין שואלים:
חוזה הכולל תוספת נחתם ב - 2005 והביול נעשה על סכום החוזה ללא התוספת.
עבודות הבנייה עבור התוספות התחילו בשנת 2006.
השאלה:
האם צריך לבייל לפי תאריך החוזה או לבייל לפי תאריך תחילת העבודה.

כיצד לקבל החזר מס בולים ששולם על משכנתאות
מאת דר' אריה ליבוביץ'
ביום 6.2.2006 דחה בית המשפט העליון את בקשת המדינה לדיון נוסף בסוגיה של אופן חישוב מס הבולים.

החזר בגין מס הבולים על משכנתאות
מאת דר' אריה ליבוביץ'
ביום ה-6.2.06 דחה בית המשפט העליון את בקשת המדינה לקיום דיון נוסף (דנ"א 4239/03) בפסק הדין בעניין שיכון ובינוי בעליון (ע"א 222/00, 658/00), אשר ניתן במהלך שנת 2003. בעקבות דחית בקשת המדינה זכאי כל מי שלקח משכנתא לפני ה-1.1.2005 (התאריך בו בוטל מס הבולים על משכנתאות) לדרוש החזר בגין תשלומי מס בולים. נסביר בפסק הדין העליון שאת ביצועו ביקשה המדינה לעכב, קבע בית המשפט העליון כי כאשר משולם מס בולים על בסיס תשלומים עיתיים לדוגמא תשלום קבוע הניתן אחת לחודש במשך 20 שנה, הרי שהיות וכל מס הבולים משולם עכשיו, גם בגין התשלומים שיעשו בעוד 20 שנה.

מס בולים
מאת דר' אריה ליבוביץ'
ראבי חברה קבלנית לבנין שואלים:
חוזה הכולל תוספת נחתם ב - 2005 והביול נעשה על סכום החוזה ללא התוספת.
עבודות הבנייה עבור התוספות התחילו בשנת 2006.
השאלה:
האם צריך לבייל לפי תאריך החוזה או לבייל לפי תאריך תחילת העבודה

כיצד לקבל החזר מס בולים ששולם על משכנתאות
מאת דר' אריה ליבוביץ'
ביום 6.2.2006 דחה בית המשפט העליון את בקשת המדינה לדיון נוסף בסוגיה של אופן חישוב מס הבולים. לאור דחיית בקשת המדינה, נותר עומד על כנו פסק דין של בית המשפט העליון שניתן בעבר (עוד בשנת 2003), הקובע כי אופן חישוב מס הבולים כפי שנעשה ע"י המדינה במשך שנים היה שגוי.

השבת מס בולים ששולם במועד לקיחת משכנתא
מאת דר' אריה ליבוביץ'
השבת מס בולים ששולם במועד לקיחת משכנתא

כיצד לקבל החזר מס בולים ששולם על משכנתאות
מאת דר' אריה ליבוביץ'
כיצד לקבל החזר מס בולים ששולם על משכנתאות

החזר בגין מס הבולים על משכנתאות
מאת דר' אריה ליבוביץ'
החזר בגין מס הבולים על משכנתאות

מס בולים
מאת דר' אריה ליבוביץ'
ראבי חברה קבלנית לבנין שואלים:
חוזה הכולל תוספת נחתם ב - 2005 והביול נעשה על סכום החוזה ללא התוספת.
עבודות הבנייה עבור התוספות התחילו בשנת 2006.
השאלה:
האם צריך לבייל לפי תאריך החוזה או לבייל לפי תאריך תחילת העבודה.

החזר בגין מס הבולים על משכנתאות ועל רכישת רכב
מאת דר' אריה ליבוביץ'
החזר בגין מס הבולים על משכנתאות ועל רכישת רכב

מיסוי נאמנויות - תקבולים מנאמנות: המלצה לדרך מיסוי ראויה
מאת דר' אברהם אלתר
. מה עתיד מיסוי נאמנויות נדל"ן בישראל ובחו"ל? זאת ללא כל קשר להמלצות ועדת מיסוי נאמנויות שאת בראשותה, אך מתוך אמונה מקצועית שתתחשבו בכך!

חיוב לקוחות חברה להשכרת רכב במס בולים
מאת דר' אריה ליבוביץ'
חיוב לקוחות חברה להשכרת רכב במס בולים

הילכת העיקר והטפל בחוק מס הבולים: כלי פרשני להפחתת נטל המס
מאת דר' אריה ליבוביץ'
הילכת העיקר והטפל בחוק מס הבולים:
כלי פרשני להפחתת נטל המס

מס בולים: אזהרה: אין לקבוע סכומי מקסימום במסמך
מאת דר' אריה ליבוביץ'
מס בולים: אזהרה: אין לקבוע סכומי מקסימום במסמך

מס בולים: פטור ממס הבולים בהעברת מניות חברה פרטית שהיא איגוד מקרקעין: לא קיים פטור בהקצאה
מאת דר' אריה ליבוביץ'
מס בולים: פטור ממס הבולים בהעברת מניות חברה פרטית שהיא איגוד מקרקעין: לא קיים פטור בהקצאה

אזהרה לנישומים - הסכמי שומה חייבים בביול - כדאי למהר ולחתום
מאת דר' אריה ליבוביץ'
אזהרה לנישומים - הסכמי שומה חייבים בביול ? כדאי למהר ולחתום

מס בולים: האם קיים פטור לעסקת הלוואה
מאת דר' אריה ליבוביץ'
מס בולים: האם קיים פטור לעסקת הלוואה?

מס בולים: קביעת ערך הנשוא או התמורה במקום שאינו עולה לגדר מסמך
מאת דר' אריה ליבוביץ'
מס בולים: קביעת ערך הנשוא/התמורה במקום שאינו עולה לגדר מסמך

מס בולים: חתימת הסכם ללא מס בולים
מאת דר' אריה ליבוביץ'
מס בולים: חתימת הסכם ללא מס בולים

מס בולים: זהירות מחתימה (וביול) של הסכמים שבמועד חתימתם לא ברור אם המוסכם בהם יצא לפועל
מאת דר' אריה ליבוביץ'
מס בולים: זהירות מחתימה (וביול) של הסכמים שבמועד חתימתם לא ברור אם המוסכם בהם יצא לפועל

מס הבולים: היוון סכומי ערך הנשוא הקבועים במסמך בשיעור הריבית הריאלית
מאת דר' אריה ליבוביץ'
מס הבולים: היוון סכומי ערך הנשוא הקבועים במסמך בשיעור הריבית הריאלית

מס הבולים: חתימת הסכם בידי צד אחד בלבד
מאת דר' אריה ליבוביץ'
מס הבולים: חתימת הסכם בידי צד אחד בלבד

תכנון נכון של מס הבולים כיצד- קביעת צד להסכם כחייב בתשלום: נכון למסמכים שנחתמו לאחר ה - 1.6.2003.
מאת דר' אריה ליבוביץ'
תכנון נכון של מס הבולים כיצד? קביעת צד להסכם כחייב בתשלום: נכון למסמכים שנחתמו לאחר ה - 1.6.2003.

מס הבולים: כתיבת מסמך חלופי ככלי לחסכון במס בולים כאשר יש צורך לתקן או להחליף את המסמך שבויל
מאת דר' אריה ליבוביץ'
מס הבולים: כתיבת מסמך חלופי ככלי לחסכון במס בולים כאשר יש צורך לתקן/להחליף את המסמך שבויל

מס בולים: למנוע חובת ביול בהעברת מניות (שיעור 1אחוז )
מאת דר' אריה ליבוביץ'
מס בולים: למנוע חובת ביול בהעברת מניות (שיעור 1%)

כיצד להפחית את מס הבולים - ביטול קנסות ודמי פיגורים בחוק מס הבולים כאשר הנישום הסתמך על נוהג של רשויות המס
מאת דר' אריה ליבוביץ'
כיצד להפחית את מס הבולים - ביטול קנסות ודמי פיגורים בחוק מס הבולים כאשר הנישום הסתמך על נוהג של רשויות המס

צפויה להתגבר אגרסיביות הגביה בנושאי מס בולים
מאת דר' אריה ליבוביץ'
צפויה להתגבר אגרסיביות הגביה בנושאי מס בולים

<< לדף הקודם   לדף הבא >>


מורנו'ס - שיווק באינטרנט

©2022 כל הזכויות שמורות

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים

לכותבי מאמרים:
פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
תנאי שימוש במאמריםמאמרים בפייסבוק   מאמרים בטוויטר   מאמרים ביוטיוב