בשבח ההשתלמות
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

בשבח ההשתלמות 

מאת    [ 24/12/2008 ]
מילים במאמר: 907   [ נצפה 2218 פעמים ]

 
 
היעד העיקרי של כל מנהיג הוא פיתוחם וקידומם האינטלקטואלי של אנשיו. ככל שהעובדים יהיו יותר חכמים, נבונים, משכילים, למדנים, מתמידים ומעשירים עצמם כל הזמן, ישכילו המה להתמודד עם השינויים התכופים הפוקדים דור זה. בעלי ההשכלה הרחבה והעמוקה יוכלו להיות יותר יצירתיים מקוריים ובעלי רקע אישי וקבוצתי להתגבר על בעיות ולדאוג לשיפור מתאים ואיכותי. אך לפני שנים מספר די היה בהשכלתו הבסיסית של העובד כדי שיוכל לתפוס מקומו המתאים בעמלו. כיום קיים צורך של השתלמות ללא הרף.
מערכת ההוראה המתמודדת עם תלמידים איכותיים, ידעניים, יצירתיים וחכמים כפי שלא היה בעבר. בתחומים מסוימים עולים התלמידים על מוריהם. המורה היה המקור העיקרי להקניית ידע ומיומנויות למידה. כיום, הסביבה הוירטואלית והנגישה לכל אדם מאפשרת למידה ורכישת מידע ממקורות שונים ומגוונים.
כדי להתמודד עם אוכלוסיית תלמידים שונה ואחרית, חייבת מערכת החינוך לייצר מערך למידה והשתלמויות כל הזמן ותמיד. מנהל ביה"ס המשמש כמנהיג החינוכי צריך ליצור סיטואציות לימודיות של המורים כל הזמן.
ישיבות המורים חייבים להפוך לכלי משמעותי בלמידה, בשיפור השכלתם של המורים. חשוב להכין ימי עיון, ימי היערכות, תוך כדי חלוקת מאמרים ושיחה אודותם.
ההשתלמויות הן הדרך החיונית ביותר לקידום המקצועי של המנהל והמחנך, להתחדשות ולהתעדכנותם בידע בשיטות, בדרכים ובמציאת כל אלטרנטיבה אקטואלית ורלוונטית.
ההשתלמות האישית והקבוצתית חייבת להפוך לנורמה מחייבת.
ההשתלמויות צריכות לעסוק בשני תחומים עיקריים:
1. פיתוח אישיות המורה מבחינה קוגניטיבית, רגשית, התנהגותית, ערכית וחברתית.
2. פיתוח דיסציפלינרי באותם תחומים אותם מלמד המורה.
חינוך ליצירת חיי חברה במוסדות החינוך מהווה כיום תנאי בסיסי להצלחה. חינוך ליצירת כבוד, יחס ואהבה מהווים עקרונות ברזל לחינוך חברתי תקין ומאושר.
עלינו להרבות בחינוך לגמילות חסד, עזרה לזולת, סיוע לחבר. באשר המשפיעים ביותר על התלמידים הם החברים, משום נוער משפיע על נוער. ככל שנשכיל לטפח מנהיגות נוער חיובית, ערכית, דתית, תורנית, חברתית, כן נצליח להתגבר על כל מכשול.
כיצד יוצרים חיי חברה? מה הכלים המתודיים להאהיב את בית הספר על התלמידים? באילו שיטות נשתמש כדי ללמד גמילות חסד?
רק... רק דרך השתלמויות מוסדיות ובין-מוסדיות. חשוב להפנים את חשיבות הרעיונות החינוכיים ביותר, חשוב ללמד את הדרכים כדי להשיג יעדים אלה.
שאלתי תלמידים רבים על שביעות רצונם מבית הספר, כיצד היו רוצים לראות את המוסד החינוכי הטוב? השיבו רובם ככולם - מקום בו קיים יחס, כבוד, אהבה, עידוד, שיתופיות ושייכות. במפגשים רבים אחרים הדגישו המה בתבונתם הרבה על הערכתם הרבה להשקעתנו בתחום ההישגים, אך... אין עם מי לדבר? היינו, דור זה מבקש מאתנו יצירת דיאלוג בין המורים והתלמידים. סיפרתי וכתבתי רבות על חשיבות הדיאלוג ולא הצלחתי להניע מורים לנהוג בדרך זו. עד שלמדתי... כי קיים צורך חיוני לעריכת השתלמויות בתחום זה. במפגשי השתלמויות אלו למדנו כי "בעיות" רבות נפתרות כאשר קיים דיאלוג. כאשר מאפשרים לתלמידים לשאול שאלות, כאשר נותנים במה לדילמות, כאשר משתפים אותם כפרטנרים שווי זכויות בחשיבה ובעשייה, כאשר מאפשרים להם לחוש כי הם "שייכים" למוסד בו הם שוהים רוב שעות היום.
כיצד מתגברים על כל אלה? רק ואך ורק דרך השתלמויות מורים, למידת התיאוריות החדשניות והתנסות מעשית ועדכנית. האופטימיות למשל, היא כלי נפלא להצלחה, מתכונת ברורה להתגבר על כישלונות ומחלות. ניתן ואפשר לחנך אדם לאופטימיות. הדרך שבהשתלמות מילת המפתח להצלחה היא לקיחת אחריות. כל הנושא על גבו אחריות - מצליח. נטילת אחריות של המורים, וחינוך ואחריות של התלמידים, כיצד רוכשים כלים, שיטות, מתודות להחדיר "אחריות" למורים ולתלמידים - דרך השתלמויות.
מכוח הלמדנות שירכוש המנהל והמורה בהשתלמויות, יוכל להעלות את מעמדו של המקצוע, להשיג את ההכרה בתרומת המחנך ברוח אישיותו ומקצועיותו.
מנהל טוב ההופך למנהיג מבין כי ההצלחה תלויה בצוות העובדים. ככל שהם יהיו מומחים, חכמים ומיומנים תהא הצלחת המוסד גבוהה ואיתנה. פיתוח אדם-מורה יוצר ותחושת הזדהות ומעורבות של כל אחד בתהליכי קבלת ההחלטות וההכרעות יהוו נדבך חשוב בדרך לפסגה - השיתופיות בחשיבה בקביעת חזון ויעדים. בתהליך הממושך ובדרכי הערכה ובקרה מהווים קוד חשוב להגיע למעלה ההר.
ברור היום כמעט לעולם כי הנתיב הנכון בחינוך הוא ביצירת אקלים מוסדי בטיפוח אקלים כיתתי איתן. כיצד יוצרים אקלים מיטבי? דרך השתלמויות למידה והתמדה.
כיצד להאהיב תורה? מה הן דרכי הערכה חלופיות? דרכים לחינוך ערכי? טיפול בבעיות משמעת? כישורי חשיבה? אוריינות? קריאת ספרים? רעיונות ונושאים למערך למידה.
אלפרד אדלר אומר, שלמלא תפקיד פירושו לקחת אחריות. על פי מידת הנשיאה באחריות קמים יעדים ותכניות. האינטליגנציה הרגשית E.Q. תופסת כיום את מקום ה- I.Q. במדידה ובניבוי של מידת הצלחת האדם בעתיד.
מהי אינטליגנציה רגשית? כיצד חז"ל רואים שילוב E.Q. עם I.Q.? שעות הפנאי מהווים היום מוקד חשוב הדורש התייחסות. לאור התפתחות הטכנולוגיה, חשיבות הערבות ההדדית, גמילות חסד ושיעורי הבית. האפשר לנצל באופן יעיל את שעות הפנאי? הזמן - הינו אחד ממשאבי האנוש החשובים, הניתן לנתב את הזמן? כיצד משלבים אקטואליה ורלוונטיות בחומר הלמידה?
העולם מורכב, האפשר למצוא כלים לקבלת תפוקות בעולם מורכב?
כיצד מתמודדים עם מלחמת התרבות?
חינך לערכים, ציונות היום?
במסורת ישראל חשיבות מרובה לערך המקודש של קביעת עתים לתורה. ושננתם לבניך (בתורה)... והגית בו יומם ולילה (יהושע)... עשה תורתך קבע (אבות)... כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה (הלכות תלמוד תורה)... יסוד התורה הוא ללמוד אותה לשמה וללמוד בקביעות ולא דרך מקרה (הרב קוק). כיצד מגיעים לאמונה? על ידי לימוד אמונה (הרב צבי יהודה קוק).
עלינו לראות כי כל מורה יקבע מועדים קבועים ללימוד תורה. לימוד שיטתי של סוגיות ביהדות מחזק את המחנך, משפר את היותו "דוגמה אישית" ומשפיע במישרין ובעקיפין גם על שיעוריו.
מפגשי ההשתלמות המוסדית מהווים הזדמנות פז לגבש צוות לחשיבה ערכית, לדיאלוג, לליבון דרך, לגיבוש עמדות ולפיתוח דרכי הפעלה לתלמידים בבחינת "את פתח לו".
מצאנו כי במוסדות בהם הצוות כולו לומד לעומק את הבעיות, מציב חזון משותף, יעדים ואתגרים חינוכיים, המבוססים על ספרות עדכנית, שם קיימת ההצלחה.
קהילה לומדת מטפחת "רגש שייכות" ומחזק את הקשר בין האדם למקום העבודה. קשר של מחויבות, רצון לתרום ותחושת שותפות. ההתייחסות להון האנושי ולפיתוח האדם מחיית להקצות חשיבות, מחשבה ומירב המשאבים כדי לאפשר מסגרות מתאימות ללמידה משותפת ולהתקדמות מקצועית כאחד.
- תואר ראשון ושני במדעי הטבע-ביולוגיה

- תואר שלישי בחינוך במנהיגות

משרות במשרד החינוך:
- 3 שנים מפקח על מדעי הטבע
- 12 שנים מפקח כולל
- 10 שנים מפקח מחוזי

בכל תחום פיתח מנהלים כמנהיגים, אשר הגיעו להישגים הטובים בארץ באזורם

ב6 שנים האחרונות מרכז את הקורס המכשיר מנהלים בבר אילן, וכמובן מלמד חינוך ומנהיגות באוניברסיטה ובעוד 3 מכללות.
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב