השפעת יחידת המטען על בחירת סוג הציוד הנדרש למחסן
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

השפעת יחידת המטען על בחירת סוג הציוד הנדרש למחסן 

מאת    [ 21/09/2011 ]
מילים במאמר: 1421   [ נצפה 2140 פעמים ]

מאת: עוזי פלג*

יחידת המטען היא הגורם הראשון והבסיסי אליו צריך להתייחס, בעת התאמת שיטת האחסנה וציוד העמסה והשינוע. חלק גדול מהעלויות,הנזקים והבטיחות סובב סביב יחידת  המטען (האחסון) .

סוג המוצר,הצורה והממדים (משקל,גובה, עומק,רוחב) יגדירו את מידת התאימות בין שיטת העבודה  הרצויה או המתאימה במחסן, לבין שיטת האחסנה הרלבנטית ומימדיה, וכפועל יוצא מכך ייגזר המחיר של מערכת האחסנה כולה.

יחידת המטען כוללת את המטען, האריזה, ויחידת הניטול (משטח).חייבת להיות התאמה בין המרכיבים שצוינו בכדי ליצור יחידת אחסנה שתבטיח הגנה למטען הן בזמן השינוע והן בזמן העמסה ופריקה, ובמקביל הגנה לעובדים המשתתפים בתהליך הלוגיסטי במחסן.

בעת הגדרת הנתונים הנדרשים לצורך אפיון מערכת אחסנה (מכל סוג), יש להקפיד מאד על דיוק בנתוני יחידת המטען קרי: משקל , רוחב, גובה ועומק.

לדיוק בנתונים השפעה לא קטנה על המחיר הסופי של המערכת. בהגדרת הנתונים יש להקפיד לא להיות בנתוני חסר (עומס מוצהר ליח' מטען נמוך מהעומס בפועל) או בנתוני עודף (עומס מוצהר ליח' מטען גבוה מהעומס בפועל), סוג המוצר יגדיר את תנאי האחסון (רגיל,קירור, צינון),משקל  יח' המטען יגדיר את קיבולת נשיאת העומס של הציוד הנדרש (קורות,מסילות, מסגרות, זרועות ועמודים). רוחב היחידה יגדיר את מפתחי האחסון )אורך קורות, רוחב מנהרות ומסלולים,מס' זרועות), גובה היחידה יגדיר את גובה וכמות מפלסי האחסון (גובה מסגרות,עמודים), אורך יח' המטען יגדיר את עומק האחסון (רוחב המסגרת,אורך הזרוע). שיטת האחסנה תגדיר את ציוד השינוע והעמסה הנדרשים למערכת. הפתרון הסופי ייגזר מהאמור לעיל ,ממגבלות המבנה, ומהתקציב.

 בשורות הבאות יוצגו חלק מהאילוצים שמוכתבים מהמשקל והמידות של יחידת האחסון והשפעתם על שיטות האחסנה השונות.

מערכת אחסנה כוללת מדפי אחסנה וציוד שינוע והרמה. מדפי האחסנה מהווים סוג של מבנה הנדסי פריק. בכדי לתפקד כמערכת אחסנה ולמקסם פוטנציאל העמסה, היא נדרשת להיות מותאמת ליחידות המטען שיועמסו עליה, ובמקביל ציוד השינוע והעמסה צריך להתאים לשיטת האחסון. המערכת צריכה להיות מאוזנת בין הרכיבים הנושאים עומס קרי:מסגרות,קורות,מסילות,סיפונים . מערכת מאוזנת מנצלת את קיבולת נשיאת העומס באופן אופטימאלי היא בטיחותית ומוזילה עלויות. העדר איזון בין רכיבי המערכת יגרמו ליחסי עלות תועלת גבוהים. ההתקנה והשימוש במערכת חייבים להיות בהתאם להוראות ומגבלות היצרן. מעצם היותה מבנה היא חייבת להיות מפולסת, מיוצבת, מקובעת היכן שנדרש עם הקשחות סיסמיות מאושרות ע"י קונסטרוקטור, ומותקנת על ידי מתקין מנוסה. תהליך תפעול המחסן משלב בין: מטען כבד בגובה, שינוע הרמה והורדה, מעברים צרים, תנאי עבודה לא תמיד נוחים, ועבודה תחת לחץ. בכל אחד מהמרכיבים שצוינו יש פוטנציאל של נזק וסכנה בטיחותית. שילוב בין כולם יוצר פוטנציאל סכנה תמידי ומחייב: שיטת אחסנה ושינוע מתאימים, עבודה לפי נהלים, הכשרת עובדים לתפקידם, תקינות של ציוד האחסנה והשינוע, משטחים ומארזי מטען תקינים, סילוק מפגעים, תנאי עבודה נאותים, ומעל הכול משמעת וניהול.

מערכות סטאטיות

מערכת אחסנה על קורות PALLET RACKING, מערכת זו מאפשרת את הגמישות הרבה ביותר באחסון יחידות מטען. המערכת מאפשרת לאחסן על גבי זוג קורות בעומס מפולג מטענים בעומס כולל עד כ 6 טון ברוחב של עד 4,000 מ"מ. מספר המפלסים יגדיר את העומס המצטבר למסגרת. גובה המשטח התחתון, והשיקול אם המשטח עומד על הרצפה או על זוג קורות רתומות בגובה  200 מ"מ מהרצפה, יגדיר את סוג המסגרת המתאימה לעומס האנכי המצטבר בגובה הרתום מהרצפה. מגבלת האחסון במערכות אחסנה מהסוג הזה הן בדרך כלל גובה ההרמה המרבי של המלגזה. מערכת מהסוג הזה, מאפשרת שימוש במספר רב של יישומים וציוד משלים המאפשרים מגוון רחב של פתרונות אחסון ליח' אחסון שונות.

מערכות לאחסון במנהרות מסוג DRIVE IN רגישות לעומס אנכי גבוה בשל העדר רתימה בין המסגרות, הדבר נובע מהצורך להשאיר את הרווח בין המסגרות לאחסון על מסילות ולמעבר מלגזה. הרתימה מתבצעת רק בגב המנהרה, בקושרות עליונות ובעזרת מנהרות הקשחה הגוזלות שטח אחסון. מערכת יחידות האחסון עומדות על מסילות המחוברות ישירות למסגרות. במערכות DRIVE IN רוחב המנהרה הוא עד 1.5מטר וכנגזרת מכך רוחב יחידת המטען. בשל העדר הרתימה בין המסגרות, כל גובה המסגרות מוגדר כגובה קריסה אפשרי, והמשמעות היא ניצול לא יעיל של קיבולת נשיאת עומס של המסגרת כ35% בלבד מהעומס המותר למסגרות רתומות.מגבלת אחסון עד 12-13 טון למסגרת, עבור מסגרות שברתום קורות רגיל מסוגלת לשאת עומס כפול ומשולש. הגובה המרבי לאחסון במערכות מסוג זה הוא כ 12 מטר. במערכות אלה עקרונית אין מגבלה טכנית של כמות משטחים לעומק. המגבלה קשורה בתנאי העבודה של המלגזן. במנהרות עמוקות מאד ניתן לבצע חציצה של המנהרות באמצע ולהקטין אותן בחצי, אך נדרש לעבוד משני צידי מערך האחסנה, עובדה המצריכה 2 מעבר י תפעול מקבילים.

אחסון על גבי זרועות CANTILEAVER מתאים ליחידות ארוכות מאד כגון צינורות או יחידות מטען באורך מעל 3,000 מ"מ, העומס על גבי הזרועות מווסת על ידי ציפוף זרועות להקטנת העומס לזרוע, או/ו שימוש בזרועות לעומס כבד. המרחק בין הזרועות צריך להיות כזה שימנע שקיעה של יחידת המטען ובו בעת יתאים לעומס הנדרש. מערכות CANTILEAVER  מוגבלות לרוב לגובה של 8,000 מ"מ. עומס הנשיאה המפולג לזרוע באורך של 500 מ"מ הוא עד כ  3,500KG ,  העומס הולך ויורד ככל שהזרוע מתארכת. עומס הנשיאה המרבי של עמוד בגובה 8,000 מ"מ הוא כ12.000 KG כאשר הזרועות הנושאות עומס הן באורך 500 מ"מ, העומס המצטבר הולך ויורד ככל שזרועות הנשיאה ארוכות יותר.

מערכות דינמיות בגרביטציה

מערכות בגרביטציה בנויות על עקרון שיחידת האחסון נמצאת בשיפוע יורד לנקודת הפריקה, ומעצור פיזי מונע מבעדן לגלוש למטה. שחרור המעצור גורם לגלישת יח' האחסון לקצה שם ממתינה להם מלגזה לצורך פינוי.

במערכות  PUSHBACKנקודת הפינוי והטעינה היא זהה. המלגזה דוחפת את המשטח המונח על עגלות או על משטח גלילה כנגד השיפוע וממלאת "מחסנית" של יח' אחסון.

מגבלות מערכות דינמיות בגרביטציה

באחסון במנהרות PUSH BACK על עגלות, העומס המותר לעגלה הוא כ1,000-1,200 KG וכמות המשטחים לעומק היא עד 7. מאחר והמלגזה לא נכנסת למנהרת האחסון, המסגרות רתומות לקורות הנושאות עליהם מסילות בגובה מדורג ליצירת שיפוע. רתום המסגרות מאפשר שימוש יעיל במסגרות ללא אובדן תפוקה. רוחב העגלות מגביל את יחידת המטען לרוחב של כ1,200 מ"מ. כמות העגלות שניתן להפעיל במנהרה אחת, מוגבלת בעומס הכולל על הקורות הנושאות את העגלות, וכפועל יוצא בעומס המצטבר על המסגרות.

באחסון במנהרות PUSH BACK על גלילים מגבלת העומס ליחידת אחסון היא ביכולת נשיאת העומס של מסלול הגלילה. כמות היחידות לעומק מוגבלת על ידי יכולת הדחיפה של המלגזה כ 5,000-6,000  KG, כנגד שיפוע . גם במערכת זו המסגרות רתומות לקורות הנושאות עליהם את מערכות הגלילה בגובה מדורג. רתום המסגרות מאפשר שימוש יעיל במסגרות ללא אובדן תפוקה. כמות המסלולים שניתן להפעיל במנהרה אחת, מוגבלת בעומס הכולל על הקורות הנושאות את מסלולי הגלילה, וכפועל יוצא בעומס המצטבר על המסגרות. אחסון בשיטת FLOWRACK דומה לשיטת PUSHBACK גלילים, אך בשיטה זו נקודות הטעינה והפריקה אינן נמצאות באותה נקודה ויש ביניהן הפרש גבהים. נקודת הטעינה גבוהה מנקודת הפריקה .ליצירת שיפוע גרביטציוני לגלישת יחידת האחסון. מערכות דינמיות בגלילה רגישה מאד לאיכות וניקיון המשטחים הנעים עליהם, המשטח נע כאשר הסרגלים התחתונים "רנרים" ניצבים לגלילים.

מערכת דינמית אלחוטית

במערכות עם  , SHUTTELE ציוד האחסנה ליחידות אחסון במידות סטנדרטיות לעומס 1,000 KG דומה לציוד הנדרש במערכות PUSH BACK, מאחר והמלגזה לא נכנסת למנהרת האחסון, המסגרות רתומות לקורות הנושאות עליהם מסילות, רתום המסגרות בקורות בגובה נמוך מאפשר ניצולת גבוהה של קיבולת נשיאת העומס של המסגרות. מגבלת האחסון  היא יכולת נשיאת העומס של הSHUTTELE וממדיו. במערכת זו יש למעשה שתי מסילות, אחת לנשיאת המטען  בעת הנחתו,והשנייה לתנועת הגלגלים של ה SHUTTELE (המסילות לרוב בנויות מפרופיל אחד מכופף בהתאם). משטחי יחידות האחסון צריכים להיות באיכות טובה, ומותאמים לעומס הנדרש למניעת יצירת "בטן " בחלק התחתון של המשטח. שקיעת המשטח עלולה לגרום לחיכוך בין החלק התחתון של המשטח, לחלק העליון של הSHUTTELE בשל הפרשי הגובה הקטנים ביניהם.

שילובי מערכות

באחסון במנהרות ניתן לשלב בין DRIVE IN במפלסים התחתונים לבין PUSHBACK וSHUTTELE במפלסים העליונים. בעת תכנון מוקדם ניתן להגיע לאופטימיזציה של קיבולת הציוד הנדרש למערכת משולבת.

תקינות המשטח

משטח פגום של יחידת האחסון הוא מהגורמים העקריים לנזקים הנגרמים לציוד האחסנה, לציוד המאוחסן למלגזה ולמלגזן. בשל רצון לחסוך, במחסנים רבים משתמשים במשטחים פגומים. משטח תקין נדרש להיות במידות תקניות, בעל יכולת לשאת את העומס הנדרש ללא בטן באמצע המשטח, שכל חלקיו שלמים, ללא מסמרים וחלקים בולטים.

העמסה תקינה

שימוש תקין ובטוח בציוד האחסנה מחייב הקפדה על כללי העמסה הנדרשים בכל סוג של מערכת אחסנה. בכל המערכות העומס על הקורות, המסילות, סיפונים והזרועות, צריך להיות מפולג באופן שווה , ריכוז העומס באופן לא שווה מקטין את יכולת נשיאת העומס המוצהרת של היצרן. באחסון על גבי זרועות אחסון בקצה עשוי להקטין ב50% את העומס המותר. ריכוז עומס על זוג קורות במרכז עשוי להכפיל את שקיעת הקורה המותרת. במערכות DRIVE IN כאשר המטען חורג מגבולות המשטח, ידרשו מסילות מטען רחבות יותר. המשמעות ריכוז העומס רחוק יותר מהמסגרת לכוון מרכז המנהרה, עובדה זו תקטין את יכולת נשיאת העומס של המסגרת, בשל היווצרות מנוף ארוך היוצר מומנט גבוה יותר.

הכותב הינו יועץ לניהול עסקי ושימש בעבר כמנכ"ל חב' הארגז וסמנכ"ל חב' בוכוולטר.

תגיות:מחסנים, מחסן,אחסנה,אחסנה כבדה,מדפים לאחסנה, שיטות אחסנה אחסון, מטען

כל הזכויות שמורות לעוזי פלג ( UP יזמות ניהול בע"מ)

 אין לעשות כל שימוש בכל מדיה שהיא בחומר הכתוב ללא אישור בכתב מהמחבר

                         www.uzip.co.il           

עוזי פלג יועץ לניהול עסקי מנכ"ל UP יזמות וניהול בע"מ, חבר בלשכת היועצים העסקיים, מנכ"ל לשעבר בחברות עסקיות.
 נייד :0526969240 דוא"ל:   peleguzi@012.net.il אתר :  WWW.UZIP.CO.IL   שרותי ניהול כמנכ"ל לעסקים נדרשים על בסיס משרה חלקית.שרותי ניהול לעסקים קטנים ובינוניים על בסיס שעות חודשיות חונך עסקי מוסמך 8091 של משרד התמ"ס  ספק מוכר של משרד הבטחון 11005244  זהירוני המדריך להקניית ערכים לילדים :   www.pelegbooks.com

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב