גולשים אל העיר הירוקה
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

גולשים אל העיר הירוקה 

מאת    [ 23/08/2008 ]
מילים במאמר: 1191   [ נצפה 2260 פעמים ]

 
 
העיר היא אחת מיצירות הפאר של האדם. היא מהווה את מקום מחייתם של בני אדם רבים הנאספים בצפיפות בשטח גיאוגרפי מוגבל יחסית. במרוצת הדורות התפתחו הערים והפכו למרכזים שקידמו את התרבות בפיתוח הכלכלה,המדע, הטכנולוגיה, האמנות ועוד. אך הערים טומנות בחובן גם פן שלילי הבא לביטוי בזיהום הסביבה, זיהום שמופיע בצורות שונות כגון זיהום האוויר, זיהום הקרקע וזיהום מים. זיהום הסביבה בערים מתרחש במידה מוגברת במיוחד עקב צפיפות אוכלוסייתן וכן כתוצאה מהקצב התוסס של הפעילות בהן. זיהום זה נובע מניצול מוגבר וחסר ריסון של משאבי הסביבה כגון מקורות אנרגיה, מקורות מים ופליטת חומרים מזהמים ממפעלי תעשייה. זיהום הסביבה כיום איננו מוגבל לערים בלבד אלא הפך לתופעה גלובלית המשפיעה על גורל העולם כולו ומסכן את עתידו. אפקט החממה, שהוא התחממות כדור הארץ עקב פליטת גזים מסוימים לאטמוספירה באופן מוגבר כתוצאה מפעילות האדם, הוא רק אחד מהסכנות המאיימות על עתיד כדור הארץ.
הקורס "ירושלים - אדם וטבע" הועבר בשנת תשס"ב, 2001-2002, בכוונה לקדם את המודעות לסביבה ולאיכות הסביבה. הוא כוון למורים מירושלים וסביבותיה ומהותו הייתה הצגת נושא האקולוגיה ואיכות הסביבה וכן מקומו של האדם במערכת האקולוגית. בקורס הוצגו תכנים וסוגיות ברמה הגלובלית והאזורית אך גם ברמה המקומית, במקרה זה של העיר ירושלים. אחת מכוונות הקורס הייתה לעשות שימוש נרחב ומעמיק במחשב ובמיוחד במחשב המחובר לרשת האינטרנט, דהיינו בתקשוב, כדי לפתח את הנושאים הנלמדים בקורס. הקורס לווה בקבוצת דיון (פורום) באינטרנט שהוקם במיוחד עבור הקורס ובו התקיימו פעילויות נרחבות, מגוונות ורבות הנוגעות לקורס. קבוצת הדיון הוקם באדיבות מערכת האינטרנט של מט"ר .
את הקורס הובילו רותי מנדלוביץ', מנהלת יחידת המדעים של המה"ד, מיכל אשרי, דורית חרוש ויורם אורעד.
המטלה העיקרית של הקורס נקראה בשם "העיר הירוקה שלי". מהותה הייתה תכנון עיר ידידותית לסביבה. המטלה בוצעה באמצעים מתוקשבים וממוחשבים ונמשכה כחוט השני לאורך כל זמן הקורס. מטלת "העיר הירוקה שלי" נבנתה ברוח התכנית "על כנפי הדמיון המדעי" (תכנית ללימוד מדע וטכנולוגיה תוך שימוש בנקודות ראייה דמיוניות ועתידניות, שפותחה באגף לפיתוח ותכנון תכניות לימודים על ידי יורם אורעד ורקפת דנאי).
כל המשתלמות היו חייבות בביצוע המשימה תוך כדי לימוד שוטף של תכנים אחרים בקורס "ירושלים אדם וטבע". המטלה פותחת בקטע סיפורי קצר, המדגים את הבעייתיות של עיר בתקופתנו ואת הצורך המתעורר לבנות ערים ידידותיות לסביבה. לאחר מכן מוצגות בקצרה הנחיות כלליות לביצוע המטלה.
המטלה מורכבת משש משימות המוגשות בהדרגה במסגרת רצף הזמן של הקורס. המשתלמות נתבקשו לעבוד במסגרת קבוצות של 2-4:

משימה I- תכנון העיר הירוקה: במשימה זו מתכננות המשתלמות את מרכיבי העיר הירוקה כראות עיניהן בתנאי שהעיר מקיימת את התנאי של עיר נוחה וידידותית לסביבה. בתכנון העיר רשאיות המשתלמות לבחור להן כל מיקום שעולה בדעתן בתנאי שהתכנון מבוסס מבחינה מדעית. בסיום המשימה, הן נדרשות לתעד את פעילותן במסגרת קבוצת הדיון (פורום) של המשתלמות.

משימה II- סיכום התכנון: משימה שמהותה סיכום התכנון, סיכום הכולל מרכיבים שונים כגון ציון בעיות העולות תוך תכנון העיר והשוואת העיר המתוכננת לעיר רגילה, שאיננה מתוכננת כעיר ידידותית לסביבה.

משימה III - שאלות שמתעוררות תוך כדי העבודה: כאן המשתלמות מציגות שאלות שעלו בהן אגב תכנון העיר. הן מנסות להשיב עליהן באמצעות אתרים ברשת ובאמצעים אחרים.

משימה IV - אוסף השאלות: לפני המשתלמות מוצג אוסף שאלות בתחום איכות הסביבה והאקולוגיה. הן חייבות לבחור שלוש שאלות מן האוסף ולנסות לענות עליהן תוך שימוש במקורות שונים - אינטרנטיים ואחרים.

משימה V - הצגת העיר הירוקה: המשתלמות מציגות את העיר שתכננו. הן רשאיות לבחור בכל צורת הצגה שברצונן, אם זה במצגת, בכרזה, באתר אינטרנט שהן בונות לצורך העניין או בכל דרך אחרת .

משימה VI- הצגת העיר הירוקה לפני כלל הכיתה: סיום מטלת העיר הירוקה שבה מציגה כל קבוצה את העיר הירוקה שתכננה לפני כיתת הקורס.

השימוש ברשת בקורס זה היה נרחב ומגוון והיווה חלק אינטגראלי ממנו. כדי לאפשר זאת, ניתנה בתחילת הקורס הדרכה מרוכזת לשימוש בכלי אינטרנט שונים כגון דואר אלקטרוני ומנועי חיפוש. הדרכה מסיבית במיוחד ניתנה בנושא השימוש בקבוצת דיון (פורום) משום שקבוצת הדיון היוותה כלי מרכזי שהמשתלמות חויבו להשתמש בו לאורך כל הקורס.
המשתלמות הגיבו בדרך כלל בחיוב ואף בחיוב רב להדרכה המתוקשבת. לחלק מהן היו כבר ידיעות קודמות והתנסויות קודמות בשימוש באינטרנט אך היו אלה בדרך כלל ידיעות והתנסויות שנשאו אופי של שימוש בסיסי כגון גלישה ברשת ושימוש ברמה בסיסית בדוא"ל (דואר אלקטרוני). ההדרכה "פתחה להן עיניים" וברוב המקרים הביאה לידיעתן מושגים, כלים ושימושים בכלים אלה, שהן לא ידעו אותן ולא התנסו בהן.
בתחילת הקורס התגלו קשיים ופחדים בקבלת הפורום כערוץ מרכזי של תקשורת ועבודה. הבעיה העיקרית של המשתלמות בפורום התגלתה ברתיעה וחשש מן השימוש בו ובכליו. דבר זה היה מובן - הפורום היווה כלי חדש לחלוטין עבור המשתלמות, שלא הכירוהו קודם, אך במהירות גדולה לא רק שקיבלו אותו והטמיעו את השימוש בו, אלא שעשו זאת בהתלהבות גדולה. ההתלהבות התגברה כשאחרי שלב ההסתגלות הראשוני לכלי החדש, גילו המשתלמות שהפורום מאפשר להן לבצע פעולות רבות ביתר נוחות וביתר גמישות מאשר ללא השימוש בו. כך למשל ניתן היה לבצע את העבודה המשותפת בין חברות קבוצה, ללא צורך להיפגש באופן פיזי במקום פיזי מוגדר כגון ביתה של אחת המשתלמות או מבנה המה"ד עצמו. מהות התקשורת בפורום היא אסינכרונית(שלא בזמן אמת), דבר שאיפשר להן לעבוד בכל שעה שרצו ומכל מקום שרצו (בתנאי שיש באותו המקום מחשב זמין המחובר לאינטרנט). התלהבות המשתלמות באה לביטוי בהודעות רבות שקצב הופעתן הלך וגבר במהלך ההשתלמות. ההודעות נשאו מגוון רחב של היבטים - טכניים, פדגוגיים ואחרים. ההתלהבות באה לביטוי גם בהשתתפות בפורום בעניינים החורגים מנושאי הלימוד של הקורס עצמו, כגון ענייני יום יום שכללו לצערנו גם את המצב הביטחוני הקשה. הפורום האינטרנטי הפך בהדרגה לכלי כמעט מובן מאליו לרוב משתלמות הקורס, דרכו הציגו את בעיותיהן, את שאלותיהן, תגובות על מטלות של משתלמות אחרות ועוד.
הפורום הפך לקהילה וירטואלית לומדת.
משתלמות הקורס יצרו מגוון תכנונים של עיר ידידותית לסביבה. למשל, אחת המשתלמות, הציגה עיר הממוקמת בצפון איטליה. היא תיארה בפירוט רב את התנאים הטופוגרפיים של העיר, את האקלים באזור, את הצמחים ובעלי החיים באזור. על בסיס תנאים אלה היא תיארה את העיר הרצויה על אוכלוסייתה, תשתיותיה, מקורות האנרגיה שלה ועוד. היא הקפידה לבחור מקורות אנרגיה שאינם מזהמים כגון גז טבעי, תחנות רוח ואנרגית שמש. בעיר שהיא תכננה נעשה גם שימוש בכלי רכב חשמליים, ואפילו החינוך בעיר נרתם לשמירה על הסביבה. כן טרחה המשתלמת להציג מפעל מיחזור לייצור זבל אורגני. קבוצת עבודה שכללה ארבע משתלמות תכננה עיר הממוקמת באי בים התיכון. חברות הקבוצה תיארו בפירוט את התחבורה הפנימית (בתוך האי) ואת התחבורה החיצונית (בין האי כלפי חוץ ולהפך).
רוב המשתלמות עשו שימוש נרחב באלמנטים ויזואליים כגון תמונות ומפות שאותן מצאו באינטרנט. למרות כוונת מנחי הקורס, שהעבודה תתבצע בקבוצות, העדיפו חלק מהן לבצע את מטלת העיר הירוקה ביחידות ולא בשיתוף עם אחרות. המטלות הוגשו אל תוך הפורום והמשתלמות השתמשו בפורום גם כדי לשאול שאלות הנוגעות לעבודתן ולהצביע על קשיים שנתקלו בהן. המשתלמות קיבלו בפורום סיוע ומענה ממנחי הקורס לשאלות וכן הצבעות על אתרים ברשת, המתאימים לנושא עבודתן. בין המשתלמות נוצרה אינטראקציה על בסיס המטלה, אינטראקציה שכללה גם תגובות של משתלמות למשתלמות אחרות על משימות המטלה שהוגשו אל תוך הפורום.
השימוש בכלים וירטואליים בקורס, שעיקרם הפורום הוירטואלי תרם למורות במספר מישורים:
* הקל עליהן לבצע את הלמידה בקורס (לאחר שהתגברו על הקשיים הראשוניים).
* העשיר את למידתן.
* חשף לפניהן עושר של אפשרויות להשגת מידע באמצעות האינטרנט.
* חשף לפניהן עושר אפשרויות חינוכיות באינטרנט, שאינן אפשריות או אינן מעשיות לביצוע באמצעים אחרים.
* אימן אותן לעשות שימוש מושכל בכלים אינטרנטיים כחלק מתהליך עבודתן החינוכית.

הביצוע של משימת "העיר הירוקה שלי" באמצעות השימוש המסיבי בפורום אינטרנטי התגלה כטיפול וירטואלי יעיל בסוגייה שאיננה וירטואלית כלל וכלל - השמירה על איכות הסביבה, הן ברמה המקומית והן ברמה הגלובלית.

עוסק מזה שנים רבות בפיתוח תכניות לימודים במדע וטכנולוגיה במסגרות שונות, בעיקר במסגרת האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים במשרד החינוך, מרצה בנושאים של הוראת המדעים וחינוך מתוקשב, מחבר מאמרי מדע פופולאריים המתפרסמים בבמות שונות כגון גליליאו וגליליאו צעיר. פירסם מספר ספרי מדע בדיוני, רובם לילדים וכן סיפורי מדע בדיוני רבים בכתבי עת שונים.

בעל תואר ראשון בפיזיקה ותואר שני בחינוך בתחום פיתוח תכניות לימודים.

תחומי עניין: פיזיקה ,מדעי החלל, חינוך, חינוך מתוקשב, עתידנות, מדע בדיוני, אינטרנט.
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב