דף הבית

הרשם  |  התחבר

מאמרים על: מיסוי בינלאומי 

היבטי מס הכנסה ברילוקיישן
מאת אבי באבאי
במאמר להלן נתייחס למצב בו תושב ישראל המבצע עבודה במדינת חוץ עבור מעביד ישראלי ושהייתו באותה מדינה עלתה על 4 חודשים רצופים. המצב המתואר לעיל מטופל על ידי כללי מס הכנסה מיוחדים (להלן - "הכללים") שעניינם

טופס 150 החדש תקנה שהציבור יכול לעמוד בה
מאת ארצי את חיבה
אחד הנספחים שיש לצרף לדוח השנתי (הן ליחיד והן לחבר בני אדם) הוא טופס 150 המהווה הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ (להלן: "חברה זרה").

הודו נמשך המאבק לגבי סמכות מיסוי במכירה עקיפה של חברה חוק עוקף בגץ
מאת ארצי את חיבה
בחודש ינואר 2012 ניתנה הכרעה ע"י ביהמ"ש העליון בהודו בעניין חברת וודאפון, ובכך נקבעה הלכה המשפיעה באופן מהותי על אופן מיסוי של תושבי חוץ המשקיעים בחברות תושבות הודו.

בניגוד לעמדת המכס - ונטילים מגומי לניפוח צמיגים, יהיו פטורים ממס קניה
מאת עו"ד גיל נדל
בנוגע לעתיד - יבואנים של ונטילים מגומי מגופר לניפוח צמיגי רכב, יהיו פטורים כעת מתשלום מס קניה במשלוחים עתידיים, מכאן ואילך, אלא אם יוגש ערעור על ידי המכס ותתהפך התוצאה.

מסגרת של חברה ישראלית מאפשרת פטור ממס לתושב חוץ במכירת נכסים בישראל
מאת ארצי את חיבה
סעיף 89(ב) לפקודה מחייב תושב חוץ במס על רווח הון שנצמח בישראל. מקום צמיחת רווח הון, נקבע בהתאם למיקומו של הנכס. כך, תושב חוץ המוכר נכס המצוי בישראל יהיה חייב במס רווח הון.

נאמנויות קיבלת 100 אלף שקל מנאמנות ייתכן שעליך להגיש דוח
מאת ארצי את חיבה
פרק הנאמנויות שבפקודה שנכנס לתוקף ביום ה-1/1/2006 (להלן: "פרק הנאמנויות") מטיל חובות דיווח שונות באשר לשחקנים השונים הקשורים לנאמנות ובהם היוצר, הנאמן והנהנה, אשר החליפו חובות דיווח קודמות שנחקקו במסג

חישוב שיעור החזקה בעקיפין בחנז וחמיז
מאת ארצי את חיבה
סעיף 75ב' לפקודה הדן במיסוי בעל שליטה בחברה נשלטת זרה ("חנ"ז"), קובע כאחד התנאים לקיומה של חנ"ז הוא כי למעלה מ- 50% באחד או יותר מאמצעי השליטה בחנ"ז מוחזקים, במישרין או בעקיפין, בידי תושבי ישראל.

מוסד קבע בישראל של חברה זרה החלטת מיסוי
מאת ארצי את חיבה
לאחרונה פרסמה רשות המסים החלטת מיסוי העוסקת בשאלת מוסד הקבע בישראל של חברה זרה, לה מיזם משותף עם חברה ישראלית.
להלן נעמוד על פרטי העובדות, הסדר המס שניתן ושאלות שמתעוררות ביחס להחלטת המיסוי.

מיסוי עובד על הקצאת אופציות במקרה של ניתוק תושבות
מאת ארצי את חיבה
מקרים בהם מוקצות לעובדים על ידי מעסיקיהם מניות או אופציות ולאחר מכן מבצעים אותם עובדים Relocation למדינת יעד אחרת, הינם שכיחים למדי.

תושב חוזר ותיק חייב להגיש דוח רק בשל החזקותיו בחברות זרות
מאת ארצי את חיבה
לאחרונה נתקל משרדינו בשאלות שהועלו על ידי עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים בדבר חובת הגשת דוח בישראל, ובעיקר בעניין הצורך לצרף לדוח כאמור (אם אכן יש צורך להגישו) את טופס 150 (הצהרה על החזקה בחבר בני

עידוד פעילות פיתוח תוכנה במולדובה
מאת ארצי את חיבה
לפני כחודש, אישרה ממשלת מולדובה חבילת תמריצים לחברות מקומיות העוסקות בפיתוח תוכנה. חבילת התמריצים הופעלה כבר לפני שנים, ועתה הינה מיושמת בשנית, בדרך של הפחתת עלות כוח האדם העוסק בפיתוח:

פטור ממס על חלוקת דיבידנד בין חברות תושבות האיחוד האירופי
מאת ארצי את חיבה
מדינות האיחוד האירופי קשורות במערכת הסכמים רב-צדדית בתחומים שונים, בעלי תוקף חוקי מחייב. בתחום דיני המס, הסכמים אלו נקראים "דירקטיבות", ואלו גוברים על דיני המס הפנימיים של כל אחת מן המדינות.

העדר סמכות מיסוי להודו במכירה עקיפה של חברה הודית
מאת ארצי את חיבה
לאחרונה ניתנה הכרעה ע"י ביהמ"ש העליון בהודו בעניין חברת וודאפון, והפך את פסיקתו השנויה במחלוקת של ביהמ"ש הגבוה לצדק של בומביי. בכך נקבעה הלכה המשפיעה באופן מהותי על אופן מיסוי של תושבי חוץ המשקיעים בח

גם פייסבוק מקימה חברות אופשור כדי לחסוך בעלויות המס
מאת קונסטנטין לויטנסקי
הרשת החברתית הענקית מארה"ב, מתכננת להנפיק מניות בבורסה בניו-יורק ונאלצת לחשוב כמה מדרכי תכנון המס הבינלאומי שהיא מבצעת ע"מ להקטין את חבות המס.

מיסוי חברה רק בעת חלוקת רווחיה השלכות מס במישור הבינלאומי
מאת ארצי את חיבה
החל משנת 2000, מנהיגה אסטוניה משטר מס מיוחד במינו: שיעור מס החברות הוא אפס, אולם בעת חלוקת רווחים על ידי חברה תושבת אסטוניה, קם חיוב במס בשיעור של 21%
("Distribution Tax").

הזדמנות חדשה לישראלים בעלי אזרחות אמריקאית להסדיר את מצבם מול רשויות המס בארהב
מאת אהוד קיש
ב 9 בינואר 2012 הודיע מס ההכנסה האמריקאי (ה- IRS) כי הוא מחדש את תוכנית הגילוי מרצון שלו לגבי הכנסות ונכסים לא מדווחים הנמצאים מחוץ לארה"ב - . (OVDP) Offshore Voluntary Disclosure Program

השקפת חברה ישראלית לצורך מס בארהב
מאת ארצי את חיבה
כללי ה-Check-the-box האמריקנים מאפשרים לסווג את הישות המשפטית הנבחנת, ולקבוע האם היא תהא ממוסה כחברה או כשותפות (או אף כ- disregarded entity), כלומר, כפופה למס חברות ככל חברה "אטומה" או ייחוס רווחיה

תושבות יחיד עמדת רשות המסים
מאת ארצי את חיבה
השבוע פרסמה רשות המסים חוזר מ"ה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.

מה בין סעיף 68א לפקודה והחוק לעידוד השקעות הון?
מאת ארצי את חיבה
בהחלטת מיסוי 6953/11 שפורסמה לאחרונה, נדונה בקשתה של חברה ישראלית (להלן: "החברה") אשר ביצעה שינוי במודל העסקי שלה, להיכלל במסגרת החוק לעידוד השקעות הון (להלן: "החוק"), וכי הכנסותיה יחשבו "הכנסות מוטבו

שליטה וניהול מישראל פסיקה תקדימית ועקרונות מנחים עמה ניאגו
מאת ארצי את חיבה
ביום 12 בינואר 2012, פורסם פס"ד על ידי כבוד השופט אלטוביה (עמ"ה 1029/00), אשר מחדד את העקרונות המנחים לפיהם חברה זרה תחשב לתושבת ישראל לצורך מס, ככל שהשליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל.

האמנה עם דנמרק כמייצגת שינויי מגמות באמנות המס של ישראל - המשך
מאת ארצי את חיבה
במבזקנו הקודם התייחסנו לאמנה החדשה למניעת כפל מס בין ישראל לדנמרק, שנכנסה לתוקפה החל מ- 1 בינואר 2012. להלן נקודות נוספות העולות מן האמנה, אותן מצאנו לנכון להביא בפניכם:

תכנון מס לעולים חדשים ותושבים חוזרים
מאת נינה אווניד
תכנון מס לעולים חדשים ותושבים חוזרים.
הטבות מס לעולים חדשים לאורך השנים
בחוק מס הכנסה היו קיימות מאז ומעולם הקלות מס לעולים חדשים.ההקלות כללו נקודות זיכוי, הנחות בגין הכנסות מסוימות והטבות לפעילות השק

האמנה עם דנמרק כמייצגת שינויי מגמות באמנות המס של ישראל
מאת ארצי את חיבה
בראשית חודש זה נכנסה לתוקפה האמנה החדשה למניעת כפל מס בין ישראל לדנמרק, חלף האמנה הישנה משנת 1967. האמנה החדשה מבוססת על אמנת המודל של ה- OECD ובמובנים רבים מדובר באמנה חדשנית המתייחסת למספר אספקטים ח

דיווח על חמיז וחנז תיבת סימון או תיבת פנדורה
מאת ארצי את חיבה
סעיף 5(5) לפקודה קובע כלל מקור לפיו יראו הכנסה שהפיקה חברה זרה העונה על הגדרת "חברת משלח יד זרה" (חמי"ז), הנובעת מפעילות במשלח יד מיוחד, כאילו הופקה בישראל (בגובה ההכנסה של בעלי המניות תושבי ישראל).

חנז חוזר מבהיר של רשות המיסים המשך
מאת ארצי את חיבה
בשבוע שעבר פרסמנו במבזק המס את התייחסותנו לחוזר מ"ה 2011\13 בנושא "סעיף 75ב - הבהרות לעניין סכום הרווחים שלא שולמו".

חנז חוזר מבהיר של רשות המיסים מחשיך את עיני בעל השליטה
מאת ארצי את חיבה
ביום 5 בדצמבר 2011 פורסם חוזר מ"ה 2011\13 בנושא "סעיף 75ב - הבהרות לעניין סכום הרווחים שלא שולמו". כותרתו ה"תמימה" של החוזר אינה מעידה על תוכנו. לדעתנו במקום שבו ניתן היה להבהיר בדרך פרשנית פשוטה נושא

מלכודת הדבש של התושבות האמריקאית
מאת ארצי את חיבה
ישראלים רבים מעתיקים את מקום מושבם לארה"ב ולאחר שהות ארוכת טווח שם, שבים להתגורר בישראל. כידוע, יחיד שהופך לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ (על פי פקודת מס הכנסה) משך 6 שנים או יותר, זכאי להטבות מס נדיב

תחולת מס על הכנסות גבוהות על תושבי חוץ
מאת ארצי את חיבה
במסגרת הצעת החוק לשינוי חברתי כלכלי, שנוסח בהמשך להמלצות ועדת טרכטנברג, מוצע להטיל "מס מיוחד להכנסות גבוהות". בהתאם להצעה זו, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על מיליון ש"ח (נכון לתחילת שנת המס 201

מיסוי דיבידנד בין חברות ישראליות בעקבות ועדת טרכטנברג
מאת ארצי את חיבה
אנו חיים בתפיסה שדיבידנד בין חברות תושבות ישראל לעולם פטור ממס חברות. טעות בידנו: סעיף 126(ב) לפקודה קובע, כי בחישוב ההכנסה החייבת של חברה ישראלית, לא תיכלל הכנסה מדיבידנד שמקורה בהכנסות שהופקו או שנ

נוהל חדש לגילוי מרצון , חלון הזדמנויות
מאת ארצי את חיבה
בתאריך 15.11.11 פרסמה רשות המיסים "נוהל גילוי מרצון על נכסים והכנסות מחוץ לישראל לתקופה שבין 15.11.2011 ועד 30.6.2012." (להלן : "הוראת השעה").הוראת שעה זו הינה בנוסף לנוהל גילוי מרצון משנת 2005, שפרסמ

<< לדף הקודם   לדף הבא >>


מורנו'ס - שיווק באינטרנט

©2022 כל הזכויות שמורות

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים

לכותבי מאמרים:
פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
תנאי שימוש במאמריםמאמרים בפייסבוק   מאמרים בטוויטר   מאמרים ביוטיוב