מה היא שרשרת הערך ?, מהו ערך ?, היכן וכיצד נוצר הערך ?
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

מה היא שרשרת הערך ?, מהו ערך ?, היכן וכיצד נוצר הערך ? 

מאת    [ 05/02/2012 ]
מילים במאמר: 1095   [ נצפה 4340 פעמים ]

עוזי פלג*

שרשרת הערך הכוללת היא שרשרת הערך המצרפי אשר מחברת את שרשרת הערך של הספק עם שרשרת הערך של הקונה. ככל שהמוצר מורכב יותר, סביר ששרשרת הערך המצרפי  שלו ארוכה יותר ומורכבת יותר, וכוללת מספר רב של גורמים המקיימים ביניהם יחסי ספקים ולקוחות. מנקודת ראות של הספק מדובר במוצר, ומנקודת ראות של צרכן הביניים מדובר בתשומה, וכך עד שמגיעים לצרכן הסופי שאצלו מסתכמת השרשרת לערכה הסופי.

בשורות הבאות נתייחס למהות שרשרת הערך. אל משמעות הערך צריך להתייחס הן מנקודת ראות של הספק, והן מנקודת ראות של הלקוח. מנקודת ראות של הלקוח הערך הוא הגורם שבגינו רכש את המוצר מספק מסוים ולא מספק אחר. למעשה מבחינת הלקוח התקבל בתהליך הרכישה, יחס של תועלת עלות גבוה מזה שהיה מתקבל, לו רכש מוצר מקביל אצל ספק אחר. כך מנקודת ראות של הלקוח, אך מהו הערך מנקודת ראות של הספק ?. מייקל פורטר מגדולי האסטרטגים העסקיים, מחדד במאמריו את הצורך בבידול  עסקי של הספק . הבידול אמור להקנות לחברה יתרון ברור על פני מתחרותיה בשוק. הבידול מקנה לחברה ולמוצריה ערך גבוה יותר בעיני הצרכן ובכך מקנה לה יתרון תחרותי. מאחר והבידול מורכב מערך ומעלות יש לבחון את הערך הנוצר בכל תהליכי ההפקה של המוצר, הערך המצרפי הוא הערך הכולל של המוצר. כל ערך נוצר על ידי עלות כלשהי, תהליך הדורש עלות ללא יצירת ערך הוא מיותר. ככל שהערך שיופק יהיה גבוה מהעלות הנדרשת להפקתו, תיווצר ולחברה  אפשרות של בידול הערך, או בידול של מחיר נמוך עבור איכות זהה. שני המצבים יקנו לחברה יתרון תחרותי בשוק. פעילויות ערך הן למעשה החוליות שמרכיבות את שרשרת הערך המצרפי, הן ברמת המוצר הבודד והן ברמת הארגון העסקי כולו.

בשורות הבאות ננסה לענות על השאלות הבאות: מהו  ערך - ממה הוא מורכב - כיצד ואיפה הוא נוצר?. במחקר לבדיקת עלויות הרכש שערכה חב' ג'נראל אלקטריק בתחילת שנות החמישים, ופורסם בשם "טכניקות לניתוח ערך" כותב עורך המחקר לורנס מיילס: "הצלחתו של מוצר תלוייה בגורמים הבאים: 1.ביצועים שווים או עדיפים. 2.ערך שווה או עדיף וזאת בהשוואה למוצרים המתחרים". הגדרת הערך לפי מיילס שמקובלת גם כיום היא: שהערך שווה לחלוקת התפקוד (שהיא פעולה או תכונה) בעלות (שהיא ההשקעה בבצוע התפקוד). משמע ככל שהתוצאה המתקבלת גבוהה יותר הערך גבוה יותר ולהיפך. הערך שדיברנו עליו הוא ה"ערך האובייקטיבי" המתייחס לכלל. קיים גם ה"ערך הסובייקטיבי"  שמתייחס  לפרט ועוסק ביחס שבין התועלת או השאיפה להשגת התועלת בעלות התועלת. נראה אם כן שהערך האובייקטיבי מתאים לנקודת ראות של הספק, בעוד שהערך הסובייקטיבי מתאים לנקודת הראות של הלקוח).

בכדי להעריך את העלות אנו נדרשים לדעת מהו השווי שהעלות יצרה ?. (מתוך "הנדסת ערך" של איתן רונן בהוצאת המכון לפריון העבודה והייצור בשנת 1982) השווי הוא: העלות המינימלית שיש להשקיע בהפקת התפקוד הנתון (הפעולה והתכונה) בזמן נתון . שווי תכונה היא העלות המינימאלית, שיש להשקיע בהשגת תכונה נתונה בזמן נתון. שווי פעולה היא העלות המינימאלית שיש להשקיע בביצוע פעולות בזמן נתון. השווי משתנה מעת לעת והוא תלוי בגורמים המשתנים ללא הרף והם :רמת הטכנולוגיה הקשורה בבצוע התפקוד, ברמת המידע הקיימת, ובשינויים בערכי המטבע, הגורמים לשינויים בערכים הכספיים של הגורמים המשתתפים בבצוע התפקוד. אם כך, מאחר והעלות משתנה מעת לעת, משמע שגם השווי משתנה מעת לעת, וכפועל יוצא מכך גם הערך משתנה מעת לעת. מכאן ככל שהעלות הכוללת למוצר נמוכה יותר ללא פגיעה בתכונה או בפעולה, הערך ללקוח גדל. השווי אם כך  הוא ערך המטרה של הספק  בשאיפתו לצמצום עלויות מיותרות. עלות מיותרת איננה תורמת דבר לביצועו של תפקוד נתון, לפיכך איננה תורמת לשווי. ניתן להגדירה כהפרש בין העלות המתקבלת בפועל, לשווי המטרה המבוקש שהיא העלות המינימאלית. בכדי להשיג שווי יש להשקיע עלות, אין יש מאין. העלות כוללת כסף ושווה ערך לכסף כגון: זמן, אנרגיה, ידע, שעות עבודה, חומר, מקום, ניהול, ציוד, ועוד.  ניתן להבחין בשווי אישי הנוצר על ידי עלות מינימאלית ברמת העובד, לשווי קבוצתי הנוצר בתהליך ארגוני הכולל יותר מאדם אחד והוא ברמת  צוות מחלקה או אגף. שווי ארגוני כולל את כלל פעילויות ותהליכי הארגון. כל חוליית ערך בשרשרת הערך נוצרת בשלבים שונים, והיא בעלת מרכיבי תפקוד ועלות שונים, כמו גם בעלת משקל ותרומה שונה, בשרשרת הערך המצרפית .יש להבחין בין ערך בסיסי מובנה , לבין ערך מוסף תהליכי, לערך שימור. ולערך נתפס, תוצאת הערך מחושבת באופן זהה, אך מרכיביה שונים בהתאם למקום בו נוצרו. ככל שהערך נוצר בשלב מוקדם יותר הוא גרעיני  ומובנה, הערך שנוצר בהמשך הוא ערך מוסף לערך קודם או קיים. בשורות הבאות ננסה למיין את מרכיבי שרשרת הערך.

ערך החדשנות - ערך הנובע מראשוניות, חדשנות ומקוריות. הערך נוצר בפתוח המוצר ומתייחס לתכונות המוצר ולחומרים ממנו נוצר. (מוצר כמו אייפון)

ערך  האיכות - ערך הנוצר בתכנון תהליכי הייצור ובכלי הייצור (הפנימיים והחיצונים) והשימוש ברכיבים הנדרשים ותפקידם להבטיח זמני ייצור מינימאליים תוך הקפדה על איכות ועמידה במפרטים הנדרשים. הערך נוצר במחלקת ההנדסה ומתייחס לבצוע הפעולות בטכנולוגיות חדשניות ומתאימות. (עבוד ממוחשב ורובוטי)

ערך מסחרי- הערך הנוצר בתהליכי הרכש  והקניינות, ומביא לידי ביטוי יכולת מו"מ, הסכמים, ואתור ספקים אמינים וזולים העומדים בדרישות וכל זאת במחיר ובתנאים המסחריים הטובים ביותר, תוך שמירה על דרישות המפרט ועמידה מועדי קבלה נדרשים.

ערך היעילות - הערך נוצר בתהליכי  הייצור וכולל עמידה ביעדים  הכמותיים והאיכותיים הנדרשים. ערך זה מביא לידי ביטוי יעילות עובדים, ניהול אפקטיבי, תאום ארגוני , ניצול משאבי ייצור , מזעור ליקויים ועוד

ערך משמר -  נוצר בתהליכי האחסון השונים. בתהליך האחסון לא נוצר למעשה ערך מוסף למוצר .הערך המוסף המרכזי הוא ערך משמר המונע עלויות בגין נזקים אובדן, חסרים, מלאי לא שמיש, גניבות ועוד, ומאפשר זמינות אספקה נדרשת. למעשה הערך המשמר חוסך את הפסדי עלות הנזק.

ערך הביטחון - הערך נוצר  ע"י מוניטין ומערך שרות יעיל, הערך הוא בהקניית בטחון ללקוח, שלמוצר יש "אבא" שידאג לו בעת הצורך.

ערך נתפס -  הערך נוצר על ידי פרסום מיתוג ומיצוב מתאים. זהו ערך תדמיתי פסיכולוג, הגורם למוצר ולחברה להיתפס בעיני הצרכנים, בהתאם לאופן שהחברה מעוניינת להיתפס.

ערך החדשנות, ערך הביטחון, והערך הנתפס מאפשרים לחברה לבדל את מוצריה ואת עצמה כלפי מעלה דבר שיאפשר לה לגבות מחיר גבוה יותר, גם אם עלויותיה עשויים להיות גבוהים יותר. גורמי הערך האחרים, מאפשרים לחברה להגיע לעלויות נמוכות, ולבדל את עצמה כלפי מטה בזכות מוצר שווה ערך במחיר נמוך. קיום כל גורמי הערך בחברה עשויים עקרונית לאפשר בידול בערך במחיר כלפי מעלה, ובידול בעלות כלפי מטה, כלומר להיות הטוב ביותר והזול ביותר (מצב לא פשוט) במצב זה הרווחיות של החברה היא הגבוהה ביותר ויקנו לחברה עוצמה ויכולת אסטרטגית לשלוט בשוק.

ברור שהערך בכל הקטגוריות, מושג על ידי ובזכות גורמי הערך האנושי שהמיומנות, ההכשרה, המוטיבציה, הניהול והידע, מאפשרים להם לממש את היכולות האישיות והארגוניות בכל אחד מהתחומים שצוינו.

 

כל הזכויות שמורות לעוזי פלג ( UP יזמות ניהול בע"מ)

 אין לעשות כל שימוש בכל מדיה שהיא בחומר הכתוב ללא אישור בכתב מהמחבר

                                                 www.uzip.co.i                                                                                               

שרשרת הערך, ערך, שווי, פורטר, אסטרטגיה, פתוח עסקי, בידול, התייעלות, ניהול עסקי, שיווק, אסטרטגיה עסקית, אסטרטגיה שיווקית, עסק, עסקים

 

עוזי פלג יועץ לניהול עסקי מנכ"ל UP יזמות וניהול בע"מ, חבר בלשכת היועצים העסקיים, מנכ"ל לשעבר בחברות עסקיות.
 נייד :0526969240 דוא"ל:   peleguzi@012.net.il אתר :  WWW.UZIP.CO.IL   שרותי ניהול כמנכ"ל לעסקים נדרשים על בסיס משרה חלקית.שרותי ניהול לעסקים קטנים ובינוניים על בסיס שעות חודשיות חונך עסקי מוסמך 8091 של משרד התמ"ס  ספק מוכר של משרד הבטחון 11005244  זהירוני המדריך להקניית ערכים לילדים :   www.pelegbooks.com

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב