מרכזיות המוצר בתמהיל השיווק של העסק הקטן
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

מרכזיות המוצר בתמהיל השיווק של העסק הקטן 

מאת    [ 20/01/2011 ]
מילים במאמר: 1210   [ נצפה 2739 פעמים ]

עוזי פלג*

המוצר הינו המרכיב המרכזי בתמהיל השיווק של כל עסק, בהעדר מוצר אין עסק, המוצר מנקודת ראות של הלקוח הוא פתרון או/ו  צורך או/ו תועלת כלשהיא שהוא אמור לשלם עבורה, מבחינת הספק זהו תוצר (מוצר פיזי,רעיוני, שרות, קבלנות) שהושקעו בו משאבים ומכירתו אמורה לכסות את עלותו ולהותיר רווח, יש לזכור שגם אם יש מוצר, עדיין לא בטוח שיש לו זכות קיום, כנגזרת ישירה מכך, במידה ולעסק יש רק מוצר אחד, לא בטוח שלעסק יש זכות קיום.

 

זה נשמע פשוט ברור ומובן, אבל לא תמיד זה מופנם, יש לזכור שתיאורטית כל מוצר יכול להימכר, השאלה באיזה מחיר וכמה יחידות, המבחן בסופו של תהליך הוא, האם העסק יכול להתקיים לאורך זמן ממכירת מוצריו.

הרבה עסקים כושלים עסוקים באסטרטגיות עסקיות וטקטיקות לבצוע האסטרטגיות, אבל לא תמיד מפנים את האצבע לכוון המוצר, אולי הבעיה מונחת שם ?, המוצר הוא ליבת העסק והוא גורם המצריך טיפול ותשומת לב רציפה וצמודה במקביל לטיפול בלקוחות, מכיוון שאם אין צורך במוצר אין גם לקוחות, במצב דברים שכזה, ככל שהעסק קטן יותר וקו המוצרים שלו צר וקצר, הבעיה חמורה יותר.

חשוב לזכור שעסק מושפע מהסביבה העסקית שבה הוא פועל, הן הסביבה הקרובה והן הרחוקה, שינויים בסביבה העסקית מתרחשים לעיתים בקצב מהיר וניתן לזהות שינוי מגמה, לעיתים התהליך איטי ולא מורגש "ופתאום מתעוררים למציאות חדשה", אך גם מציאות זו הייתה ניתנת לזיהוי אילו המוצר היה נבחן באופן שוטף ואובייקטיבי.

משך מחזור החיים של מוצרים שונים איננו אחיד לא רק במשך הזמן הכולל, אלה גם בזמן השהייה בכל אחד משלבי המחזור, השוני נובע ממספר רב של גורמים כגון: סוג המוצר,סוג הפתרון שהוא מספק, התנהגות השווקים בהם הוא משווק, מוצרים מתחרים, תחליפים, מגמות חברתיות, טכנולוגיה וחדשנות,פגי תוקף, תקנות ומגבלות, תקנים וכו, בעסקים גדולים ומסודרים ישנו תהליך מסודר של ניהול מוצר, הכולל מנהל מוצר ותהליך ניהול ובקרה שיטתי הכולל תיעוד המלווה את המוצר כל חיו, התהליך דומה לליווי ותיעוד המלווה את האדם כל חיו, החל מהתיעוד של לידתו כולל תיעוד מחלות, לימודים,רישיונות ,תמונות ועד לתעודת הפטירה.

בעסקים קטנים אין לרוב תהליך מסודר ומתועד של מחזור חיי המוצר, הניהול  הוא לפי תחושות ותגובות אינטואיטיביות לצרכי השוק, הרבה פעמים אין לעסק אלטרנטיבה למוצר שהוא מספק (במילה מוצר הכוונה גם למספר מוצרים בעלי אפיון דומה שהעסק מספק), יש לזכור שעסק קטן מוגבל ביכולת הטכנולוגית, הידע המקצועי ממוקד וצר, מספר העובדים קטן והמשאבים הכספיים מוגבלים.

עסק קטן מוקם לרוב על בסיס הידע הממוקד אך הצר לרוב של היזם, הידע הזה מייצר מוצר או שרות,  היזם הקטן לרוב קשור נפשית למוצר או לשרות ואיננו מנתח את צורכי השוק באופן ריאלי ואובייקטיבי, אי יכולת זיהוי שינוי מגמות והתאמת המוצר והידע הנדרש לצורך המשתנה, יצמצם למינימום את יכולת העסק לשרוד.

לדוגמא:קוסמטיקאית שהתמחתה בהסרת שער ידנית, המכשור החדש והאפשרות להגיע להסרת שער כמעט לצמיתות, גרמו למעשה לשדרוג המוצר ("הסרת שער לצמיתות") תוך שימוש בטכנולוגיה חדשה המצריכה השקעה כספית וסוג ידע מקצועי שונה, עובדה זו הכניסה לשוק מתחרים חדשים, בכדי לשרוד בתחום הזה, הקוסמטיקאית הותיקה חייבת ליישר קו עם השוק  אבל גם מהלך זה לא יקנה לה יתרון על מתחריה, הציוד החדש מאפשר לכל מפעיל להגיע לתוצאות דומות ומנטרל את הניסיון הידני של הקוסמטיקאית הותיקה, הקוסמטיקאית תאלץ למצוא נישות שונות בכדי לבדל את יכולתה כקוסמטיקאית מנוסה

לפני הקמת עסק ובכל מהלך חיו של עסק יש לבדוק מה מידת הרלבנטיות של המוצר, לזהות את שלבי מחזור החיים ולבצע התאמות לצורכי השוק ולתנאי התחרות השוררים בשוק בו משווק המוצר.

להלן סיווגי מוצרים המופיעים בספרו של פרופ' פיליפ קוטלר מאבות השיווק המודרני (ניהול השיווק)

סיווג מוצרים לפי מידת מוחשיותם ועמידותם

 מוצרים מתכלים: מוצרים מוחשיים שנועדו לצריכה חד פעמית, או לשימוש חוזר בלבד.

מוצרים בני קיימא: מוצרים מוחשיים המיועדים לשימוש רב פעמי.

שירותים: פעולות האמורות להקנות תועלת או שביעות רצון ללקוח.

סיווג נוסף הוא לפי הרגלי הקנייה של מוצרי צריכה ע"י צרכן סופי לשימוש פרטי

מוצרי נוחות: מוצרי צריכה הנרכשים בתדירות גבוהה באופן מידי, תוך השקעה מועטה של זמן לאיתור ולהשוואת מחירים.

מוצרי חיפוש: מוצרי צריכה הם מוצרים שהלקוח משקיע זמן ברכישתם, במהלך תהליך המכירה משווה מחירים איכויות התאמה ועוד.

מוצרי ייחוד: מוצרי צריכה ייחודיים באפיונם או במיתוגם, שהלקוח משקיע וזמן רב באיתורם ורכישתם.

מוצרים לא מבוקשים:מוצרי צריכה שהצרכן בחיים השוטפים לא מכיר אותם ולא נדרש להם או שחושב שאיננו נדרש להם.

סיווג מוצרים תעשייתיים הם מוצרים הנרכשים ע"י בודדים או ארגונים לצורך עיבודם או שימוש בעסק.

חומרי גלם: חומרים בסיסיים, המיוצרים בתקנים זהים ומשמשים לעבוד ולייצור מוצרים(מוצרי חקלאות,פלדות).

חומרים מורכבים: חומרים המורכבים בשלמותם בתוך המוצר הסופי ללא צורך בעיבוד נוסף (מנועים).

פריטי הון: מוצרים תעשייתיים לרוב בעלי ערך גבוה המשולבים בתוך מוצר  סופי קבוע (מעלית בתוך מבנה).

ציוד היקפי: ציוד המסייע בתהליך הייצור או הבנייה אך איננו נכלל בתוכו (מכונות מלגזות)

אספקה ושירותים: מוצרים ושירותים אשר אינם קשורים למוצר, ונרכשים תןך מאמץ מזערי (חומרי ניקוי ומשרד)

שירותים עסקיים:  שרותי תחזוקה וייעוץ מקצועי ועסקי, ההתקשרות היא בדרך כלל לפי חוזים למשימה מוגדרת.

שלושת מימדי המוצר  (לפי ניהול השיווק של פרופ' הורניק)

מימד התכונות: מגדיר את "המפרט הטכני" של המוצר וכולל מידות וממדים, דגם,עיצוב אריזה, חומרים וכו, ככל שהמוצר הוא טכנולוגי ומתוחכם, יש משקל כבד יותר למימד זה.

מימד התועלת: יקבע את שביעות הרצון של הלקוח מהמוצר, מימד זה כולל שימוש תפעולי ותועלות נלוות פסיכולוגיות כלכליות וחברתיות, לעתים השימוש התפעולי הופך להיות משני, והתועלות הנלוות אחת יותר הופכות לעיקריות.

מימד המערכות התומכות: התקנה,שרות,חלפים,פרסום, מימד זה אמור להקנות ללקוח "בטחון טכני " ברכישתו של המוצר לשימוש לאורך זמן.

במחקרים שבוצעו למדידת שביעות רצון הלקוח ממוצר נמצא: שברגע שמולאו ציפיות הלקוח, מהתועלות החברתית פסיכולוגית הגלומות במוצר, שביעות הרצון הייתה גבוהה, שביעות הרצון הנמוכה נבעה בעיקר מתפעול או/ו איכות לקויים של המוצר.

הבנת שלושת מימדי המוצר חשובה ביותר לקביעת אסטרטגית השיווק, בסופו של דבר המוצר אמור להשביע את רצון הלקוח ולהכניס רווח לספק.

 

כל הזכויות שמורות לעוזי פלג ( UP יזמות ניהול בע"מ)

 אין לעשות כל שימוש בכל מדיה שהיא בחומר הכתוב ללא אישור בכתב מהמחבר

                                                          www.uzip.co.il

עוזי פלג יועץ לניהול עסקי מנכ"ל UP יזמות וניהול בע"מ נייד :0526969240 דוא"ל:   peleguzi@012.net.il אתר :  WWW.UZIP.CO.IL   ספק מוכר של משרד הבטחון 11005244 בתחום: ייעוץ וניהול פרוייקטים להקמת מחסנים חונך עסקי מס' 8091 של משרד התמ"ס ומט"י זהירוני המדריך להקניית ערכים לילדים :   www.pelegbooks.com

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב