התורה - כתורת חיים
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

התורה - כתורת חיים 

מאת    [ 09/12/2010 ]
מילים במאמר: 1776   [ נצפה 2575 פעמים ]

 
 

מוקדש לגב' חנית פרשנדט,

מנהלת בית ספר מוריה, תל אביב 

אפשר לכבוש כל יעד, להשיג כל מטרה, לקבוע חזון מיטבי וליישמו – הכול תלוי במנהל שהוא מנהיג, המעצים,  מפתח ומטפח מורים כמנהיגים. מנהל-מנהיג המבין ומטמיע בעצמו את התזה המבהירה כל כל ה"אחריות" להצלחתו של מוסד חינוכי תלויה רק בו, כמי שעומד בראש המערכת יצליח במשימותיו, עליו לשלב את המורים בחשיבה ובהחלטות כדי לקבוע את החזון, את היעדים ואת המטרות, ולמצוא את הכלים-התהליכים הנכונים והחכמים כדי ליישם כל שלב ולהשיג את כל היעדים שנקבעו מראש.

החדרת ה"אחריות" בכל מורה ובכל תלמיד, שילוב ההורים בחשיבה ובעשייה והפעלת כל יוזמה וכל יצירתיות הקיימת במורים המובילים – תשפיע על איכות ההצלחה.

אפשר, ניתן וראוי ללמוד וללמד תורה במוקד העשייה, ולראות את הלמידה כמפתחת חכמה מחד גיסא, ומאידך גיסא להטמיע בנו תפיסת עולם שהתורה היא תורת חיים, המחדירה בנו אמונה, אמונה בבורא עולם ואמונה בעצמנו, שאנו שליחי הקב"ה בארצנו, בעשייתנו בכל תחום ובכל מקצוע. התורה כתורת חיים מחדירה בנו מוטיבציה לנצל היטב את הפוטנציאל הטמון בכל אחד מאתנו, לפתח אותו ולהגיע לראש כל פסגה.

אנו יודעים שכמחצית מתרי"ג המצוות בתורה הן מצוות בין אדם לחברו, היינו התורה שלנו, המבוססת כאמור על אמונה בקב"ה המשולבת בעיקרה על פיתוח חיי חברה, אהבת אדם, התחשבות בחברים, התייחסות חשובה ועקרונית לאורחים, כפי שכתוב "גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני שכינה" "ואהבת לרעך כמוך", מדגישה באופן מהותי ועקרוני שעלינו "לאהוב" – ממש לאהוב – את חברנו באותה עצמה שאנו אוהבים את עצמנו. התורה המדגישה  כאמור את חשיבות לימוד התורה בהתמדה, מבהירה לנו את חשיבות הפיתוח המתמיד של האינטליגנציה השכלית, והכול... הכול... על פי התורה, חייב להיות משולב עם האינטליגנציה הרגשית. הכול מתוך אהבה, כבוד, יחס, אנושיות, אמפתיה, הקשבה, לימוד מחברים ואף מתלמידינו, כפי שכתוב: "למדתי מרבותי... מחברי... ומתלמידי יותר מכולם".

תורתנו מדגישה את חשיבות תהליכי השינוי והשיפור כל הזמן, כפי שמצוין במסכת חגיגה: "אין בית מדרש ללא חידוש". חובה עלינו ללמוד תורה, לקיים תרי"ג מצוות, אך יחד עם זאת כל הזמן... כל הזמן... להתחדש... להפעיל מוח פורה ואיתן כדי להצמיח רעיונות, יוזמות ויצירתיות ממוחנו הקיים.

 

אנו מודעים לחשיבות הבריאות בתורתנו שלנו. מותר לחלל שבת, אף את יום הכיפורים, אם בכך נציל נפש מישראל. לימוד התורה יהא איכותי ומועצם ככל שאנו נהיה בריאים ושבעים. לא בכדי מצווה עלינו בשבתות לאכול שלוש סעודות, כדי שהמוח יהא פורה ואיכותי בחשיבה ובעשייה עם בני המשפחה, שאתם אנו נמצאים בעיקר בכל השבתות והחגים. ליכוד המשפחה מהווה מוקד חשוב מאוד ביהדות. המנהלת המצוינת של בית ספר מוריה בתל אביב, חנית פרשנדט, הבהירה לסטודנטיות המצטיינות ממכללת אורות ישראל שבית הספר מהווה "בית חינוך כמשפחה" כשם שהורים דואגים לליכוד משפחתם, לאהבת אדם, להתייחסות בנועם וכבוד בין כל יחיד במשפחה, כדי לבנות צוות מאושר, כך דואג המנהל-מנהיג להעצמת כל מורה בהתאם לכישוריו וליכולתו מתוך בניית אחדות בין כולם – כמו משפחה.

התלמידים בכיתות א–ו מבססים את לימודיהם בכיתות תלמוד תורה עם "מורים -מלמדים" תלמידי חכמים בשילוב נפלא ונהדר של מורות מחנכות ומקצועיות של לימוד מדעים, מתמטיקה, אוריינות, אנגלית, וכמובן הכול... הכול... משולב בחיי חברה בחינוך חברתי.

בכך חשנו כולנו בשילוב שני המושגים החשובים ביהדות: התורה – כתורת חיים... ובית ספר שהוא בית חינוך – כמשפחה.

פגשנו מספר מורים שהופיעו בפנינו והדגישו בדבריהם החכמים את עצמת שני משפטי המפתח דלעיל, המבוצעים הלכה למעשה בבית הספר. כן ביקרנו בכיתות לימוד שהוכיחו לנו שניתן ללמוד להשכיל ולהתפתח כבר מגיל צעיר מתוך חדווה, אהבה, חיוניות, שמחה ואושר.

למידה מתוך שמחה המביאה לאושר תלויה רק בנו המורים, המבצעים את ההוראה בצורה מעניינת, מרתקת, חווייתית, בשלבים, בתהליכים, בזקיפות קומה המחדירה בכל תלמיד דימוי עצמי חיובי, והמון אמונה בעצמו וביכולתו.

להלן משפטי מפתח שאותם הבהירה המנהלת בביקור:


  • איך לצעוד קדימה כל הזמן
  • משלבים פעילויות ערכיות וחברתיות
  • כל הזמן... כל הזמן... יחס אישי
  • כובשים פסגה וממשיכים לפסגה נוספת
  • שילוב חשוב של לימודי קודש ולימודי חול
  • פיתוח המצוינות – מוקד בהצלחה
  • חשיבות הקשר בין בית הספר והבית
  • מטפחים הרבה מושגים משותפים בין הבית ובית הספר
  • דיאלוג מיטבי חשוב ועקרוני
  • מטמיעים אחריות במורים ובתלמידים
  • מעמיקים לפתח את סגולותיו של כל תלמיד
  • טיפוח זהות ציונית דתית
  • שימו לב כל הזמן לנשמה של הילד
  • ילדים "מאתגרים" זקוקים ליחס אישי
  • לומדים מחברים – מורה לומד ממורה
  • ההורים שותפים, לא לוחצים, סומכים על בית הספר
  • צריך להאמין בדרך...
  • בניית "צוות" משולבת-משותפת
  • לתת לכל ילד מענה
  • עובדים ומצליחים עם אוכלוסייה הטרוגנית
  • הישגי המיצ"ב נפלאים – בלימודים ובאקלים המיטבי
  • מטפחים השתפרות כל הזמן
  • המורים לומדים כל הזמן
  • המורים משולבים בסדנאות דרך שיח ודיאלוג
  • אכפתיות... התלמיד חש שהוא רצוי
  • יחסי קרבה בין מורים לתלמידים
  • אקלים מיטבי מונע אלימות
  • קיים בית מדרש – בחדר המורים – למורים
  • "בניין האישיות" של המחנכים
  • לומדים חשיבות, דיאלוג... שיח... מתוך המקורות
  • מטפחים המון ערכים ומידות
  • הילדים שותפים למשוב
  • יוצרים... בונים... סביבה חינוכית נעימה ותומכת
  • אמונה בכל תלמיד, להיות טוב וישר
  • לכל ילד יש מקום
  • הילדים שותפים בעשייה
  • אמונה – מילת מפתח בתלמיד
  • לומדים מתוך תרגול כל הזמן
  • שיטת הלימוד ייחודית לבית הספר, המון שינון והרבה לימודי קודש
  • חינוך מתוך אמונה בשילוב מפתח הלב
  • מטפחים "ערכים", כל פעם ערך אחר
  • לקראת חנוכה – ערך "הגבורה", שילוב סיפורי גבורה אישית, משפחתית
  • כל לימוד מסתיים בתהליך חווייתי
  • לאורו נלך... חדר מורים לומד
  • סל תרבות... טיולים... סביבה לימודית...
  • פעילויות רב גיליות
  • שפע פעילות קהילתית
  • מניעת קונפליקטים
  • לומדים ערכים ומיישמים
  • מבצע תומך ערך
  • סביבה לימודית על הערך... שיר החודש קשור לערך
  • שיתוף הילדים בפעילות בערך, בחידון, בהצגות, בשירה, בקריאה
  • מילים אומרות הכול
  • דוגמאות לשאילת שאלות... לפתיחה לסיפור... לתכונות... למילות קישור...

 

הסטודנטיות התבקשו לתאר תכונות מנהיגותיות של המנהלת:


  • ברורה, מקרינה סמכותיות ונועם, מודעת לערכה, משלבת ענווה.
  • רוצה שהמורים יהיו לצדה ולא מאחוריה.
  • מנהיגה בעלת יכולת שינוי.
  • מטפחת נחישות, אסרטיביות, הקשבה וענווה.
  • שיתוף נפלא של ההורים בחשיבה ובעשייה – בפיתוח צביון.
  • אמירה ברורה עם הקשבה.
  • איך מתמודדים עם מגוון האוכלוסייה.
  • לומדת מטעויות.
  • בעלת ניסיון – חשוב.
  • נחושה, מאמינה ורגישה.
  • בעלת מטרות ויעדים ברורים.
  • אסרטיבית.
  • בעלת יכולת קבלה, המורים לומדים כל הזמן.
  • יודעת לדבר בגובה העיניים, מקשיבה.
  • בעלת ביטחון עצמי.
  • הכרה בחיסרון של אישה כמנהלת תלמוד תורה והכנסת מנהל תחתיה.
  • הכרה בשנים פחות טובות והתקדמות לצמיחה מהן.
  • לא איש פוליטיקה, שיתופיות עם הצוות.
  • הקשבה והתייחסות להורים.
  • עמידה על שלה - כשצריך.
  • נחישות... אמונה, רגישות, הקשבה.
  • שפע של עשייה פורייה.
  • דיבור שוטף, אכפתיות, אמון ואהבה בין המורים.
  • לא ראש בקיר. "כל דקה שאנו גוזלים מכם מההפסקה שלכם – ניתן לכם בחזרה".
  • מפגינה שליטה.
  • זורמת תוך כדי תנועה.
  • הכינה לביקור תכנית עשירה ומגוונת.
  • יודעת להלך בין הטיפות.
  • עושה עבודת שטח.
  • ממנה בעלי תפקידים, רכז תורני, יועצת לחינוך חברתי ועוד.
  • הורים שותפים אך לא מנהלים את בית הספר.
  • "כיף לשמוע ביקורת". עובדים כצוות... מטרה משותפת.
  • חושבת כל הזמן איך לצעוד קדימה.
  • נעשים תרגילים למורים על בית חינוך כמשפחה.
  • ממוקדה בדרכה, לא חושבת שכולם מתאימים לבית הספר שלה.
  • עוסקת בחינוך ולא בפוליטיקה.
  • מפגינה ביטחון.
  • רצינות.
  • כושר ביטוי מצוין.
  • מקרינה חוזק ויציבות.
  • מובילה.
  • בעלת ביטחון עצמי.
  • אמונה בדרך.
  • בעלת התמדה.
  • נחישות להפוך את בית הספר בכל מחיר למצוין... לעשותו שונה...
  • רגישות והקשבה.
  • לעמוד על עקרונות אבל בנועם.
  • חושבת כל הזמן איך לקדם ולטפח דברים.
  • שואפת למצוינות.
  • המון אמנונה.
  • נותנת יחס אישי.

 

בעת הביקור התבקשו הסטודנטיות לשאול שאלות על הביקור:


  • האם מצליחים להשביע את רצונם של ההורים התורניים והפחות דתיים?
  • היש הבדלים בין התלמוד תורה  – בנים לבין הבנות? האם התוצרים שונים?
  • איך המורים מקבלים את תכנית אופק חדש?
  • איך מתמודדים עם אוכלוסיות שונות?
  • איך מובילים את כל הצוות ללכת בדרכך?
  • שיתוף ההורים חשוב – כיצד?
  • איך מתמודדים עם התלמידים הפחות דתיים?
  • כיצד מבצעים העצמת מורים.
  • הכלים לגרום לתחושת קרבה בית ספר-מורה-תלמיד.
  • שיחה אישית – מתי? איך?
  • מורה מקצועי מאמץ תלמיד (מאתגר) כיצד מגיעים הדוחות?
  • כיצד פועל השילוב של המנהלת וראש התלמוד תורה?
  • היש שאיפה לשלב בבית הספר יותר ילדים תל אביביים?
  • האם יש דיבור פתוח עם התלמידים על התמודדות עם העולם?
  • איך מגיבה הסביבה על צמיחה תורנית?
  • איך מגיבים המורים על דרישות ש"מעבר"?
  • איך מצליחים לעמוד בכל ההישגים הלימודיים אם יש עסק רב כל כך בתחום התורני?
  • איך הסביבה ה"תל אביבית" לא משפיעה על החינוך היפה והחזק כל כך שיש בבית הספר?
  • מהיכן באים כל כך הרבה מורים טובים, אם יש מעט דתיים באזור?
  • מה האג'נדה של התלמוד תורה? איך מתבצע השילוב של לימודי חול וקודש?
  • איך מגיבה הסביבה לשינוי בבית הספר?
  • מה חלוקת התפקידים בין המנהלת ובין מנהל התלמוד תורה?
  • האם המשפחות ששולחות את הילדים לבית הספר הן תורניות?
  • מה היקף השיחות האישיות? האם הן משמעותיות?
  • מה לומדים בבית המדרש למורים, נושאים כלליים או הקשורים לחינוך?
  • כיצד עשו את עבודת השטח?
  • מי הגדיר את בית הספר כתורני? כיצד נעשית עבודת השטח?
  • כיצד מתבצע השילוב בין לימודי חול וקודש?
  • איך דורשים מהמורים לעבוד קשה?
  • מהיכן מקבץ תכניות הלימודים?
  • כיצד מחוללים תהליכי שינוי בצורה שההורים לא יתנגדו?
  • איך עושים תהליכים בהדרכה ובעדינות ומה עושים עם הורים המתנגדים לשינויים?
  • מה האיזון? כיצד מוצאים את האיזון בין השאיפה להישגים מצוינים בלימודים הכלליים לשאיפה להישגים תורניים – ללימוד תורה?
  • האם לפנות לאוכלוסייה מגוונת או רק לציבור אחד... לזרם אחד?
  • איך קיבלו ההורים את ה"מהפך" שבית הספר עשה?
  • מה הם תנאי הקבלה לבית הספר? האם מקבלים גם חילוניים או מסורתיים?
  • האם הילדים ה"מאתגרים" שמחים במורים המאמצים שלהם או שהם מרגישים נחיתות?
  • האם זה לא מפריע שהילד מפסיד שיעורים כשהוא הולך לדבר עם המחנך?
  • איך הורים מגיבים לכל המשימות ש"מפילים" עליהם?

 

בתום הביקור התבקשו הסטודנטיות לחוות את דעתן על המנהלת:


  • מסרים ברורים ויכולת להקשיב.
  • לקבל מהסביבה ולשקול מה לשפר כל הזמן... כולל הורים.
  • יחס אישי. חשוב.
  • לא מפחדים משינויים כל הזמן למרות התנגדות.
  • אהבתי – האנושיות של המנהלת, מאתגרת, הפסקה...
  • אהבה, המון דברי הצוות צריך להיות לצד המנהלת.
  • נוכחות, הקשבה, אנושיות. יש כל הזמן תהליך.
  • גרעינים תורניים – עשייה ענקית.
  • מקום נעים ונחמד.
  • ערכים מתחברים לחיים.
  • ענווה... יכולת להקשיב ולקבל אחרים. לא לפחד מביקורת.
  • יעדים גבוהים. הצוות מדהים והמנהלת אוהבת אותו.
  • שיחה חשובה... להגיע לכל ילד. המון יצירתיות. הילדים אוהבים את בית הספר.
  • השיטתיות – הכול מסודר, מאורגן – תכנים, לתת ולהעניק לביקור.
  • מחפשים מאוד לשמוע מכולם איך ההורים לא מנהלים את בית הספר.
  • נחישות להצלחה. משתפת, נעימה עם הצוות.
  • ענווה... תלמוד תורה – משולב בענווה גדולה.

 

החכם מכל אדם – שלמה המלך – ציין משפט חשוב ועקרוני: "יפוצו מעיינותיך חוצה", היינו התקדם, עשה שיפורים וחדשנות כל הזמן, היה כמעיין זורם אך החשיבות הגדולה היא בהפצת התורה והאדרתה, בסלנג הנפוץ "שיווק ופרסום" כל העשייה החינוכית, הערכית, ההתנהגותית והחברתית. ככל שמנהל-מנהיג משווק ומפרסם את כל עשייתו, הוא יוצר ובונה מוטיבציה איתנה לו לעצמו ולכל צוות המורים, מאתגר את כולם ליוזמות וליצירתיות נוספת וחשובה.

הסביבה האופפת את בית הספר, משרד החינוך, הפיקוח, העירייה, המחלקה לחינוך, ההורים, הקהילה, המכירים היטב את בית הספר ואת עשייתו המעולה דרך השיווק והפרסום, מעריכה את בית הספר ביתר שאת ובעצמה רבה, תורמת יותר וגאה במוסד חינוכי זה.

בית הפסר מוריה העושה את עבודתו החינוכית בצורה איתנה ורצינית יודע לשווק בצורה איתנה את עשייתו בקרב ההורים, העירייה ומשרד החינוך.

בחומר כתוב, בחוברות, בהבנת היעדים, בתכנית שנתית, בעלונים – "במוריה מתקדמים", "בידיעות מוריה", שבהם נותנים "במה" לכתיבה, לציור ולביטוי למורים ולתלמידים.

ילדים שמחים ומאושרים כאשר הם מבחינים שכל עשייתם החינוכית מקבלת גם משמעות בכתיבה יצירתית.

- תואר ראשון ושני במדעי הטבע-ביולוגיה

- תואר שלישי בחינוך במנהיגות

משרות במשרד החינוך:
- 3 שנים מפקח על מדעי הטבע
- 12 שנים מפקח כולל
- 10 שנים מפקח מחוזי

בכל תחום פיתח מנהלים כמנהיגים, אשר הגיעו להישגים הטובים בארץ באזורם

ב6 שנים האחרונות מרכז את הקורס המכשיר מנהלים בבר אילן, וכמובן מלמד חינוך ומנהיגות באוניברסיטה ובעוד 3 מכללות.

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב