קופות גמל - תנאי משיכה ותקנות
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

קופות גמל - תנאי משיכה ותקנות 

מאת    [ 27/03/2006 ]
מילים במאמר: 959   [ נצפה 25377 פעמים ]

 
 


תקנות - קופת גמל


במהלך השנים האחרונות חלו שינויים רבים בתקנות קופות הגמל, מאמר זה מתייחס לתנאי משיכת כספי התגמולים בלבד מקופת גמל, קרן פנסיה, פוליסת ביטוח הונית או פוליסה לקצבה הכפופות לתקנות קופות הגמל. הן לתכניות במעמד שכיר והן לתכניות במעמד עצמאי.
האמור אינו מתייחס למיסוי הרווחים מריבית והפרשי הצמדה.
בכל מקום בו מצוינת המילה "תכנית" הכוונה הנה לקופה, קרן, פוליסה וכיוצא בזה.


תכניות במעמד שכיר

תכנית הונית ( שאינה לקצבה )

כספי תגמולים שנצברו ושמקורם בהפקדות עד ליום 31/12/04


ניתנים למשיכה במקרים הבאים:
בגיל 60 אם העמית פרש מעבודתו או צמצם את עבודתו בשיעור של 50% לפחות.
כעבור 6 חודשים ממועד עזיבת העבודה, אם לאחר עזיבת העבודה העובד לא החל לעבוד במקום עבודה אחר.
כעבור 6 חודשים ממועד עזיבת העבודה, אם העובד החל להיות עצמאי.
כעבור 13 חודשים ממועד עזיבת העבודה, אם העובד החל לעבוד במקום עבודה חדש שבו אין מפרישים עבורו כספים לתכניות פנסיה.

כספי תגמולים שנצברו ושמקורם בהפקדות החל מיום 01/01/2005 ועד ליום 31/12/07
בגיל 60 אם עברו 5 שנים מיום ההפקדה הראשונה.


כספי תגמולים שנצברו ושמקורם בהפקדות החל מיום 01/01/2008 ואילך

כל ההפקדות החל מינואר 2008 הינן לקצבה (הוראות תיקון 3 לחוק קופות הגמל)

מצבים מיוחדים נוספים בהם ניתן אישור מיוחד למשיכת הכספים (בכפוף לתקנות)

הכנסות נמוכות.
הוצאות רפואיות.
נכות.
פטירה (לזכאים).

בכל מקרה אחר משיכת כספי התגמולים תהיה חייבת בניכוי מס.

תכנית לקצבה

כספי תגמולים שנצברו ושמקורם בהפקדות עד ליום 31/12/99

ניתנים למשיכה במקרים הבאים:

בגיל 60 אם העמית פרש מעבודתו או צמצם את עבודתו בשיעור של 50% לפחות.
כעבור 13 חודשים ממועד עזיבת העבודה, אם העובד החל לעבוד במקום עבודה חדש שבו אין מפרישים עבורו כספים לתכניות פנסיה.
כעבור 6 חודשים ממועד עזיבת העבודה, אם לאחר עזיבת העבודה העובד לא החל לעבוד במקום עבודה אחר.
כעבור 6 חודשים ממועד עזיבת העבודה, אם העובד החל להיות עצמאי.
כספי תגמולים שנצברו ושמקורם בהפקדות החל מיום 01/01/2000 ואילך
אינם ניתנים למשיכה כסכום חד פעמי אלא רק בדרך של קצבה חודשית בהגיעך לגיל 60 ובקרן פנסיה ותיקה בגיל 55 לאשה.

מצבים מיוחדים נוספים בהם ניתן אישור מיוחד למשיכת הכספים (בכפוף לתקנות)

אובדן כושר עבודה.
פטירה (לזכאים).
לאחר הפרישה מהעבודה ולאחר גיל 60, זכאות לקצבה הנמוכה מ- 5% משכר המינימום למעט בקרן פנסיה ותיקה. (הפדיון יחשב כהיוון קצבה על כל המשתמע מכך)

בכל מקרה אחר משיכת כספי התגמולים תהיה חייבת בניכוי מס.

תכניות במעמד עצמאי

תכנית הונית ( שאינה לקצבה )

כספי תגמולים שנצברו ושמקורם בהפקדות עד ליום 31/12/05

ניתנים למשיכה במקרים הבאים:
בגיל 60 ובתנאי שחלפו 5 שנים מיום שהחל להפקיד כספים באותה התכנית.
כעבור 15 שנים.
כספי תגמולים שנצברו ושמקורם בהפקדות החל מיום 01/01/06 ועד ליום 31/12/07
בגיל 60 ובתנאי שחלפו 5 שנים מיום שהחל להפקיד כספים באותה התכנית.


כספי תגמולים שנצברו ושמקורם בהפקדות החל מיום 01/01/2008 ואילך

כל ההפקדות החל מינואר 2008 הינן לקצבה (הוראות תיקון 3 לחוק קופות הגמל)

מצבים מיוחדים נוספים בהם ניתן אישור מיוחד למשיכת הכספים (בכפוף לתקנות)

הכנסות נמוכות.
הוצאות רפואיות.
נכות.
פטירה (לזכאים).
עמית שוטר, סוהר או איש קבע – לאחר 3 חודשים מיום פרישתו אם עברו 5 שנים מיום היותו עמית שוטר, סוהר או איש קבע.

בכל מקרה אחר משיכת כספי התגמולים תהיה חייבת בניכוי מס.

תכנית לקצבה מסוג קרן פנסיה

כספי תגמולים שנצברו ושמקורם בהפקדות עד ליום 30/04/97

ניתנים למשיכה:
בגיל 60 ובתנאי שחלפו 5 שנים מיום שהחל להפקיד כספים באותה התכנית.
כעבור 15 שנים.
בתנאי שהעמית לא היה זכאי לקצבת נכות.

כספי תגמולים שנצברו ושמקורם בהפקדות החל מיום 30/04/97 ואילך

אינם ניתנים למשיכה כסכום חד פעמי אלא רק בדרך של קצבה חודשית בהגיעך לגיל 60.

מצבים מיוחדים נוספים בהם ניתן אישור מיוחד למשיכת הכספים (בכפוף לתקנות)

הכנסות נמוכות.
הוצאות רפואיות.
נכות.
פטירה (לזכאים).
לאחר הפרישה מהעבודה ולאחר גיל 60, זכאות לקצבה הנמוכה מ- 5% משכר המינימום למעט בקרן פנסיה ותיקה ובתנאי שלא היו לו הכנסות מעבודה,עסק או משלח יד (הפדיון יחשב כהיוון קצבה על כל המשתמע מכך).

בכל מקרה אחר משיכת כספי התגמולים תהיה חייבת בניכוי מס.


תכנית לקצבה מסוג פוליסת ביטוח

פוליסה שתאריך תחילתה קודם ליום 30/04/97
כספי תגמולים שנצברו ושמקורם בהפקדות עד ליום 31/12/99

ניתנים למשיכה:
בגיל 60 ובתנאי שחלפו 5 שנים מיום שהחל להפקיד כספים באותה התכנית.
כעבור 15 שנים.
בתנאי שהעמית לא היה זכאי לקצבת נכות.

כספי תגמולים שנצברו ושמקורם בהפקדות החל מיום 01/01/2000 ואילך

אינם ניתנים למשיכה כסכום חד פעמי אלא רק בדרך של קצבה חודשית בהגיעך לגיל 60.

מצבים מיוחדים נוספים בהם ניתן אישור מיוחד למשיכת הכספים (בכפוף לתקנות)
הכנסות נמוכות.
הוצאות רפואיות.
נכות.
פטירה (לזכאים).
לאחר הפרישה מהעבודה ולאחר גיל 60, זכאות לקצבה הנמוכה מ- 5% משכר המינימום ובתנאי שלא היו לו הכנסות מעבודה,עסק או משלח יד (הפדיון יחשב כהיוון קצבה על כל המשתמע מכך).

פוליסה שתאריך תחילתה מאוחר מיום 30/04/97

אינם ניתנים למשיכה כסכום חד פעמי אלא רק בדרך של קצבה חודשית בהגיעך לגיל 60.

מצבים מיוחדים נוספים בהם ניתן אישור מיוחד למשיכת הכספים (בכפוף לתקנות)
הכנסות נמוכות.
הוצאות רפואיות.
נכות.
פטירה (לזכאים).
לאחר הפרישה מהעבודה ולאחר גיל 60, זכאות לקצבה הנמוכה מ- 5% משכר המינימום ובתנאי שלא היו לו הכנסות מעבודה,עסק או משלח יד (הפדיון יחשב כהיוון קצבה על כל המשתמע מכך).

בכל מקרה אחר משיכת כספי התגמולים תהיה חייבת בניכוי מס.

אמיר גבאי - רואה חשבון, עוסק במיסוי ופרישה. בוגר תואר ראשון B.B במנהל עסקים וחשבונאות, בוגר תואר שני MBA במנהל עסקים התמחות במיסים, בוגר תואר ראשון במשפטים L.L.B, מחזיק ברישיון עורך דין, מחזיק בתעודת מגשר, מחזיק ברישיון ביטוח פנסיוני וכללי, מחזיק ברישיון בהשקעות.נושאי התמחות: ייעוץ פרישה ,תכנון מס הכנסה בעת פרישה או עזיבת מקום עבודה, מיסוי יחיד וחברות, קרנות פנסיה, תכניות ביטוח וקופות גמל, תכניות פרישה, מימון וכדאיות ומתן חוות דעת מומחה. אתר פרישה.

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב