דף הבית  >> 
 >> 

הרשם  |  התחבר


פשיטת רגל והפטר- המדריך המלא - מאת עורך דין דן הלפרט 

מאת    [ 18/07/2008 ]

מילים במאמר: 927   [ נצפה 3908 פעמים ]

עם כל אי הנעימות בלהיות מוכרז כ"פושט רגל" מדובר באחת הדרכים החוקיות המאפשרות לאדם שהסתבך להתחיל חיים חדשים, ללא חובות כלל, גם במקרה שאין באפשרותו לפרוע את כל חובותיו. לאחרונה אנו שומעים על יותר ויותר אנשי עסקים ואחרים הפונים בבקשה להכריז עליהם כעל פושטי רגל, מתוך מטרה לקבל בסופו של דבר צו "הפטר".
מדוע פונה אדם ומבקש להכריז על עצמו כפושט רגל?
ככלל, מטרת הליך פשיטת הרגל היא לכנס את כל נכסי החייב, לממשם ולחלק את התמורה בין כל נושיו.
פקודת פשיטת הרגל קובעת, כי לאחר שהחייב יפרע את כל חובותיו, או לאחר שכל נכסיו של החייב ימומשו ותמורתם תחולק, או לאחר שהחייב יגיע להסדר עם נושיו שיאושר על ידי בית המשפט, הוא יוכל, בכפוף לתנאים מסויימים, לסיים את הליך פשיטת הרגל ולקבל צו "הפטר" הפוטר אותו מכל חובות העבר, מה שיאפשר לו לפתוח דף חדש בחייו.
בעצם לפי ההגדרה הנ"ל, יכול להיות שהחייב לא יפרע את כל חובותיו ולמרות זאת יופטר מהם?
כן, בתנאים מסויימים גם אם החייב לא פרע את כל חובותיו, היינו, אם מומשו כל נכסיו ולא היה בהם מספיק כדי לפרוע את כל חובותיו אך הוא עמד בקריטריונים מסויימים, הוא יקבל צו "הפטר".
אז כל אדם שיש לו חובות יכול לנקוט בהליך זה כדי למחוק אותם?
מדובר בהליך משפטי ארוך ולא פשוט. ככלל יש להגיש לבית המשפט המחוזי בקשה למתן צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל.
עם מתן צו הכינוס יעוכבו כל ההליכים המשפטיים הננקטים נגד החייב על ידי נושיו.
לאחר מכן יכנס כונס הנכסים הרשמי אסיפת נושים, בה יחליטו נושי החייב בדבר עתידו של ההליך והמשכו ויציעו אדם שימונה לנאמן לנכסי החייב שתפקידו יהיה לחקור אודות נכסי החייב (ניתנות בידיו סמכויות חקירה רבות), לכנס את נכסיו, לממשם ולחלק את התמורה לנושים על פי פרמטרים הקבועים בפקודה.
נראה שההליך הזה ממש מגן על פושט הרגל מפני נושיו
נכון, אך יחד עם זאת הוא מטיל על פושט הרגל מגבלות רבות וקשות כגון, איסור על שימוש בכרטיס אשראי, העדר הרשאה למשיכת שיקים, איסור על ייסוד תאגיד, עיכוב יציאה מהארץ (הוא מחוייב להפקיד את דרכונו במשרדי הכנ"ר) ועוד.
האם כל הליך פשיטת רגל מסתיים בהפטר?
לא כל הליך פשיטת רגל מסתיים בצו "הפטר" וניתן אף לבטל את הליך פשיטת הרגל טרם שהסתיים, למשל כאשר פושט הרגל מנצל לרעה את ההליך.
מתי ניתן לבקש צו "הפטר"?
על פי פקודת פשיטת הרגל, פושט רגל רשאי בכל עת לבקש מבית המשפט הפטר.
האם הנושים רשאים להתנגד לבקשת ההפטר?
כל נושה רשאי להגיש לבית המשפט התנגדות מנומקת להפטרו של החייב.
גם כונס הנכסים מגיש לבית המשפט תסקיר בדבר התנהגותו של החייב, חובותיו ונכסיו.
אילו שיקולים מפעיל בית המשפט בהחלטתו בבקשה להפטר?
השיקולים המנחים את בית המשפט, בבואו לדון בבקשה למתן צו הפטר לחייב הם תום ליבו של החייב מהרגע שנוצרו החובות ועד לרגע בו הוגשה בקשת ההפטר, נסיבות היווצרותם של החובות ומאמציו של החייב להסדיר את חובותיו לנושיו השונים ככל שיכולתו מגעת.
בית המשפט יביא בחשבון את האמור בתסקיר שהוגש לו על ידי כונס הנכסים הרשמי בדבר התנהגות החייב ועסקיו, לרבות התנהגותו במשך הליך פשיטת הרגל וכן ישמע את עמדת הנאמן, הנושים והחייב עצמו.
בית המשפט יביא בכלל שיקוליו לא רק את טובת החייב, אלא אף את טובת הציבור. בית המשפט יטה לאזן בין האינטרס הלגיטימי של הנושים כי חובות שחייבים להם ישולמו, לבין אינטרס החייב לפתוח דף חדש בחייו.
איך משפיעה התנהגות החייב על החלטת בית המשפט האם ליתן לו הפטר?
התנהגות החייב בין לפני פשיטת הרגל ובין במהלכה, הינה גורם חשוב ביותר שבית המשפט יתייחס אליו בדונו בבקשת ההפטר.
כך למשל, העניק בית המשפט המחוזי בירושלים הפטר לפושטת רגל שניהלה עסק כושל עם אביה ואחיה, לאחר פטירת האב והיעלמות האח. בית המשפט התחשב בעובדה, שהחייבת היא אישה צעירה הנמצאת בהריון שהושג לאחר מאמצי הפריה ונסיונות רבים ומאחוריה ארבע שנים קשות בצל פשיטת הרגל, אשר לוו גם במשבר אישי קשה לאחר מות אביה. לאור מצבה הרפואי, נקבע, כי החייבת לא תוכל לעבוד בעבודה סדירה, מצבה הכלכלי הורע, אין לה נכסים למימוש, והיא צברה חובות גדולים עקב כשלון עסקיה, שנפלו על כתפיה בלבד.
בנוסף, ציין בית המשפט כי התנהגותה של החייבת לכל אורך הליך פשיטת הרגל לא היתה נגועה בחוסר תם לב.
דומה נוספת?
בית המשפט המחוזי בנצרת, נתן צו הפטר לפושטת רגל שרומתה ונפלה קורבן בידי אדם שהכירה וחובה נבע ממעשה תמים שלה ומניצול שניצל אותה אותו מכר. החייבת פתחה חשבונות בנק עבור אותו מכר ששימשו לניהול תיק השקעות שלו ולעשיית פעולות בורסאיות.
בית המשפט נתן לחייבת צו הפטר לאור העובדה, ששיתפה פעולה עם חוקריה, עשתה מאמץ להחזיר את החוב וכן לאור העובדה כי היא איננה עובדת ולפי כישוריה, אין סיכוי שתחזיר את החוב.
האם ישנם סייגם כלשהם למתן צו "הפטר"?
כן, בית המשפט רשאי לסרב לבקשת ההפטר או להתנותו לתקופה מסוימת במקרים שונים, למשל, כאשר פושט הרגל נהג במהלך פשיטת הרגל בחוסר תום לב במטרה לנצל את הליכי פשיטת הרגל, או כאשר פושט הרגל גרם או תרם לפשיטת הרגל בעסקאות נמהרות או מסוכנות, בפזרנות בלתי מוצדקת באורח חייו, בהימור או בהזנחה פושעת של ענייני עסקיו ועוד.
מהם תוצאות ההפטר?
ככלל, צו ההפטר פוטר את פושט הרגל מכל חוב בר תביעה בפשיטת רגל.
האם צו ההפטר פוטר באופן גורף מכל החובות?
קיימים חובות לגביהם צו ההפטר לא חל ולא פוטר את פושט הרגל מהחבות בהם, למשל, חוב המגיע למדינה בשל קנס, חוב שנוצר במרמה, או חוב לפי פסק דין למזונות.
האם צו ההפטר פוטר את פושט הרגל גם מאחריות פלילית לעבירה שעבר?
לא, חייב שעבר עבירה לא יהיה פטור מאישום בשל צו ההפטר.

האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי.

הכותב, עו"ד דן הלפרט, בעל משרד עורכי דין ברחוב בן גוריון 2 רמת גן, בניין ב.ס.ר. 1, טל'- 03-7554466 ועוסק רבות בתחום פשיטות הרגל והפירוקים.
עו"ד דן הלפרט בעל תואר ראשון ושני במשפטים ותואר ראשון במנהל עסקים, חבר ועדת הקניין של לשכת עורכי הדין ומאמריו מתפרסמים בקביעות בעיתונים "גלובס" ו"הארץ".
עו"ד דן הלפרט, בעל משרד עורכי דין ברחוב בן גוריון 2 רמת גן, בניין ב.ס.ר. 1, טל'- 03-7554466 ועוסק רבות בתחום פשיטות רגל והפירוקים.
עו"ד דן הלפרט בעל תואר ראשון ושני במשפטים ותואר ראשון במנהל עסקים, חבר ועדת הקניין של לשכת עורכי הדין ומאמריו מתפרסמים בקביעות בעיתונים "גלובס" ו"הארץ".מאמרים חדשים מומלצים: 

מערכת יחסים רעילה- איך תזהו מניפולציות רגשיות ותתמודדו איתם  -  מאת: חגית לביא מומחה
לימודים במלחמה | איך ללמוד ולהישאר מרוכז בזמן מלחמה -  מאת: דניאל פאר מומחה
אימא אני מפחד' הדרכה להורים כיצד תוכלו לנווט את קשיי 'מצב המלחמה'? -  מאת: רזיאל פריגן פריגן מומחה
הדרך שבה AI (בינה מלאכותית) ממלאת את העולם בזבל דיגיטלי -  מאת: Michael - Micha Shafir מומחה
ספינת האהבה -  מאת: עומר וגנר מומחה
אומנות ברחבי העיר - זרז לשינוי, וטיפוח זהות תרבותית -  מאת: ירדן פרי מומחה
שיקום והעצמה באמצעות עשיה -  מאת: ילנה פיינשטיין מומחה
איך מורידים כולסטרול ללא תרופות -  מאת: קובי עזרא יעקב מומחה
התוצאה הסופית -  מאת: נדב ברקאי מומחה
תסמונת מטבולית והקשר לתזונה קטוגנית  -  מאת: אילנה בירקין מומחה

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

©2022 כל הזכויות שמורות

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים

לכותבי מאמרים:
פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
תנאי שימוש במאמריםמאמרים בפייסבוק   מאמרים בטוויטר   מאמרים ביוטיוב