דף הבית

הרשם  |  התחבר

מאמרים על: דיני אגודות שיתופיות 

זכויותיה של בת זוג שניה בנחלה חקלאית
מאת עמיר דרורי
אבי המשפחה הלך לבית עולמו והשאיר אחריו את אשתו השנייה וילדיו. מי יזכה בזכויות בנחלה החקלאית? הילדים או האישה השנייה? המאמר דן בזכויותיה של בת זוג שנייה.

מימוש עיקול לאחר פטירת בעלים של נחלה חקלאית
מאת עמיר דרורי
האם ובאיזה מקרים יכול נושה של בעל זכויות בנחלה חקלאית אשר הטיל עיקול על הזכויות בנחלה במנהל מקרקעי ישראל, לממש את החוב באמצעות מימוש העיקול ומכירת המשק החקלאי, כאשר הזכויות בנחלה אינן חלק מהעיזבון.

צוואה וירושת הזכויות בנחלה החקלאית
מאת עמיר דרורי
המאמר עוסק ביחסי הגומלין בין הורשת הזכויות בנחלה חקלאית על פי הצוואה לבין העברת הזכויות בנחלה החקלאית כאשר הזכויות אינן חלק מהעיזבון.

עקרונות בהעברת זכויות בנחלה החקלאית
מאת עמיר דרורי
אופן העברת הזכויות בנחלה החקלאית (להלן: "הזכויות") בהתיישבות העובדת - קבוצות, קיבוצים, כפרים שיתופיים, מושבי עובדים ומושבים שיתופיים, נקבע על פי החקיקה, החלטות מועצת מקרקעי ישראל, חוזה התיישבות עם רשו

ידועים בציבור וזכויותיהם בנחלה
מאת גלעד שרגא
מה מעמדם וזכויותיהם של הידועים בציבור בנחלה? מה הדין בנישואים שניים בשאלת ירושת הזכויות במשק החקלאי? האם בן/ת הזוג החדש יירש את כל הזכויות בנחלה?

מעמדו המיוחד של רשם האגודות השיתופיות בפסיקה
מאת דודו קוכמן
רשם האגודות השיתופיות, הפועל מכוח פקודת האגודות השיתופיות זוכה למעמד מיוחד בפסיקה, זאת מתוך הכרה בתפקידו המיוחד כמפקח על תאגידים המנוהלים כאגודות שיתופיות אשר מנוהלות על ידי חבריהן.

חברות מכוח התנהגות באגודה שיתופית
מאת דודו קוכמן
אגודה שיתופית,אורגן הכולל חברים המבקשים להתקבל לשורותיו. עם זאת בתקנות האגודות השיתופיות ניתן להפוך לחבר מבלי להתקבל במסלול הרגיל. זו דוגמא לחשיבות של התנהלות תקינה באסיפה הכללית בכלל ואל החברים בפרט

מי מוסמך להחליט על קבלה לחברות באגודה שיתופית במושב?
מאת גלעד שרגא
החלטתו של וועד ההנהלה על קבלתו הרוכש כמועמד לחברות באגודה שיתופית משמשת כהמלצה בלבד, היא אינה מחייבת את מוסדות האגודה ואינה משמשת משקל בעת הכרעת האסיפה הכללית במועד ההצבעה.

שימוש בבית שני במשק חקלאי עבור הילדים
מאת גלעד שרגא
מה מעמדם המשפטי של הילדים בבתי המגורים בהם הינם מתגוררים בשטח המשק החקלאי? האם חלוף השנים מקנה מעמד משפטי וזכויות דיור לילדים? האם יכולים ההורים לדרוש את פינוי הבתים כשיחפצו בכך?

אכיפת הסכם פיתוח במושב על ידי מינהל מקרקעי ישראל
מאת גלעד שרגא
בית המשפט קובע, כי אי עמידת היזם בתנאי הסכם הפיתוח, מצדיקה את ביטול הסכם הפיתוח ע"י מינהל מקרקעי ישראל, ולכן התניית מתן ארכה נוספת להשלמת הבניה בתשלום 31% מערך הקרקע הינה החלטה סבירה.

הוצאה מחברות במושב למי שהפסיק להתגורר במושב
מאת גלעד שרגא
בית המשפט קובע, כי די בהחלטת ועד האגודה, כדי להפקיע את חברותם של מי שאינם מתגוררים בתחום המושב, ואין צורך בהתניית כינוסה של האסיפה הכללית, על מנת לתת תוקף להחלטת ועד האגודה להוצאתם מחברות באגודה.

חברה, עמותה, אגוד, מה ולמה זה טוב לנו
מאת אדם הובר
רבים מאיתנו שואלים את עצמם מדוע אנו צרכים להקים אגוד מקצועי המאמר ששוכתב כאן נערך במטרה אחת בלבד והיא ללמד את הציבור מדוע ישנו צורך ממשי בהקמת אגוד מקצועי ולא רצוי להשתמש בישויות משפטיות אחרות למען מט

מינוי רואה חשבון חוקר לביצוע חקירות חשבוניות על ידי רשם אגודות שיתופיות אלי אייל רואה חשבון משפטן
מאת רשם האגודות השיתופיות רואה חשבון חוקר אלי אייל
ועד יישוב רשאי לפנות למשרד רשם האגודות השיתופיות ולבקש מינוי בורר או רואה חשבון חוקר.בעבר, הרשם השתמש בסמכות ומינה את רואה חשבון אלי אייל לבצע חקירה חשבונאית במושב שומרה ובאגודות בגליל העליון.

מעמד מכסת הביצים של משק חקלאי
מאת גלעד שרגא
מה מעמדה המשפטי של מכסת ביצים בנחלה? האם היא חלק בלתי נפרד מהנחלה, ולכן יש להביאה בחשבון במסגרת הפיצוי ליורשים או שהיא בעלת אופי כלכלי עצמאי וניתן להורישה בנפרד מהזכויות בנחלה ולכן אין להביא בחשבון את

החלטה 979 משמעות החלטה 979 ופסיקת בגץ
מאת גלעד שרגא
גולת הכותרת של פסיקת בג"ץ, ביחס להחלטה 979 ו- 1101, מעבר להחלטות הפרקטיות המאפשרות פיצולי מגרשים והסדרת שימושים חורגים בנחלה, הינה ההכרה בעצם עיגון זכויות המגורים של בעלי נחלות בחלקת המגורים, ומתן אפש

כשרות חברי אגודה שיתופית לכהן כחברי וועד באגודה
מאת גלעד שרגא
מה הדין כאשר בית המשפט אינו מציין באופן מפורש במסגרת פסק הדין, כי המדובר בעבירות שיש עימן קלון? האם גם אז ימנעו מהמורשע לשמש בתפקידים ציבוריים? האם כשיר חבר אגודה מלשמש כחבר הנהלה בוועד האגודה, וזאת

פקיעת חברות מהקיבוץ
מאת יוסי לוי
האם שי תוקף להחלטת הוועד על הוצאת חבר מהקיבוץ? מהי הוצאת חבר מהקיבוץ חוקית ומהי הוצאה שאינה חוקית.

חובות חבר למושב
מאת יוסי לוי
האבחנה בין חובות החבר לוועד המקומי לבין חובות לוועד הנהלה

עורכת דין לגירושין אירית רייכמן על הצעת חוק חלוקת זכויות פנסיה בין בני זוג
מאת אירית רייכמן
בתאריך 15.6.11 אושרה בקריאה טרומית הצעת חוק חלוקת זכויות פנסיה בין בני זוג, התשע"א-2011. הצעת חוק זו הינה פרי יוזמתה של ח"כ זהבה גלאון אשר ותכליתה של ההצעה חוק חלוקת להבטיח כי בעת פירוד בין בני זוג יקבל כל אחד מבני הזוג את חלקו בזכויות הפנסיה אשר נצברו במהלך החיים המשותפים.

ניצול אנרגיית השמש לייצור חשמל - ניתוח תכנית מתאר ארצית למתקנים פוטו וולטאיים
מאת רגב אלקיים
מטרת תכנית מתאר ארצית - למתקנים פוטו וולטאיים היא, לקבוע הנחיות והוראות שיפשטו את ההליכים הדרושים להקמת מתקנים פוטו וולטאיים בשטחים שונים על מנת לעודד את השימוש בהם לניצול ארגיית השמש לייצור חשמל.

בעל זכויות במשק חקלאי? על ניצול שטחו להפקת אנרגיה סולארית חשבת?
מאת רגב אלקיים
כיצד יכול בעל זכויות במשק חקלאי לנצל את שטח המשק להנחת קולטי שמש, ליצירת והפקת אנרגיה סולארית ומכירתה לחברת החשמל.

הקלה משמעותית בהצבת מתקנים סולאריים
מאת רגב אלקיים
צעד חשוב ומשמעותי בקידומה של יצירת אנרגיה מתחדשת ונקיה נעשה ביום 3.4.2011, עם פרסום תקנות חדשות שמקלות באופן יחסי את אפשרות הצבת מתקנים סולאריים ללא צורך בקבלת היתרי בניה להצבתם.

חובת הסכמת ההורים, שניהם, כתנאי לתקפות מינוי הבן הממשיך
מאת רגב אלקיים
מונית לבן ממשיך? עליך לוודא חתימת שני ההורים על מסמכי המינוי (גם אם המשק רשום על שם הורה אחד בלבד). חתימת הורה אחד עלולה לגרום לבטלות המינוי.

בן ממשיך אינו חייב לפצות את אחיו היורשים
מאת רגב אלקיים
בן ממשיך אינו מפצה את אחיו היורשים, אלא אם כן זכות זו נקבעה כחלק מהסכם המשבצת. ומאחר והסכם המשבצת אינו כולל חובת פיצוי על הבן הממשיך, הרי שהבן הממשיך אינו חב בפיצוי אחיו.

על חשבון המשק- משכנתא הפוכה
מאת רגב אלקיים
משכנתא הפוכה מאפשרת לבעל המשק הקשיש להמשיך לגור בביתו שבנחלה עד סוף חייו. הקשיש יכול לקבל הלוואה בסכום גבוה ללא צורך בהצגת נתונים על הכנסות, ערבים, מצב רפואי וכיו\"ב, ובכך לשפר את איכות חייו.

על גביית מסים מחברים באגודה שיתופית (מושב)
מאת יוסי לוי
על ההבדל בין וועד מושב לוועד מקומי, על סמכויות הוועד, חובות הוועד, וחובות החבר

זכויות בר רשות במשק והאם ניתן להורישן
מאת יעל פרי
סוגיית זכויות בר רשות במשק להבדיל מזכויות בעלות ודיון בשאלה האם ניתן להוריש זכויות אלו.

חבר קיבוץ המתחדש? - דרוש את זכויותיך כעובד של הקיבוץ
מאת יעל פרי
סוגיית הקיבוץ המתחדש וההשלכות בנושא יחסי עובד - מעביד בין חבר הקיבוץ לקיבוץ.

כל מה שצריך לדעת על בן ממשיך
מאת יעל פרי
סקירה על כל המושגים הבסיסיים והקשרם אשר על כך בעל משק ו/או בן ממשיך לדעת.

ירשת את המשק כבן ממשיך? עליך לפצות את אחייך
מאת יעל פרי
סוגיית הבן הממשיך והמשמעותיות הנובעות מהורשה של משק להבדיל ממינוי של בן ממשיך בעוד בעלי המשק, בחיים.

<< לדף הקודם   לדף הבא >>


מורנו'ס - שיווק באינטרנט

©2022 כל הזכויות שמורות

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים

לכותבי מאמרים:
פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
תנאי שימוש במאמריםמאמרים בפייסבוק   מאמרים בטוויטר   מאמרים ביוטיוב