דף הבית  >> 
 >> 

הרשם  |  התחבר


שר הפרצופים בממלכת אהוד 

מאת    [ 18/08/2008 ]

מילים במאמר: 1265   [ נצפה 3946 פעמים ]

 

אזהרה: סיפור הילדים להלן מיועד לילדים מעל גיל 16

 

 

שר הפרצופים בממלכת אהוד

מיכאל (מיכה) שפיר

 

היו היה פעם, בארץ רחוקה מלך שקראו לו אהוד. למלך היו שרים ויועצים לרוב. למלך אהוד היה תחביב מיוחד הוא אהב מאוד לאסוף מעטפות.

 

המלך אהוד רצה שיהיה לו את אוסף המעטפות הכי גדול בכל ממלכות תבל.

 

בייחוד אהב המלך אהוד מעטפות מלאות בכסף זר. וכל מי שהביא למלך מעטפה במתנה, היה מקבל מייד כבוד של מלכים.

 

יום אחד גילה המלך אהוד שהוא לא לבד בתחביבו ויש בממלכתו, שר חשוב שגם אהב לאסוף מעטפות. בייחוד מעטפות של כסף מקומי.

 

התרגז מאוד המלך אהוד שלא אהב מתחרים לתחביבו הייחודי, וקרא מיד לכל שריו ויועציו. ואמר אליהם, לפי חוקי ממלכת אהוד אסור לאף אחד לאסוף מעטפות של כסף.

 

מייד ציווה המלך לפטר ולשלוח למשפט את השר הסורר - שהיה גם האחראי על כל אוצרות הממלכה.

 

המלך אהוד החליט לאסוף את כל אנשי ממלכתו ואמר אליהם: "לא ניתן לסמוך על עובד ציבור שאוסף מעטפות של כסף". המלך כמובן לא גילה לאיש שגם הוא מאוד אוהב לאסוף מעטפות בייחוד מעטפות מלאות בכסף זר.

 

 

בממלכת המלך אהוד, היה שר מאוד שאפתן שכולם קראו לו שר ה-פנים. שר ה-פנים היה השר שהמלך אהוד מינה לשמור על רשימת כל האנשים שגרים בממלכת אהוד.

 

לשר ה-פנים בממלכת אהוד קראו כך כי כל התמונות עם הפנים של אנשי הממלכה היו בידיו. וכדי לדעת למי שייכות הפנים שבתמונות היה לשר ה-פנים גם רשימה עם שמות אנשי ממלכת אהוד, הכתובות שלהם ואפילו רשימה עם שמות כל ילדי הממלכה ומספרי הזהות שלהם.

 

יום אחד גילה שר ה-פנים שהרשימה של כל אנשי הממלכה לא נמצאת רק אצלו במשרד ה-פנים אלא גם אצל כל אנשי הממלכה שהיו להם מחשבים.

 

התרגז מאוד השר וחשב לעצמו, אם לכל האנשים בממלכה יש רשימה כזאת אז התפקיד של שר ה-פנים מיותר.

 

שר ה-פנים הלך לספר למלך אהוד על הבעיה שתהפוך את תפקיד שר ה-פנים למיותר, וביקש מהמלך אהוד אישור לאסוף רשימה חדשה על אנשי הממלכה עם מידע שאין לאף אחד, כדי לגרום לשר ה-פנים ולמשרדו לחזור להיות חשובים.

 

המלך אהוד שהיה טרוד מאוד, אפילו לא הקשיב לדברי שר ה-פנים וכדי להיפטר ממנו, הסכים מייד לבקשתו להכין רשימה חדשה עם מידע מגופם של אנשי ממלכת אהוד.

 

 

המלך אהוד הפך לטרוד ועצוב מאוד כי אנשים הפסיקו להביא לו מעטפות חדשות עם כסף זר. אפילו חבר קרוב של המלך אהוד שנהג להביא לו באופן קבוע מעטפות עם כסף זר כמו שהמלך אהב.

יום אחד המלך היה עסוק מאוד ולא נתן תשומת לב לחברו, וכנראה שכח לתת לחברו כבוד של מלכים כפי שהמלך נהג לעשות לכל מי שהביא לו מעטפה חדשה עם כסף זר.

 

החבר של המלך אהוד שנעלב על שלא קיבל כבוד מלכים על מעטפות עם כסף זר שנתן למלך, החליט לגלות למשטרה שהמלך אהוד אוהב לאסוף מעטפות של כסף זר.

 

השר של המשטרה בממלכת אהוד, מאוד שמח על ההזדמנות שנפלה בידיו להיות מלך בעצמו, והורה לכל יועציו ואנשי משרדו לחקור מייד את המלך אהוד ולפרסם על דבר החקירה לכל אנשי הממלכה. דבר שגרם למלך אהוד למאוס בעבודתו כמלך והחליט לקצר את תקופת מלכותו.

 

פרק ב': שר הפרצופים בממלכת אהוד מתקדם בתפקידו

 

שר הפנים של ממלכת אהוד היה איש מאוד שאפתן וסקרן,  השר הצליח לקבל אישור מהמלך אהוד המוטרד לבנות רשימה חדשה של אנשי הממלכה.

 

שר ה-פנים בממלכת אהוד רצה להיות שר חשוב בממלכה ואפילו לאחר קיצור מלכותו של המלך אהוד להיות מלך בעצמו.

 

השר במסעו להיות אישיות חשובה בממלכה - החליט לאסוף לא רק תמונות עם הפנים, השמות והכתובות של כל אנשי הממלכה, כי את זה כבר יש לכולם,

שר ה-פנים של ממלכת אהוד מחליט לאסוף את האצבעות של כל אנשי הממלכה ואפילו את דוגמאות מהדם, הפיפי, והקקי שלהם, ואפילו דוגמאות מהשערות ואם יצליח השר הוא יורה לאסוף גם את צילומי הגוף של אנשי הממלכה.

 

שר ה-פנים של ממלכת אהוד החליט לכנס את כל עובדיו יועציו ועוזריו וציווה עליהם להכין לו מייד תוכניות לאסוף מכל אנשי הממלכה כל סוג של מידע על אנשי הממלכה שאין לאף אחד. כי כך קיווה לשלוט על כולם ולהיות מלך.

 

השר מינה לעצמו סגנים חדשים, סגן שר לענייני קרחות, וסגן שר לקעקועים, וסגן שר לענייני אצבעות מורות ואפילו סגן שר לענייני מסגרות משקפיים. ולעצמו שינה שר ה-פנים את הגדרת התפקיד כי השר לא רצה יותר להתעסק עם תמונות של פנים והשם שר ה-פנים כבר לא מתאים לתפקיד החדש שלקח לעצמו השר, ובמקום זאת, קרא לעצמו: שר הפרטיות כי רצה לשלוט בפרטיות של אזרחי הממלכה ולדעת עליהם הכול וגם כי זה נשמע מאוד חשוב למי שרוצה להיות יום אחד מלך בעצמו.

 

שר הפרטיות בממלכת אהוד - החליט לשמור בעצמו על הפרטיות של כל אזרחי ממלכת אהוד במאגר מלכותי מיוחד של פרטיות.

 

שר הפרטיות יקים במקום סודי מאוד במדבר או במקום סודי אחר מתקן מיוחד ובו ישמור השר על הפרטיות של כל אזרחי ממלכת אהוד.

 

שר הפרטיות יקים משטרת פרטיות או רשות חדשה שתקרא "הרשות הלאומית לשמירה על הפרטיות".

 

כל הפרטיות של אנשי ממלכת אהוד תועבר למתקן הסודי החדש לשמירת הפרטיות. אף אדם לא יוכל להשתמש בפרטיות ללא אישור מיוחד משר הפרטיות.

 

אזרח שירצה בפרטיות, יגיש בקשה מיוחדת לשר הפרטיות, השר יעביר את הבקשה לאישור נשיא של בית משפט מחוזי או סגן נשיא של בית משפט מחוזי. אם הבקשה תאושר יוכל אזרח ממלכת אהוד להשתמש באופן זמני בפרטיותו כפי שיקבע השר.

 

פרק ג': סגן השר לענייני קעקועים מציע הצעה המונעת זיופים

 

ביום של קיץ אחד, כינס סגן שר לענייני קעקועים ממשרדו של שר הפרטיות, ישיבה מיוחדת של הוועדה לשמירה על איכות הסביבה סגן השר דיווח לחברי הוועדה ולשר הפרטיות על סקר מקיף שערך בממלכת אהוד.

 

סגן השר לענייני קעקועים דיווח לוועדה שבסקר מקיף שערך מתברר שלא לכל אזרחי ממלכת אהוד, יש קעקוע ייחודי ואם יש כוונה לשר הפרטיות להיות המשרד החשוב ביותר בממלכת אהוד חייבים לעשות מעשה.

 

סגן השר לענייני קעקועים החליט להעלות לסדר היום הצעה לסמן מספר מזהה על ידם של כל אנשי ממלכת אהוד בחוק מחייב.

 

סגן השר לענייני קעקועים הסביר לחברי הוועדה לאיכות הסביבה בסקירתו, שיש תקדים כזה במדינה מערבית ודמוקרטית באירופה, בה סומנו אנשים בקעקוע על ידיהם ולמיטב ידיעתו, לא היו התנגדויות משפטיות לסימון זה. והמסקנה החשובה ביותר לעניין ההצעה, שלאף אחד מהאנשים שסומנו בקעקוע על ידו לא היו זיופי זהות, לכן כדי להלחם בתופעת זיופי הזהות יש לאמץ את הצעתו המקורית של סגן השר.

 

סגן השר לענייני קעקועים הוסיף ודיווח שיש סיכוי רב למצוא  מומחים לסימון אוכלוסיה שלמה, במקומות בעולם כמו ארגנטינה גרמניה וברזיל, לאנשים אלו יש ניסיון רב בסימון של אוכלוסיה בקעקוע על היד בזמן קצר. סגן השר לענייני קעקועים הוסיף עוד שע"פ תחקיר שערך, יתכן שבגנזך של אלי ויזל ניתן יהיה למצוא רשימה של מומחים לסימון אוכלוסיה.

 

ההצעה התקבלה פה אחד בוועדה.

 

ההצעה תועבר במיידית לאישור המלך אהוד וממשלתו. יו"ר הוועדה הביע סיפוק רב והודיע כי יתכן שנמצא פתח אשר ישנה את פני החקיקה לעניין מניעת זיופי זהות ונמצאה סוף, סוף דרך המוכרת לפחות לחלק מתושבי ממלכת אהוד, אשר תמנע זיופי זהות, ללא התנגדויות משפטיות.

 

 

בפרקים הבאים יסופר עוד הרפתקאותיה ונפלאותיה של ממלכת אהוד.

 

 

מיכאל (מיכה) שפיר משמש כטכנולוג מדען ראשי ויזם במספר רב של חברות היי טק העוסקות בעיקר ברשתות תקשורת, אבטחת מידע, ציוד רפואי, ומחקרים ביו טכנולוגים.

Michael (Micha) Shafir - CTO, founder, seasoned entrepreneur (RadWare, MagniFire, PonsEye, Pons - Technology GreenHouse , CrossID, Innovations'Center), Inventor

Email: micha@Innovya.com
Direct: +972 54 4837900

Traceless Biometrics
מאמרים חדשים מומלצים: 

חשבתם שרכב חשמלי פוטר מטיפולים? תחשבו שוב! -  מאת: יואב ציפרוט מומחה
מה הסיבה לבעיות האיכות בעולם -  מאת: חנן מלין מומחה
מערכת יחסים רעילה- איך תזהו מניפולציות רגשיות ותתמודדו איתם  -  מאת: חגית לביא מומחה
לימודים במלחמה | איך ללמוד ולהישאר מרוכז בזמן מלחמה -  מאת: דניאל פאר
אימא אני מפחד' הדרכה להורים כיצד תוכלו לנווט את קשיי 'מצב המלחמה'? -  מאת: רזיאל פריגן פריגן מומחה
הדרך שבה AI (בינה מלאכותית) ממלאת את העולם בזבל דיגיטלי -  מאת: Michael - Micha Shafir מומחה
ספינת האהבה -  מאת: עומר וגנר מומחה
אומנות ברחבי העיר - זרז לשינוי, וטיפוח זהות תרבותית -  מאת: ירדן פרי מומחה
שיקום והעצמה באמצעות עשיה -  מאת: ילנה פיינשטיין מומחה
איך מורידים כולסטרול ללא תרופות -  מאת: קובי עזרא יעקב מומחה

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

©2022 כל הזכויות שמורות

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים

לכותבי מאמרים:
פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
תנאי שימוש במאמריםמאמרים בפייסבוק   מאמרים בטוויטר   מאמרים ביוטיוב