הנאמנות והפאונדיישן (foundation) בפנמה (חלק ג') - על בסיס הספר נאמנויות ומיסוי נאמנויות
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

הנאמנות והפאונדיישן (foundation) בפנמה (חלק ג') - על בסיס הספר נאמנויות ומיסוי נאמנויות 

מאת    [ 11/06/2012 ]
מילים במאמר: 858   [ נצפה 1146 פעמים ]

 
 

פנמה אינה ברשימה השחורה של ה-FATF
(Financial Action Task Force)

 

בדומה לליכטנשטיין גם פנמה סווגה ביוני 2000 על ידי ה-FATF כ"משטר מס מזיק" ('harmful tax haven'), משמע, מדינה שאינה משתפת פעולה עם מנגנוני אכיפה בינלאומיים בתחום המלחמה בהלבנת ההון. כתוצאה מכך מצאה את עצמה פנמה כאחת מ-15 מדינות אשר היו מצויות ברשימה השחורה של ה-FATF.

לפנמה, כמו לכל שאר המדינות ברשימה, הוקצבה תקופת זמן של שנה לשיפור מנגנוני הרגולציה והחקיקה שלה, תקופת זמן שאכן נוצלה על ידי פנמה לשם כך.

כעבור שנה, ביוני 2001 פרסם ה-FATF את הדוח השנתי שלו. במסגרתו דווח על הוצאת ארבע מדינות מן "הרשימה השחורה". בין המדינות האמורות הייתה גם פנמה (שלושת המדינות הנוספות הן: איי קיימן, ליכטנשטיין ובהאמה). בדו"ח האמור שיבח ה-FATF את פנמה על המאמצים שעשתה ואשר כללו בין השאר עיצוב וחיקוק קוד מדינתי למלחמה בהלבנת הון, זאת לצד כתב התחייבות אותו שיגרה פנמה לארגון ה-OECD בו התחייבה למלחמה בהלבנת ההון בשטחה.

יחד עם זאת פנמה "לא שכחה" את אופייה ואת רצונה להוות מרכז לשירותים פיננסיים, מסיבה זו כאשר בשנת 2003 גיבש האיחוד האירופי דרקטיבה בדבר מיסוי חסכונות ("Saving Tax Directive"), הודיעה פנמה, כי אין היא רואה עצמה מחויבת לחקיקה האירופאית הנ"ל.

16.1 הנאמנות בפנמה

16.1.1 מבוא

 

חוק הנאמנות הראשון אומץ בחקיקה בפנמה בשנות ה-40 של המאה הקודמת. עקרונותיו של החוק התבססו על חקיקת הנאמנות במדינות המשפט המקובל. חקיקה חדשה בנושא הנאמנויות אומצה על ידי פנמה בשנת 1984. חקיקה זו הנהיגה תפיסה חדשה ומודרנית בנושא הנאמנויות במטרה להפוך תצורות משפטיות אלו לגמישות, נוחות, זמינות וכדאיות יותר לזרים המחפשים מקום להקמת נאמנות במדינה שאינה מדינת מושבם.

16.1.2 פירוט מאפייניה המרכזיים של הנאמנות הפנמית

 

להלן נעמוד בקצרה על מאפייניה המרכזיים של הנאמנות הפנמית. הדיון בחלק זה ופירוט המאפיינים שלהלן נעשה בהתבסס ישירות על הוראות החוק המרכזיות בעניין הנאמנות בחוק הנאמנות - פנמה (1) –1984:

1. חופש בקביעת מטרות האמנה - הנאמנות בפנמה יכול שתכיל כל תנאי או תוקם לכל מטרה והכל בתנאי שהדברים אינם נוגדים את תקנת הציבור, התנהגות מוסרית, או כל הוראת חוק;

2. אין חובת רישום/הפקדה של מסמכי הנאמנות - את הנאמנות הפנמית ניתן ליצור באמצעות ניסוח מסמך פרטי, כאשר הדרישה היחידה המוסיפה מעט רשמיות לעניין הינה, כי: חתימות היוצר והנאמן יהיו מאושרות על ידי נוטריון פנמי. משמע, אין צורך שהנאמנות תבוצע במסמך ציבורי תירשם או תופקד אצל בעל תפקיד ציבורי וזאת כל עוד אין בנאמנות נכס ממשי הממוקם בפנמה. התנהלות בדרך זו מסייעת בשמירת סודיות הפרטים השונים הקבועים בנאמנות;

3. כלל נגד צמיתות - ברירת המחדל בנאמנות הפנמית הינה כי חל עליה הכלל נגד צמיתות. יחד עם זאת, יוצר הנאמנות רשאי לקבוע (במידה שעשה זאת במפורש) כי משך חיי הנאמנות לא יהא מוגבל בזמן (ולמעשה לא יחול הכלל נגד צמיתות). כאשר מבקש היוצר להגביל את משך חיי הנאמנות עליו לציין זאת במפורש; במקביל יכול היוצר להתנות במסמכי הנאמנות כי היא תהיה נתונה לסיום/ביטול גם עובר לתאריך שנקבע כתאריך הקבוע לתום "חייה";

4. חובת שמירת סודיות - נקבעה חובת שמירת סודיות ביחס לפרטי הנאמנות. חובה זו חלה לא רק ביחס לנאמן או לגורמים האחרים הפעילים בנאמנות אלא אף ביחס לגורמים וגופים ממשלתיים המוסמכים לפקח על הנאמנות פעולותיה ומסמכיה ואף על בעלי מקצוע אחרים העובדים עם הנאמנות. הפרת חובת הסודיות תביא להטלת סנקציה של שישה חודשי מאסר בתוספת קנס;

5. זהות (יחיד/חברה) הגורמים הפעילים בנאמנות - יוצר הנאמנות, הנאמן, ו/או הנהנה יכול שיהיו יחיד ויכול שיהיו חברה. לעניין זה לא מוטלת כל מגבלה על זהות הנאמן/נהנה/יוצר;

6. הטבות מס מיוחדות - חוק הנאמנות - פנמה (1) - 1984 קובע גם הוא, לצד חקיקת המס, פטור מפורש ונפרד ממס לפעולות של שינוי ו/או סיום הנאמנות וכן בגין הכנסה או ריבית שנצמחו מנכסי הנאמנות והכל בתנאי שהמדובר בנכסים מהסוגים הבאים:

6.1 נכסים הממוקמים בחו"ל;

6.2 השקעה בגופים שהכנסותיהם מופקות מחוץ לפנמה או שאינם נתונים למס בפנמה;

6.3 חלק במניות או ניירות ערך מכל סוג שהוא, שהונפקו על ידי חברות שהכנסותיהן אינן מפנמה, למרות שאפשר שמניות או ניירות ערך אלו הופקדו בפנמה;

6.4 הפקדות תקופתיות, חשבונות חסכון אף אם הם נמצאים בבנק בפנמה;

6.5 השקעות ישירות או עקיפות בפרוייקטים לדיור או לפיתוח פארקים תעשייתיים בפנמה. במקרים אלו ההכנסה שהופקה מפעולות מסחריות אלו תהיה פטורה ממס על אף שמקורה הינו בפנמה.

7. הפרדה בין נכסי הנאמנות לנכסי הנאמן - נכסי הנאמנות ייחשבו רכוש נפרד מנכסי הנאמן. כתוצאה מכך אין הם יכולים להיות מסופחים, מעוקלים או נתונים לשעבוד כלשהו כתוצאה מהתחייבויות הנאמן, תחת כובעו כאדם פרטי/בעל עסק וכו'. נכסי הנאמנות יכול שיהיו מעוקלים/משועבדים רק בגין התחייבויות של הנאמנות עצמה, משמע התחייבויות אותן קיבל הנאמן תחת כובעו כנאמן;

8. אפיון נכסי הנאמנות - נכסי הנאמנות יכול שיהיו מורכבים מנכסים מכל סוג שהוא, נכסים קיימים או נכסים עתידיים. יוצר הנאמנות יכול להוסיף נכסים לנכסי הנאמנות גם לאחר מועד יצירתה;

9. יישום דין זר על נכסי הנאמנות - המחוקק הפנמי מאפשר את החלתו של דין זר על נכסי הנאמנות במידה וקיימת הוראה מפורשת כאמור בתנאי הנאמנות;

רשימת המאפיינים אותה פירטנו לעיל הינה רשימת המאפיינים המרכזיים, אשר זוכים לציטוט הרב ביותר בידי אנשי מקצוע בבואם לדון ביתרונות הנאמנות הפנמית. יחד עם זאת, כמובן שקיימים מאפיינים נוספים.

עוסק במיסוי בינלאומי, מיסוי נאמנויות, מיסוי מקרקעין, מע"מ, ירושת וצוואות- לרבות הלבנת הון, מיסוי יהלומנים, מיסוי ענף ההי-טק, רילוקיישן( relocation) ועוד. מחבר הספרים: "אמנות מס- 111 טבלאות השוואה"; אנציקלופדיית אמנות מס כרך ב'; "נאמנויות ומיסוי נאמנויות"; '"חוק מס הבולים"; סדרת ספרי מס ערך מוסף (כרכים א'-ד'); בעל מדור קבוע: לתכנוני מס בירחון "ידע למידע". ובעיתון "ליצואן" של מכון היצוא הישראלי, מחברם של עשרות פרסומים בירחונים מקצועיים; מרצה בלשכות עורכי הדין, רואי החשבון ומכון היצוא הישראלי. מ"מ יו"ר ועדת המיסים וסגן יו"ר ועדת הנאמנויות בלשכת עוה"ד בת"א. ליצירת קשר- טל: 077-7051717; Email: office@atax.co.il , מקור המאמר באתר המשרד- www.atax.co.il

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב