דף הבית  >> 
 >> 

הרשם  |  התחבר


הקוד העירוני 

מאת    [ 27/06/2010 ]

מילים במאמר: 1227   [ נצפה 3100 פעמים ]

הקוד העירוני

לכבוד הדדי , משמעת וגבולות

10 .6. 26

 

מאת אבינועם גרנות וצוות ניסוח הקוד : רפי ארז, סמדר בן אהרון, אורה גזית

 

 

חולון "עיר הילדים" שמה למטרה ליצור סביבה חינוכית מוגנת ובטוחה מבוקר עד ערב מתוך אמונה כי זהו היסוד ההכרחי למימוש יכולותיו וכישוריו של כל פרט ופרט.

 

 

להגשמת מטרה זו נבנה קוד עירוני בדיאלוג בין אנשי חינוך, הורים ותלמידים בהתאמה לחוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא מניעת אלימות .

 

 

הקוד כולל עקרונות ונהלים מחייבים לכל באי המוסד החינוכי , מנהלים, מורים, עובדים, הורים ותלמידים - כאשר היישום והאכיפה ימומשו על ידי המערכת כולה ובבקרה של עיריית חולון.

 

עקרונות מנחים

*         כבוד הדדי בין כל השותפים למערכת החינוך.

*         אחריות אישית של כל אחד ואחד לקיום עקרונות הקוד העירוני .

*         דיאלוג מתמיד ומשתף בין כל השותפים.

*         הקוד הוא בעל תוקף מבוקר עד ערב, בכל מקום , גם מחוץ לבית הספר.                                

כללי הקוד

1.                   התנהגות נאותה : כל באי מוסדות החינוך ( מורים, מחנכים, תלמידים, הורים )  מחויבים לנהוג מתוך כבוד הדדי האחד אל השני,  ועפ"י כללי ההתנהגות של המוסד החינוכי במהלך כל פעילות. פגיעה מכל סוג באחר או בסביבה תיחשב כהפרת הקוד העירוני ותחייב תגובה משמעתית.

2.                   נוכחות וקיום נהלים : כל באי מוסדות החינוך מתחייבים לקיים את הנהלים: להגיע במועד לכל פעילות ולהיות נוכח לאורך כל פעילות, לשעות הלימודים במלואן. יש לנו מחויבויות לעמידה בזמנים כמו הגשת עבודות, החזרת מבחנים, כניסה בזמן לכיתה,  וכו'.

3.                   הופעה חיצונית הולמת : כל באי מוסדות החינוך מתחייבים להגיע למוסד החינוכי בהופעה הולמת ובתלבושת אחידה כפי שמוגדר בתקנון ובאמנת המסגרת החינוכית.

4.                   שימוש נכון במכשיר הסלולרי ומכשירים אחרים  : ניתן להשתמש במכשירים סלולריים רק ע"פ תקנון המסגרת החינוכית. במהלך השיעור מורים ותלמידים לא ישתמשו במכשיר כלשהו בכלל ובטלפון נייד בפרט, אלא אם כן מדובר בטכנולוגיה לימודית השייכת ללימוד עצמו.

יישום , מעקב, ביצוע כללי הקוד

       א.         יישום ואכיפת הקוד העירוני יבוצעו על ידי ובאחריות  המוסד החינוכי עצמו באופן עקבי ובשקיפות מלאה. כל מוסד חינוכי ישתף את נציגות התלמידים וההורים לא רק בעיצוב הקוד שלו והטמעת הקוד העירוני, אלא גם בהשפעה על מרכיביו.

       ב.         מכאן יוצא כי הקוד העירוני החדש, נתון לשינוי ותיקון, בהתאם למשוב ממורים, תלמידים והורים, שותפי מערכת החינוך. 

        ג.          תוקם ועדה עירונית מרכזת לקוד העירוני ניתן יהיה לפנות לוועדה לצורך טיפול, בירור וגישור במקרים של הפרת הקוד העירוני. הפנייה תתבצע לאחר שמוצו כל ההליכים ע"י הצוות החינוכי מול התלמיד, המורה או ההורים.

התייחסות הקוד העירוני אל כל תלמיד ומורה

 • הקוד העירוני מתחיל מהערכת צורכי התלמיד, מהערכת הקשיים שלו,  החוזקות שלו .
 • הקוד העירוני מחייב בניית תוכנית אישית לכל תלמיד עם בעיות חריגות- אם ברמת צוות בית הספר, או הפנייה לגורמי טיפול לפי הצורך .
 • הקוד העירוני מחייב עקביות והתמדה בתגובות שנקבעו עבור  התנהגות נאותה ועקב התנהגות לא נאותה .
 • הקוד העירוני מחייב הקפדה על קשר קבוע עם ההורים, שיתוף ההורים בתכנית האישית של כל תלמיד עם התנהגות חריגה או בעיות חריגות.
 • הקוד העירוני מחייב את הנהלת בית הספר והרשויות להתייחס לכל תופעה של התנהגות חריגה מצד איש חינוך , בכל המסלולים המקצועיים והמשמעתיים הקיימים לצורך זה.

אכיפה ויישום הקוד העירוני

                     א.         הפרת הקוד העירוני מחייבת את צוות המסגרת החינוכית להגיב באופן מיידי ועקבי, ע"פ מדרג תגובות .

                     ב.         הפרת הקוד העירוני ע"י הורים, מורים ועובדים תחייב תגובה ע"י מנהל המוסד החינוכי והועדה העירונית בהתאם לחוזר מנכ"ל, ובהתאם למה שמחייבת העיר חולון .

                      ג.          הפרת הקוד העירוני לאחר שעות הלימודים שתובא לידיעת הצוות החינוכי תטופל גם היא ע"י צוות ביה"ס בשיתוף ההורים.

                     ד.         ועדה עירונית לקוד העירוני תטפל במקרים של הפרת הקוד לאחר שמוצו כל ההליכים ע"י הצוות החינוכי.

להלן ההתנהגויות אשר ייחשבו הפרה של הקוד העירוני ע"י התלמידים ומדרג תגובות המותאם להפרה זו .

 

 

קוד התנהגות

התנהגות לא מקובלת

מדרג התגובות

 

התנהגות נאותה

 

·  פגיעה מילולית

·  אלימות פיזית

·  פגיעה והטרדה מינית

·  פגיעה ברכוש ובסביבה

·  פגיעה מקוונת

·  השפלה, חרם, בריונות

·  חוסר ציות וחוצפה כלפי איש צוות

·  התנהגויות סיכוניות כגון:עישון,צריכת אלכוהול ,חומרים מסוכנים וחפצים מסוכנים

 

 

 

 

 

 

·    הפסקת ההתנהגות האלימה

·    בירור

·    גישור ע"פ הצורך

·    תיעוד ודיווח ע"פ חוזר מנכ"ל והחוק

·    יידוע הורים

·    התערבות טיפולית

·    עשייה מתקנת בתחום הרכוש והסביבה

·    הורדת ציון בתעודה

·    השעיה בביה"ס- ביצוע משימות בביה"ס

·    השעיה בבית- עם משימות לביצוע בבית

·    הפניה לוועדה העירונית

·    הפסקת הלימודים במוסד החינוכי

·    הגשת תלונה במשטרה במקרים של עבירה על החוק

 

 

נוכחות וקיום נהלים

 

·  היעדרות מיום   לימודים או משיעור בודד ללא היתר

·  שהייה בפרוזדור בזמן שיעור

·  הגעה למסגרת החינוכית באיחור

·  יציאה משיעור ללא אישור

·  אי שמירת טוהר בחינות

·  אי הבאת ציוד לימודי

·  היעדרות מפעילות המתבצעת מחוץ למסגרת החינוכית כגון:טיולים,הצגות

 

·     בירור

·     רישום ותיעוד

·     יידוע הורים

·     השלמת שעות

·     הורדת ציון בתעודה

·     פנייה לקב"ס

 

הופעה חיצונית הולמת

·  הגעה בתלבושת שאינה מותרת ע"פ תקנון ביה"ס

·  הגעה בתלבושת שאינה הולמת כגון:גופיה,כפכפים

·     בירור

·     רישום ותיעוד

·     יידוע הורים

·     מניעת כניסה לשיעורים עד השגת לבוש הולם

·     הורדת ציון

 

שימוש מוגבל במכשירים סלולריים או טכנולוגיים

אחרים שאינם ללמידה

 • החזקת מכשיר סלולרי  טכנולוגי אישי מחוץ לתיק בזמן שיעור
 • השארת מכשיר סלולרי אישי דלוק בזמן השיעור
 • צילום, הקלטה של תלמידים/מורים/הורים/ עובדים ללא היתר

·     בירור

·     הפקדת המכשיר בידי הצוות

·     יידוע הורים

·     החזרת המכשיר לידי הורים בלבד

·     הפנייה לוועדה עירונית

 

 

ה. כל כללי הקוד העירוני חלים על אנשי החינוך בעיר חולון .

 • איסור על שימוש בטלפונים הסלולריים במהלך השיעור
 • הקפדה על התנהגות נאותה כלפי תלמידים ועמיתים , שמירה על כבוד האדם.
 • הופעה חיצונית הולמת  .
 • נוכחות ועמידה בלוח זמנים .
 • הקפדה על לוח זמנים מוסכם בהחזרת מבחנים, קביעת הערכה וציונים הוגנת.

במקרה של הפרת הקוד יופעל מדרג תגובות ע"י  הנהלת ביה"ס ע"פ נהלי משרד החינוך, כללי העיר חולון, נהלי העסקת כוח אדם. 

ו. כל כללי הקוד העירוני חלים על ההורים בעיר חולון .

·        ההורים מתחייבים לנהוג בכבוד כלפי אנשי חינוך , גם במצב של מחלוקת .

·        ההורים יתאמו כל ביקור בבית הספר או הגן, מראש.

·        הקוד העירוני מחייב את כולם להקפיד על דרך ונוהל בירור מסודרים, בכל נושא משמעתי שמתעורר.

·        ההורים מתחייבים ליטול אחריות וחלק פעיל בטיפול וליווי תלמידים עם בעיות ייחודיות וחריגות. 

         במקרה של הפרת הקוד יופעל מדרג התגובות ע"י צוות ביה"ס  ע"פ נהלי משרד החינוך כללי העיר חולון. 

       ז. המלצות הקוד העירוני לתרבות חדשה בחולון

·        תלמידים יהיו מעורבים בגישור, פישור והקטנת בעיות אלימות ומשמעת בקרב חבריהם.

·        כל שיעור יחל בקימה עם כניסת המורה.

·        מורים ותלמידים יקיימו מסורת של שמירה על סביבות בית הספר והשכונה, מפני זוהמה, ונדליזם, פגיעה ביופי העיר.

 

ראש מינהל החינוך בעיריית חולון ,
בעל תואר מוסמך בתקשורת , מאוניברסיטת קלארק , בוסטון ,
ותואר ראשון בהיסטוריה כללית ומדע המדינה , האוניברסיטה העברית .
מייסדם של בתי הספר התיכוניים "מור" מטרו ווסט ו"אביב" ברעננה .
מחבר ספרי לימוד בתורת האזרחות ,
בשליחות : שימש כשליח קהילתי בקהילה היהודית של סינסינטי , אוהיו - סיטי .
לשעבר , חבר מועצת העיר בכפר סבא .
מאמרים חדשים מומלצים: 

חשבתם שרכב חשמלי פוטר מטיפולים? תחשבו שוב! -  מאת: יואב ציפרוט מומחה
מה הסיבה לבעיות האיכות בעולם -  מאת: חנן מלין מומחה
מערכת יחסים רעילה- איך תזהו מניפולציות רגשיות ותתמודדו איתם  -  מאת: חגית לביא מומחה
לימודים במלחמה | איך ללמוד ולהישאר מרוכז בזמן מלחמה -  מאת: דניאל פאר מומחה
אימא אני מפחד' הדרכה להורים כיצד תוכלו לנווט את קשיי 'מצב המלחמה'? -  מאת: רזיאל פריגן פריגן מומחה
הדרך שבה AI (בינה מלאכותית) ממלאת את העולם בזבל דיגיטלי -  מאת: Michael - Micha Shafir מומחה
ספינת האהבה -  מאת: עומר וגנר מומחה
אומנות ברחבי העיר - זרז לשינוי, וטיפוח זהות תרבותית -  מאת: ירדן פרי מומחה
שיקום והעצמה באמצעות עשיה -  מאת: ילנה פיינשטיין מומחה
איך מורידים כולסטרול ללא תרופות -  מאת: קובי עזרא יעקב מומחה

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

©2022 כל הזכויות שמורות

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים

לכותבי מאמרים:
פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
תנאי שימוש במאמריםמאמרים בפייסבוק   מאמרים בטוויטר   מאמרים ביוטיוב