דף הבית  >> 
 >> 

הרשם  |  התחבר


האמת והשקר של מכונת אמת 

מאת    [ 02/08/2008 ]

מילים במאמר: 1162   [ נצפה 4334 פעמים ]

האמת והשקר של "מכונת אמת"

מיכאל (מיכה) שפיר

 

 

מכשיר הביופידבק או בשמו הלועזי המוכר יותר הפוליגרף (מכשיר המודד ורושם מספר אותות פיזיולוגיים בלתי רצוניים) קרוי בשפה עממית "מכונת אמת". הפוליגרף הוא מכשיר שנועד להפוך את השינויים בתגובות הפיזיולוגיות (דופק, לחץ דם מוליכות וכו') הבלתי רצוניות (involuntary) של נבדק כתוצאה מסתירה פנימית בין תוכן ו/או כוונה של תשובה שנבדק עונה בפועל למה שהמוח שלו רוצה או רצה "לשדר" או "להגיד", לגלאי אמת או לגלאי שקר.  מפעיל הפוליגראף ינסה תמיד לצמצם תשובת נבדק בפוליגרף ל - כן/לא כדי ל"המנע מפרשנות" שעלולה להאפיל על מובהקות התשובה. בתי המשפט בכל רחבי העולם, לא מכירים בתוצאות מדידה של מכונת אמת (ביו-פידבק) כהוכחה ראייתית, לא בהכרח בגלל העדר אמינות המנגנון. מכונת-אמת כמו הביומטריה עוקפת את המנגנון התודעתי קוגניטיבי והרצוני של הנדגם ולמעשה מעבירה מידע לצד שלישי ללא שליטה ו/או רצון חופשי, קטגוריה המוגדרת כסוג של "כפיה" ללא מתן יכולת ושליטה מוחלטת של נדגם בכל רגע נתון, על תוצאות המידע ה"יוצא מרשותו" באופן לא רצוני. כך גם דגימת מידע ביומטרית הניתנת להשוואה בין דגימה הנלקחת מזירת ארוע ומושוות ונבדקת מול צבר של דגימות ביומטריות מתוך מאגר מידע ללא נוכחות ו/או רשות בעליה. כלומר אדם יכול למצא עצמו מופלל באמצעות מידע שהוצא מרשותו למטרה אחרת ועשוי להיות מזוייף או שגוי, ללא היכולת של בעל המידע לשלוט בהליך ההשוואה.

"מכונת אמת" באופן מעשי ומשפטי לא עוסקת בגילוי "אמת" ו "שקר" באופן שאנו מדמיינים, או מכירים מחיי היום-יום, ההבחנה בין "אמת" לבין "שקר" במערכת מנותקת מהמנגנון הקוגנטיבי, רצוני של נבדק יוצרת בהרבה מקרים "אמיתות" שונות מאלו שמפעיל המכונה או מזמין הבירור יצפה לקבל.

 

 לדוגמה, אדם שעובד בשרות הבטחון ועובר במהלך הכשרתו, הנחיה להימנע ממלכודות ו"התיידדויות" מצידם של זרים במהלך עבודו, ביחוד במהלך שהיה בחו"ל, במקומות ציבוריים. העובד יצא עם משפחתו לחופשה בחו"ל ובעודו יושב על שפת הים עם ילדיו, אדם זר עם מבטע לא מזוהה שישב בסמוך פתח עימו בשיחת חולין ידידותית, איש השרות באופן אינסטינקטיבי חש לא בנוח מהסיטואציה וניתק מגע בנימוס מהזר ועבר למקום אחר. המחשבה אודות הסיטואציה הטרידה את מנוחתו לכמה שעות והעניין נשכח. לאחר זמן מהחופשה, בבדיקת פוליגרף שיגרתית של עובדי המשרד, נשאל האיש שגרתית ל"מגע עם סוכן זר?" האיש כמובן עונה בשלילה אך הגלאי מזהה באופן מובהק, פיזיולוגית שמדובר ב"שקר". למוח כיחידה אטונומית המנותקת מרצון או משליטה קוגניטיבית יש "רצונות" או "מחשבות" משלו. סיטואציה סתמית ושולית מחופשה הופיעה כמחשבה טורדנית, והשתקפה באופן פיזיולוגי מובהק ללא שליטה ו/או יכולת לפסול את המחשבה הטורדנית באופן הגיוני. לנבדק לא הייתה יכולת לשלוט בתוצאות ה"מידע" שגוי שיצא מרשותו באופן לא רצוני.  

 

כשנשאל איש מכירות "האם אתה ישר?"  גם אם איש המכירות רואה עצמו בדרך כלל כ"אדם ישר"  כל סוג של תשובה: חיובית כמו גם שלילית, יתורגמו פיזיולוגית ע"י גלאי התגובות כ"שקר מובהק". בדוגמת 'איש המכירות' והשאלה "האם אתה ישר?" התשובה של כן/לא אינה מתאימה. ולא יהיה נכון לשאול אותה.

תפקידו של איש מכירות הוא 'כפוי טובה' האיש נדרש במסגרת עבודתו "לעגל פינות" לעניין המוצרים אותם הוא מייצג, ע"מ ללקדם מכירה. ריבוי מכירות יביא לאיש קידום ומעמד בעבודה ואבטחת מקור מחייתו. בסיטואציה היחודית של בדיקה במכונת אמת, הבודק חייב להתחשב בעובדה שעלולה לבא מחשבה "מטרידה" באופן בלתי רצוני לעניין "היושר" והיא עלולה להיות בעייתית בסביבה של אנשי מכירות. עובדת היות האיש ישר הינה עובדת חיים לאנשים הללו ואילו ה"אילוץ"  שעליהם "להחליק פינות" או במילה יותר עממית "לנהוג ע"פ הנורמה" מעולם לא הטרידה את מנוחתו של איש. אך בבדיקת פוליגרף, יכול להווצר מנגנון הגנה חדש (בלתי נשלט) של "אמת הפנימית" חדשה, כתוצאה ישירה מהמחשבה ש"מכונת אמת תגלה הכל". החשש מהיעדר היכולת לשלוט במידע שעלול ל"צאת מרשותו" תיצור בהליך הבדיקה "אמת פנימית חדשה". הנדגם בהליך חשיבתי טורדני "מבין" שהתפקיד שלו מכניס  אותו לקטגוריה של "חוסר יושר" כלפי לקוחותיו, דבר הנוגד את אופיו הישר בד"כ. אם נאפשר לנדגם לענות תשובה מסוג "בדרך כלל, כן" הגלאי הפיזיולוגי עשוי למצא אותו "דובר אמת". המסקנה המתבקשת היא שה"אמת יחסית" ולא "אמת מוחלטת". מדובר באיש ישר, אך סיטואציה מחשבתית לעניין "מה המכונה תגלה עלי?" מייצרת "אמת יחסית" חדשה שלא מאפשרת לסמוך עליה. הבעיה יוצרת אפקט בעייתי מאוד לאורך זמן כי איש מכירות לשעבר, יפסל בד"כ מלעבוד ביחידה בטחונית המחייבת בדיקת פוליגרף, בשל אי היכולת של האיש להתנתק ממחשבות טורדניות לעניין "היושר האישי". למעשה מדובר בסוג חדש של "מום תעסוקתי".

כפי שנוכחנו ה"סיטואציות" הטורדניות יכולות להיות מאוד בעיתיות לעניין הדיסונס (Dissonance) ב"אמת הפנימית" אנשים יכולים לאבד את מקום עבודתם ואפילו את חירותם אם מישהו יחליט לאמץ מסקנות של מכשיר המופעל בידיים לא מקצועיות לעניין ההבנה של לוגיקת הבדיקה. אפילו נאנסת יכולה להמצא "משקרת" אם לדוגמה היה לה קשר מוקדם עם האנס בו לא פסלה באופן מחשבתי בלתי מודע, קשר עם האנס לפני היותו אנס. מחשבה טורדנית (כחלק מרגשות אשמה) יכולה לשדר לפוליגרף תוצרי מחשבה טורדניות המושפע ממחשבה ש"המכונה תגלה הכל" ובכך לייצר מידע מחשבתי מסולף.

אם יישאל אדם חף מכל פשע ה"אם רצחת?" וכמובן יענה "לא" אך מחשבה טורדנית על עכבר או מקק גדול ש"צד" ("רצח") במטבח אפילו לפני שנים והטרדות מה"מחשבה שאין ספק שהמכונה תגלה הכל" עלול לייצר רושם פזיולוגי שהאיש "משקר".

 

דוגמה נוספת: עובד בחברה שקל להתפטר. האיש מצא זמן והלך להתראיין במקום עבודה חלופי כהגנה לעצמו בטרם יבקש קידום במקום עבודתו הנוכחי. במהלך הראיון כמובן סיפר על תפקידו הנוכחי. לאחר שבקשתו לקידום התקבלה, חזר בו העובד מכוונתו להתפטר. עובד זה יימצא "דובר שקר" במקרה חקירה על הדלפת מידע במקום העבודה, כשיישאל "האם העברת מידע מסווג ממקום עבודתך לאדם או חברה מתחרה?" אפילו אם מדובר בנקודת זמן אחרת ומרוחקת האיש יימצא כ"משקר" כתוצאה משינויים פיזיולוגיים בלתי נשלטים (שינוי קצב דופק הלב, עלייה בלחץ דם, שינוי במוליכות החשמלית של העור וכו'). כאשר יענה "לא" לשאלה ובגלל מחשבה טורדנית על בגידה במקום העבודה והחרדה שאולי מידע אישי הנוגע לנסיון בעבודה שמסר לחברה אחרת עלול להתגלות בפוליגרף. האיש עלול לאבד את מקום עבודתו רק כתוצאה ממחשבה טורדנית על אירוע חסר חשיבות מהעבר...

מכשיר הפוליגרף או הביופידבק מייצר תגובה ל"אמת פנימית" חדשה או לחילופין "אמת רגעית" או "שקר רגעי" שלא תמיד מאפשרים למזמין הבדיקה לקבל "אמת" חד משמעית "מוזמנת".

אין ספק שמבחינה משפטית מדובר במנגנון שלא מאפשר גילוי אמת חד משמעית ומוחלטת, אלא רק "אמת פנימית"  מסולפת ובלתי רצונית רגעית. לכן, ראוי שנתייחס כולנו לתוצאות בדיקת הפוליגרף כסוג של מידע "שנשלף בכפייה".

 

 

 

מיכאל (מיכה) שפיר משמש כטכנולוג מדען ראשי ויזם במספר רב של חברות היי טק העוסקות בעיקר ברשתות תקשורת, אבטחת מידע, ציוד רפואי, ומחקרים ביו טכנולוגים.

Michael (Micha) Shafir - CTO, founder, seasoned entrepreneur (RadWare, MagniFire, PonsEye, Pons - Technology GreenHouse , CrossID, Innovations'Center), Inventor

Email: micha@Innovya.com
Direct: +972 54 4837900

Traceless Biometrics
מאמרים חדשים מומלצים: 

לגלות, לטפח, להצליח: חשיבות מימוש פוטנציאל הכישרון לילדים עם צרכים מיוחדים -  מאת: עמית קניגשטיין מומחה
המדריך לניהול כלכלת משק בית עם טיפים ועצות לניהול תקציב -  מאת: נדב טל מומחה
חשבתם שרכב חשמלי פוטר מטיפולים? תחשבו שוב! -  מאת: יואב ציפרוט מומחה
מה הסיבה לבעיות האיכות בעולם -  מאת: חנן מלין מומחה
מערכת יחסים רעילה- איך תזהו מניפולציות רגשיות ותתמודדו איתם  -  מאת: חגית לביא מומחה
לימודים במלחמה | איך ללמוד ולהישאר מרוכז בזמן מלחמה -  מאת: דניאל פאר
אימא אני מפחד' הדרכה להורים כיצד תוכלו לנווט את קשיי 'מצב המלחמה'? -  מאת: רזיאל פריגן פריגן מומחה
הדרך שבה AI (בינה מלאכותית) ממלאת את העולם בזבל דיגיטלי -  מאת: Michael - Micha Shafir מומחה
ספינת האהבה -  מאת: עומר וגנר מומחה
אומנות ברחבי העיר - זרז לשינוי, וטיפוח זהות תרבותית -  מאת: ירדן פרי מומחה

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

©2022 כל הזכויות שמורות

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים

לכותבי מאמרים:
פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
תנאי שימוש במאמריםמאמרים בפייסבוק   מאמרים בטוויטר   מאמרים ביוטיוב