אחריות בית הספר לשעות הפנאי!?
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

אחריות בית הספר לשעות הפנאי!? 

מאת    [ 09/08/2009 ]
מילים במאמר: 954   [ נצפה 3269 פעמים ]

 
 
האחריות - מילת מפתח בהצלחה, מי שמקבל על עצמו אחריות, מי שנושא על גבו אחריות מוביל לקראת תוצאה חיובית ורצויה. אחריות, פרושה - מאמץ, מוטיבציה, יצירתיות, התגברות על בעיות ומכשולים שבדרך. יעילות תכנון, חזון, יעדים קביעת תהליכים לכיבוש המטרות ודרכי הערכה מגוונים ומתמידים.
האחריות כאמור, היא ראש וראשון לקודים המובילים לנצחון. מורה המקבל על עצמו אחריות לחינוכו של הנוער, לעיצוב דמותו ההישגית, החברתית וההתנהגותית, מורה המטמיע האחריות גם בתוכו של כל תלמיד כדי שהנטל יפול גם עליו, יצליח במשימתו החשובה. ככל שהאחריות טמונה ומעוגנת היטב בתוכו של המחנך כן ימצא הוא את הכלים והמיומנויות המתאימים לכל אחד ואחד. שהרי לכל אדם לכל יצור אינדיבידואלית אישית לכל פרט יש להתאים את האינטליגנציה המתאימה לו כדי לקדם, ולשפר כל הזמן.
המחנך שואל עצמו כל הזמן, האם התלמיד יתנהג כיאות מבחינה דתית, ערכית תורנית חברתית ואנושית גם מעבר לכותלי ביה"ס. מהי מידת האחריות שלנו כמחנכים על התנהגותו של הנוער מעבר לשעות הלימוד, לאחר סיום הלימודים, בתום השהיה במוסדות החינוך, בזמנו החופשי מדי יום ובחופשות, האם דרכנו השפיעה עמוקות באדם והפכה להרגל, לקבע.
האם התנהגות שבין אדם לחברו, כבוד אהבה, עדוד, עזרה לזולת, סיוע לנצרך, הוראת עמיתים, ביקור חולים, דברי שבח הוטמע בתוך נפשו של החינוך, או שהיא קיימת רק כאשר האדם מצוי במסגרת.
האם התלמיד יתפלל, יקיים מצוות, יקבע עיתים לתורה רק במסגרת הלימודים או גם בשעות אחה"צ בזמנו הפנוי.
האם מערכת החינוך אחראית גם לשעות הפנאי בזמנו פעלנו במוסדות החינוך לנסות תכניות המעודדות מעורבות שלנו בשעות הפנאי. שיתפנו בחשיבה ובעשיה מועצות התלמידים, נבחרי הלומדים, מנהיגי הנוער. זכורני כי בכנס מכובד רב משתתפים שדן בנושא ביקשה תלמידה בת 17 מצטיינת ונבונה, כי אל לנו להתערב בשעות הפנאי שלה "8:00 בבוקר עד 16:00 אנוכי לרשותכם - לא מעבר לכך".
בישיבת חכמי לובלין אשר בלובלין היה שלט ענק בחזית הישיבה בו נכתב "לכו בנים שמעו לי יראת ה' אלמדכם" שאלו את הרב מאיר שפירא ראש הישיבה שאגב הוא הרב שהגה את רעיון הדף היומי, מדוע כתב לכו בנים... צריך היה להתנוסס בואו בנים... השיב הרב הנבון מאוד, כי כאן אצלנו בישיבה, בהיותכם מסונפים בתוך עולמה של תורה, כשהאחריות היא על כולנו יחד נצליח לחנך אתכם הנערים לתורה ומצוות. מה יקרה כאשר תעזבו את חממת הישיבה, כאשר תנועו לבתיכם לאזור מנוכר, אחר, בלתי ידוע, האם גם אז - תהא התנהגותכם תהא ערכית תורנית לחברתית.
בהשתלמות מנהלים בתכנית "מנוף" העלה אחד המנהלים דילמה מעשית שקרתה בבית ספר! לאחר שעות הלימודים תלמידים מביה"ס, טובים נהדרים והישגיים גרמו נזק רב למבנה והתעללו בבעלי חיים, השחתה, צער בעלי חיים, חוסר אנושיות. התלמידים הללו מתנהגים למופת בביה"ס, מהווים דוגמא לחבריהם, מודל לחיקוי ואחה"צ - נזק נוראי.
ההורים, המחלקה לחינוך, המתנ"ס והמורים כלם נכנסו לעובי הקורה, דיונים אין ספור על מי מוטלת האחריות להתנהגותם של התלמידים מעבר לשעות הלמידה. האם החלק הפורמלי מנותק או משולך עם הבלתי פורמלי? האם תנועת הנוער צריכה להיות חלק מן הממסד החינוכי הפורמלי?
האם הרבנים, מעצבי פני הדור, ראשי הקהילה העוסקת במועדוניות, הפסיכולוגים ברווחה, גבאי בתי הכנסת צריכים גם הם לשאת באחריות לעיצוב פני הדור מה מידת השיתופיות של כל הגורמים "המטפלים" בילד?
האם התנהגות ברוטליות חסרת רגש של התלמידים בשעות הפנאי נטילת אחריות, האם כל הגורמים החיצוניים והפנימיים מבינים כי האחריות מונחת על כתפי כל אחד, מגבאי בית הכנסת האחראי לא רק לתפילות אלא גם לעיצוב המבוגרים והנוער בקביעת עיתים לתורה וכהטמעת נורמות חברתיות כמו עזרה לחבר, צדקה לעני, וסייע לנצרך. העמקת תחושות של יחודיות מתוך אחדות של אוטונומיה בתוך מסגרת של הפרט מתוך הכלל. כל אחד ואחד צריך להתפלל תפילת האדם, מתוך מוחו שכלו וליבו של היחד, אך המצווה היא תפילה במניין בחבורה בקבוצה, בקהילה.
ראוי כל אחד לזנק, לצבור תאוצה לפרוח ולהתעשר, אך מתוך אחריות הדדית, ראיית הנצרך וסיוע לו.
כאשר כולם, כל הגורמים יחושו אותה עוצמה של אחריות כן תצלח דרכנו. אם כל גורם יחוש שעליו מוטלת האחריות, הוא יבין חשיבות השיתופיות, הדיבור ביחד, ההתלבטות הקולקטיבית, רק ככה יימצאו הפתרונות ההולמים. כאשר החינוך הבלתי פורמאלי, מתנס"ים תנועות נוער, מועדונים וחוגים בתי כנסת ומרכזים קהילתיים וחוגים יהוו חלק מתוך הפורמאלי - נצליח כולנו יחדיו ליצור הבנה אחידה, ונשכיל להתמודד איכותית ואמיתית עם עיצוב פני הדור.
ודאי שצריך לאפשר לכל תלמיד למצות את יכולתו האישית בחוגי ג'ודו, ספורט, מחול אומנות מוסיקה ומלאכת יד, הכל מתוך תרומה לכלל לקהילה. הקשישים והחולים צריכים לחוש מעורבות הקהילה בעזרה הדרושה.
בכל שכל יחיד בקהילה מבוגרים ונערים יחושו אחריות לקולקטיב כן ינוצלו שעות הפנאי לכיוון הרצוי והחיובי.
במחקרים רבים נמצא כי יש המון זמן פנוי, מה עוד שאנוכי דוגל בסיסמה הנכונה שרק אדם עסוק יש לו זמן כך גם הילד הצעיר ככל שנדאג להעסיקו בשעות הפנאי - בתחומים מגוונים מענינים מרתקים ובעיקר ערכים חינוכיים כן, נמנע מהם ליזום תגובות הרסניות.
החברה משפיעה מאוד מאוד , עלינו לפתח מנהיגות נוער - שתכוון את חבריהם בשעות הפנאי ליעדים חיוביים ויצרניים, הוראת עמיתים ויצירת חיי חברה איכותית צריכה גם היא להיות מבוונת על ידי המבוגרים.
קומונרית - מרכזת בני עקיבא בישוב שלי, בעלת חשיבה יצירתית משכילה לרתק כמעט את כל הנוער בישוב בחופשות - היינו בשעות הפנאי, חוגים בעלי עניין, טיולים, סיורים, ימי עיון, הרצאות, פיתוח מנהיגות נוער. קביעת עיתים לתורה מלווה בכיבוד הולם, שווק פרסום ומתן תגובה חיובית לכל העמלים בתורה ובדרך ארץ, יצירת חיי חברה נפלאים, ערבות הדדית ועזרה לזולת. ככל שהזמן הפנוי ינוצל ביתר יעילות כך נצליח להגיע עם הנוער להישגים לימודיים בהשכלה כללית, בידע עולם ובמיומנויות בסיסיות בחיי עולם, ילד עסוק, תלמיד שבכל עיתותיו מוצא עניין לעשייה חיובית, לא יזיק, לא יהרוס רכוש ולא יתעלל בבעלי חיים.
צריך לדאוג שניצול הזמן הפנוי יהא גדוש ומלא רק בתוכן מעניין מושך ומרתק.
בזמנים אלה הנוער נמשך מאוד למחשב ולטלוויזיה שני מכשירים שיכולים להועיל לשפר ולחדש ויכולים להזיק. אפשר ליצור בזמן הפנוי שלהם קבוצות למידה יצירתיות מקוריות, לשתף אותם בתכניות לניצול יעיל של הפנאי. לעמול על מוצרים במחשב הטלוויזיה כדי להפיק מלוא התועלת החיובית ממכשירים עדכניים אלה. שילוב הספר עם המחשב והטלוויזיה. פיתוח האוריינות השפה הצבירה והכתיבה באמצעות מחשה וטלוויזיה, צריך רק להפעיל מחשבה יוזמה נחישות ואומץ לב - והזמן הפנוי יהפוך לריאלי אנושי חיובי ומועיל.
- תואר ראשון ושני במדעי הטבע-ביולוגיה

- תואר שלישי בחינוך במנהיגות

משרות במשרד החינוך:
- 3 שנים מפקח על מדעי הטבע
- 12 שנים מפקח כולל
- 10 שנים מפקח מחוזי

בכל תחום פיתח מנהלים כמנהיגים, אשר הגיעו להישגים הטובים בארץ באזורם

ב6 שנים האחרונות מרכז את הקורס המכשיר מנהלים בבר אילן, וכמובן מלמד חינוך ומנהיגות באוניברסיטה ובעוד 3 מכללות.
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב