ניצחון המנהיגים בחנוכה
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

ניצחון המנהיגים בחנוכה 

מאת    [ 24/11/2010 ]
מילים במאמר: 1002   [ נצפה 3594 פעמים ]

 
 

 

אנו יודעים בביטחון מוחלט כי הצלחה של כל מפעל , מוסד חינוכי או עסקי תלויים בעיקר במנהל שהוא מנהיג. ככל שהמנהיג מבצע משימותיו בפיתוח אנשים, בהעצמתם, בהחדרת המוטיבציה הרי הוא יראה פרי איכותי בעמלו, בית ספר מצטיין בגלל כישורי מנהיגותו של העומד בראש בית הספר- המנהל. המנהיג הוא הקובע-ללא שום קשר לאופי האוכלוסייה , למספר הילדים בכיתות, לגודל המשפחה ולמצבה הכלכלי. העומד בראש המערכת המטפח חזון, המגביר אמונה ולהט ישכיל למשוך כל מונהגיו לראש כל פסגה  מתוכננת.

מותר לנו, חשוב ועקרוני ללמוד מתוך עברו של עם, ממנהיגיו על ניצחונות והישגים במהלך ההיסטוריה. אברהם, יעקב יוסף, משה דוד ושלמה היו מנהיגים שבנו את העם היהודי בחוכמה ובתבונה תוך שילוב אמונה בבורא עולם אך גם אמונה בנו בעם ישראל, בצדקת דרכנו. לעיתים, בראיה מפוקחת, קשה להאמין כיצד העם היהודי שרד במשך אלפי שנים בגלויות השונות , כאשר נערוך בדיקה יסודית כיצד שמרו הם- בכפרים בעיירות, בערים ובארצות השונות על יהדותם, נמצא כי מקור השמירה היה המנהיג, הוא שנטע בסביבתו באנשיו, את הרוח האמונית האיתנה, את השמחה המלווה כל שלב ושלב בקידום ההשכלתי האיתן.

ברור לנו-מעל לכל ספק, שכל המנהיגים בכל הדורות, שילבו לימוד תורה, חידוד המוח וטיפוח המצוינות בכל שלבי החיים. חלק ממצוינים אלה כתבו ספרים והשאירו לנו מורשת מדהימה של ארון הספרים היהודי, שאין לו אח ורע באף אומה בעולם.

אם נעיין ונלמד היטב על חג החנוכה, על הנס המדהים שקרא לנו בחג שמח זה, בו נצחו המעטים את הרבים, נוכל להבחין כי הניצחון האדיר הושג בזכות מנהיגות איתנה חזקה כריזמטית ובעיקר מאמינה ביכולת ובצדקת הדרך.

מתתיהו מנהיג דגול בעל עוצמה מנהיגותית מגבש הנהגה של בניו הצמודה אליו. כמו שכתוב לנו: "בימי מתתיהו בן יוחנן  כהן גדול, חשמונאי ובניו,כשעמדה מלכות יון הרשעה על עמך ישראל להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך"…מתתיהו משדר כח של עוצמה, ביטחון זקיפות קומה ורצון עז להתגבר על מלכות יון הרשעה, קיימת בהם האמונה בצדקת הדרך, אמונה עצמית שהפיחה בהם אומץ לב אדיר, לצאת למלחמה תוך נחישות לנצח, הם מודים לבורא עולם על התשועה על הנס הגדול של הנצחון הענק, אך המנהיג מתתיהו הוא שהוביל את בניו ועם ישראל למלחמה צודקת זו, כאשר המנהיג חש כי יש בו אמונה בדרכו הנכונה, הרי ימצאו כלים ודרכים מגוונות ויצירתיות כדי לנצח, גם אם מעטים הם מול היונים הרבים. כאשר למנהיגים, אידיאולוגיה משותפת ואיתנה, הרי הם יצאו לקרב למרות הקשיים, אף כי נראה כי המשימה בלתי אפשרית, אם רוצים לנצח- מנצחים, אנו לומדים מהחשמונאים מהי חשיבות של היצירתיות בכל ניצחון. היהודים הגיבורים שהכירו היטב את ההרים דאגו להוביל את האויבים להרים, למקומות שיש לך יתרון בולט, במקומות שהנך שולט, באתר שנקודות החוזק שלך יביאו לידי ביטוי. אנו רואים שהמנהיג המטמיע במונהגיו, אומץ לב, נחישות, ומסירות נפש , הוא מגביר בהם את היכולת לנצח.

כאשר האמונה קיימת כאשר הצפייה לישועה מוטמעת בכל אדם,הרי קיים רצון עז ומוטיבציה להצליח ולנצח, ולהחזיר עטרה ליושנה. כך החשמונאים עשו בניצחונם אל מול היונים …"ואחר באו בניך לדביר ביתך ופינו את היכלך וטיהרו את מקדשך והדליקו נרות בחצרות קודשך" ואז לאחר הניצחון וטיהור בית המקדש , מדליקים נרות,"קבעו שמונה ימי חנוכה אלו להודות ולהלל לשמך הגדול", צריך כל מנהיג ליישם דרך מנהיגותית זו, לאחר סיום פרויקט, בתום עשייה שדרשה מאמץ כדי להצליח , בנה לך מערך של שמחה וחדווה, להודות לבורא עולם ולכל ה"לוחמים" לכל המשתתפים בניצחון. לקיים אירוע משמח, הדלקת נרות והנציחו את האירוע הניסי המשמח- למשך שמונה ימים .

אנו יודעים שפרק מכובד וחשוב בהצלחתו של המנהיג לאורך ימים הוא השיווק והפרסום.הסביבה,ההורים,המורים הרשות והפיקוח חייבים לדעת כל העשייה המוסדית, הם יכירו ויוקירו פועלו המצוין של המנהיג "רק" אם ההצלחה תופץ ותגיע אליהם. יציאתם של בני ישראל ממצרים וניצחונם בדרכים במדבר הכה גלים בכל העמים שסבבו אותם, "ההד הציבורי" הבהיר לכולם כי לא כדאי להילחם בעם ישראל באשר יש בהם עצמה וחוזק. אומרים חז"ל- כי על כן נשלח בלעם כדי לנסות לנצח  את עם ישראל בדרך אחרת- "בדיבור".

אנו יודעים שיש חשיבות להגברת תורה והאדרתה, ניתן לעשות זאת כאשר קיים בנו השיווק והפרסום החכם והנכון.לימודי הדף היומי בדורנו- אין לו אח ורע בעולם, חלק ניכר מההצלחה התורנית נובע מעוצמת השיווק של חשיבת הלמידה התורנית.

 מצווה מאוד מאוד חשובה בחג החנוכה היא "פירסומא ניסא", היינו פרסום הנס ואיך? בהדלקת נרות- נרות המפיצים אור למרחקים, חובת הנחת החנוכייה ליד חלון- אל מול הציבור,כדי להפיץ הנס הנפלא והמדהים. כך עלינו המנהלים -המנהיגים אנו צריכים לפרסם את עשייתנו החינוכית, פעילותינו החינוכית היא עבודת קדש, עיצוב פני הדור מהווה משימה חשובה ביותר בדורנו, על כן יש חשיבות עליונה לפרסם כל עשיתנו בתחום חשוב זה.

…וצריך להדליק  כל יום נר נוסף, כך צריך כל מנהיג לדאוג להרבות העשייה והאור המסמל שמחה וגיל. תתחיל עם נר אחד, התחל בשיווק איטי- בשלבים והמשך לזנק להאיר עולם, לשווק בעוצמה, שהרי האור מגביר את הראיה כדי לקלוט עוד ועוד. ככל שמנהיג נותן יותר, מעניק דוגמא אישית בעוצמה, בהקניית ידע בהעצמת אנשים, בהקשבה, יחס, כבוד, אהבה ושיתופיות של כולם בחשיבה בתהליכים בהחלטות, הרי לאור של כולם של כל הנרות יש עוצמה הרבה יותר חזקה מאורו של נר אחד.

נס פך השמן שהספיק לשמונה ימים אף הוא מלמדנו חשיבות האמונה החלום והצפייה לישועה. כאשר האדם חדור בעוצמה, באמונה, בלהט, בביטחון הרי העשייה תתבצע היטב, האדם קובע את האיכויות ואת שלבי ההתקדמות בכל תהליך של עשייה.

שני מאורעות אירעו בחנוכה, ניצחון צבאי על היונים ונס פך השמן בזמן חנוכת המזבח. היינו ניצחון רוחני. עלינו אנשי החינוך להטמיע שני הניצחונות בכל עשייתנו. צריך וחובה לנצח בפן הגשמי בעשייה במלאכה בגופינו שלנו , אך כאשר הרוחניות משולבת בעשייה הגשמית הרי המוטיבציה תגביה עוף ותפרח, כאשר יש יעד לכל עשייה, כאשר קיום התורה מהווה עילה עיקרית לשמירה על העם היהודי, כאשר עשייתנו החינוכית מלווה ביעדים רוחניים הרי ההצלחה תהא איכותית ומושלמת.

ניצחון זה של המכבים הוא אקטואלי עד היום, ניצחונה של תורת ישראל, של העם היהודי בכל אתר ואתר בעולם בכל הדורות על תרבויות הניכר שמרה עלינו כעם יהודי. לניצחון צבאי יש ערך עליון יחד עם הניצחון התורני.

המנורה מסמלת לנו את יהדות התורה וכך הפכה היא לסמל לאומי, השמן והנר הם סמל ההתמדה והשקידה, סמל החכמה המתגברת על הבערות והשכלות, גבורת הגוף וגבורת הרוח התלכדו יחדיו לאבוקה אחת, לאור נרות החשמונאים הנוצצים בחשכה, אנו מפלסים דרכינו שלנו של עם ישראל עד היום.              

     

- תואר ראשון ושני במדעי הטבע-ביולוגיה

- תואר שלישי בחינוך במנהיגות

משרות במשרד החינוך:
- 3 שנים מפקח על מדעי הטבע
- 12 שנים מפקח כולל
- 10 שנים מפקח מחוזי

בכל תחום פיתח מנהלים כמנהיגים, אשר הגיעו להישגים הטובים בארץ באזורם

ב6 שנים האחרונות מרכז את הקורס המכשיר מנהלים בבר אילן, וכמובן מלמד חינוך ומנהיגות באוניברסיטה ובעוד 3 מכללות.

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב