האם 'הקבוצה החכמה' חכמה יותר? אינטליגנציה קבוצתית כחלופה לסקרים מדגמיים
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

האם 'הקבוצה החכמה' חכמה יותר? אינטליגנציה קבוצתית כחלופה לסקרים מדגמיים 

מאת    [ 17/10/2008 ]
מילים במאמר: 921   [ נצפה 1803 פעמים ]

 
 
 

יישומים מחקריים בשיטות המבוססות על מגמות web2.0"", מאפשרים להגיע אל קבוצות אוכלוסייה ייחודיות, שייצוגן לעיתים בלתי אפשרי בחלופות מחקריות אחרות, כמו למשל בפאנל אינטרנטי, גדול ככל שיהיה.
ישנם מחקרים שבהם עדיף לפנות ישירות אל קהילת גולשים שאינה בהכרח מייצגת, אבל שלחבריה יש ידע ייחודי או עמדות רלוונטיות לגבי התחום הנחקר. סביר להניח כי קבוצה בעלת עניין בעולם תוכן רלוונטי לתחום המחקר תניב תובנות מחקריות עשירות ומהימנות.

שווקי החיזוי והמידע, כדוגמת השווקים שיישמה חברת נימניקס, עונים על קריטריון זה. זוהי 'בורסה', שבה במקום לסחור במניות, סוחרים בטיעונים. בזירות המסחר נסחרים טיעונים בעלי משמעות עסקית. מחירי הטיעונים, המשתנים לאורך המסחר, הנם אינדיקציה לסיכויי התרחשות הטיעונים.
החברים בקהילה סוחרים בזירות השונות, וצוברים סטאטוס בנושאים שונים, על פי רמת החיזוי שלהם בכל נושא ונושא. על סמך הסטאטוס, ניתן למפות 'קבוצות חכמות', בתחומים עסקיים שונים. 'הקבוצות החכמות' מסייעות לארגונים בתהליכי קבלת החלטות, שבאופן מסורתי נתמכים על ידי שיטות מחקר איכותניות, כגון קבוצות מיקוד, ושיטות מחקר כמותיות, כגון סקרים.

ל"קבוצה החכמה" יתרון על פני המדגמים המשמשים בסקרים, היות שהיא מאפשרת להפיק תחזיות איכותיות ומדויקות יותר. השתייכות לקבוצה מהווה יתרון גם לחבריה, היות שהיא עונה על צרכים ומניעים משמעותיים.

"קבוצה חכמה" לעומת קבוצה אקראית מייצגת
בסקר, כל המשתתפים מספקים תשובות, ואין אינפורמציה, חלקית או מדויקת, לגבי רמת הידע של כל משתתף בנושא. לעומת זאת, ה"קבוצות החכמות" בזירות המסחר מתגבשות על סמך ביצועי העבר של המשתתפים, באירועי מסחר בנושאים דומים. למשתתפים בזירות יש ידע וזיקה לתחום הנבדק, ברמה כזאת או אחרת, וכל אחד מביא עמו זווית ראיה ייחודית.
מגוון זוויות הראיה בקבוצה, רמות הידע השונות וחלקי האינפורמציה שברשות כל משתתף, תורמים לדיון וירטואלי פורה, שבסופו מגיעה הקבוצה לקונצנזוס, המשמש כתחזית. לעומת זאת, בסקר ניתן, לכל היותר, לחשב ממוצע של הערכות הנשאלים.
בנוסף לכך, כל משתתף בשוק החיזוי מבטא את רמת הביטחון שלו בידע ובאינפורמציה שברשותו. הוא מחליט באילו זירות מסחר להשתתף, ובאיזה היקף לסחור. הוא בוחר "להשקיע" בטיעונים מסוימים חלק גדול מתוך תקציב המסחר שלו, ובטיעונים אחרים חלק קטן יותר. תוך כדי המסחר הוא יכול להחליט לשנות את היקף ההשקעה בכל טיעון, למשל בעקבות ידע חדש, שאליו הוא נחשף בזירה או מחוצה לה. זאת, בניגוד לסקרים שבהם המשתתפים מביעים דעה בכל הנושאים המוצגים בפניהם, ועל פי רוב אין מדד למידת הביטחון שלהם בדעות שהם מבטאים.

הפקת תחזיות רציפות בזמן, כתחליף לממוצעים קבוצתיים בדידים
כאמור, בסקר מתקבלת תשובה מכל משתתף, למשל על אופן התנהגותו בעתיד, ומכלל התשובות ניתן ליצור ממוצעים או התפלגויות, שמבטאים את התייחסות כלל המדגם לנושא הנחקר. לעומת זאת, הקבוצה החכמה אינה בהכרח מייצגת, אבל יש לחבריה ידע משמעותי בנושא הנבדק, למשל לגבי אותה התנהגות עתידית.
בעוד שתוצאות הסקר הנן אוסף דעות של אנשים, המתקיימות בנקודת זמן מסוימת, התחזית הקבוצתית בשווקי החיזוי הנה רציפה בזמן.
המחירים והתחזיות בזירת המסחר, בכל נקודת זמן, מגלמים בתוכם את כל האינפורמציה שברשות הקבוצה, שהנה רלוונטית לנושא. כל אחד מחברי הקבוצה רואה אמנם פיסת מציאות אחרת, אך פיסות המציאות שבידי כלל החברים - מאות, אלפים או עשרות אלפי חברים, מכסות חלק גדול מהמציאות האובייקטיבית. שלל המידע בא לידי ביטוי במחירי המסחר בזירה, ועל כן, התחזיות משווקי חיזוי מדויקות יותר מסקרים. ראיה לכך ניתן למצוא למשל במחקרי אוניברסיטת איווה (IEM) שבה נערכים מזה שנים רבות שווקי חיזוי על תוצאות הבחירות בארה"ב.

השפעה על התחזית הקבוצתית בהתאם לסטאטוס האישי
הסטאטוס של כל חבר ב"קבוצה החכמה" מושפע מהפעילות שלו, כלומר ממידת הדיוק של תחזיותיו בעבר, כפי שבא לידי ביטוי בדפוסי הפעילות שלו בזירות השונות. כשחבר בקבוצה צובר רווחים לאורך זמן, משמעות הדבר שיש לו יכולת ניבוי טובה, המבוססת על ידע או מומחיות בנושא הרלוונטי. 
ככל שהסטאטוס גבוה יותר, עולה השפעת מחירי העסקאות של בעל הסטאטוס על התחזית הקבוצתית. כלומר, בעלי הידע והמומחיות משפיעים יותר על התחזית הקבוצתית, מאשר אחרים. זאת, בניגוד לסקר שבו ההשפעה של כל משתתף על הממוצע הקבוצתי הנו זהה, בלי קשר לאיכות תשובתו.

האינטראקציה בין חברי הקבוצה החכמה
בניגוד לסקר, מתאפשרת בזירת המסחר אינטראקציה בין חברי "הקבוצה החכמה". כל חבר צופה בדינאמיקת המסחר, במגמות ובמחירי הטיעונים. הוא יכול להגיב, בקניה ובמכירה של טיעונים, על פי ידע חדש שברשותו. כך למעשה, ידע חדש יכול להשפיע בכל נקודת זמן על הקונסנזוס בקבוצה, ועל התחזיות או המדדים שהיא יוצרת. בנוסף לכך, החברים יכולים לקיים דיאלוג, לחשוף זה את זה למידע חדש, באמצעות כתיבת תגובות והודעות בזירה.
יתרון נוסף של האינטראקציה בין חברי הקבוצה הנו היכולת של החברים למנוע הטיות בתוצאות המסחר ובתחזיות הנגזרות ממנו. במידה ונעשה ניסיון להטות את המסחר בזירה, הקבוצה תתקן את ההטיה ותוך כדי כך תצבור רווחים על חשבון הגורם המטה. הדבר שונה מביצוע פעולות מסחר המבטאות דעה שונה מהקונסנזוס הקבוצתי. פעילות מסחר המבוססת על דעה או ידע משמעותיים תסייע בטווח ארוך לגרוף רווחים נאים, או תמנע הפסדים כבדים, כשהידע יהפוך בסופו של דבר לנחלת הכלל.

מוטיבציה למעורבות אמיתית לאורך זמן
חברי "הקבוצה החכמה", שהנם בעלי סטאטוס גבוה, יכולים להיות מתוגמלים כספית, למשל בתוכנית חלוקת רווחים, או באמצעות השתתפות באירועי תחזית בכסף אמיתי, בתקציב מוגדר שמועמד לרשותם. אולם המוטיבציה איננה בהכרח רק רווח כספי. התרומה לניבוי הקבוצתי הנה הזדמנות להשיג הכרה, מקצועית או אישית, וכן יכולת להתבטא ולהשפיע. מוטיבציות אלו מעודדות כיום אנשים לפעילויות שונות באינטרנט, החל מ"טוקבקים" וכלה בהשתייכות לרשתות חברתיות שונות.

הסרת מגבלות גיאוגרפיות ומגבלות שפה
סקרים מתבצעים בזמן מוגדר, במדגם מתוך אוכלוסיה באזור גיאוגרפי מסוים בעולם, ועל פי רוב באמצעות שפה אחת. במערכת שווקי החיזוי, הקבוצות יכולות להיות גדולות מאד, ולהתפרס בעולם כולו. כל משתתף "בקבוצה החכמה" יכול לתרום את חלקו לניבוי הקבוצתי, מכל מחשב המחובר לאינטרנט, ובכל זמן שהוא בוחר, בתוך מסגרת זמן רחבה שמוגדרת מראש.
פלטפורמה שתומכת בשפות רבות, כדוגמת פלטפורמת נימניקס, מסירה את מגבלת השפה: בקבוצה החכמה משתתפים אנשים מהעולם כולו, ויוצרים יחד תחזית באותו נושא, כשכל משתתף נחשף לממשק בשפה שלו.


המאמר פורסם במקור באתר הבית של ליטל שמר חיים - מחקר יישומי
Littal@Lsh-Research.com   www.Lsh-Research.com

ליטל שמר חיים (MBA) - מומחית בניהול וביצוע מחקרים יישומיים: מחקרי שוק, מחקרים ארגוניים ומחקרים חברתיים, תוך שימוש במגוון מתודולוגיות כמותניות ואיכותניות.
http://www.Lsh-Research.com
Littal@Lsh-Research.com

עוד על מחקר שיווקי, מחקר ארגוני, מחקר חברתי, ייעוץ מתודולוגי, הדרכה והנחיה, ושווקי חיזוי באתר הבית של ליטל שמר חיים.
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב