מנהיג שהוא קברניט או פרנס?
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

מנהיג שהוא קברניט או פרנס? 

מאת    [ 08/03/2009 ]
מילים במאמר: 1035   [ נצפה 2944 פעמים ]

 
 

"גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצריים, בעיני עבדי פרעה ובעיני העם" (שמות יא, יג')

ר' מאיר שמחה הכהן מדווינסק (-בעל משך חכמה) מבהיר, כי למנהיג השפעה עפ"י דרגות. אך מי מושפע קודם החכמים, זקני העם, או שמא המון העם?

משה הרשים מאוד את חכמי פרעה שידעו להוקיר חכמתו ולהם הייתה עין חודרת למידותיו. לאחר שהם פרסמו איכותו של משה כמנהיג הרי שמו פורסם גם להמון העם.

            אך מנהיג אחר-שפעולותיו זרות ומשונות, ישפיע קודם על ההמון והם יחשיבוהו לאדם עליון- ורק אח"כ החכמים יושפעו מאמונתו העיוורת של העם במנהיג ובנפלאותיו.

ההמון במצריים נחרדו ונבעתו- "חיל אחזתם", אך לא כן החרטומים והשרים שבסופו של דבר לאחר כמה ממכות מצרים הבינו כי משה המנהיג. הם הודו כי "אצבע אלוקים היא" ובהמשך אף כינו אותו "האיש" -כמ"ש "כי זה משה האיש" האיש משה הוא איש של מעלה כלומר לא סתם מנהיג- אלא מנהיג אמיתי .ולכן כתוב לנו בפסוק:" .. גם האיש משה ... בעני עבדי פרעה..." ואח"כ.."בעיני העם..".

הרב אריאל,במאמר על המנהיגות-כמרכיב מרכזי בגאולה, מדגיש את חשיבות המנהיגות בכל מצב ובכל עת ובוודאי בתהליך הגאולה. המנהיגות לעיתים כוחית במצבים קשים שהעם נמצא בו. העדר מנהיגות היא אחת הבעיות הקשות בכל דור ובכל תקופה. משה משמש כמנהיג מושלם על הפסוק שבו נאמר על משה:"והנה נער.." אומרים חז"ל כי נער.. ר"ת של נ-נאמן,מקיים כל דבר שמבטיח. מנהיג נאמן לא יפזר אמירות ללא כיסוי ואף יאפשר לאחרים להתבטא, יקשיב לכל אדם, משה מתבטא בנאמנותו לאהרון אחיו ואף לכל עמ"י כאשר הקב"ה מציע לכלות את עמ"י ולהפוך את משה לגוי גדול במקומם או אז מתגלה משה הנאמן-האומר לקב"ה מחני נא מספרך. ע'- מבטאת ענווה משה עמד איתן אל מול פרעה ועבדיו והבהיר להם זקיפות קומתו של מנהיג  שנשלח לבצע הוראות אלוקים, שליחו של בורא עולם -כלפי חוץ הוכיח משה מנהיגות איתנה חזקה ועקשנית לביצוע המשימה- יציאת עמ"י ממצרים.אך כלפי העם הראה המנהיג הדגול יחס אנושי-ענווה אמיתית הוא אינו מתחבא במגדל השן משה הענו יורד אל העם ומתבטל כלפי אחיו. נסיך הוא בבית המלך בתחילת דרכו, אך הוא יוצא אל אחיו אף הורג המצרי ומזהיר האחר -רשע- למה תכה רעך. הוא אינו יורד אל העם כאדם עליון אלא כאחד העם.מסכן הוא את חייו בכך וכמובן נאלץ הוא לברוח למדיין. ר-רועה, משה היה רועה אמיתי של כל בנ"י אך רועה אמיתי נבחן גם ברעותו את הצאן ,כאשר גדי ברח מהעדר משה המנהיג רודף אחריו ומצאו לבסוף שותה מים.כאשר הבין משה -שבריחתו הייתה בגלל הצמא או אז הרכיבו על כתפיו, בשמות רבה ר' כתוב- על מעשהו זה של משה אמר הקב"ה "יש לך רחמים לנהוג צאנו של בשר ודם רק- חייך אתה תרעה צאני ישראל".

משה מתגלה כמנהיג אמיתי - בעל עוצמה, נחרצות, העזה ונאמנות אך בשילוב מדהים של יושר, אמיתות אנושיות,ענווה ,כבוד והקשבה לכל אחד ואחד.

במסכת ברכות כח' א' כתוב "אוי לו לדור שאתה פרנסו ואוי לה לספינה שאתה קברניטה" מבהיר הרב קוק בספרו עין אי"ה, מה ההבדל בין פרנס לקברניט? אלה הם 2 סוגי המנהיגים המובילים אנשים . ה"פרנס" נחשב כמנהיג טוב המקשיב לצורכי הפרט דואג לכל פרט ופרט  וממלא צורכיהם של האנשים, כל אחד על פי דרישותיו כך כל פרט מרוצה ממנהיגותו של העומד בראשם.

לעומתו-"קברניט" הוא האיש המנווט ,המכוון ודואג לכלל הספינה להובילה בים הפתוח אל היעד הנכון. מנהיג זה רואה את מכלול הבעיות בהנהגת הספינה כולה. יש לו חשיבות להגיע אל היעד שהציב לעצמו עם כל פרט וכולם יחד.

אך הקברניט אינו מודע לכל דרכו של כל פרט ופרט. הציבור הנוסע בספינה מרוצה גם ממנהיג זה אף כי לא כל צרכי הפרט מתמלאים ומתגשמים. העיקר שהתנועה זורמת לה בכיוון הנכון ובסופו של דבר -יגיעו האנשים עם הספינה אל היעד המתוכנן בזכות קברניט-מנהיג חכם.

מדגיש הרב קוק כי משה מנהיגם האמיתי של עמ"י הוא מנהיג היודע לשלב בין 2 התכונות של המנהיגות-פרנס וקברניט.

מחד- הוא דואג לצרכיהם ולמצוקות של כל פרט. הוא המנהיג המגן על כל אחד בעמ"י ומשמש כסנגור של ישראל כלפי הקב"ה. הוא גם מגן עליהם היטב במלחמותיהם כנגד אויביהם. אך הוא משה  משמש גם כקברניט מעולה וחכם הנותן תשובות למדיניות של כלל הציבור של כל עמ"י.

הוא יוצא לראות מה העם מרגיש כפי שכתוב: "ויצא משה אל אחיו וירא בסבלם" המדרש מבהיר לנו כיצד משה ריחם על סבלותם של אחיו בנ"י . מנהיג שיורד אל העם כדי להכיר כל פרט וכל נציג-בעמלם. אך יחד עם זאת עמד כמנהיג דגול אל מול פרעה כקברניט אמיתי כדי להוציא את כל עמ"י מנער ועד זקן ממצרים.בכל דרכו של משה במנהיגותו במדבר הוא התגלה לנו כמנהיג שהוא פרנס וקברניט.

משה נתגלה כמנהיג בעל מסירות נפש עילאית הוא העומד בראש המחנה בכל שלב ושלב ביציאתם ממצרים, דרך כל התלאות והדרכים ,מקבלת התורה ועד בניית עם לתפארת, במהלך 40 שנה משה מטפח אנשים כהן לוי וישראל משפחות קהילות ושבטים כל אחד עפ"י אופיו ותכונותיו מסע במדבר למופת ולתפארת. מנהיג אמיתי המשפיע כל הזמן על אנשים ובונה אותם כעם מלוכד.

מסופר על הרבי מליובאוויטש שמסירות הנפש שלו הייתה בסיכון חיים ובמסירת כל הכוחות והמשאבים למען עמ"י -למען אנשים. פעם אחת הגיע אל הרבי רב מכובד וחכם ששאלו האם הוא יכול לעסוק בענייני כשרות השיב לו הרבי כי הכנת בשר כשר יכולים להכין גם אחרים אך אתה, כאדם חכם, כמנהיג תפקידך "לייצר יהודים" שירצו לאכול בשר כשר.

זו הייתה דרכו של משה המנהיג הוצאת בנ"י ממצרים כעבדים בעלי מנטאליות שונה ולהופכם לאנשים בני חורין .תפקידו של מנהיג אדיר זה היה להשפיע על אנשים להפוך את עורם וחשיבתם ,את מוחם- מעבד, לאדם חופשי. עליו היה לשנות אופי וחשיבה ,לשלב בהם עוצמה חכמה ודעת. לקבל תורה ומצוות ולהפוך לאדם חושב עם תהליכי חשיבה אישיים וציבוריים.לא בכדי אנו מוצאים מצווה ראשונה וחשובה ביותר של קביעת חודשים "החודש הזה לכם" אתם, בחכמתכם שלכם צריכים לקבוע המועדים. מיד בהתחלה צריכים עמ"י בהנהגתו המדהימה של משה לקבל החלטות חשובות ביותר-קביעת החודש-הזמנים.

ממשה המנהיג אנו למדים תכונות מנהיגותיות התקפות והעדכניות עד היום.

עלינו ללמוד ממשה,אנו, ההורים המורים והמנהלים כי תפקידנו העיקרי כמנהיגים בביתנו כהורים ובביה"ס  בכיתות ובמוסד החינוכי -הוא לעצב אנשים ולעמול כ"פרנס" וכ"קברניט", כמייצר אנשים טובים ומצוינים. יש ערך רב להכין תשתית יצוקה ואיתנה,הכנת רקע ומסגרת מוסיפה חן ורצון והמון מוטיבציה לעשות-אך צריך לראות את העיקר -בניית אנשים, איכויות של בני אדם יוכלו לנצל כראוי את הסביבה  המטופחת.כפי שאומר "הרבי" -עלינו לבנות אנשים שירצו לאכול כשר.עלינו להשקיע מירב הזמן וכל המחשבה בפיתוח אנשים.

 ככל שנלמד ממנו-המנהיג הדגול-משה כן נזכה לראות דור משובח ומצוין.

 

 

 

- תואר ראשון ושני במדעי הטבע-ביולוגיה

- תואר שלישי בחינוך במנהיגות

משרות במשרד החינוך:
- 3 שנים מפקח על מדעי הטבע
- 12 שנים מפקח כולל
- 10 שנים מפקח מחוזי

בכל תחום פיתח מנהלים כמנהיגים, אשר הגיעו להישגים הטובים בארץ באזורם

ב6 שנים האחרונות מרכז את הקורס המכשיר מנהלים בבר אילן, וכמובן מלמד חינוך ומנהיגות באוניברסיטה ובעוד 3 מכללות.
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב