החזר בגין מס הבולים על משכנתאות ועל רכישת רכב
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

החזר בגין מס הבולים על משכנתאות ועל רכישת רכב 

מאת    [ 07/04/2006 ]
מילים במאמר: 1126   [ נצפה 4946 פעמים ]

 
 
לאחרונה פורסם בעיתונים כי ניתן לקבל החזר בגין מס בולים אשר שולם על משכנתאות וכן בגן מס בולים ששולם בגין רכישת רכב. ננסה לעשות מעט סדר בדברים ולהביא מדריך מעשי כיצד כדאי לפעול כדי לקבל את המס ששולם בחזרה.

מעט היסטוריה:

מהו מס הבולים ומתי הוא בוטל? מס בולים הינו במקורו מס ישן מאוד שהתפתח כבר לפני מאות שנים בארצות אירופה. המס מוטל על מסמכים ביחס לסכומים הנקובים בהם. המס מוטל בישראל כבר מתקופת המנדט והוא בוטל באופן מעשי החל מן ה-1.1.2006 (ללא מחיקת חוק מס הבולים עצמו). הטלת המס על משכנתאות והלוואות אחרות בוטלה עוד קודם לכן כבר ב-1.1.2005.

כיצד נגבה המס בישראל עד היום? במהלך השנים, המס כמעט נגבה בפועל ממרבית ההסכמים, אלא בחוזים שנחתמו מול המדינה (לרוב האזרח הקטן אינו חותם על חוזים כאלו) וכן במקרים בהם המדינה יכולה הייתה לבצע את הגביה בקלות (לדוגמא באמצעות הבנקים). כך שבפועל האזרח היה נפגש עם המס בעיקר כאשר היה לוקח הלוואה בבנק (לדוגמא: משכנתא) או כאשר היה רוכש רכב מן היבואן. נציין כי שתי עסקאות אלו הינם בדרך כלל העסקאות הגדולות ביותר מבחינה כספית בחייו של אדם מן השורה.

מאחר והמס בוטל כבר בתחילת השנה - מה עורר את הנושא מחדש? במהלך שנת 2003 קבע בית המשפט בפסק דין תקדימי שני עקרונות משפטיים חשובים בהקשר למס בולים. מס בולים מוטל לרוב בשיעור של 0.4% מן הסכום הנקוב בחוזה ההלוואה, משכנתא וכו' שאותו צריך לבייל (במספרים המדובר ב-1 - לכל 250 ?). באותו פסק דין תקדימי קבע בית המשפט כי כאשר חוזה שנחתם עוסק בתשלומים הנפרסים על פני תקופה יש להעריך את שווי הסכום הקבוע בו כיום (המונח המקצועי הוא "היוון") - בדוגמא של משכנתא, אם בן אדם לוקח 100,000$ הלוואה אך עם הריבית במשך השנים הוא מחזיר לבנק 200,000$ הרי שאת המס יש לחשב על פי הסכום היום במועד החתימה על חוזה ההלוואה (100,000$).עוד קבע בית המשפט כי את הסכום שעליו מוטל המס מחשבים ללא המע"מ. בדוגמא של רכישת מכונית. אם רכשתי מכונית ב-200,000 - והוספתי 16.5% מע"מ (זהו שיעור המע"מ כיום), כלומר 33,000 - הרי שהמס צריך להיגבות מתוך ה-200,000 - בלבד.

רשות המיסים שהבינה שלהחלטת בית המשפט יש משמעות כבדה לפיה היא גבתה במשך שנים מן האזרחים סכומי מס גדולים שלא בצדק ועתה יהא עליה להשיבם, ביקשה לעכב את ביצוע פסק הדין, כדי שתהיה לה הזדמנות לבקש הליך של "דיון נוסף" (המדובר בהליך חריג מאוד) בית המשפט העליון הסכים לעכב את ביצוע פסק הדין עד להחלטה באותו הליך חריג של "דיון נוסף". ואכן רק עתה ב-6.2.2006 החליט בית המשפט העליון בבקשת רשות המיסים לקיים "דיון נוסף", כי אין הוא מוכן לקיים דיון נוסף ולדון בשאלות העולות מהחלטת בית המשפט העליון משנת 2003 לגופן. תוצאת החלטה זו של בית המשפט הינה שפסיקת בית המשפט העליון משנת 2003 נותרה על כנה ורשות המיסים חייבת כמו כל גוף או אדם אחר במדינה לפעול בהתאם להחלטת בית המשפט העליון.
נציין כי בהליכים משפטיים שהתנהלו במהלך השנים עם נישומים שונים, חזרה רשות המסים והודיעה לבית המשפט כי עיכוב הביצוע: "חיוני לצורך הערכות מתאימה לביצוע ההיוון. המדינה ציינה כי אם תדחה העתירה יבוצע פרסום בנושא ומי שביל ביתר, יוכל לבקש החזר מס... ". בפועל על אף דחיית עתירת רשות המסים לדיון נוסף טרם פורסמו על ידה הוראות כלשהן.

להלן נציג מדריך מעשי כיצד כדאי לפעול בכדי לבקש את השבתו של אותו מס בולים מיותר ששולם על ידי האזרחים.

מדריך מעשי: כיצד לקבל בחזרה מס בולים ששולם על משכנתאות:

להלן ננסה ליתן מעין מדריך קצר וממצה על איך מבקשים את ההחזר, מה תהיה תשובת רשות המיסים וכדומה:

1. כיצד יודעים מהו סכום הביול ששולם? בהסכמי משכנתא מצוי פעמים רבות טופס הקרוי "תשלום הוצאות לבנק". בטופס זה מחושב ומופיע סכום מס הבולים ששולם על ידכם. הסכום הינו 1? מס בגין כל 250 ?. בטופס זה מופיע בדרך כלל המידע מה היה סכום הקרן של ההלוואה ומהו סכום ההחזר של ההלוואה (קרן בתוספת ריבית) ומס הבולים ששולם עד היום שולם תוך חישוב סכום ההחזר (1 - לכל 250 - של קרן ההלוואה בתוספת הריבית) ולא סכום קרן ההלוואה בלבד.

2. מהו הסכום שמגיע לנו כהחזר? למעשה יש לקבל החזר מן האוצר בגין מס הבולים ששולם בגין הריבית (ולא בגין קרן ההלוואה). כלומר חישוב סכום הריבית לחלק ל-250 - ייתן לנו את סכום ההחזר המגיע לנו.

3. אל מי פונים וכיצד? הפניה צריך שתעשה אל רשות המיסים ("המנהל" בלשון החוק) ויש לערוך את הפנייה בכתב, בתוספת נימוקים לבקשה והמסמך שבויל. העילה לבקשת ההשבה בלשון החוק הינה "מסמך שבויל ביתר".

4. מה לעשות אם בקשתכם תידחה? אפשר לפנות בתביעת השבה לבית משפט. עשו זאת בעצמכם. בית משפט יעזור לכם אם תסרב הרשות. יש בכך אי כיבוד פסק דין של בית המשפט העליון.

5. האם חלה התיישנות על הבקשה להשבת מס בולים? בשונה מחוקי מס אחרים, חוק מס הבולים קובע תקופת התיישנות קצרה מאוד. השבה ניתן לבקש רק כשנתיים ממועד ביול המסמך (וכזכור החל משנת 2005 כבר כלל לא משולם מס בולים על משכנתאות). יחד עם זאת במקרה דנן היות ועיכוב ביצוע החלטת בית המשפט העליון התבקש על ידי המדינה ייתכן ויתירו את ההשבה אף לתקופה של שלוש וארבע שנים אחורה.

6. האם יש לפנות לרו"ח או יועץ מס בכדי לערוך פניה להשבת סכום הביול? באופן עקרוני ניתן לפנות באופן עצמאי לרשות המיסים בהתאם לאופן שהוסבר לעיל. יחד עם זאת במידה והחלטתם לפנות ליועץ מס או רו"ח שיבצע זאת עבורכם, מומלץ לקבוע כי שכרו ייקבע כאחוז מסוים בלבד מן הסכום שיושב וללא תשלום מראש.

7. מועד הפניה? מומלץ לפנות כבר כיום בכדי למנוע התיישנות בעתיד. יחד עם זאת עליכם לדעת כי התשובה הראשונית לבקשתכם תהיה ככל הנראה שלילית (זו עמדת רשות המיסים כיום) עד שיתקבל פסק דין של בית המשפט שיחייב את רשות המיסים לחזור בה מסירובה לפעול על פי הלכת בית המשפט העליון.

8. להלן נביא גם דוגמא מספרית - אזרח לוקח משכנתא על סך 150,000$ למשך 25 שנה. לאחר חישוב הריביות אותן הוא משלם, יוצא שבפועל לאחר 25 שנה הוא ישלם החזרים בסכום של 300,000 $ לבנק. מתוך סכום זה היה מחשב הבנק את מס הבולים בו התחייב הלקוח שלקח את המשכנתא (ולא מתוך ה-150,000$). בדוגמא שלנו המדובר 1200$ - כמעט 5700 ?. יישום החלטת בית המשפט העליון אשר עוכבה עד עתה על ידי רשות המיסים, תביא לכך שכיום ניתן לדרוש החזר בגין מס הבולים ששולם היות ולצורך חישוב המס היה על הבנק להתחשב בסכום ההלוואה (150,000$ ולא בסכום ההחזר לאחר הריביות) מכאן שבדוגמא שלנו היות וניתן לדרוש החזר בגין מס הבולים ששולם בשל הריביות אותן גבה הבנק, המדובר בהחזר של 600$ (בתוספת ריבית והצמדה) - כמעט 2850 ?.

מדריך מעשי: כיצד לקבל בחזרה מס בולים ששולם על רכישת רכב:

באופן עקרוני המדובר באותם עצות שמנינו לעיל באשר למשכנתאות אלא שהפעם מדובר בהחזר מס הבולים ששולם על המע"מ ולא על ריבית. בנוסף במקרה זה החזר מס הבולים מגיע גם על רכבים שנרכשו במהלך שנת 2005. ניקח לדוגמא רכב שנרכש בשנת 2005. הרכב עלה 200,000 - והמע"מ ששולם בגינו (17% באות הזמן) היה 34,000 ?. סך הכל מס הבולים ששולם על ידי הקונה היה 936 ?. מתוכו מגיע לו החזר של 136 ?.
עורך דין אריה ליבוביץ - אודות כותב המאמר:


עוסק במיסוי בינלאומי, מיסוי נאמנויות, מיסוי מקרקעין, מע"מ, ירושת וצוואות - לרבות הלבנת הון, מיסוי יהלומנים, מיסוי ענף ההי-טק, רילוקיישן( relocation) ועוד.
מחבר הספרים: "אמנות מס - 111 טבלאות השוואה"; אנציקלופדיית אמנות מס כרך ב'; "נאמנויות ומיסוי נאמנויות" ; '"חוק מס הבולים"; סדרת ספרי מס ערך מוסף (כרכים א'-ד'); בעל מדור קבוע: לתכנוני מס בירחון "ידע למידע". ובעיתון "ליצואן" של מכון היצוא הישראלי, מחברם של עשרות פרסומים בירחונים מקצועיים; מרצה ב: לשכות עורכי הדין, רואי החשבון ומכון היצוא הישראלי. מ"מ יו"ר ועדת המיסים וסגן יו"ר ועדת הנאמנויות בלשכת עוה"ד בת"א.
ליצירת קשר - טל: 077-7051717; E- mail: aryetax@gmail.com; סלולרי: 599600 - 0544, מקור המאמר באתר המשרד - http://www.atax.co.ilמאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב