סולמות - שימוש בטוח
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

סולמות - שימוש בטוח 

מאת    [ 18/06/2010 ]
מילים במאמר: 1283   [ נצפה 4872 פעמים ]

 
 

בטיחות בעבודה ממרום הסולם

אם נסתייע במערך התקינה הישראלי נמצא, כי תקן ישראל ת"י 1847 על שני חלקיו מגדיר מונחים ומפרט את המאפיינים הכלליים של תכן הסולם ואת הדרישות ושיטות הבדיקה של סולמות מטלטלים. תקן זה הינו במעמד של תקן רשמי ומאוזכר בצו יבוא חופשי (צי"ח). המשמעות הינה שנדרש מתן אישור תקן על ידי מכון התקנים הישראלי כתנאי לשחרור משלוח הסולמות לשוק הישראלי. אישור תקן יכול ויינתן על ידי מכון התקנים הישראלי אם תוכח עמידתו של דגם הסולם הרלוונטי בדרישות ת"י 1847.

הניסיון מלמד, כי רבים מהאנשים ובפרט עובדים הנעזרים בסולמות בעבודתם, נכשלים בהבנתם את "תקנות בטיחות בעבודה (עבודה בגובה)" ולפיכך נוהגים בקלות דעת, לעיתים אף בזלזול, בדרך השימוש בסולם.  יובהר, שעבודה בגובה בכלל ועבודה על סולמות בפרט, הנה עבודה מסוכנת. רוב תאונות העבודה הקטלניות מקורן בעבודה בגובה. ודאי נהיר הוא, שמאחר והסולמות הינם כלי הרווח בציבור ומצוי לרוב בכל בית, רוב התאונות הללו הינן כתוצאה מנפילה מסולם. הקפדה על כללי בטיחות בעבודה ושימוש נכון בסולמות בטוחים ותקניים, אשר נבדקו על ידי מכון התקנים הישראלי והוכחה עמידתם בדרישות התקן הישראלי, יש בהם כדי למנוע את רובם המכריע של הנפילות, אם לא את כולן, קביעת כללי בטיחות ברורים והיצמדות העובד לנדרש בהם, יש בהם כדי לצמצם למינימום את תאונות הנפילה מסולמות. אין ספק שניתן יהיה למנוע תאונת עבודה נוספת אם העובד יישמע לכללי בטיחות בעבודה בגובה כפי שאלה נקבעו בתקנות העבודה בגובה.

אם ננסה לתור אחר סיבה לריבוי התאונות הנגרמות משימוש בסולמות נמצא, כי אפשר שעובדת הימצאותם של סולמות כמעט בכל בית בישראל, יוצרת לעיתים את התחושה המוטעית שאין בסולם כל סכנת נפילה. לפיכך, יתכן והסיבה לריבוי תאונות כתוצאה מנפילה מסולם מקורה באשליה בה מצוי העובד ולפיה עבודה על סולם הנה עבודה בטוחה וכי הסיכון לנפילה קטן, אשליה זו משוללת כל יסוד, יש למגרה ולעמוד בכל אתר ואתר על חשיבות השמירה על כללי עבודה בגובה ושימוש נכון בציוד מגן לעבודה בגובה. זו הדרך היחידה שיכולה להבטיח שמירה על בטיחות העובד ובריאותו.

ידוע לכל, כי עוד בטרם פרסומן של "תקנות בטיחות בעבודה (עבודה בגובה)" וכניסתן לתוקף, יועדו סולמות לשמש, בראיית כל בר בי רב בכלל והעובדים בפרט כמעבר בין מפלסים. הסולם לא נתפס עדין ככלי המשמש לצורך ביצוע עבודה. עם כניסת התקנה לתוקף, מתן דגש להיבטי בטיחות בעבודה וביצוע הדרכות נרחבות בקרב העובדים, השתנתה הגישה הרווחת בישראל והושם דגש על שימוש נכון ובטוח בסולם מתוך כוונה לשמור על חיי העובדים. הטלת האחריות האישית על המנהל להבטיח ולהקפיד על בטיחות העובד, לא הותירה עוד מקום לספק. אומנם, גם עתה, השימוש בסולם למטרות עבודה בגובה נותר לעיתים בעייתי, וזאת לנוכח היותו, במקרים מסוימים כלי, שלעיתים אינו יציב דיו אך עתה ישנה תקנה המשמשת ככלי בידי היוצר להספקתם של כלים המסייעים לשדרוג רמת בטיחות הפרט מחד והעובד מאידך, בעת השימוש בסולם.  

מספר מילים לאלו ביננו שאינם מכירים היטב את תחום העבודה בגובה. יצוין, לשם מתן דגש וחידוד דרישות התקנה, כי עבודה בגובה הנה כל עבודה הנעשית מגובה של שני מטר ויותר. כפועל יוצא מכך יודגש, שעובד העושה שימוש בסולם "קטן" שאינו מאפשר לעובד להתנשא לגובה של שני מטר ויותר, פטור מקיום כללי התקנה. פרט להסתייגות הנ"ל, כללי התקנה מחייבים כל עובד באשר הוא עובד העושה עבודה בגובה. עוד יובהר, שישנה חשיבות בקבלת הדרכה ראויה על רזי התקנה ונגזרותיה על ידי מדריך יעודי מוסמך שיטיל אור, יפרש את כללי התקנה ויבטיח שהנדרש לצורך עבודה בטוחה בגובה הונחל בהצלחה לעובדים. הניסיון מלמד, שחסכון כלכלי עד כדי הימנעות מקבלת הדרכה מגורם מוסמך, גוררת אחריה קשיים בהבנת התקנה, סייגיה ודגשיה.

מאחר ולא ניתן לצאת פטור בלא כלום, יובאו להלן מספר דגשים ויוטל אור, בהיר ככל הניתן, על דרישות התקנה לעבודה בגובה:

מספר דגשים ופעולות מקדימות לשימוש בטוח בסולם:

חשוב להבהיר, כי חיוני ביותר לברר תחילה, שהסולם עומד בדרישות התקן הישראלי ת"י 1847. זאת ניתן לעשות, טרם רכישת הסולם, על ידי דרישה להצגת תעודת בדיקה של מכון התקנים הישראלי המוכיחה, שהסולם מהדגם בו אנו רוצים לעשות שימוש, נבדק על ידי מכון התקנים הישראלי ועומד בכל דרישות ת"י 1847. במקרה של ספק ניתן לפנות אל מכון התקנים הישראלי לענף עץ חלונות ומערכות מיגון לקבלת הבהרות. עוד נדרש לוודא כי תוקף השימוש בסולם, כפי שהוגדר על ידי היצרן, לא פג. אל לנו לוותר על בדיקה ויזואלית של הסולם. מדובר בפעולה פשוטה שבאה להבטיח שהסולם יציב דיו, שאין בסולם פגם נראה לעין כדוגמת: שברים, כיפופים, סדקים, אזורים חלודים וכדומה. יש להקפיד להיצמד להוראות היצרן, לקרוא אותן ולהבינן ולזכור כי במקרה של ספק אין ספק, ואסור לעשות שימוש בסולם אם קיים חשש כלשהו באשר לבטיחות השימוש בו.

במהלך השימוש בסולם מוטלת חובה על העובד לחבוש קסדת עבודה ולנעול נעלי עבודה עם סוליות מונעות החלקה. ככלל, אך ורק אדם אחד יכול לעבוד על הסולם אך עם זאת, לנוכח הגדרת העבודה כעבודה בגובה, נדרש כי בנוסף לעובד בגובה יהיה, במשך כל זמן העבודה, על הקרקע, אדם נוסף אשר יוכל לסייע לעובד בגובה, ככל שיידרש, ולספק עזרה במידה והעובד בגובה נפגע.

יובהר, כי שלב בסולם יכול להחזיק עד 150 ק"ג בלבד (ישנם סולמות אשר יכולים להחזיק עד 180 ק"ג). כלומר, הסולם יכול להחזיק רק אדם אחד ואת ציודו בלבד. בנוסף, כאשר נבצע עגינה של הסולם למבנה נקשור את החבל לזקיפים בלבד ולא לשלבי הסולם כיוון שאינם חזקים דיים.

כדי להבטיח את בטיחות עבודתו של העובד יובהר, שזווית העבודה הנכונה של הסולם הינה כ- 70 מעלות בין הזקיפים (רגלי הסולם) לבין הקרקע. כאשר נרצה לעבור מהסולם למשטח מוגבה אחר, על הסולם לבלוט לפחות מטר אחד מעל המשטח אליו נרצה לעבור. כאשר נשעין את הסולם, עליו לבלוט   30 ס"מ מעל למשקוף או המדרגה העליונים. בנוסף, יש לעגן את הסולם באמצעות חבלים לחלק יציב במבנה, באופן שהסולם יהיה מעוגן ותמנע אפשרות תנועה.   

חשוב במיוחד להקפיד, כי בכל זמן שהותו של העובד על הסולם, חובה עליו להקפיד ולשמור על רגליים יציבות ולפחות יד אחת שאוחזת בסולם. על מנת לאפשר עבודה בגובה יכול העובד להירתם למערכת עיגון ותמיכה אשר נחשבת גם היא לנקודת אחיזה בסולם, דבר, שמאפשר לעובד לעשות שימוש בשתי ידיו לצורך עבודה.

מעבר לאמור לעיל יובהר, כי עובד העושה שימוש בסולם ועומד עליו חייב להשתמש במערכת בלימת נפילה המעוגנת לחלק יציב במבנה. בנוסף עליו להצטייד ברתמת בטיחות תקנית מושלמת ומותאמת למידותיו, לנעול נעלי בטיחות עם סוליות נגד החלקה, לחבוש קסדת עבודה ולעבור הדרכה בגובה על ידי מדריך מוסמך. יובהר, שניתן לא להשתמש ברתמת בטיחות ובמערכת בלימת נפילה כאשר מדובר בטיפוס בסולם עד לגובה של 6 מטר לצורך מעבר בין מפלסים, כאשר מדובר בטיפוס בסולם קבוע עם כלוב שגובהו עד 10 מטר לצורך מעבר בין מפלסים וכאשר נעשה שימוש בסולם עד לגובה של 4.5 מטר לצורך ביצוע עבודה לא מאומצת או שאינה ממושכת או כזו שאינה מחייבת הטיית הגוף באופן שיגרום, חלילה, לאובדן שיווי משקל. עם זאת יוער, שכלל זה בתקנה מרחיב את שיקול הדעת של העובד ולעיתים מכניסו, שלא ברצון, לתחומים אפורים ובעייתיים העלולים לגרום לתאונות עבודה מיותרות.  

למען הסר ספק יובהר ויודגש, שיש צורך ברור שאינו משתמע לשתי פנים לקרוא בעיון את הוראות ההתקנה, לקבל הדרכה מתאימה מגורם מוסמך ולא להסתפק באמור במאמר זה שאינו אלא תמצית התקנה מנקודות מבט בודדות, שיש בהן כדי לגרות את הקורא ולהביאו להעמיק בלימוד התקנה ונגזרותיה.

לסיכום, מדובר בסוגיות סבוכות ומורכבות שאין להקל בהן ראש. במידה ואתם נתקלים בסיטואציה שעניינה בטיחות בעבודה, הן בהתייחס לעובד והן בהתייחס למעביד, חשוב לפנות אל עורך דין בטיחות בעבודה המתמחה בתחום על מנת שיוכל לסייע לכם בהתמודדות נכונה על פי החוק ובהתבסס על הפסיקה העדכנית בתחום.

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם. על הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד המתמחה בתחום הספציפי בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אינג' עדי א. עציץ ואין לעשות בו שימוש כלשהו ללא קבלת רשותו הפורמאלית מראש

אינג' עדי א. עציץ, עו"ד            הכותב הינו עורך דין ומהנדס המתמחה במשפט הנדסי טכנולוגי, בטיחות בעבודה, דיני עבודה ותאונות עבודה.                                                            למידע נוסף בקרו באתר הבית www.aadieng-law.co.il                                        לתיאום פגישה ניתן ליצור קשר בטלפון- 054-6354234

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב