גוג ומגוג
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

גוג ומגוג 

מאת    [ 06/11/2014 ]
מילים במאמר: 2026   [ נצפה 3025 פעמים ]

 
 

 לנוכח כל ההתרחשויות בארצנו ובעולם, אנו מוצאים את עצמנו מזועזעים ואף מבוהלים, אך מי שמכיר את תורת הקבלה, לא ממש מופתע, שכן הכל כבר נמצא שם, אם במרומז ואם במפורש. בחרנו לשפוך מעט אור על כמה מהנושאים המטרידים ביותר, ונקווה שהידיעה תוסיף לתקווה שהדברים אינם בחוסר שליטה או מקריים.

שיחה עם ציונה טאקר- מראיינת ליענה ברוך

מלחמת גוג ומגוג

מלחמת 'גוג ומגוג' נזכרת בזוהר ובנביאים: "והיה ביום ההוא ביום בוא גוג על-אדמת ישראל, נאם אדני ה', תעלה חמתי באפי. ובקנאתי, באש-עברתי דברתי, אם-לא ביום ההוא יהיה רעש גדול על אדמת ישראל. ורעשו מפני דגי הים ועוף השמים וחית השדה וכל-הרמש הרמש על-האדמה וכל האדם א שר על-פני האדמה, ונהרסו ההרים ונפלו המדרגות,וכל-חומה לארץ תפול. וקראתי עליו לכל-הרי חרב, נאם אדני ה', חרב איש באחיו תהיה. ונשפטתי אתו בדבר ובדם וגשם שוטף ואב ני אלגביש, אש וגפרית אמטיר עליו ועל-אגפיו ועל-עמים רבים אשר אתו. והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גוים רבים וידעו כי-אני ה".

לפי כל הסימנים המלחמה מתרחשת בימינו. שלושת ה'שחקנים' במלחמה הם שלוש

מעצמות: כוש, פוט ומדי. כוש הוא אובמה מאפריקה במקור ונשיא ארה"ב. פוט הוא פוטין נשיא רוסיה, ומדי היא אירן. תהיה מלחמה בין שלוש המדינות הללו שאליהן תצטרפנה גם מדינות אחרות כקואליציות, אבל לא כשחקנים ראשיים. הם יילחמו אחד בשני - מלחמה כלל עולמית.

 ישראל לא תהיה מעורבת במלחמה הזאת. זאת מעין מלחמה בין הנצרות והאיסלם. ככתוב בילקוט שמעוני: "וישראל מתרעשים ומתבהלים ואומר להיכן נבוא ונלך, להיכן נבוא ונלך, ואומר להם בני אל תתיראו, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם. מפני מה אתם מתיראים? אל תיראו הגיע זמן גאולתכם, ולא כגאולה ראשונה גאולה אחרונה, כי גאולה ראשונה היה לכם צער ושעבוד מלכיות אחריה, אבל גאולה אחרונה אין לכם צער ושעבוד מלכיות אחריה".

ישנם שלושה חודשים מסוכנים בשנה שהם תמוז, אב ואלול, מלחמות העולם הראשונה והשנייה החלו באלול ובאב. למרות שחודש אלול הוא חודש הרחמים, קרתה בו מלחמת עולם, מסיבה שאם העולם עומד על דין בחודש הרחמים החודש הופך למידת הדין. לפי הממצאים נראה שהמלחמה השלישית תהיה בתמוז.

 תחילת המלחמה: השורש של התחלתה הוא עירק. מיום שעירק נופלת, כל המדינות הערביות צריכות ליפול, ובסך הכל 7 מדינות, שחלקן כבר נפלו. הנותרות: עירק, סוריה, לבנון, ירדן סעודיה - ייפלו במהירות כיון שהשורש (עירק) נגדע. ועניין שיקח שבועות או חודשים ספורים לאחר נפילת עירק. הם יילחמו אחד בשני כולל עם הנוצרים, ולאחר מכן יחליטו לבוא לכבוש את ישראל. (הטרוריסטים, דאעש – כבר היום אנו רואים את הניצוצות של זה. תהיה אנדרלמוסיה - כולם יילחמו עם כולם.)

לכל מדינה ומדינה בעולם יש שר המייצג אותה בעולמות עליונים, ומה שקורה בעולמנו הוא בבואה של מה שקורה למעלה. כמו בעליונים, כך בתחתונים. בעליונים השרים רבים ביניהם כפי שקורה בעולם בין המעצמות, כי הם מודעים לעובדה שזה הסוף וכבר אין להם שליטה, אז הם במהלך של מעין 'תמות נפשי עם פלישתים'. הולכים עד הסוף. (בנוסף בתקופה האחרונה אנו עדים ליותר ויותר דיווחים מכל רחבי העולם על "קולות מוזרים" הנשמעים בשמיים ביניהם קולות אדירים של שופרות או חצוצרות עצומות). כיום הגענו לנקודת אל חזור, הכל קורה במהירות וללא שליטה, וככל שהזמן עובר המצב ילך ויחמיר.

לגבי ההססנות או אוזלת היד של אובמה עד כה, יש להבין שעל אובמה יש שליטה עליונית, שכל מלך בעולם נבחר על ידי האלוקות. ומבחינת טבעו הוא חלק מהאחים המוסלמים. כי באיסלם הולכים לפי האב, וכאשר מתחתנים עם אשה, היא חייבת להתאסלם. וזה מה שעוצר אותו מבחינת טבעו, הוא לא יכול להילחם נגד מוסלמים כמוהו. אבל בסופו של דבר לא תהיה לו ברירה, הוא יהיה חייב להתערב. לכן שימו לב לדברי הנביא (סמל ארצות הברית הוא נשר):א) חזון, עבדיה: כה-אמר אדני ה' לאדום.... (ב) הנה קטן נתתיך, בגוים: בזוי אתה, מאד  אם תגביה כנשר, ואם-בין כוכבים שים קנך--משם אורידך, נאם-ה'...(י) מחמס אחיך יעקב, תכסך בושה; ונכרת, לעולם. (יא) ביום עמדך מנגד, ביום שבות זרים חילו; ונכרים באו שערו, ועל-ירושלם ידו גורל--גם-אתה, כאחד מהם.

כרגע המצב הוא שמוסלמים נגד מוסלמים, כמאמר הפסוק "וסכסכתי מצרים במצרים ונלחמו איש באחיו ואיש ברעהו עיר בעיר ממלכה בממלכה . " (ישעיהו י"ט, ב'). ורק אחרי-כן תבוא ההתערבות, והמלחמה הסופית תהיה גרעינית. זאת אנו מבינים מתוך התיאור בזוהר/התורה, שאחד יושיט יד לשני ופתאום היד תנשור לו, ובדומה ינשרו איברים אחרים בעקבות מגע בהם. זהו תיאור שמתאים לקרינה גרעינית, לפצצת אטום.  בזכריה (פרק י"ד: יב) וזאת תהיה המגפה, אשר יגף ה' את-כל-העמים, אשר צבאו, על-ירושלם; המק בשרו, והוא עמד על- רגליו, ועיניו תמקנה בחריהן, ולשונו תמק בפיהם. (יג) והיה ביום ההוא, תהיה מהומת-ה' רבה בהם; והחזיקו, איש יד רעהו, ועלתה ידו על-יד רעהו.

 ואז אומרים שבעולם יהיה מספר כה גדול של חללים, שייקח שבעה חודשים לקבור את הגופות, אשר רבים מהם ייקברו בשער הגאי. ואז גם לא יהיה יותר שימוש בנשק. הנשק יהפוך לאתים ומעדרים "וכתתו חרבותם לאתים, וחניתותיהם למזמרות"( ישעיהו ב', ד'), ואנשים יתחילו לקבור את המתים מפחד למחלות. זאת אנו למדים מהכתוב בספר יחזקאל (פרק ל"ח כא) וקראתי עליו לכל הרי חרב נאם אדני ה’ חרב איש באחיו תהיה: (כב) ונשפטתי אתו בדבר ובדם וגשם שוטף ואבני אלגביש אש וגפרית אמטיר עליו ועל אגפיו ועל עמים ר בים אשר אתו". פרק ל"ט – (ד) על הרי ישראל תפול אתה וכל אגפיך ועמים אשר אתך לעיט צפור כל כנף וחית השדה נתתיך לאכלה: (יב) וקברום בית ישראל למען טהר את הארץ שבעה חדשים: (יג) וקברו כל עם הארץ והיה להם לשם יום הכבדי נאם אדני ה ’ ".

מבחינת גורל מלחמת גוג ומגוג תהיה, וחייבת להיות. השאלה רק מה יהיה החוזק שלה. האם 3/ 2 מאוכלוסיית העולם ימותו? האם יהיו רחמים על מדינה או מקום מסוימים, או שישלוט הדין בכל? ככל שהמקום יותר שלילי, כך תהיה חוזק מידת ההענשה, כמו סדום ועמורה שנשמדו כליל, ורק לוט ומשפחתו נשארו. על כן אם הבריות יימצאו ראויים להמתקת דינים - ישלמו פחות.

גסיסתו של האיסלם

חוק המעגליות שפועל על האדם במיקרו-קוסמוס וכן על העולם במאקרו-קוסמוס, תקף גם לגבי האיסלם. 13 שנה חלפו מאז אסון התאומים. ישמעאל היה בן  13 כשנימול. עמדה לו זכות המילה אך שלא כמו יצחק, מילת ישמעאל ריקה, בלא פריעה ולכן בלא נצחיות. זכות זמן ההריון, הלידה ושלוש עשרה השנים עד שנימול ישמעאל - זו התקופה של האיסלם. עכשיו האיסלם משלים מעגל חיים, וכפי שכל דבר חוזר לשורשו להתחלה, כאשר ארגון דאעש ) ISIS(  צץ מכלום ומבצע בדיוק מה שביצע מוחמד בתחילת האיסלם: הולך ומאסלם אנשים בחרב, כובש עמים, ומי שלא מסכים - ראשו נערף. מעניין שגם ראש הדאעש מכריז על עצמו כמוחמד.

מה שהם (וכולם) לא יודעים זה שהאיסלם נושם עכשיו את נשימותיו האחרונות. הולך ודועך. מה שהחזיק והרים אותם וגרם לעולם להעלים עין היה כסף נפט, אבל בעולם החדש לא יהיה ערך לנפט. הזוהר מספר על כלי רכב שיתרוממו וייסעו באויר באמצעות אנרגייה לא נפט.

לאחר שיהיה הרבה שפיכות דמים. שבתחילתו יקומו המוסלמים אחד על השני ויטבחו בעמם. במקביל תתפתח התקוממות בכל העולם וכולם יבואו על ישראל למלחמה על ירושלים, והיא תסתיים  בגבולותייה. בסיום המלחמה ישראל תהפוך למעצמה עולמית והכל יחזור לקדמותו - "מה-שהיה הוא שיהיה, ומה-שנעשה, הוא שיעשה; ואין כל-חדש, תחת השמש . " (קהלת א', ט'). אחרית הימים היא גם תחילת העולם החדש.

המוסלמים ובני אנוש אינם מודעים להתרחשויות שנובעת מהשגחה העליונה, והכל מונחה על ידי מלאכים עליונים, אשר מעבירים הנחיות לכל ההתרחשויות בעולם שקורות דרך הטבע. ההתרחשויות כיום הולכות ומחמירות, ונמחיש זאת כהמשלה להריון, כדמיון צירי לידה שתוקפים את האשה בתכיפות גדולה יותר עם התקרב זמן הלידה: בתחילה כל שעה עם כאב קטן לאחר מכן הצירים הולכים ומתעצמים כל כמה דקות... שניות... הולכים ומתחזקים עד שמגיעה הצעקה הגדולה של היולדת...לידה... ואז שוררת דממה ושמחה.  עכשיו בעולם אנחנו נמצאים בצירים החלשים שילכו ויגברו יהיו חזקים ותכופים יותר עד רגע הלידה שתתרחש בחודש תמוז. כיון שכיום אנו נמצאים בחודש התשיעי לקראת הלידה, הכל כעת כבר קורה מהר. לא יהיה פיצוץ פה ופיצוץ שם, עכשיו הכל מואץ כי זה ככל שהזמן עובר אנו לקראת הלידה.

רצועת עזה

אם נביט במפה נגלה שצורת העיר עזה הנה כצורת כף יד, מהמרפק ועד לקצות האצבעות, עזה אמורה להימחק בדרך הטבע - באסון טבע כגון צונאמי או רעידת אדמה. שלא כמו אטלנטיס, אדמת עזה לא תיבלע בים אלא תשוב ותצוץ על פני השטח מנוקה ומטוהרת מהחולי שבאיבר. כיון שיד היא איבר חיצוני ולא פנימי. אדמת עזה תישאר על פני הקרקע לאחר הטיהור.

מכות מצרים בגרסת ימינו

במצרים היו עשר מכות אבל המכות לא ניתכו ב 100%- על המצרים, כי נשמר אחוז מהם לאחרית הימים. עשר המכות תהיינה בדרך הטבע. כפי שאנו רואים היום שהטרוריסטים מדברים על זה שיש להם חיידקים של דבר ורוצים לפזרו באירופה בכדי להשמיד את תושביה. על מכת חושך שהוא מעין ענן סמיך שחור משחור באויר, ואי יכולת של האנשים לנשום. מסופר במצרים שמפאת החושך הכבד והסמיך, אנשים לא יכלו לזוז ושלושה ימים נשארו עומדים במקומם, רבים מהם גם מתו: "ויהי חשך-אפלה בכל-ארץ מצרים, שלשת ימים. לא-ראו איש את-אחיו, ולא-קמו איש מתחתיו--שלשת ימים". (שמות י', כ"ב-כ"ג). ענן חושך סמיך ושחור שכזה יכול להיות מפצצה גרעינית.

האדם והטבע

בהתאם להתנהגות האדם, הטבע משנה התנהגותו. האדם מתנהג נגד הטבע - אז הטבע מתנהג בניגוד לטבעו. אנו רואים בשנים האחרונות ריבוי אסונות טבע שבאים בתדירות מאד גבוהה, כתוצאה מהפרת האיזון על ידי האדם. בשנים האחרונות שומעים גם על חיות שבאות לאיזורי מגורים ותוקפות בני אדם. נחשים ותנינים פורצים לבתי מגורים, אריות ודובים מתנפלים על בני אדם. מטבע הדברים, החיה צריכה לפחוד מהאדם, אבל האדם הפר את האיזון, בכך שטובח בבעלי חיים, או מקיים יחסי מין עם חיות. תופעה נוספת שהנה נגד הטבע היא חיים בהרמוניה של בעלי חיים טורפים עם כאלה שהיו צריכים להיות מזונם... שזה גם מסימניה של אחרית הימים.

מאזני הטוב והרע

אנו היום קרובים לאחרית הימים יותר מתמיד. השאלה אם אפשר להחזיר את הגלגל אחורה. במאזניים של היום משקל הרוע עולה על משקל הטוב, אלא אם תהיה אחדות רצינית וכולם יפעלו בכיוון חיובי, או לפחות יתחיל להתקיים איזון של 50%-50% או יתרון של 60%-40% לטוב, אז העולם יתחיל להתאזן. כיום קצת מאוחר אבל עדיין יש תקוה קטנה. היתרון לא חייב להיות בכלל העולמי אלא בכלל המשפחתי. ומשם הטוב מתפשט ומשפיע על העולם, פעולה זאת מחוייבת להיות מהירה, בכדי להפיל את הרוע - להשתלט על יצר הרע. על פי הקבלה יצר הרע נוצר בזמן הבריאה אבל לקיומו בעולם הוקצב לו זמן. שזה אומר שבאחרית הימים הוא צריך להיכחד. ומי שאחז בטוב, ניצל מהכחדה.

האלוקות בראה את העולם לקיימו אבל האדם עצמו הורס אותו. לכל דבר חיובי כנגדו יש שלילי. כדוגמה: בטכנולוגיה ניתן ליצור אינטרנט וטלויזיה. בה אפשר לראות דברים חיוביים: סרטים יפים ומעצימים או סקס עם חיות ואלימות. וכך בצורת השפעה זו, אנשים סופגים כוחות שליליים ומפיצים רוע.

המעגליות כבסיס הבריאה

העולם נוצר בעיגולים-עיגולים, מה שהיה התחלה הופך לסוף, ומה שהיה סוף הופך להתחלה. בתחילה בגן עדן האדם לא היה צריך לעבוד – מטרת הבריאה לחזור לנקודת התחלה זו. היום העברי מתחיל מ 6- בערב עד למחרת ב 6- בערב. אנו נכנסים לשעה 6 - בערב שבת. יש לנו שעה - לפני כניסת השבת.

העולם בנוי ומתנהל כמו גוף האדם. כיום אנו בתקופת הרגליים. ארה"ב = רגליים כולם רצים אחר הכסף ואמריקה חומרית יותר, כי הרגליים יותר גשמיות ורחוקות מהמוח בו הנשמה שוכנת. תפקיד הרגליים הן הולכות, רצות לעבודה, למכור, לקנות, לסחור. לכן ארה"ב מצליחה מבחינה חומרית - שייכת לחומריות, לביזנס עסקים. לעומתה ישראל היא הראש, המוח של העולם. ( ראו מספר זוכי פרס נובל מקרב היהודים) על כן ישראל יותר רוחנית. המעגליות היא כאשר יורדים מהמוח מגיעים לרגלים, (מעצמת אמריקה) ובסיבוב מעגלי חוזרים לנקודת הראש, נקודת ההתחלה שהיא המוח-ישראל הופכת למעצמה. כי המוח הוא החלק הקטן ביותר בגוף אך האיכותי והמשמעותי ביותר-נשמות ישראל שייכות למוח. ובהגיע הסיבוב למוח, וישראל הופכת למעצמה, הסיבוב נפסק ולא חוזר חלילה כי נכנסת שבת.

המטרה היא חזרה למצב של גן עדן, טיהור מוחלט שיתחיל בהדרגה, אבל מואץ. אנו עכשיו נמצאים בשעה האחרונה שלפני כניסת השבת. עכשיו אנו בהדלקת נרות = אש. זה זמן של אש. הכל אמור להסתיים לפני כניסת שבת, ואז נכנסת שנת המנוחה - לא נכנסים לתחום שבת.

בחזרה בעתיד לנקודת ההתחלה, אין מלחמות, לא יצטרכו נשק - הנשקים יהפכו למעדרים. אין קיום לכסף - האדם לא יצטרך כסף. הטכנולוגיה תהיה פי 1,000- מהיום. לכל אדם יהיה כעין מטוס פרטי שתוך שעה מגיע מאמריקה לארץ. זוהי התפתחות מואצת שתתחיל לאחר המלחמה, וזה קורה בהדרגה. לאחר 40 שנה תהיה תחייית המתים. כמו שבני ישראל הלכו במדבר 40 שנה, וכמו בהריון, שלוקח 40 יום עד שהנשמה מתחברת לגוף העובר.  

כאמור, כל ההתרחשויות כיום בעולם הן תהליכים מכוונים וכתובים. רק עכשיו אנו רואים את זה מתקיים. זה לא בשליטת האדם, אלא מוכתב ונקבע מימים ימימה ובעולמות עליונים. הכל חוזר לנקודת התחלה.

 

 

Siona Thacker


  ספר 'סוד הניצוץ האלוקי'      sionathacker.net


מאת ציונה טאקר. בו תמצאו התייחסות מקיפה ועניינית לנושאים רבים כגון: מהות החיים, האם יש חיים לאחר המוות? גלגול נשמות, החלום, שאלת השכר והעונש, חייזרים, נבואות, מעמדה המיוחד של ישראל, ועוד.


 Sionathacker.info     אתר רוחניות  


       אתר אמנות            sionathacker.com


  לחיזוי על פי הקבלה עבר, הווה ועתיד. צור קשר  thackersiona@yahoo.com

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב