פתיחה רישום והקמת חברה בחול ופתיחת חשבון בנק בחול
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

פתיחה רישום והקמת חברה בחול ופתיחת חשבון בנק בחול 

מילים במאמר: 1327   [ נצפה 3348 פעמים ]

 
 

 

פתיחה, רישום והקמת חברה בחו"ל ופתיחת חשבון בנק בחול (מחוץ לישראל)

חברות ויזמים רבים נדרשים להקמת חברה ופתיחת חשבון בנק מחוץ לישראל. ישנו מגוון אפשרויות העומד בפניהם בבחירת מדינת ההתאגדות, סוג החברה, מיקום וסוג חשבון הבנק.

ניתן להגדיר את סוג החברות בחו"ל בשתי קטגוריות:

1.      חברת אונשור (Onshore Company)

2.      חברת אופשור (Offhshore Company)

 

חברת אונשור (Onshore Company)

זוהי חברה המוקמת במדינה בה יחול מס מלא על רווחי התאגיד. מרבית מדינות המערב הינן מדינות אונשור וככאלו, הן מחייבות במס חברות או מס תאגידים את רווחי החברה שנוצרו במדינת ההתאגדות ומחוצה לה. כך לדוגמא חברה בריטית המייצרת הכנסות מלקוחות בבריטניה ומלקוחות מחוץ לבריטניה תחויב במס חברות על הכנסותיה הכלל עולמיות.

מרבית מדינות האונשור, מחייבות לתת זיהוי פומבי לבעלי החברה ולדירקטורים המכהנים בה. מידע זה זה מוגדר כ- "Public Domain" והינו מפורסם ברבים.

חברות האונשור מחויבות בניהול חשבונות ודוחות כספיים וכן בהגשת דוח מס שנתי ובו הצהרה על סך ההכנסות השנתיות בניכוי ההוצאות שנוצרו בקשר לייצור ההכנסה. סכום זה הנקרא הכנסה חייבת במס תחויב במס חברות על פי שיעור המס באותה מדינה.

למרבית מדינות האונשור, אמנת מס עם מדינות רבות (כולל ישראל) שמטרתה להסדיר את יחסי הגומלין בין המדינות בכל האמור למיסוי החברות והבעלים הפועלים במדינה אחת והינם תושבי מדינה אחרת. אמנת המס מסדירה את נושא כפל המס כך שיזם או חברה בינלאומית לא יוחיבו במס כפול הן במדינת ההתאגדות והן במדינת התושבות.

על פי רוב, תוקם חברת אונשור במידה וישנה דרישה כזו מלקוחות או ספקים מקומיים, יש צורך להעסיק עובדים ולהירשם כמעסיק, עבור פעילות מול גורמי ממשל או לשם רכישת עסק מקומי קיים.

 

דוגמאות לחברות ומדינות אונשור:

*  חברה מוגבלת בערבות במרבית מדינות האיחוד האירופי - איטליה, בלגיה, גרמניה, הולנד, לוקסמבורג, צרפת, אירלנד, בריטניה, דנמרק, יוון, ספרד, פורטוגל, אוסטריה, שבדיה, פינלנד, אסטוניה, הונגריה, לטביה, ליטא,  מלטה, סלובניה, סלובקיה, פולין, צ'כיה, קפריסין*, בולגריה, רומניה
*פריסין מציעה אפשרות לחברת אופשור - International Business Company (IBC). ראה הרחבה בהמשך.

* חברה מסוג Corporation  בארצות הברית.

 

 

תהליך הקמת חברת אונשור דומה במרבית המדינות:

1.      זיהוי הבעלים (עבור אדם פרטי - דרכון והוכחת כתובת, עבור תאגיד - מסמכי ההתאגדות במדינת המקור)

2.      מינוי נציג מקומי (כתובת משפטית לחברה) - Registered Agent

3.      תזכיר ותקנון - Articles of Association או Articles of Formation או Articles of Incorp

4.      רישום החברה במשרדי "רשם החברות" המקומי וקבלת מספר חברה (מקביל ל-ח.פ. בישראל(

5.      רישום החברה ברשויות המס המקומיים כנישום לצורכי מס הכנסה וכנישום לצורכי מע"מ (VAT) או Sales Tax בארה"ב.

 

 

חברת אופשור - Offshore Corporation

חברת אופשור מוכרת גם בשמות נוספים: Offshore Company, International Business Company או בקיצור IBC.

חברת אופשור מוגדרת כחברה הרשומה במדינה בה שיעור המס על רווחי חברה הפועלת מחוץ לשטח המדינה הינו אפס או מס מופחת. כך לדוגמא, חברת IBC הרשומה באיי סיישל ופעילותה נעשית מחוץ לשטחי סיישל תהיה פטורה ממס על כל רווחיה.

הערה: רווחי חברת אופשור פטורים ממס במדינת ההתאגדות. אולם, בעלי החברה מחויב לבדוק את חבות המס הנוצרת לו בגין הבעלות במדינה בה הוא תושב.

למרבית מדינות האופשור אין אמנת מס עם מדינות המערב (כולל ישראל) והן אינן מדווחות על התוצאות הכספיות של החברות הרשומות במסגרת העסקים הרגילה.

המידע על מי הם בעלי החברה והדירקטורים המכהנים בה אינו מפורסם ברשומות הציבוריות והוא נשאר חסוי.

 

לחברת אופשור יתרונות נוספים:

 

אסטרטגיית תכנון מס:
במסגרת תכנון מס בינלאומי, חברת אופשור יכולה להוות כלי עזר. היות ורווחי החברה פטורים ממס במדינת ההתאגדות, תאגידים או פרטיים - בעלי החברה יוכלו לצמצם את חבות המס שלהם במדינת התושבות על פי חוקי המס הנהוגים במדינה המוגדרת כ-"מרכז חייהם".

 

פעילות סחר בינלאומי

חברת אופשור מאפשרת לייצר הכנסות בשווקים בינלאומיים (אירופה, ארצות הברית, אסיה, מזרח תיכון, אוסטרליה, מזרח רחוק) להעסיק עובדים / קבלני משנה במדינות שונות, לפתוח חשבונות בנקים במגוון מטבעות (דולר אמריקאי, אירו, פאונד בריטי, ין יפאני ועוד), לקבל תקבולים מלקוחות בינלאומיים, להפעיל משרדים וירטואליים בכל מדינה ולהתקשר עם לקוחות וספקים ברחבי העולם ללא מגבלות.

 

פרטיות  - שמירה על אנונימיות הבעלים והדירקטורים

מרבית מדינות האופשור שומרות על אנונימיות הבעלים ואינן מפרסמות כל מידע בנוגע לבעלים ו/או לדירקטורים ברשומות הציבוריות. יתרה מזו, מדינות האופשור מאפשרות למנות "דירקטורים מטעם" או Nominee Directors  הפועלים בשם הבעלים או הדירקטורים של החברה.

כך ניתן לפעול עם החברה במדינות שונות בעולם בלי לחשוף את הבעלות על החברה.

 

דוחות כספיים ודיווחים שנתיים

מרבית מדינות האופשור אינן דורשות מחברות ה- IBC לנהל רישומים, להגיש דוחות כספיים או לדווח לרשויות המס. בכך, מפשטות מדינות האופשור את ניהול החברה ואת העלויות הכרוכות בתחזוקת החבה בכל הקשור להנהלת חשבונות ומיסוי.

 

חשבון בנק אופשור -  חשבון בנק בחול, חשבון בנק Offshore, חשבון בנק זר

חברות IBC יכולות לפתוח חשבון בנק עסקי עם יתרונות רבים:


    • חשבון Multi Currency- חשבון המאפשר לבצע עסקאות במרבית המטבעות הנסחרים בעולם. הפקדות דולריות, יורו, פאונדים ומטבעות אחרים וכן תשלומים והעברות בכל מטבע.
    • ניהול חשבון מלא באמצעות האינטרנט - כל הפעולות ניתנות לביצוע באמצעות מחשב. תשלומים, העברות, השקעות, מידע ותדפיסי חשבון.
    • קבלת כרטיס אשראי (Secured Debit Card) - המאפשר לבצע משיכות מזומנים, רכישות מעסקים ותשלומים אונליין.
    • אין צורך בשמירה על יתרה גבוהה לצורך החזקת החשבון. במרבית הבנקים איתם אנו עובדים, ניתן לשמור על יתרה שבין $1,000 ל- $2,500 כדי להיות זכאים לפטור מעלות החזקת חשבון.

 

הגנה על נכסים

חברת אופשור המחזיקה בבעלות על נכסים מספקת הגנה משפטית בפני נושים. היות והנכסים הינם בבעלות החברה ולא בבעלות פרטית, נוצר חיץ בין נושי הבעלים לנכסים בדמות חברת האופשור.  חברת אופשור יכולה להחזיק בנכסים מוחשיים (נדל"ן, מזומנים, רכוש, השקעות) ונכסים לא מוחשיים (פטנט, טכנולוגיה, ידע, מוניטין, שמות מסחריים).

 

בחירת סוג החברה ומדינת ההתאגדות:

ישנם מספר שיקולים בבחירת סוג החברה ומדינת ההתאגדות.

 

סוג הפעילות העסקית

במידה והפעילות העיסקית מצריכה נוכחות פיזית במדינה מסוימת, יש לשקול הקמת חברה באותה מדינה. נוכחות פיזית כוללת בין השאר: הפעלת מתקנים (מפעל, אולם תצוגה, חנויות) והעסקת עובדים (באמצעות משכורות).

במידה והחברה אינה נדרשת לנוכחות פיזית, יש יתרון ברור בבחירת חברת אופשור. לדוגמא, חברה בבעלות ישראלית המספקת שרותי יעוץ ללקוחות בינלאומיים אשר אינה מעסיקה עובדים מחוץ לישראל ומפעילה משרדים וירטואליים בלבד תוכל להקים חברת אופשור לניהול הפעילות הבינלאומית שלה.

 

צורך בחשבון בנק בינלאומי

במרבית מדינות המערב, על מנת לפתוח חשבון בנק עסקי, החברה על שמה נרשם החשבון חייבת להיות רשומה במדינה בה פועל הבנק. במרבית המדינות, חוק הפיקוח על הבנקים מחחיב את הבנקים לזהות את הבעלים / מורשה החתימה בחשבון באופן אישי באמצעות זיהוי ואימות החתימה מול נציג מורשה של הבנק. עובדה זו מחייבת את מורשה החתימה להיות נוכח פיזית בסניף הבנק.

חברות אופשור יכולות לפתוח חשבון בנק עסקי ללא נוכחות פיזית של מורשה החתימה אלא באמצעות אימות חתימה ע"י נוטריון במדינת התושבות. כך יכול, מורשה החתימה לפתוח חשבון בנק אופשור ללא הצורך להגיע למדינת ההתאגדות אלא באמצעות משלוח טפסי פתיחת החשבון באמצעות שליח לבנק.

 

הצורך בשמירת המידע על בעלי החברה והדירקטורים

במידה וישנו צורך, להמנע מחשיפת בעלי החברה ונושאי המשרה, חברת אופשור תהיה בחירה מצוינת. לדוגמא, חברה ישראלית המעוניינת שלא לחשוף את הבעלות הישראלית תוכל להקים חברת אופשור ובאמצעותה לנהל קשרים עסקיים עם גופים שונים ברחבי העולם ללא חשיפת הבעלות הישראלית.

 

תכנון מס

במידה ולחברה נוצרות הכנסות במדינות בהן מס החברות הינו גבוה מהמס במדינת התושבות של הבעלים או במדינות להן אין אמנת מס עם מדינת התושבות, יתכן וחברת אופשור תהווה יתרון מיסוי. יש לשקול את הנושא עם יועץ מס במדינת התושבות.

 

דוגמאות לתחומי שיפוט ומדינות התאגדות:

הקמת חברה בארה"ב - ארצות הברית (USA LLC), Delaware, Nevada, Florida, Wyoming

הקמת חברה בסיישל (Seychelles)

הקמת חברה בקפריסין (Cyprus)

הקמת חברה באיי הבתולה הבריטיים (BVI)

הקמת חברה בפנמה (Panama)

הקמת חברה בהונג קונג (Hong Kong)

הקמת חברה בגיברלטר (Gibraltar)

הקמת חברה באנגליה (England)

הקמת חברה בסינגפור (Singapore)

הקמת חברה בקוסטה ריקה (Costa Rica)

הקמת חברה בנוויס (Nevis)

הקמת חברה בבליז (Beliz)

הקמת חברה בליבריה (Liberia)

 

חברת TAX USA מתמחה בליווי יזמים וחברות בפעילותם העסקית הבינלאומית. TAX USA מתמחה בהקמת חברות בחו"ל - חברות אופשור (offshore) ואונשור (Onshore) במגוון רחב של מדינות ברחבי העולם. אנו נסייע לך לייסד את סוג התאגיד המתאים לך ביותר, במדינה התואמת את צרכיך, תוך שימת לב לצרכיך העסקיים והמשפטיים ותוך מתן דגש על שיקולי מיסוי בינלאומי ומקומי. אנו מסיעים בפתיחת חשבון בנק בחול וכן בפתרונות סליקת כרטיסי אשראי לחברות E-Commerce.

לפרטים נוספים ופגישת יעוץ: Info@TAX-USA.net

טלפון: 09-9716018

אתר: www.TAXUSAONLINE.com

 

http://tax-usa.net http://taxusaonline.com נציג חברת TAX USA INC המלווה חברות ויזמים ישראלים בפעילותם העסקית בארה"ב. החברה מספקת שרותי חשבות וניהול כספים לחברות בבעלות ישראלית הפועלות בארה"ב, ניהול שכר עובדים - Payroll, תכנון ויעוץ מס לתאגידים וסיוע והכנת החברה לגיוס הון. החברה מתמחה בהכנת דוחות מס אישיים לישראלים בארה"ב. Tax Usa Inc. Email: info@tax-usa.net Israel: +972--9-9716018 U.S. +1 [888] 9 TAX USA

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב