דף הבית

הרשם  |  התחבר

מאמרים על: מיסוי מקרקעין 

תמ"א 38 הקלות מס חדשות - התחדשות עירונית
מאת אריאל בן שטרית
במסגרת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, ותיקון 88 לחוק מיסוי מקרקעין שבח ורכישה, התווספו הקלות נוספות שיכולות להחיות פרויקטים אבודים של תמ"א 38.

תושב חוץ - הדרך למימוש פטור ממס שבח במכירת דירה
מאת אריאל בן שטרית
מאמר זה עוסק בסקירת אופן מימוש הפטור ממס שבח הניתן לתושב חוץ בבואו למכור דירה מזכה.

כיצד ניתן לדווח על הכנסות שכירות מבלי לשלם מס הכנסה גבוה?
מאת אמיר כרמי
יש כיום מספר אפשרויות לדיווח על הכנסות משכירות דירות מגורים. כיצד אבחר את המסלול המדויק ביותר עבורי ושיגרום לי לחבות מס וביטוח לאומי מינימלית

מכירת דירה יחידה; מכירה לפני תקופת המעבר ואחריה; תושב חוץ
מאת מנחם כהן
דוגמא 25.1: מכירת דירה יחידה; מכירה לפני תקופת המעבר ואחריה; תושב חוץ

ביום 1.1.2012 רכש יחיד תושב ישראל 2 דירות מגורים מזכות לראשונה בחייו. ביום 31.12.13 מכר היחיד דירה ראשונה בפטור ממס מכוח סעיף 49ב

מס רכישה על מקרקעין שאינם דירת מגורים
מאת מנחם כהן
סעיף 9(א) לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי במכירת זכות במקרקעין יהא הרוכש חייב במס רכישה, שישתלם בשיעור משווי המכירה, כפי שיקבע שר האוצר.

קבלת דירה - במתנה או בירושה?
מאת מנחם כהן
סעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין, (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 (להלן - החוק) מעניק פטור במכירת דירה מזכה שקיבל המוכר בירושה בהתמלא כל התנאים הבאים:

רכישת מקרקעין בחברה והפיכתה לחברת בית לפני מכירת המבנה
מאת מנחם כהן
1. תכנון המס

נישום העומד לרכוש בנין עסקי עשוי לשקול שתי אפשרויות:

א.רכישת הבניין מחברה שהינה איגוד מקרקעין;

ב.רכישת מניות באיגוד המקרקעין מבעלי המניות באיגוד.

הקצאת מניות באיגוד מקרקעין חייבת במס רכישה
מאת מנחם כהן
כידוע, הגדרת "פעולה באיגוד" בסעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין אינה כוללת הקצאת מניות[1].

מכירת מניות האיגוד או מכירת נכסיו?
מאת מנחם כהן
לפנינו חברה (איגוד מקרקעין), אשר רכשה מבנה ומימנה אותו באמצעות הלוואה. ערך המבנה עלה באופן ניכר ומשכך, בעלי המניות מעוניינים לממש את המבנה ולקבל במקומו כסף מזומן. עקב כך, לבעלי המניות קיימות 2 אפשרויו

תמ''א 38.2
מאת מנחם כהן
תמ"א 38.2 שאלות מכוונות

פטור חד פעמי במכירת 2 דירות מגורים ורכישת דירה במקומן
מאת מנחם כהן
פטור חד פעמי במכירת 2 דירות מגורים ורכישת דירה במקומן
(סעיף 49ה לחוק)

פטור לנכה, נפגע או בן משפחה של חייל שנספה
מאת מנחם כהן
נכה רכש דירה ביום 1.7.14 במחיר 1,300,000 ש"ח ובית עסק במחיר 2,000,000 ש"ח בתל אביב. בת זוגו שאינה נכה רכשה דירה מחצית השנה לפני נישואיהם ומאז דירתה מושכרת.

הגזירות הכלכליות- מס שבח- חלק א'
מאת עו"ד רויטל סולוביי
הגזירות הכלכליות הביאו עימן שינויים רבים בחוק מיסוי מקרקעין. לפניכם מאמר בן שני חלקים הסוקר את עיקרי השינויים במיסוי מקרקעין בכלל ובמס שבח ומס רכישה בפרט.

כיצד לבחור רואה חשבון בתל אביב
מאת שמעון הושיה
עסקים הממוקמים בתל אביב ואזור גוש דן זקוקים לרואה חשבון בתל אביב. זה אולי נשמע נדוש אבל הבחירה ברואה חשבון הממוקם בסמוך לעסק שלכם היא הבחירה הנכונה.

הפטור ממס שבח לאור תיקון מס' 76 לחוק מיסוי מקרקעין
מאת אלעד בן-בשט
להלן יסקרו השינויים שנעשו בחוק מיסוי מקרקעין בהיבטי הפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה, במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2013-2014.

חוק ההסדרים 2013- השפעתו על מיסוי מקרקעין
מאת טארק בשיר
במאמר זה נסקור את השינויים בחוק מיסוי מקרקעין מכוח חוק ההסדרים

שווי השוק קובע לא כשהתמורה בחוזה גבוהה יותר
מאת ארצי את חיבה
רקע: ביוני 2004 מכרה רבקה הרן ז"ל (המערערים יאלי הרן וגדעון הרן הינם יורשיה של רבקה הרן) את חלקה (1/3) בבניין מסחרי לחברת מ.ו השקעות בע"מ (עוררת מס' 3), בעסקת נטו, כאשר המיסים ותשלומים נוספים חלים על

שומה חלוטה לא סגורה הדרך לביטולה
מאת ארצי את חיבה
ביום 16 במאי 2012, התקבלה בביהמ"ש העליון (השופט גרוניס) החלטה ברע"א 596/12, לדחות בקשת רשות ערעור על החלטת ביהמ"ש המחוזי בתל אביב (השופטת אלשייך) בעניין צמנטכל, רומטק (להלן- החברה), רשות המיסים ואחרי

עסקת מקרקעין בידי תושב חוץ
מאת דר' אריה ליבוביץ'
תושבי חוץ רכשו קרקע בישראל בכוונה לבנות עליה בנין דירות למגורים, הם רכשו את הקרקע באופן פרטי. אם יבנו את הבניה באופן פרטי מה יהיו ההשלכות מבחינת מס על המכירה של הדירות?

אלמן שנישא בשנית נותר קרוב לאחי הנפטרת
מאת ארצי את חיבה
ביום 3 במאי 2012, ניתנה בביהמ"ש העליון הלכת נח'אש (ע"א 1617/10) ("המשיבים").

כיצד קובע פקיד השומה קיומה של דירת מגורים יחידה באמצעות תרגילים במתמטיקה עשרונית
מאת דר' אריה ליבוביץ'
לאחרונה החלו חלק מפקידי השומה לטעון כי מי שיש לו חלקים קטנים בבעלות במס' דירות, יחשב הדבר כאילו הוא כבר בעל דירת מגורים ראשונה ולכן לא יהיה זכאי להטבה במס רכישה שניתנת למי שרוכש דירת מגורים יחידה.

פריסת השבח גם לתקופת הבעלות בידי נותן המתנה
מאת ארצי את חיבה
ביום 14.2.2012 התקבל פסק דינה של ועדת ערר בעניין גוטצייט (ו"ע 1290-09).
בפסק נדונו שתי סוגיות: האחת - שיטת יחוס שווי הרכישה במכר חלקים לא מסויימים במקרקעין לגביהן נערך הסכם שיתוף קודם לכן.

עסקת קומבינציה ששונתה לעסקת תמורות אין התיישנות בהעדר דיווח והשווי הלכת נאות דברת
מאת ארצי את חיבה
ביום 13.2.2012 ניתן פס"ד בביהמ"ש העליון בעניין נאות דברת (להלן: "החברה") (ע"א 10793/08) העוסק בפרשנות שני הסכמים עוקבים שערכה החברה לרכישת חלקת קרקע, לעניין השאלה האם השתנתה העסקה עד כדי היווצרות עסקה

מחוברים ונתיקים לעניין מס רכישה וע מלונות צרפת ירושלים
מאת ארצי את חיבה
ביום 9/1/2012 התקבל פסק דינה של ועדת הערר בירושלים בעניין מלונות צרפת ירושלים בע"מ (להלן: "החברה", ו"ע 2010-01). הפסק נסוב אודות מלון בן 410 חדרים בירושלים, שהחל להיבנות בתחילת שנות ה- 90 ע"י בעליו.

היחס שבין שיעור מס היסטורי לרווחים ראויים לחלוקה
מאת ארצי את חיבה
סעיף 91(ו)- שיעורי מס היסטוריים - כידוע, במכירת נכס שנרכש לפני שנת המס 1960 יחולו הוראות סעיף 91(ו) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א - 1961 (להלן- "הפקודה"), הקובעות שיעורי מס מופחתים בהתאם לשנת הרכ

אי התרת דמי פינוי כנגד שבח מקרקעין סעיף 122
מאת ארצי את חיבה
ביום 27.12.2011 התקבל פסק הדין בעניין אליהו אברהם (ו"ע 1123/09) שקבע כי נישום אשר בחר לשלם מס הכנסה בגין הכנסות מדמי שכירות של דירות מגורים בבית דירות שהיה בבעלותו (להלן- נכס המקרקעין) לפי המסלול הקבו

אזרח ישראלי בעל אזרחות ארצות הברית לא העלמת מס פדראלי לא שילמת קנס
מאת דר' אריה ליבוביץ'
בשנים האחרונות, אזרחי ארצות הברית בכל העולם, מצויים בחרדה גדולה. זאת לאחר פרסום תקנות המוכרות, בשם FATCA אשר יחייבו את הבנקים לדווח על כל חשבון בנק השייך לאזרח או תושב ארצות הברית.

רואה חשבון אלי אייל מנהריה דורש מראש העירייה לבטל גידול באגרת שלטים והקטנת מיסי הארנונה
מאת רואה חשבון אלי אייל מנהריה
אלי אייל רואה חשבון משפטן מנהריה מצפה מראש העיריה לפעול מיידית לביטול הגידול הלא הגיוני באגרת השלטים ובאותה הזדמנות גם תקטין מיסי ארנונה של בעלי העסקים בנהריה.

תכנון מס: מס סופי של 25 אחוזים בלבד לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים שעובדים בישראל
מאת דר' אריה ליבוביץ'
באחרונה נאלצת רשות המיסים להתמודד עם תופעה חדשה של נותני שירותים דוגמת רופאים, רואי חשבון, עורכי דין וכדומה

הגדלת היצע דירות מגורים נקודות בהוראת ביצוע 6 2011
מאת ארצי את חיבה
ביום 14.11.2011 פרסמה רשות המיסים בישראל הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 6/2011 לעניין הנחיות והוראות פרשנות והוראות פעולה בקשר להוראת השעה, תיקונה ותיקון 71 לחוק מיסוי מקרקעין בעניין חוק מיסוי מקרקעין

<< לדף הקודם   לדף הבא >>


מורנו'ס - שיווק באינטרנט

©2022 כל הזכויות שמורות

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים

לכותבי מאמרים:
פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
תנאי שימוש במאמריםמאמרים בפייסבוק   מאמרים בטוויטר   מאמרים ביוטיוב