דמוקרטיה וחינוך (דמו - קרטיה) מאמר ראשון בסדרה, מאת אוריה זמיר
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

דמוקרטיה וחינוך (דמו - קרטיה) מאמר ראשון בסדרה, מאת אוריה זמיר 

מאת    [ 01/08/2009 ]
מילים במאמר: 2994   [ נצפה 6760 פעמים ]

 
 

 בס"ד

דמו-קרטיה וחינוך – אוריה זמיר.

 

 

 

מהורהר, אנ"י יושב ביני לבין עצמי, בבוקרו של יום י"א באב, לאחר "תיקון חצות" קורע לב ולימוד בבבלי מ.שבת   עיני נפוחות מנחלי הדמעות [התיקון] ועייפות פורה ומשיבת נפש [התלמוד], יושב ותוהה.

מה יש במילה דמו-קרטיה, שחלקים בעמנו הקדוש הפכוה ל"ערך עליון" ומקודש (ואיני מוצא שמץ של תעצומות נפש לתהות על המשמעות  שהם מייחסים למונח [להבדיל מ"מושג", שהרי אין להם שמץ של השגה בדבר] "ערך מקודש")

במישור המילולי טומאתי (להבדיל מרוחני), דמו-קרטיה היא מילה יוונית, שפרושה "שלטון העם". עם ישראל התאהב ב"ערך" דמוקרטיה , שהמציאו היוונים (בין שאר המצאותיהם ימ"ש, המשמשות לתוכנית "אדום" להשמיד ולאבד את עם ישראל) והחליט להנציח את אותה אימפריה דורסנית, וכך על-ידי הפחת חיים חדשים  בניל"י ר"ת נצח ישראל לא ישקר.

לשמחת חלקים בעמנו, גם לההם היוונים ימ"ש, ראשי התבות יכולים להתאים. והרי לנו הנצחה מייד אין איזראל.

תהי נשמת צוררי היהודים בכל דור ודור צרורה בכף הקלע.

 

הדבר מזכיר לי את מזימתו של לבן הארמי, כאשר "הצליח להכניס" לתורת ישראל הקדושה את צמד המילים "יגר - שהדותא". ופירש רש"י – תרגומו של גלעד. ולי במחילה, נראה משפלות קומתי התורנית [ואין בזאת רמז לחילוק על גדולי עולם ח"ו, אלא דברים מדמיונו של הכותב] – "יגר" לשון פחד "שהדותא" לשון עדות, כמו "שהדי במרומים" , וכן בלשון המשומדים, שכנינו, "שהיד" פירושו "עד" [ולא כפי שנהוג לחשוב "מתאבד", שהוא פועל יוצא מהעדות] כמו שהם מעידים על נביא"ם מוחמ"ד, במילה "אשהד", משמע "אני מעיד".

רק שבמקרה של דמו-קרטיה, אנחנו עשינו את "העבודה המלוכלכת" (מחילה על הביטוי) בעבור היוונים.

 

במישור העכשווי (שפת המחשב), השימוש במונח "דמו", הינו בעבור דבר שהוא חלקי, דוגמא, רעיון נטול רכיבים משמעותיים, הניתן חינם אין כסף לכל דורש.

אל לכם לתמוה מדוע "נאחזים" עמי העולם ולדאבון הלב גם חלקים משמעותיים בעמנו, במונח דמו-קרטיה.

הסיבה לכך טמונה במסע ההפחדה בן למעלה ממאה שנים כנגד תורת משה וכנגד ההלכה היהודית, מחד ומהעדר חלופה מאידך [בל נשכח, כי צלפחד נתפס מקושש בפרהסיא, איש לא בדק אותו בביתו אם עבר על לא תעשה מל"ט אבות ותולדות].

 

הדמו-קרטיה מבוססת על עניינים (אינטרסים) של קבוצות כח, תוך פשרות בין הקבוצות לבין עצמן, בבחינת "שמור לי ואשמור לך", או "יד לוחצת יד" וכך הלאה.

אותם עניינים נקבעים כחוקים ומוחלים על הכלל, המקיימם ע"פ רוב, אם מרצון (פחד) ואם בכח הזרוע (משטרה ואף צבא [ראה אסון הגירוש]). הדמו-קרטיה שהינה מכליו של השטן/נחש, הינה כלי ערמומי. בעורמתה היא נוטלת חלקים מתורת ישראל [כפי מעשי הגויים], אותם חלקים ההולמים את ענייניהם של קבוצות הכח ושומטת את החלקים המאזנים ומגנים על הקבוצות החלשות (ביניהן גם בני התורה ).

 

ע"מ לסבר את האוזן והשכל, נקח לדוגמא את החוק נגד גניבה, חוק המקובל על כולם (לרבות הגנבים, שגם הם אינם מעוניינים שרכושם יגנב, אם כי חוק יסוד חופש העיסוק אינו חל עליהם, מהטעם הנזכר לעיל). מטבע הדברים, בדמו-קרטיה השוררת (קרי סוררת) בישראל, התומכות הנלהבות ביותר בחוק, הינן הקבוצות אשר בידן הרכוש הרב, ולהן "יש מה להפסיד".

למרבה הצער חביבה השיטה הקפיטליסטית (קפיטליזם - תמיכה בריבוי הון וריכוזו אצל שכבת אוכלוסיה דקה עד מאוד, שכבה המנצלת  את חלק הארי בעם בעבור שכר רעב. לצורך מימוש התפיסה הקפיטליסטית, נחקקים חוקים [חוק אייזנברג ואחרים, כמו רפורמות במס, ביטול מס מעסיקים ועוד ועוד]) על ידי מוסדות השלטון בישראל, היוצאים נשכרים גם הם (יחסי הון שלטון, על כל היבטיו, גם אלה שעדיין לא נתגלו).

 

וכך, על דרך השיתוף, פועלות קבוצות הכח יחד עם מוסדות השלטון (כולל הרובד הפקידותי, ראה אנשי וראשי משרד האוצר) תוך שיתוף פעולה הדוק, אך באופן בלתי מוצהר, אך משמעותי עם רשויות המשפט, למגר את עשירוני האמצע והעשירונים התחתונים ולהפכם לעבדים נרצעים שאבדו כל כח ורצון להלחם על זכויותיהם.

 

בדמו-קרטיה אין מעשר-עני, לקט, פאה ושכחה, ושמיטה.

ספר ויקרא פרק כה (ה) את ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא תבצר שנת שבתון יהיה לארץ:

(ו) והיתה שבת הארץ לכם לאכלה לך ולעבדך ולאמתך ולשכירך ולתושבך הגרים עמך: (ז) ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכל:

 

את שנת השמיטה שמטו ידידנו הנעלים, זה מכבר, ואת שנת היובל, קל וחומר.

ויקרא פרק כה (כג) והארץ לא תמכר לצמתת כי לי הארץ כי גרים ותושבים אתם עמדי :

תקצר היריעה מהבא דוגמאות מתורת משה, להגנה על החלש. אך על מה אנו תמהים ועל מה אנו מלינים - שהרי חוקים המחוקקים ע"י בני אדם בשר ודם, פשיטא היא, שנגועים הם בחד צדדיות ואיש הישר בעיניו (לעיניו ולכיסו) יעשה, לית דין ולית דיין.

 

שיטת המשפט הנוהגת במדינתנו :

עוד "מרגלית" צורמת, ששאלנו בעוונותינו מהגויים "הנאורים" (נאורים - מושג שעוד נדון בו בהמשך, ראה גם פרשת בלק). הצדק במדינתנו נמדד למרבה הצער, בגודל סכום הכסף שיכול הנשפט/נאשם לשלם לעורך הדין שייצגו בבית המשפט. ככל שזה גדול יותר, יוכל הנאשם לשכור את שרותיו של שחקן תיאטרון כישרוני יותר, בעל שם מוכר וכזה המהלך אימים על השופטים "בחכמתו".

 

לעם ישראל קיימת מערכת משפט תורנית מזה למעלה משלושת אלפים שנה. רובה מתועד בקפידה (כולל מבתי דין רבניים בגולה, לאורך כל שנות גלותנו). המערכת נקבעה באופן אלוקי וירדה אלינו משמים שמקשה אחת.

בהיותה מעשה ידי אלוקים, היא מתייחסת לתמונה בכללותה ולכל פרט ופרט ולאו גם הנדח ביותר :

נחמיה פרק א (ט) ושבתם אלי ושמרתם מצותי ועשיתם אתם אם יהיה נדחכם בקצה השמים משם אקבצם והבואתים {והביאותים} אל המקום אשר בחרתי לשכן את שמי שם:

 

ומתוך ראית הנדח ביותר עולה :

דברים פרק כה (יג) לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה: (יד) לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה גדולה וקטנה:

(טו) אבן שלמה וצדק יהיה לך איפה שלמה וצדק יהיה לך למען יאריכו ימיך על האדמה אשר יהו"ה אלה"יך נתן לך:

(טז) כי תועבת יהו"ה אלה"יך כל עשה אלה כל עשה עול:

דברים פרק טז (יט) לא תטה משפט לא תכיר פנים ולא תקח שחד כי השחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקם :

 

חוקי הדמוקרטיה שואבים את "הפילוסופיה" שלהם מהעמלק :

דברים פרק כה (יז) זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים: (יח) אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא אלה"ים :

  • החזקים מזנבים בחלשים וכולנו בעוונותינו ח"ו לא יראים את א'.

      ויקרא פרק כה (יז) ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלה"יך כי אני יהו"ה אלה"יכם:

 

לסיום עניין החינוך – בשתי דוגמאות :

נשאלת השאלה, אלו הם הערכים על-פיהם וברכיהם "מחנכת" הדמו-קרטיה את אנשיה ותומכיה ?

ובכלל, מה הם ערכים, מי הוגה וקובע אותם (כאשר את ערכי התורה כבר הזכרנו, קבע הקב"ה "בעזרתו" ההוגנת, אלוקית ואוהבת של משה רע"ה).

 

נשתמש בעניין האישות לשם דוגמא :

אם נדח ואומלל מבקר בארץ האסקימוסים, יציע לו האסקימו המארח, (כמחווה של ארוח מופתי) את אישתו "לבילוי" לילה כדתם וכדינם. אותו אומלל הרי מגיע מארץ ישראל, וכאן מקובלת על רוב (רוב שלמרבה הצער הולך וקטן ככל שחולף הזמן) היהודים הגישה המונוגמית (נישואי גבר לאשה אחת ואשה לגבר אחד בעת ובעונה אחת) למעט יוצאים מהכלל ספורים .

 

כך שהמטייל המאושר השב מארץ האסקימוסים, לא יעלה על דעתו להציע או להענות להצעה להתכבד באשת איש ח"ו.

אך מי קבע מה נכון, או מה טוב - שהרי אם ח"ו היתה אוכלוסיה רבה הדוגלת בתועבה הנ"ל, היו ח"ו מחוקקים חוק דמו-קרטי לחלוטין, המחייב והרואה בעין יפה שיתופיות חביבה שכזאת. (או אולי עם מעט חוצפה, היו העמים הבלגיים מתירים (מעשה עצימת עיניים) בבלגיה, הארץ הנאורה, את כל עלילותיהם והתעללויותיהם בילדים).

לרגע לא נטעה לחשוב כי חוקי היסוד או חוקה היו מונעים חיקוק חוקים שיש להם לובי חזק, שהרי גם הם מעשה ידי אדם.

והינה מעת לעת אנו שומעים את ההברקה " חוק עוקף בג"צ ", מושג המשמש קבוצת כח אחת (הפוליטיקאים) כנגד קבוצת כח אחרת (הרשות השופטת – נזכר בימים בהם ישב ההוא, א. ברק בספסלי הכנסת, כלובי נגד "פגיעה" בעצמאותו של בית המשפט העליון [מינוי שופטים], אז עלתה במוחי אסוציאציה של סחר וסוחרי סוסים).

 

עתה התוודענו למניע נוסף עליו מושתתים חוקי הדמו-קרטיה, והוא הצביעות האירופאית/אמריקנית שבעוונותינו מצאה לה אף היא חן בעינינו (מדינת ישראל, לא עם ישראל ולא ארץ ישראל).

* החוק הישראלי מבוסס כיום בעוונותינו על החוק התורכי (אתא תורק, טרק עזיז).

* על החוק הבריטי (האימריה הבריטית הנאורה, ראה את מעשיה בכל מושבות העבר וכן את הגינותם בזמן המנדט. כמו-   

   כן תוכלו להרחיב את הדעת על תלאות יהודי אנגליה בויקיפדיה ובספרי ההסטוריה. כמו גם עלילותיהם בארץ הודו).

* המשפט האמריקני, שבו שולטת התיאטרליות, מהות ההולכת ומתחבבת על בתי המשפט הישראליים.

 

וכמו בסיפור הילדים "סבתא בישלה דיסה, נתנה ל..., נתנה ל...., נתנה ל...., ורק למסורת המשפט העברי לא נשאר.

מה עשתה - הלכה והלכה והלכה עד ש....– ואף על-פי שיתמהמה אחכה לו בכל יום שיבוא. משיח, משיח, משיח, אייייייי וכו'.

 

לסיום, בימים האחרונים נודע, כי מספר מקרי סרטן באשכים עלה באופן משמעותי אצל צעירים מעל גיל עשרים.

לאמיתו של דבר לא ממש קראתי על פילוח המקרים, אך במחילה מכבודכם הרשו לי להמר :

המספר עלה במיוחד אצל צעירים המנהלים אורח חיים אירופאי/אמריקני מתירני דמו-קרטי ונאור וע"פ רוב בבתי השימוש של פאבים ודיסקוטקים, עם בני/בנות זוג מזדמנים שגילם נע בין 13 ל-18.

 

מעניין לעניין באותו עניין, ידוע כי מספר מקרי סרטן צוואר הרחם אצל נשים שאינן שומרות על טהרת המשפחה, נדה ונקיים, רב לאין ערוך מאלה אצל נשים השומרות על הנ"ל.

מסקנה : אותו אחד עליון יתברך, שברא את העולם ונתן לנו את תורתנו הקדושה, נתן לנו דבר שלם על כל היבטיו, ועליו נאמר :

דברים פרק יג (א) את כל הדבר אשר אנכי מצוה אתכם אתו תשמרו לעשות לא תסף עליו ולא תגרע ממנו :

הוא יתברך שברא אותנו, יודע מה טוב לנו ואיך נתקיים בטוב בשפע ובבטחה :

ויקרא פרק כה (יח) ועשיתם את חקתי ואת משפטי תשמרו ועשיתם אתם וישבתם על הארץ לבטח: (יט) ונתנה הארץ פריה ואכלתם לשבע וישבתם לבטח עליה :

 

גם אנ"י עבדכם שוחר שלום ומוכן לנסות הכל על-מנת להשיגו (ולא להסיגו כפי הנעשה כיום בידי ממשלת ישראל).

אך לדאבון ליבי דבר אחד לא ניסינו עד היום (מופנה במיוחד לארגון ארבע אמהות ושלום אך שוא ושתיל ועוד כהנא) :

ויקרא פרק כו

(א) לא תעשו לכם אלילם ופסל [דמו-קרטיה א.ז.] ומצבה לא תקימו לכם ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחות עליה [דיסקוטקים, פאבים, הימורים, סמים, אמריקניזציה א.ז.] כי אני יהו"ה אלה"יכם: (ב) את שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו אני יהו"ה: (ג) אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתם:

(ד) [וזה יהיה שכרכם, 4 אמהות ושלום אך שוא, אולי בכל זאת כדאי לנסות, ואפילו לאלה שאינם מאמינים שוה "להמר", מחיר בכרטיס (המצוות) זול מאוד א.ז.] ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו: (ה) והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרע ואכלתם לחמכם לשבע וישבתם לבטח בארצכם: (ו) ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד והשבתי חיה רעה [גם שווארצה חיי מכל סוג וזן א.ז.] מן הארץ וחרב לא תעבר בארצכם: (ז) ורדפתם את איביכם ונפלו לפניכם לחרב: (ח) ורדפו מכם חמשה מאה ומאה מכם רבבה ירדפו ונפלו איביכם לפניכם לחרב [מצריך צבא קטן א.ז.] : (ט) ופניתי אליכם והפריתי אתכם והרביתי אתכם [זול וקל יותר מטפולי הפריה א.ז.] והקימתי את בריתי אתכם:

(י) ואכלתם ישן נושן וישן מפני חדש תוציאו: (יא) ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם: (יב) והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלה"ים [זו נקודה כואבת, שהרי אין לנו עניין להיות פרמיטיבים וחשוכים א.ז.] ואתם תהיו לי לעם: (יג) אני יהו"ה אלה"יכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים מהית להם עבדים ואשבר מטת עלכם ואולך אתכם קוממיות:

(יד) ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצות האלה [יבוא עליכם מה שכבר מול עיניכם שנים רבות א.ז.] :

 

 

 

                                                                                           בברכת ואהבת לרעך כמוך, אורי"ה.

© כל הזכויות שמורות לאורי"ה זמיר.

 

על אורי"ה :
יועץ נישואין ומשפחה בכיר M.f.c בר-אילן ומרסי קולג'.
יועץ נישואין ומשפחה רבני. י.נ.ר
נומרולוג וכירולוג קבלי.
כירולוג פסיכודיאגנוסטי. מכון הולצמן.
כירולוג הוליסטי. מרכז רידמן.
מנחה קבוצות. משרד החינוך.
מנחה זוגיות ונישואין. מכון מעגלים.
ומורה קבלה ומדרש.
מגשר מוסמך. CMS ומוסד י.נ.ר
לימודי סמיכה לרבנות בפרחי-שושנים.
03-5033875 050-4846136

http://kabala-oria.net
http://sites.google.com/site/gishurfamily
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב