על מבנה והרכב קבוצת ''חפציבה דיור ואחזקות בע''מ''
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

על מבנה והרכב קבוצת ''חפציבה דיור ואחזקות בע''מ'' 

מאת    [ 18/04/2010 ]
מילים במאמר: 862   [ נצפה 3059 פעמים ]

 
 

קבוצת חפציבה מנתה 16 חברות פרטיות ועוד 3 חברות ציבוריות, שהוקמו במשך השנים ע"י בני משפחת יונה. בהקשר זה ראוי להוסיף, כי שמות החברות השונות הכלולות בקבוצה לעיתים דומים מאוד ואם אין בכך די מדי פעם בפעם שינו חלק מהחברות את שמן מסיבות שטרם הובהרו. הקבוצה העסיקה למעלה משישים עובדים, אשר פוטרו כולם על ידי הנאמן הזמני והמנהל המיוחד בסמוך למינויים על מנת לצמצם את הוצאות הקבוצה בתקופת ההקפאה. עובדי הקבוצה הצהירו כי הועסקו באופן פורמאלי ע"י חברות ספציפיות בקבוצה, אך בפועל עבדו עבור כלל החברות בקבוצה.

עיקר פעילות הקבוצה התנקזה בחברות נבחרות אלה:

1. חפציבה בנייה, פיתוח והשקעות בע"מ (להלן – "חפציבה השקעות") - חברה פרטית שהתאגדה בשנת 1977. בחברה זו החזיק מרדכי יונה 70% מהמניות בעוד שרעייתו, חפציבה יונה, החזיקה ב-30%. מרבית מיזמי הבנייה של הקבוצה בשנים שקדמו לקריסה בוצעו במסגרת חברה זו והיקף הפעילות הפיננסית הישירה שלה (לפי דוחות שנת 2005) היה הגדול ביותר מבין החברות הפרטיות.

2. חפציבה שיכון ופיתוח בע"מ (להלן – "חפציבה שיכון") - חברה פרטית שהתאגדה בשנת 1981. בחברה זו החזיק מרדכי יונה 75% מהמניות ורעייתו, חפציבה יונה, החזיקה ב-25%. זוהי החברה הפרטית השניה בגודלה מבחינת הפעילות הפיננסית הישירה שלה לפי דוחות שנת 2005.

3. חפציבה חברה לבנין, עבודות ופיתוח בע"מ - חברה פרטית שהתאגדה בשנת 1968. בחברה זו החזיק מרדכי יונה 75% מהמניות ורעייתו, חפציבה יונה, החזיקה ב-25%. בביאורים לדוחות הכספיים לשנת 2005 של החברה נכתב שהיא עוסקת בהקמת דירות למגורים, משרדים ושטחי מסחר, אולם לאחר קריסתה אף אחד מהפרויקטים לא בוצע. לחברה זו היו חובות כבדים ביותר: בדוח רואה החשבון המבקר בנוגע למאזנים ולדוח רווח והפסד הכלולים בדוחות הכספיים לשנת 2005 של חברה זו מוסבר כדלקמן:

"כאמור בביאור 1 לדוחות הכספיים, לחברה הפסדים נצברים בסך כ- 410 מיליון ש"ח ולה גרעון בהון החוזר בסך כ260- מיליון ש"ח. גורמים אלה יחד עם גורמים נוספים המפורטים בביאור הנ"ל מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ'עסק חי'".

לדעת המנהל המיוחד של הקבוצה, חברה זו נוצלה כדי להסיט הוצאות מחפציבה השקעות ומחפציבה שיכון באופן ששיפר את תמונת המצב בדוחות הכספיים של שתי החברות הללו וכך איפשר להן להציג רווחים במקום הפסדים ולשמור בדרך זו על קווי האשראי הבנקאיים שלהן.

4. חפציבה דיור ואחזקות בע"מ (להלן – "חפציבה דיור") - חברה פרטית שהוקמה בחודש ספטמבר  2005. מניות החברה הוחזקו בידי בועז יונה ובידי נאמן עבורו. חברה זו החזיקה, בין היתר, במניות החברות הציבוריות הנמנות על הקבוצה: ג'רוזלם גולד בע"מ וג'רוזלם גלובל בע"מ ובמניות חפציבה חופים בע"מ, חפציבה מ.א בע"מ וחפציבה פרדס חנה בע"מ. במסגרת שינויים מבניים עליהם הוחלט בקבוצה נועדה חברת חפציבה דיור לרכז תחתיה את מרבית הפעילות במישרין או באמצעות חברות בנות ונעשו הכנות להנפקת מניות החברה בבורסה. במסגרת השינויים המבניים החל בשנת 2006 מהלך לשילוב קבוצת אלקטרה בחפציבה דיור. ביום 9 ביולי 2006 נחתם סיכום עקרונות בין קבוצת אלקטרה ובין חפציבה דיור לפיו כנגד הלוואה בסך 11 מליון דולר, שתיתן חברת אלקטרה לחפציבה דיור, תוענק לאלקטרה אופציה להמרת סכום ההלוואה ב-25% ממניות חפציבה דיור. להבטחת הלוואה זו שועבדו מחצית ממניותיו של בועז יונה בחפציבה דיור לטובת אלקטרה. במסגרת אותו סיכום התחייבו בועז יונה, מרדכי יונה וחפציבה דיור להעלות את ערכה של חפציבה דיור באמצעות העברה של קבוצת פרויקטים לבנייה המבוצעים במסגרת חברות פרטיות אחרות בקבוצת חפציבה לחפציבה דיור, וכן ליזום במסגרת החברה האחרונה פרויקטים חדשים בהיקף של 1,000 יחידות דיור חדשות לפחות. מהלך העברת הפרויקטים הקיימים לחפציבה דיור לא הושלם. סמוך למועד קריסתה, נחתמה עסקה לרכישת חפציבה על ידי אלקטרה נדל"ן מקבוצת אלקטרה, אך העסקה לא הושלמה ואלקטרה חזרה בה מכוונתה לרכוש את חפציבה.

5. חפציבה חופים בע"מ (להלן – "חפציבה חופים") - חברה פרטית שהתאגדה בישראל ביום 4 באוגוסט 2005. מחצית ממניותיה הוחזקו בידי חפציבה דיור ומחציתם האחרת בידי חברת סגרון ניסים, שמניותיה שלה מוחזקות אף הן בידי חפציבה דיור. חברת חפציבה חופים הוקמה כחברה ייעודית במסגרת קבוצת הבנייה חפציבה לצורך ייזום והקמת פרויקט נדל"ן למגורים בקיסריה, המונה כ-1100 יח' דיור ומבני ציבור. יחד עם זאת, אין במסמכי התאגדותה הגבלה לעיסוק בפרויקט זה בלבד, לפיכך יכלה החברה ליזום פעילויות נדל"ן נוספות. החל מחודש דצמבר 2006 החברה היתה בשליטתו הבלעדית של בועז יונה. בחודש פברואר 2006 הנפיקה חופים 150,000,000 אגרות חוב (סדרה א'), רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.נ. וגייסה 150 מליון ש"ח. בעקבות זאת חויבה החברה בחובת דיווח לפי הדין כחברה ציבורית.

6. חפציבה גלובל בע"מ - חברה ציבורית שכ-72% ממניותיה הוחזקו בידי חפציבה דיור וחברת "סגרון ניסים" במשותף. חברה זו נרכשה כחברת שלד בורסאי, עיקר פעילותה נוגעת לחלקת קרקע ברומניה בשטח כולל של כ-28 דונם, אשר יועדה להקמת פרויקט בנייה.

7. חפציבה ג'רוזלם גולד בע"מ (להלן – חפציבה ג'רוזלם גולד) - חברה ציבורית שכ-75% ממניותיה הוחזקו בידי חפציבה דיור. החברה עסקה במישרין ובאמצעות חברות בנות בהחזקה, ברכישה, בהשבחה ובייזום של נדל"ן מניב. החברה פעלה בתחום זה באזור ירושלים וראשון לציון בפרט ובארץ בכלל. בנוסף, החברה עסקה בפיתוח מקרקעין באזור צפון הארץ.

8. חפציבה הנדסה ובנין (2006) בע"מ - חברה פרטית שהתאגדה בשנת 1980. מרדכי יונה החזיק ב- 62.5% ממניות ההנהלה וב-55% מהמניות הרגילות. רעייתו, חפציבה יונה, החזיקה  37.5%ממניות ההנהלה וב-45% מהמניות הרגילות.

בחודש יוני 2009, הוגשה בקשת פירוק סופית ומוחלטת ע"י כונס הנכסים הרשמי, עו"ד שלמה שחר, לכל 16 החברות הפרטיות לאחר גמר ההליכים של סיום בניית אלפי הדירות ומסירתם לקונים. הבקשה אינה חלה על 3 החברות הציבוריות שבשליטת יונה, שהיו רשומות בבורסה, ונמחקו ממסחר.

עידן עשוש. B.A בכלכלה-חשבונאות, אוניברסיטת בר-אילן. KPMG סומך חייקין.
ניתן לצפות בתכנים נוספים בכתובת http://idanashush.blogspot.com

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב