דר יגאל בן - נון פרסומים
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

דר יגאל בן - נון פרסומים 

מאת    [ 08/11/2010 ]
מילים במאמר: 4318   [ נצפה 3975 פעמים ]

 
 

ד"ר יגאל בן-נון, רחוב הלסינקי 10 תל אביב 62996, טל' 0722611296 

Yigal Bin-Nun, 4 Rue de Belfort 75011 Paris, Tel 0148063288 

Université de Paris VIII

École Pratique des Hautes Études

 

רשימת פרסומים 

BIN-NUN Yigal, « The contribution of World Jewish Organizations to the Establishment of Rights for Jews in Morocco (1956-1961), Journal of Jewish Modern Studies 9:2, Oxford 2010, p. 251-274.

BIN-NUN Yigal, « Les Juifs espagnols et l’origine des Juifs du Maroc », Brit 29, Ashdod 2010, p. 17-20 ; 46-47

BIN-NUN Yigal, « Jo Golan - Un destin marocain  », Brit 29 Ashdod 2010, p. 78-85

BIN-NUN Yigal, « La négociation de l'évacuation en masse des Juifs du Maroc », in La fin du Judaïsme en terres d'Islam, dir. Sh. Trigano, Denoël Médiations, Paris 2009, p. 303-358.

BIN-NUN Yigal, « Chouraqui diplomate, Débuts des relations secrètes entre le Maroc et Israël », Perspectives 12, Revue de l’Université Hébraïque de Jérusalem, réd., F. Bartfeld, Editions Magnes 2008, p. 169-204.

BIN-NUN Yigal, Psychosis or an Ability to Foresee the Future? The contribution of the World Jewish Organizations to the Establishment of Rights for Jews in Independent Morocco, 1955-1961, REEH 10, Paris 2004.

BIN-NUN Yigal, « La quête d'un compromis pour l'évacuation des Juifs du Maroc », L'exclusion des Juifs des pays arabes, Pardès n°34, In press éditions 2003, p. 75-98.

BIN-NUN Yigal, « Lady Luck », Herald Tribune Haaretz 8-4-2007, p. B7.

 

בן?נון יגאל, "נשק הכרוז, העצומה וגילוי הדעת ביחסים בין יהודים ומוסלמים במרוקו העצמאית", קשר - כתב עת לחקר תולדות העיתונות בעולם היהודי ובישראל, גיליון 42, אוניברסיטת תל אביב 2011, עמ' 141-127

בן?נון יגאל, "לזכרו של דריס שרייבי", פרק מספר: "המפקד פילגר", מאזניים - ירחון אגודת הסופרים, אפריל 2011, עמ' 36-34.

בן?נון יגאל, "זרם ההשתלבות של היהודים בחברה המרוקנית 1967-1956", פעמים, גיליון 127-125, קובץ מיוחד: יהודים ערבים? פולמוס על זהות, עורכים אבריאל בר-לבב, מרים פרנקל ויאיר עדיאל, מכון בן-צבי, ירושלים 2011, עמ' 284-235.

בן?נון יגאל, "הוויכוח בעיתונות המרוקנית בעניין זכויות היהודים והגירתם "1965-1955, קשר - כתב עת לחקר תולדות העיתונות בעולם היהודי ובישראל, חוברת מס' 40, אוניברסיטת תל אביב, עמ' 101-86

בן?נון יגאל, "שלוש שיחות של ג'ו גולן עם מוחמד החמישי", ברית - כתב עת בעריכת אשר כנפו, גיליון 28, אשדוד קיץ 2009, עמ‘ 87-80.

בן?נון יגאל, "הומג' לסם אביטל", ברית - כתב עת בעריכת אשר כנפו, חוברת 28, אשדוד קיץ 2009, עמ‘ 79-77

בן?נון יגאל, "המתקפה התקשורתית הישראלית על מרוקו אחרי טביעת ספינת המעפילים "אגוז" בינואר 1961" קשר - כתב עת לחקר תולדות העיתונות בעולם היהודי ובישראל, גיליון 38, אביב 2009, עמ‘ 65-55.

בן?נון יגאל, "על מקורותיה הראשוניים של המימונה", פעמים, גיליון 117. מכון בן-צבי ירושלים, עמ' 166-141.

בן?נון יגאל, "סיפור הממלכה המאוחדת כרומן תעמולה פן-ישראלי", קשת החדשה 23, תל אביב, אביב 2008, עורך אהרון אמיר, עמ' 108-102. 

בן?נון יגאל, "בחינה מחודשת של סוגית הסלקציה של העולים ערב עצמאותה של מרוקו", ברית 27, עורך אשר כנפו, אשדוד 2008, עמ' 108-102.

בן?נון יגאל, "המאבק בגילויים אנטי-יהודיים בעיתונות המרוקנית בשנים 1963-1962" קשר - כתב עת לחקר תולדות העיתונות בעולם היהודי ובישראל, גיליון 36, סתיו 2007, עמ‘ 130-123.

בן?נון יגאל, "חג למימונה הגבירה, אשת שד המזל", המוסף לספרות, הארץ, 8-4-2007.

בן?נון יגאל, "דיפלומט נון?קונפורמיסט", הקדמה לספרו של ג’ו גולן, דפים מיומן, הוצאת כרמל 2006, ירושלים, עמ' 15-7.

בן?נון יגאל, "דמותה של הקהילה היהודית במרוקו העצמאית בעיני שליחי ישראל", ראה REEH כתב עת לחקר העברית באירופה, גיליון מס' 9, פריס 2005, עמ' 70-57.

בן?נון יגאל, "התרבות הצרפתית וסוגיית החינוך היהודי במרוקו העצמאית", ראה REEH כתב עת לחקר העברית באירופה, גיליון מס' 7, פריס 2003, עמ' 41-19.

בן?נון יגאל, "בין אופוריה לאכזבה: הקהילה היהודית אחרי עצמאות מרוקו", גשר, כתב עת לעניינים יהודים, גיליון מס' 148, ירושלים 2004, עמ' 59-45.

סקירה על ספרו של ירון צור: סיפור תרבות, יהודי תוניסיה וארצות מוסלמיות אחרות, גשר, כתב עת לעניינים יהודים, גיליון מס' 150, ירושלים 2004, עמ' 135.

 

לקראת פירסום

מאמר - "סניף פאס?מכנאס של 'המסגרת' והתמוטטותו אחרי חלוקת הכרוז הישראלי בפברואר 1961", ספר כנס יהדות פס 2004, אוניברסיטת בר-אילן, מרכז דהן, עורך משה בר אשר.

מאמר - "המהלכים המדיניים בין ישראל למרוקו שהביאו לפינוי מוסכם של הקהילה היהודית מן המממלכה המרוקאית", עורך אבריאל בר-לבב.

מאמר - "טביעת ספינת העולים אגוז בחופי מרוקו בינואר 1961 והמהלכים שקדמו לה והסיבות לטביעתה", ספר כנס מדריד -מרוקו 2009, אוניברסיטת בר-אילן, מרכז דהן, עורך אפרים חזן.

מאמר - "זיקת הקהילה היהודית במרוקו לצרפת ערב עצמאותה1961", ספר כנס יהדות צרפת 2004, אוניברסיטת בר-אילן, מרכז דהן, עורך אריק כהן.

מאמר - היחס האמביוולנטי של הנהגת הקהילה היהודית לצרפת ולתרבותה בשנים הראשונות לעצמאותה של מרוקו (1961-1956) ספר כנס צרפת-מגרב 2010, סורבון, אוניברסיטת בר-אילן, מרכז דהן, עורך שמעון שוורצפוקס

*

ספר בהכנה: "היחסים הדיפלומטיים החשאיים בין ישראל למרוקו ופרשת בן?ברכה" (1970-1963)

ספר בהכנה: "היחסים החשאיים בין ישראל למרוקו וההגירה היהודית" (1965-1955)

ספר בהכנה: מילון "המסגרת"

 

פרסומים המסתמכים על מחקרי

BEL AIBA Inès, ALAMI Younes, AMAR Ali & JAMAÏ Aboubaker, « Le Maroc et le Mossad », Dossier spécial et éditorial, Le Journal Hebdomadaire, n°167, Casablanca, 3 au 9 juillet 2004, p.3-4, 20-29.

MALKA Victor, David Amar ou la passion d'agir. Biblieurope, Paris 2003, p. 147-163.

OUFKIR Raouf, Les invités, Vingt ans dans les prisons du Roi, Flammarion, Edition de poche revue et corrigée, J‘ai lu, Paris 2005, p. 370-373. 

BOUBIA Amina, « Les Juifs du Maroc : histoire d’une catastrophe qui n’a jamais eu lieu  », Le Journal Hebdomadaire n° 341, du 15 au 21mars 2008, Casablanca, p. 56-57. 

FAHIM Majda, « Juifs marocains, Le prix de l'exil », Le Journal Hebdomadaire n° 390 du 4 au 10 avril 2009, Casablanca, p. 54-57. 

ABDOU Meriem « Nos contacts avec le Maroc datent de la guerre des Sables », Le Courrier d'Algérie n° 1682, Alger 14 Septembre 2009.

WEINSTOCK Nathan, Une si longue présence: comment le monde arabe a perdu ses Juifs, 1947-1967,  Plon, Paris 2009 

SCHNALL David J., Radical dissent in contemporary Israeli politics: cracks in the wall, Praeger Publishers, New York 1979.

GABIZON Cécilia & WEISZ Johan, OPA sur les juifs de France: enquête sur un exode programmé (2000-2005), Bernard Grasset, Paris 2006

VERMEREN Pierre, Le Maroc de Mohammed VI, La transition inachevée, Cahiers libres, La Découverte, Paris 2009

DALLE Ignace, Hassan II entre tradition et absolutisme, Fayard, Paris 2011

 

 

Publications

1 - Article : « La quête d'un compromis pour l’évacuation des Juifs du Maroc », Sh. Trigano ed., L'exclusion des Juifs des pays arabes, Pardès n°34, In press éditions 2003, p. 75-98.

2 - Article : « Entre euphorie et décéption, La communauté juive marocaine après l’indépendance », Gesher 148, Jérusalem 2004. p. 45-59.

3 - Article : « La culture française dans la communauté juive du Maroc indépendant » REEH, Revue Européenne d’Etudes Hébraïque n°7, Paris, 2003, p. 19-41.

4 - Article : « Le rapport des émissaires israéliens du Mossad à la communauté juive du Maroc » REEH, Revue Européenne d’Etudes Hébraïque n°9, Paris 2004, p. 57-70.

5 - Livre : Psychosis or an Ability to Foresee the Future? The contribution of the World Jewish Organisations to the Establishment of Rights for Jews in Independent Morocco, 1956-1961, REEH, Revue Européenne d’Etudes Hébraïque n°10, Paris, 2004.

6 - Article :   « Un diplomate non conformiste », Préface du livre de Jo Golan : Pages from a Diary, Editions Carmel, Jérusalem, 2005, p. 7-15.

7 - Article :   « Lady Luck », Herald Tribune, Haaretz, 8-4-2007, p. B7.

8 - Article : « La réaction de la communauté juive aux allusions anti juives dans la presse marocaine en 1962-1963 », Kesher n°36 (heb.), automne 2007, p. 123-130.

9 - Article : « Une nouvelle approche du problème de la sélection des Juifs du Maroc à la veille de l’indépendance », Brit n° 27 A. Knafo, ed., Ashdod 2008, p. 102-108.

10 - Article : « Le royaume unifié comme roman de propagande pan israélite » Qeshet ha hadasha n°2 », A . Amir ed., Tel Aviv 2008, p. 102-108.

11 - Article : « Chouraqui diplomate, Débuts des relations secrètes entre le Maroc et Israël », Perspectives 12, Revue de l’Université Hébraïque de Jérusalem, rédactrice : Fernande Bartfeld, Editions Magnes 2008, p. 169-204.

12 – Article : « Les sources premières de la Mimouna », Péamim 117, Institut Ben Zvi, Jérusalem, p. 141-166.

13 - Article: « La négociation de l'évacuation en masse des Juifs du Maroc», in La fin du Judaïsme en terres d'Islam, dir. Sh. Trigano, Denoël Médiations, Paris 2009, p. 303-358.

14 - Article : « La campagne de presse israélienne contre le Maroc après le naufrage du Pisces en Janvier 1961», Kesher n°38 (heb.), Tel Aviv printemps 2009, p. 55-65.

15 - Article : « Trois entretiens de Joe Golan avec Mohamed V », Brit n° 28 A. Knafo, ed., Ashdod 2009, p. 80-87.

17 - Article : « Hommage à Sam Avital », Brit n° 28 A. Knafo, ed., Ashdod 2009, p. 77-79.

18 - Article : « The contribution of World Jewish Organizations to the Establishment of Rights for Jews in Morocco (1956-1961), Journal of Jewish Modern Studies 9:2, Oxford 2010, p. 251-274.

19 - Article : « Les Juifs espagnols et l’origine des Juifs du Maroc », Brit 29, Ashdod 2010, p. 17-20 ; 46-47

20 - Article : « Jo Golan - Un destin marocain  », Brit 29 Ashdod 2010, p. 78-85.

21 - Article: « La polémique dans la presse marocaine sur les droits des Juifs et leur émigration 1956-1966  », Kesher n°40 (heb.), hivers 2010, p. 86-101.

22 - Article : « Le mouvement assimilationiste juif dans la société marocaine après l'indépendance (1956-1967) », Peamim 125-127, Avriel Bar Levav ed., Institut Ben Zvi, Jérusalem 2011, p. 235-284.

23 - Article : « Hommage à Driss Chraïbi », Traduction en hébreu d'un chapitre de son livre : Une enquête au village - "L'inspecteur Filagar", Moznaïm, Revue des Ecrivains Israeliens n°34, Tel Aviv 2011, p. 34-36.

24 - Article : « Le début du postmodernisme dans l'art israelien », Moznaïm, Revue des Ecrivains Israeliens n°4, Tel Aviv septembre 2011, p. 46-48.

 

Travaux en cour de publication

- Article : "The methodic problems concerning the historiography of the evacuation of the Jews from independent Morocco 1956-1967, Journal of Jewish Modern Studies, Oxford 2011

- Article : « Les pourparlers entre Israël et le Maroc qui précédèrent l'évacuation de la communauté juive dans le cadre de l'accord de compromis », Peamim.

- Article : « L’effondrement du réseau israélien du Mossad au Maroc après le naufrage du Pisces », Actes du colloque sur les Juifs de Fes, Université de Bar Ilan, Centre Dahan, Ramat Gan 2007. Moshé Bar Asher ed., Sous presse.

- Article : « The Disputes Regarding the Jewish Emigration from Morocco 1956-1961 », Actes du Colloque sur les Juifs des pays arabes, Maryland University Press, USA, août 2007.

- Article : « Le naufrage du bateau d'émigrants Egoz (Pisces), les causes du désastre et les pourparlers qui on précédé son expédition », Actes du Colloque sur les Juifs des pays arabes, Université Alcala de Madrid et Université de Bar Ilan, Ramat Gan 2007, août 2007.

- Article : « Le rapport de la communauté juive du Maroc indépendant à la France et la culture française ». Actes du colloque sur les Juifs de France, Université de Bar Ilan, Centre Dahan, Ramat Gan 2007. Sous presse.

- Article : « Sur la « clandestinité » du réseau israélien au Maroc dans le domaine de l’émigration », REEH, Revue Européenne d’Etudes Hébraïque n°14, Paris, 2010.

- Article : « La branche de la Misgeret en Algérie et les émeutes de Constantine en mai 1956 », Article proposé pour le livre sur la communauté juive d’Algérie, H. Saadoun, ed., Institut Ben Zvi, Jérusalem.

- Article, « La négociation de l'évacuation en masse des Juifs du Maroc», in La fin du Judaïsme en terres d'Islam, dir. Sh. Trigano, en hébreu et en anglais.

- Article : « Le yahvisme à l’époque monarchique, Entre territorialisme et universalisme, L’exemple de Na‘aman (2 Rois 5) ». 

- Article : « Le récit de la découverte du livre et l’édition josianique des textes historiques de la Bible», Semitica et Classica, Brepols, Paris.

- Article : « Le récit de l’homme divin et du vieux prophète à Beit-El (1 Rois XIII), REJ,

 

Livre : La communauté juive du Maroc indépendant, ses relations avec les autorités, avec Israël et avec les organismes juifs internationaux, 1956-1966, en hébreu.

Livre : Les relations diplomatiques secrètes entre le Maroc et Israël et l’affaire Ben Barka 1963-1967 (Titre provisoire), en hébreu.

Livre : Dictionnaire de la Misgeret 1955-1965, en hébreu.

 

 

Publications (English)

Yigal Bin-Nun, « The Weapon of Public Announcement, <circulars, Petitions and Manifestos and their Influence on Jewish-Moslems Relations in the Independant State of Morroco », Kesher - Journal for the History the press in the Jewish world and Israel, No. 40, Tel Aviv Autumn 2011, (heb.), p. 127-141

Yigal Bin-Nun, « Le début du postmodernisme dans l'art israelien », Moznaïm, Revue des Ecrivains Israeliens n°4, Tel Aviv septembre 2011, p. 46-48.

Yigal Bin-Nun, Hommage à Driss Chraïbi - Translation in hebrew from his book : Une enquête au village - "L'inspecteur Filagar", Moznaïm, Hebrew Writers Organisation n°34, Tel Aviv 2011, p. 34-36.

Yigal Bin-Nun, "The Movement for Integration of Jews in Moroccan society after independence (1956-1967)" Peamim 125-127, Avriel Bar Levav et alii ed., Special Issue: Arab Jews? A Polemic about Identity, Ben-Zvi Institute for Studies of Jewish Communities in the East, Jerusalem 2011, p. 235-284

Yigal Bin-Nun, “The contribution of World Jewish Organizations to the Establishment of Rights for Jews in Morocco (1956-1961)”, Journal of Jewish Modern Studies 9:2, Oxford 2010, p. 251-274.

Yigal Bin-Nun, “Les Juifs espagnols et l’origine des Juifs du Maroc ”, Brit 29, Ashdod 2010, (heb.), p. 17-20 ; 46-47

Yigal Bin-Nun, “Jo Golan - Un destin marocain”, Brit 29 Ashdod 2010, (heb.), p. 78-85.

Yigal Bin-Nun, “Moroccan Press Debate about the Rights of Jews 1965-1955”, Kesher Journal for the History the press in the Jewish world and Israel n°40, spring 2010, (heb.) p. 86-101

 Yigal Bin-Nun, "Three interviews of Joe Golan with Mohammed V”, Brit n° 28, A. Knafo, ed., Ashdod, Summer 2009, (heb.), p. 87-80.

Yigal Bin-Nun, "Homage to Sam Avital", Brit n° 28, A. Knafo, ed., Ashdod, Summer 2009, (heb.), p. 79-77.

Yigal Bin-Nun, “La négociation de l'évacuation en masse des Juifs du Maroc”, in La fin du Judaïsme en terres d'Islam, dir. Sh. Trigano, Denoël Médiations, Paris 2009, p. 303-358.

Yigal Bin-Nun, "Israeli media assault on Morocco after sinking Ship "Egoz" January 1961", Kesher - Journal for the History the press in the Jewish world and Israel, No. 38, Tel Aviv Spring 2009, (heb.), p. 65-55.

Yigal Bin-Nun, "The primary sources of Mimouna", Peamim 117, Ben Zvi Institute, Jerusalem, (heb.), p. 141-166.

Yigal Bin-Nun, "The United Kingdom of Israel and Juda as a novel aspect of propaganda," HaQeshet haHadasha 23, ed. Aharon Amir, Tel Aviv, Spring 2008, (heb.), p. 102 -108.

Yigal Bin-Nun, Chouraqui diplomate, Débuts des relations secrètes entre le Maroc et Israël “, Perspectives Revue de l’Université Hébraïque de Jérusalem 12,, ed. Fernande Bartfeld, Editions Magnes 2008, p. 169-204.

Yigal Bin-Nun, “A new approach to the problem of selection of the Jews of Morocco on the eve of independence”, Brit n° 27 A. Knafo, ed., Ashdod, 2008, (heb.), p. 102-108.

Yigal Bin-Nun, “Anti Jewish Campaigns in the Moroccan Press in the Years 1962-1963”, Kesher, Journal for the History of the Jewish world and Israeli Press, n°36, (heb.), 2007, p. 123-130.

Yigal Bin-Nun, “Lady Luck - Mimouna “, Herald Tribune, Haaretz, (heb.), 8-4-2007, p. B7.

Yigal Bin-Nun, “A Non-Conformist Diplomat”, in Jo Golan : Pages from a Diary, Carmel Editions, Jerusalem, 2005, (heb.), p. 7-15.

Yigal Bin-Nun, Psychosis or an Ability to Foresee the Future? The contribution of the World Jewish Organisations to the Establishment of Rights for Jews in Independent Morocco, 1956-1961, REEH, Revue Européenne d’Etudes Hébraïque n°10, Paris, 2004.

Yigal Bin-Nun, “The relationship between the emissaries of the Israeli Mossad and the Jewish community of Morocco” (heb.), REEH, Revue Européenne d’Etudes Hébraïques n°9, Paris 2004, (heb.), p. 57-70.

Yigal Bin-Nun, “La quête d'un compromis pour l’évacuation des Juifs du Maroc”, Sh. Trigano ed., L'exclusion des Juifs des pays arabes, Pardès n°34, In press éditions 2003, p. 75-98. 

Yigal Bin-Nun, “French culture in the Jewish community of independent Morocco” (heb.), REEH, Revue Européenne d’Études Hébraïques n°7, Paris, 2003, (heb.), p. 19-41.

Yigal Bin-Nun, “Between Euphoria and Disappointment, The Moroccan Jewish Community After Independence”, Gesher 148, Jerusalem 2004, (heb.), p. 45-59 

Book Review, Yaron Tsur: The story of culture, and the Jews of Tunisia Other Muslim, Gesher No. 150, Jerusalem 2004, (heb.), p. 135.

 

In Press

- Article : "The methodic problems concerning the historiography of the evacuation of the Jews from independent Morocco 1956-1967, Journal of Jewish Modern Studies, Oxford 2011

- Article : “The ideology of Jewish assimilation in Moroccan society after independence (1956-1967)”, Peamim, Jews-Arabs, Avriel Bar Levav ed. (heb.).

- Article : “Talks between Israel and Morocco that preceded the evacuation of the Jewish community as part of the compromise agreement “, Peamim. Avriel Bar Levav ed. (heb.).

- Article : “The collapse of the Israeli Mossad network in Morocco after the sinking of the Pisces”, Proceedings of the symposium on the Jews of Fez, Bar Ilan University, Dahan Center, Ramat Gan 2003. Moshe Bar Asher ed., In press. (heb.).

- Article : ”The Disputes Regarding the Jewish Emigration from Morocco 1956-1961”, Proceedings of the symposium on the Jews in Arab Countries, Maryland University Press, USA, august 2007. (heb.).

- Article : ”The sinking of the boat of emigrants Egoz (Pisces), the causes of the disaster and the talks were preceded his expedition “, Proceedings of the symposium on the Jews in Arab Countries, Alcala University, Madrid & Bar Ilan University, Ramat Gan 2007, august 2009. (heb.).

- Article : “The Jewish community of Morocco after the independence to France and French culture“. Proceedings of the symposium on the Jews in France, Bar Ilan University, Dahan Center, Ramat Gan, 2007. In press.

- Article : “On the Israeli underground network in Morocco in the field of migration”, REEH, Revue Européenne d’Etudes Hébraïque n°14, Paris, 2010. (heb.).

- Article : “The branch of Misgeret and riots in Algeria in May 1956 in Constantine”, Algeria Book, H. Saadoun, ed., Institut Ben Zvi, Jérusalem. (heb.).

- Article, “Negotiating the mass evacuation of Jews from Morocco, "in The End of Judaism in Islamic lands”, dir. Sh. Trigano, (heb.).

- Article : “Le yahvisme à l’époque monarchique, Entre territorialisme et universalisme, L’exemple de Na‘aman (2 Rois 5) ”. 

- Article : “Le récit de la découverte du livre et l’édition josianique des textes historiques de la Bible”, Semitica et Classica, Brepols, Paris.

- Article : “Le récit de l’homme divin et du vieux prophète à Beit-El (1 Rois XIII), REJ,

 

Book: The Jewish community of independent Morocco, its relations with the authorities, with Israel and international Jewish organizations, 1956-1966, (heb.).

Book: Secret diplomatic relations between Morocco and Israel and the Ben Barka affair 1963-1967. (heb.).

Book: Misgeret Dictionary 1955-1965, (heb.).

 

 

 

.

 

 

פרסומים בנושאים כלליים

בן?נון יגאל, "על תפיסות עדתיות מעוותות - שדמות ס"ג אביב תשל'ז 1977, עמ' 30-33.

בן?נון יגאל, "על חגיגות המימונה ומהפכת הנענע, הארץ, 26 אפריל 1981

בן?נון יגאל, "בין אספסוף לבין אינטליגנציה - מעריב 9-9-81

בן?נון יגאל, "התנצלות לעמוס עוז - מעריב 12-10-81

בן?נון יגאל, "מיתוס ושיברו, העלייה מצפון אפריקה", הארץ, 20-7-1983

בן?נון יגאל, "להפסיק את הבניה - דבר

בן?נון יגאל, "על יהדות כדת נכפית - הארץ 3-6-86

בן?נון יגאל, "הצד האחר ביחסי ישראל מרוקו", הארץ, 15-7-1986

בן?נון יגאל, "הממונים על המימונה - הארץ 27-4-89

 

פרסומים בנושא אמנויות

בן?נון יגאל, "מיצג היום - דבר, אוקטובר 1985

בן?נון יגאל, "הערגה לזמן אחר (על איוון שוובל) - דבר 1986

בן?נון יגאל, "אמנות צעירה בתנאי לחץ - קטלוג תערוכת "סיר לחץ" מרס 1986

בן?נון יגאל, "לצייר לב שבור - קטלוג תערוכה של שמאי גילר, נובמבר 1986

בן?נון יגאל, "יאיר גרבוז, בין הדוניזם ליסורי יצירה - מאזניים 7, ינואר 1987

בן?נון יגאל, "ירושת האבן ופיסול בגיזרי עץ - קטלוג תערוכה של טניה פרמינגר, פברואר 1987

בן?נון יגאל, "עובדיה אגסי - תערוכת ציורים, אפריון 8, 1987 עמ' 40-38 

בן?נון יגאל, "חזיונות עובדיה - קטלוג תערוכה של עובדיה אגסי מרס 1987

בן?נון יגאל, "לצייר מחוץ לסיר הלחץ - קטלוג תערוכה של אביב לבנת, מאי 1987

בן?נון יגאל, "הרחוב כמוקד דרמאטי - תוכניה לפסטיבל ישראל 18-5-87

בן?נון יגאל, "כאן בחצר הבית - על סוגית המקום באמנות הישראלית - פוליטיקה 8, דצמבר 1987 

בן?נון יגאל, "מרוץ על קביים - קטלוג תערוכה של אתי בת יעקב, מרס 1988

בן?נון יגאל, "האני שעל סדר היום - קטלוג תערוכה של בועז קייזמן, אפריל 1988

בן?נון יגאל, "גילדור כאמן תפנית - קטלוג תערוכה 1988

בן?נון יגאל, "אל העיר הרחוקה - קטלוג תערוכה של אדית כהן?ג'וור, 1988

בן?נון יגאל, "כאנוסים במחתרת (על אמנות יהודית) הארץ 12-8-1988

בן?נון יגאל, "הרפתקת האלטרנטיבה היהודית (על אמנות יהודית) הארץ 9-9-1988

בן?נון יגאל, "לא לגמרי מפוענחת (דרך רבקה שטורמן במחול) עיתון 77, גיליון 108 ינואר 1989

בן?נון יגאל, "הרפש כערך גואל - קטלוג קבוצת סמרטוט 1989

בן?נון יגאל, "להבדיל בין קודש לחול, טכסט לתערוכה במרכז לאמנות חזותית באר?שבע 23-1-90

בן?נון יגאל, "סליחה וינסנט - מחוות אמנים לואן?גוך, סטודיו כתב עת לאמנות 13, יולי 1990

בן?נון יגאל, "ההתגרות בקו הגבול - התמורות בשפת המיצג", סטודיו, כתב עת לאמנות 20, מרס 1991, עמ' 19-16.

בן?נון יגאל, "בנין הלבנים האדומות כמשל" - קטלוג תערוכה של שמאי גילר, מאי 1991

בן?נון יגאל, "נקמת הציירת - עיתון 77, גיליון נובמבר 1991

בן?נון יגאל, "מימסד ואופוזיציה במודרניזם הישראלי 1992

בן?נון יגאל, "כאגדת רבקה (על המחול של רבקה שטורמן) הרבעון למחול 1993

בן?נון יגאל, "תצפית בביוגראפיה עילית - על הסרט ארבייט מכט פריי, סינמטק אפריל 97 גיליון 88

בן?נון יגאל, "העיצוב האדריכלי בבניה הציבורית במרוקו, ברית 26, אשדוד 2007 עמ' 67-55

בן?נון יגאל, "ממסד ואופוזיציה בראשית שנות השמונים - ראשית הפוסט מודרניזם הישראלי", מאזניים - ירחון אגודת הסופרים, ספטמבר 2011, עמ' 48-46.

 

תערוכות

1981 ביתן לאמנות בפרק הירקון - יחיד

1981 פרס האמן הצעיר של המועצה לתרבות ולאמנות

1983 - גלריה ריבנפלד ביפו "משכיל לחורון" - יחיד

1984 - גלריה תאטרון ירושלים - יחיד

1985 - מסוף ניצנה - מפגש אמנים. אוצר עזרא אוריון

1985 - גלריה מימד קטן - יחיד

1985 - שפיים 85 מפגש אמנים

1985 - דיזינגוף סנטר - פרוייקט יוני "מימד לאמנות חזותית"

1985 - נס הרים - מפגש אמנים. מיצג "אני ראיתי את כבוד יהוה"

1985 - דיזינגוף סנטר - "אמנים נגד הפשיזם"1988 - גלריה הקיבוץ - תערוכה קבוצתית

1988 - גלריה מימד קטן - "פחד יצחק" -

1988 - מוזיאון הרצליה - "עם בונה ארץ" תערוכה קבוצתית

1989 - מוזיאון חיפה - "גבול התודעה" אוצר אברהם אילת

1990 - פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה. תערוכה קבוצתית

1991 - בית אריאלה - תערוכת אוסף הגראפותק הישראלי

2006 - מלחמה, וידאו ארט - פסטיבל הדגנרטים 4, אוצרים חזי שוחט וחוני המעגל, סימטק תל אביב

2007 - אחד מכאן ואחד מכאן, וידאו ארט - פסטיבל הדגנרטים 5, אוצרים חזי שוחט וחוני המעגל, סימטק תל אביב

2007 - אחד מכאן ואחד מכאן, וידאו ארט - מוזיאון ינקו דאדא, אוצרים רעיה זומר וחוני המעגל

 

 עבודות

"עכשיו" 48-47 חורף 1983, 2 עבודות | "תת רמה" מס' 2 ינואר 1985 | "מאזניים", מאי 1985 | קטלוג שפיים, מאי 1985 | קטלוג מימד, יוני 1985 | קטלוג "אמנים נגד הפשיזם" אוגוסט 1985 | "מאזניים", אוקטובר 1985 - 3 עבודות | "מפגש", אביב 1986 - 4 עבודות | ספר "המדיום האמנותי" מאת גדעון עפרת 1986 | גלויה, עם שיר של רוני סומק - הוצאת סתוית | 2 הדפסי רשת - אוסף הגראפוטק | "מפגש" מס' 9 - אביב 1988 עבודת שער בצבע | "שלם", גיליון א' אוגוסט 1989 - 4 עבודות | קטלוג "גבול התודעה" 1989 מוזאון חיפה | "סטודיו" מס' 13 יולי 1990 מוקדש לואן גוך | "עולם הצילום" מס' 43 יולי 1990 - קובץ עבודות | קטלוג פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה, אוקטובר 1990 | "העיר", השער האחורי 7-9-1990 

 

קטלוגים

שפיים 85, "סיר לחץ", טניה פרמינגר, שמאי גילר, עובדיה אגסי, אביב לבנת, אתי בת יעקב, בועז קייזמן, יעקב גילדור, קבוצת סמרטוט, אדית כהן, שמאי גילר (2)

 

אוצרות וניהול אמנותי

1984 - 1990 - אוצר גלריה שרת בגבעתיים

1985 - שפיים 85 -מפגש אמנים (פיסול, ציור, מיצג)

1985 - פסטיבל עכו (21 מיצגים)

1985 - תאטרון ירושלים "סיר לחץ" אמנות צעירה בישראל

1986 - גן הפעמון ירושלים, "הבמה לתאטרון חזותי"( 12 מופעים) 

1986 - גלריה קלישר ,"על הקרקע" תערוכה ניידת של אמנות לעם

1987 - פסטיבל ישראל - תאטרון רחוב (9 יצירות)

1988 - פסטיבל ישראל - תאטרון רחוב

1988 - גלריה ראפ - "צבע נוסף"

1990 - גבעת חביבה - "גבול השלום"

1990 - הרצליה - גלרית גן, תערוכת "איס"ף"

1990 - מקלט לאמנות עכשוית בנוה צדק - תערוכת פתיחה"   

1991 - גלריה הקיבוץ "מה יש לך להגיד לי הינדה"

1992 - גלריה הקיבוץ תערוכת צילום: "הקלף הגלוי"

1992 - גלריה שרה קונפורטי - יפו: "אוצרים באמנות המקומית"


Yigal Bin-Nun Universite de Paris VIII


Ecole Pratique des Hautes Etudes Paris

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב