דף הבית  >> 
 >> 

הרשם  |  התחבר


על מה מוטל מס קניה - רשימת מכולת - דצמבר 2023 

מאת    [ 07/01/2024 ]

מילים במאמר: 4679   [ נצפה 436 פעמים ]

רקע

יתכן שבקרב ציבור סוכני המכס והיבואנים, קיימת תחושה שרשימת המוצרים עליהם מוטל מס קניה במדינת ישראל, היא רשימה מצומצמת. אלא שבדיקה מקיפה מעלה, כי גם כיום מוצרים רבים חבים במס קניה. 

סקירה זו תנסה לתת רשימה מלאה של כל המוצרים עליהם מוטל במדינת ישראל מס קניה, נכון לחודש דצמבר 2023. סקירה זו כוללת מוצרים רבים, ועל כן, עשויות ליפול בה טעויות, אין להסתמך עליה ויש לבדוק את הדין הספציפי (ט.ל.ח). סקירה זו מתייחסת לפרקים 1-97 לצו תעריף המכס ולא לנספחים (פרקים 98 ואילך). 

הסקירה נכונה לדצמבר 2023. כידוע, שר האוצר רשאי לשנות את שיעורי המס, וקיימים פרסומים שהמס ישתנה בחלק מן המקרים, למשל בכלי רכב עם מנוע חשמלי, משנת 2024. בעבר הוטל מס קניה על משקאות ממותקים וכלים חד פעמיים, אך נכון להיום לא הוחזר המס. 

מהו מס קניה?

מס קניה הוא מס עקיף, המוטל על סוג מסוים של טובין המיובאים לישראל וטובין מתוצרת מקומית.

דבר החקיקה העיקרי מכוחו מוטל המס, הוא חוק מס קניה (טובין ושירותים), התשי"ב-1952. 

באחד מפסקי הדין נאמר כי תכלית מס קניה היא "להפנים השפעות חיצוניות שליליות שאינן חלק מעלויות הייצור, אך גורמות לנזקים שונים למשק ולחברה" (ת.א. (מחוזי ירושלים) 7057/05 פרמה גורי נ' מדינת ישראל (13.12.11), או במילים אחרות, לגבות מס על שימוש במוצרים בעלי השפעות שליליות, ולנסות לכוון התנהגות, להסיט את השימוש למוצרים אחרים. 

על מנת לדעת אילו טובין חייבים בתשלום מס קניה ומה שיעור המס, יש לעיין בצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, שמכוחו נקבע גם שיעור המכס. 

מהי התמ"א?

בטובין מסוימים, בעיקר בתחום חלקי חילוף לרכב, קבע המחוקק תמ"א (תוספת מכסת אחוזים) של 60% לצורך חישוב המס. כלומר, אם מחיר הטובין הוא 100, יש להכפיל מחירם ב-1.6, ולהטיל מס של 12% (לצורך הדוגמא) על מחיר של 160, כלומר המס בפועל יהיה 19.2%.

כיצד מחושב מס הקניה בתחום כלי הרכב?

כפי שנראה בטבלה, בפרטי מכס מסוימים שיעור המס הוא "כללים 4 עד 6 לפרק 87". ולהלן הכללים: 

תיאור הרכב

שיעור מס הקניה

משקלו הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג

 

83%

משקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג

 

72%

מונית, רכב אשכול, שמשקלם הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג.

8%

מונית, רכב אשכול, שמשקלם הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג.

פטור

מעונוע

60%

בתחום הרכב, קיימת הפחתת מס קניה בגין אביזרי בטיחות, בגין ציון ירוק (מדד זיהום אוויר), וקיימת תוספת "מס יוקרה" לכלי רכב שמחירם לצרכן מעל 300,000 ש"ח.

וכעת, ניגש לרשימת המוצרים המלאה:

 

פרט מכס

תיאור

שיעור מס קניה

21.06-9092

תכשירי מזון של"פ/אחרים/אחרים/ המכילים מעל 20% כוהל באריזה שאינה עולה על 20 מ"ל, המיועדים לשימוש רק באמצעות טפטפת או מרסס ומצוידים בהם

83.92 ש"ח לליטר כהל

22.03-0020

בירה המופקת מלתת- אחרת

2.53 ש"ח לליטר

22.07

כוהל אתילי בלתי מפוגל, שחוזקו הכוהלי, לפי נפח, 80% ומעלה; כוהל אתילי וכוהלים אחרים, מפוגלים, בכל חוזק שהוא -

-

22.07-1092

כוהל אתילי בלתי מפוגל, שחוזקו הכוהלי, לפי נפח, 80% ומעלה: אחר- אחר, בכלי קיבול המכילים 2 ליטר או פחות

91.63 ש"ח לליטר כהל

22.07-1099

כוהל אתילי בלתי מפוגל, שחוזקו הכוהלי, לפי נפח, 80% ומעלה: אחר- אחר

91.63 ש"ח לליטר כהל

22.07-2000

כוהל אתילי וכוהלים אחרים, מפוגלים, בכל חוזק שהוא

1.16 ש"ח לליטר כהל

22.08

כוהל אתילי בלתי מפוגל, שחוזקו הכוהלי, לפי נפח, קטן מ-80%; כוהלים לשתיה, ליקרים ומשקאות כוהליים אחרים:

-

22.08-2000

כוהלים לשתיה המופקים ע"י זיקוק יין ענבים או דורכאות(Marc) ענבים

91.63 ש"ח לליטר כהל

22.08-3000

ויסקי

91.63 ש"ח לליטר כהל

22.08-4000

רום וכהלים לשתיה אחרים המופקים מזיקוק מוצרים מותססים של קנה סוכר

91.63 ש"ח לליטר כהל

22.08-5000

ג'ין וג'נבה

91.63 ש"ח לליטר כהל

22.08-6000

וודקה

91.63 ש"ח לליטר כהל

22.08-7000

ליקרים וקורדיאלים

91.63 ש"ח לליטר כהל

22.08-9060

אחרים- טקילה, מסקל (Mescal)

91.63 ש"ח לליטר כהל

22.08-9099

אחרים-אחרים

91.63 ש"ח לליטר כהל

24.01

טבק בלתי מעובד; פסולת טבק -

-

24.01-1000

טבק, שלא הוסרו גבעוליו ושלא קולף

1,175.87 ש"ח לק"ג

24.01-2000

טבק, שהוסרו גבעוליו או קולף, בשלמות או חלקית

1,175.87 ש"ח לק"ג

24.01-3000

פסולת טבק

1,175.87 ש"ח לק"ג

24.02

סיגרים, צ'רוטבים (Cheroots),סיגרילות וסיגריות מטבק או מתחליפי טבק -

 

-

24.02-1010

סיגרים, צ'רוטים וסיגרילות, המכילים טבק:- שמשקלם ללא מסנן אינו עולה על 1.3 גרם

90%, אך לא פחות מ- 823.1 ש"ח לאלף סיגריות

24.02-1090

סיגרים, צ'רוטים וסיגרילות, המכילים טבק:- אחרים

90% אך לא פחות מ-77.93 ש"ח לק"ג

24.02-2000

סיגריות המכילות טבק

270% + 429.66   ש"ח לאלף סיגריות, אך לא פחות מ- 823.1 ש"ח לאלף סיגריות

24.02-9010

אחרים- סיגרים, צ'רדוטים וסיגרילות

90% אך לא פחות מ-77.93 ש"ח לק"ג

24.02-9020

אחרים- סיגריות

270% + 429.66   ש"ח לאלף סיגריות, אך לא פחות מ- 823.1 ש"ח לאלף סיגריות

24.03-10

טבק מעובד אחר ותחליפי טבק מעובדים אחרים; טבק שעבר "הומוגניזציה" או "משוחזר"; תמציות טבק (Extracts and Essences)-

טבק לעישון, אם כולל תחליפי טבק, ביחס כלשהו או לא:-

-

24.03-1100

טבק לנרגילה המפורט בכלל 1 לפרטי משנה שבפרק זה

319.16 ש"ח לק"ג

24.03-1910

אחר-טבק לסיגריות

270% + 613.82   ש"ח לאלף סיגריות, אך לא פחות מ- 1,175.87 ש"ח לק"ג

24.03-1920

אחר-טבק מעובד לעישון במקטרת

319.16 ש"ח לק"ג

24.03-1990

אחר-אחר

319.16 ש"ח לק"ג

24.04-10

מוצרים המכילים טבק, טבק משוחזר, ניקוטין, או תחליפי טבק או ניקוטין, המיועדים לשאיפה ללא בעירה; מוצרים אחרים המכילים ניקוטין המיועדים להחדרת ניקוטין לתוך גוף האדם - מוצרים המיועדים לשאיפה ללא בעירה:-

-

 

 

24.04-1111

המכילים טבק או טבק משוחזר:- טבק המיוחד לשימוש במכשיר לשאיפה של אדים הנוצרים על ידי חימום הטבק : - ביחידות טבק

270% + 429.66   ש"ח לאלף סיגריות, אך לא פחות מ- 823.1 ש"ח לאלף יחידות

 

24.04-1119

המכילים טבק או טבק משוחזר:- טבק המיוחד לשימוש במכשיר לשאיפה של אדים הנוצרים על ידי חימום הטבק : -אחרים

270% + 613.82   ש"ח לאלף סיגריות, אך לא פחות מ- 1,175.87 ש"ח לק"ג

24.04-1210

אחרים, המכילים ניקוטין:- נוזל לסיגריה אלקטרונית

145% + 4.64 ש"ח למיליליטר אך לא פחות מ- 8.9 ש"ח למיליליטר

24.04-1220

אחרים, המכילים ניקוטין:-סיגריות אלקטרוניות והתקני אידוי אלקטרוניים אישיים חד פעמיים, שאינם מתאימים למילוי חוזר

145% + 4.64 ש"ח למיליליטר אך לא פחות מ- 8.9 ש"ח למיליליטר

24.04-1910

אחרים- נוזל לסיגריה אלקטרונית

145% + 4.64 ש"ח למיליליטר אך לא פחות מ- 8.9 ש"ח למיליליטר

24.04-1920

אחרים- סיגריות אלקטרוניות והתקני אידוי אלקטרוניים אישיים חד פעמיים, שאינם מתאימים למילוי חוזר

145% + 4.64 ש"ח למיליליטר אך לא פחות מ- 8.9 ש"ח למיליליטר

27.01

פחם; לבני פחם, כדורי פחם ודלקים מוצקים אחרים, המיוצרים מפחם -

-

27.01-1100

פחם, אם באבקה או לא, אך לא מגובב:- אנטרציט

1.09 ש"ח לטון

27.01-1200

פחם, אם באבקה או לא, אך לא מגובב:- פחם ביטומיני

1.09 ש"ח לטון

27.01-1900

פחם, אם באבקה או לא, אך לא מגובב:- פחם אחר

1.09 ש"ח לטון

27.01-2000

לבני פחם, כדורי פחם ודלקים מוצקים דומים, המיוצרים מפחם

1.09 ש"ח לטון

27.02

פחם חום, אם מגובב או לא, למעט שחרון -

-

27.02-1000

פחם חום, אם באבקה או לא, אך לא מגובב

1.09 ש"ח לטון

27.02-2000

פחם חום מגובב

1.09 ש"ח לטון

27.04

קוקס וקוקס למחצה, מפחם, מפחם-חום או מכבול, אם מגובב או לא; פחם גז (Retort Carbon)

1.09 ש"ח לטון

27.07

שמנים ומוצרים אחרים מזיקוק זפת פחם בטמפרטורה גבוהה; מוצרים דומים שבהם משקל המרכיבים הארומטיים עולה על משקל המרכיבים הלא-ארומטיים -

-

27.07-2090

טולואול (טולואן):- אחרים

4,324.48 ש"ח לטון

27.07-3090

קסילול (קסילנים):- אחרים

4,324.48 ש"ח לטון

27.07-5090

תערובות פחמימניות ארומטיות אחרות ש-65% מהן או יותר, לפי נפח (לרבות הפסדים), מזדקק ב-250 מעלות צלזיוס לפי שיטת ISO 3405 (שוות ערך לשיטת ASTM D 86):- אחרים

4,324.48 ש"ח לטון

27.07-9990

שמנים ומוצרים אחרים מזיקוק זפת פחם בטמפרטורה גבוהה; מוצרים דומים שבהם משקל המרכיבים הארומטיים עולה על משקל המרכיבים הלא-ארומטיים -אחרים- אחרים- אחרים

4,324.48 ש"ח לטון

27.08-2000

כופר וכופר קוקס, המתקבלים מזפת פחם או מזפת מינרלית אחרת -כופר קוקס

1.09 ש"ח לטון

27.09-0010

שמני נפט ושמנים המתקבלים ממינרלים ביטומיניים, גלמיים:- קונדנסט שמקורו בגז

2,893.07 ש"ח למטר מעוקב

27.10

שמני נפט ושמנים המתקבלים ממינרלים ביטומיניים, חוץ מגלמיים;תכשירים של"פ, המכילים, לפי משקל, 70% או יותר שמני נפט או שמנים שהתקבלו ממינרלים ביטומיניים, כאשר שמנים אלה מהווים את המרכיבים הבסיסיים של התכשירים, שמני פסולת -

-

27.10-10

שמני נפט ושמנים המתקבלים ממינרלים ביטומיניים (חוץ מגלמיים) ותכשירים של"פ, המכילים לפי משקל 70% או יותר שמני נפט או שמנים שהתקבלו ממינרלים ביטומיניים, כאשר שמנים אלה מהווים את המרכיבים הבסיסיים של התכשירים, למעט אלו המכילים ביודיזל ולמעט שמני פסולת -

-

27.10-1212

שמנים קלים ותכשירים:- בנזין- תכשיר המכיל תערובת של בנזין ומתנול ובלבד שאחוז המתנול אינו נמוך מ-14% ואינו עולה על 16%

2,785.90 ש"ח למטר מעוקב/ 1,000 ליטר

27.10-1219

שמנים קלים ותכשירים:- בנזין- אחר

3,043.26 ש"ח למטר מעוקב/ 1,000 ליטר

27.10-1229

שמנים קלים ותכשירים:- ממס- אחר

4,324.48 ש"ח לטון

27.10-1919

אחרים-מזוט-אחר

16.79 ש"ח לטון

27.10-1939

אחרים-קרוסין-אחר

3,243.33 ש"ח למטר מעוקב/1,000 ליטר

27.10-1949

אחרים-ממס-אחר

4,324.48 ש"ח לטון

27.10-1969

אחרים-סולר-אחר

3,243.33 ש"ח למטר מעוקב/1,000 ליטר

27.10-1979

אחרים-שמני סיכה-אחרים

3,243.33 ש"ח למטר מעוקב/1,000 ליטר

27.10-1999

אחרים-אחרים-אחרים

 

 

 

 

4,324.48 ש"ח לטון

27.10-20

שמני נפט ושמנים המתקבלים ממינרלים ביטומיניים (חוץ מגלמיים) ותכשירים של"פ, המכילים לפי משקל 70% או יותר שמני נפט או שמנים שהתקבלו ממינרלים ביטומיניים, כאשר שמנים אלה מהווים את המרכיבים הבסיסיים של התכשירים המכילים ביודיזל, למעט שמני פסולת-

-

27.10-2010

בנזין

3,043.26 ש"ח למטר מעוקב/ 1,000 ליטר

27.10-2029

ממס-אחר

4,324.48 ש"ח לטון

27.10-2030

מזוט

16.79 ש"ח לטון

27.10-2040

קרוסין

3,243.33 ש"ח למטר מעוקב/1,000 ליטר

27.10-2050

סולר

3,243.33 ש"ח למטר מעוקב/1,000 ליטר

27.10-2090

אחרים

4,324.48 ש"ח לטון

27.10-9910

שמני פסולת- אחרים-שמנים משומשים

4,324.48 ש"ח לטון

27.10-9990

שמני פסולת- אחרים-אחרים

4,324.48 ש"ח לטון

27.11

גזי נפט ופחמימנים גזיים אחרים -

-

27.11-1100

במצב נוזלי:- גז טבעי

19.13 ש"ח לטון

27.11-1200

במצב נוזלי:- פרופאן

133.66 ש"ח לטון

27.11-1300

במצב נוזלי:- בוטאן

133.66 ש"ח לטון

27.11-1400

במצב נוזלי:- אתילן, פרופילן, בוטילן ובוטדיאן

133.66 ש"ח לטון

27.11-1900

במצב נוזלי:- אחרים

133.66 ש"ח לטון

27.11-2190

במצב גזי:- גז טבעי- אחר

19.13 ש"ח לטון

27.11-2900

במצב גזי:- אחרים

133.66 ש"ח לטון

27.13

קוקס נפט, ביטומן נפט ושיירים אחרים של שמני נפט או של שמנים המתקבלים ממינרלים ביטומיניים -

-

27.13-1100

קוקס נפט:- שאינו שרוף

50.81 ש"ח לטון

27.13-1200

קוקס נפט:- שרוף

50.81 ש"ח לטון

29.01

פחמימנים ותולדותיהם ההלוגניות, הסולפוניות, הניטריות או הניטרוזיות. 29.01 פחמימנים אציקליים -

-

29.01-1010

רוויים- גז אתאן או בוטאן

133.66 ש"ח לטון

29.01-1099

רוויים-אחרים-אחרים

4,324.48 ש"ח לטון

29.02

פחמימנים ציקליים-

-

29.02-3090

טולואן-אחרים

4,324.48 ש"ח לטון

29.02-4190

אורתו-קסילן-אחרים

4,324.48 ש"ח לטון

29.02-4290

מטא-קסילן-אחרים

4,324.48 ש"ח לטון

29.02-4390

פרא-קסילן-אחרים

4,324.48 ש"ח לטון

29.02-4490

תערובות איזומרים של קסילן- אחרים

4,324.48 ש"ח לטון

29.22-1590

תרכובות אמיניות בעלות פונקציה חמצנית אמינו-אלכוהולים, למעט אלה שהם בעלי יותר מסוג אחד של פונקציה חמצנית, האתרים והאסטרים שלהם; מלחיהם- Triethanolamine- אחרים

4,324.48 ש"ח לטון

34.03-1990

תכשירי סיכה (לרבות תכשירי שמן לחיתוך, תכשירים להתרת ברגים או אומים, תכשירים למניעת חלודה או שיתוך (Corrosion) ותכשירים להתרת תבנות, המבוססים על חמרי סיכה) ותכשירים מהסוג המשמש לעיבוד בשמן או במשחת סיכה בעבור חמרי טקסטיל, עור פרוות או חמרים אחרים, אך למעט תכשירים המכילים, כמרכיבים בסיסיים, 70% או יותר, לפי משקל, שמני נפט או שמנים המתקבלים ממינרלים ביטומיניים- המכילים שמני נפט או שמנים המתקבלים ממינרלים ביטומיניים- אחרים-אחרים

3,243.33 ש"ח למטר מעוקב/1,000 ליטר

 

38.14-0029

ממיסים ומדללים מורכבים אורגניים, של"פ; מסירים מעובדים לצבע או ווארניש, המכילים רכיבים שסיווגם בפרטים 27.07, 27.10 או 29.02 שחל לגביהם מס : אחרים

4,324.48 ש"ח לטון

38.25-4900

תוצרי-שיירים (Residual Products) של התעשייה הכימית או התעשיות הקשורות בה, של"פ; פסולת מוניציפלית; בוצות מי שפכים; פסולת אחרת כמפורט בכלל 6 לפרק זה- פסולת של ממיסים אורגניים: אחרת

4,324.48 ש"ח לטון

38.26

ביודיזל ותערובות שלו שאינן מכילות או המכילות לפי משקל פחות מ-70% שמני נפט או שמנים שהתקבלו ממינרלים ביטומיניים

3,243.33 ש"ח למטר מעוקב/1,000 ליטר

39.26-3010

פריטים אחרים מפלסטיק ופריטים מחמרים אחרים שבפרטים 39.01 עד 39.14- מקבעים לרהיטים, למרכבים או לדומיהם: מהסוג המשמש ברכב מנועי למעט לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה ולמעט מחזירי אור

 

 

19.2%

39.26-9089

פריטים אחרים מפלסטיק ופריטים מחמרים אחרים שבפרטים 39.01 עד 39.14- אחרים- מהסוג המשמש ברכב מנועי למעט לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה ולמעט מחזירי אור- אחרים

19.2%

40.09

צינורות וזרנוקים, מגומי מגופר, חוץ מגומי מוקשה, אם מצויידים במתאמים או לא (כגון מחברים, ברכיים, אוגנים) -

-

40.09-1110

בלתי מחוזק או בלתי משולב בצורה אחרת עם חמרים אחרים:- ללא מתאמים- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

40.09-1210

בלתי מחוזק או בלתי משולב בצורה אחרת עם חמרים אחרים:- עם מתאמים: מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

40.09-2110

מחוזק או משולב בצורה אחרת עם מתכת בלבד: ללא מתאמים- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

40.09-2210

מחוזק או משולב בצורה אחרת עם מתכת בלבד -עם מתאמים- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה:

19.2%

40.09-3110

מחוזק או משולב בצורה אחרת עם חמרי טקסטיל בלבד: ללא מתאמים- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

40.09-3210

מחוזק או משולב בצורה אחרת עם חמרי טקסטיל בלבד: עם מתאמים- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

40.09-4110

מחוזק או משולב בצורה אחרת עם חמרים אחרים: ללא מתאמים- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

40.09-4210

מחוזק או משולב בצורה אחרת עם חמרים אחרים: עם מתאמים- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

40.10-30

רצועות (Belts) או יריעות לרצועות (Belting) מסוע או ממסרה, מגומי מגופר- רצועות ממסרה או יריעות לרצועות ממסרה-

-

40.10-3130

רצועות ממסרה אין סופיות בעלות חתך רוחב טרפזי (רצועות V), מחוספסות בצורה טרפזית (V-Ribbed)- שהיקפן החיצוני עולה על 60 ס"מ אך אינו עולה על 180 ס"מ:- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

40.10-3230

רצועות ממסרה אין סופיות בעלות חתך רוחב טרפזי (רצועות V),שאינן מחוספסות בצורה טרפזית (Other than V-Ribbed)- שהיקפן החיצוני עולה על 60 ס"מ אך אינו עולה על 180 ס"מ:- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

40.10-3510

רצועות תזמון אין סופיות שהיקפן החיצוני עולה על 60 ס"מ אך אינו עולה על 150 ס"מ- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

40.16-1020

פריטים אחרים מגומי מגופר, חוץ מגומי מוקשה-מגומי תאי: מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לרכב הנע על מסילה, לטרקטורים הפטורים ממס או למלגזות-

-

40.16-1021

מהסוג המשמש למערכת הבלימה או ההיגוי, למתלה קדמי או לצירי הנעה הומוקינטיים; בולמי זעזועים

19.2%

40.16-1022

מגיני בוץ

19.2%

40.16-1029

אחרים

19.2%

40.16-9311

פריטים אחרים מגומי מגופר, חוץ מגומי מוקשה- אחרים- אטמים

(Gaskets),דיסקיות (Washers) ואטמים (Seals) אחרים: אטם המחוזק בטבעת ברזל פנימית, שקוטרו 600 מ"מ ומעלה:  מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

40.16-9391

פריטים אחרים מגומי מגופר, חוץ מגומי מוקשה- אחרים- אטמים

(Gaskets),דיסקיות (Washers) ואטמים (Seals) אחרים: אחרים-  מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

40.16-9920

פריטים אחרים מגומי מגופר, חוץ מגומי מוקשה- אחרים- אחרים- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לרכב הנע על מסילה, לטרקטורים הפטורים ממס או למלגזות:

-

40.16-9921

מהסוג המשמש למערכת הבלימה או ההיגוי, למתלה קדמי או לצירי הנעה הומוקינטיים; בולמי זעזועים

19.2%

40.16-9922

מגיני בוץ

19.2%

40.16-9929

אחרים

19.2%

42.05-0021

 

פריטים אחרים מעור מעובד או מעור מורכב:- אטמים (Gaskets), אוטמי שמן (Oil Seals, Grease Seals, Oil Retainers):- מהסוג המשמש ברכב מנועי

19.2%

43.03-1090

פריטי לבוש, אבזרי הלבשה ופריטים אחרים, מעור פרווה- פריטי לבוש ואבזרי הלבשה:- אחרים

20%

43.03-9090

פריטי לבוש, אבזרי הלבשה ופריטים אחרים, מעור פרווה- אחרים-אחרים

20%

48.23-7041

נייר, קרטון, מוך מתאית ומארגים מסיבי תאית, אחרים, חתוכים למידה או לצורה; פריטים אחרים מפולפת נייר, מנייר, מקרטון, ממוך של תאית או ממארגים של סיבי תאית- פריטים מתובנתים או כבושים מפולפת נייר:- אטמים (Gaskets) - מהסוג המשמש ברכב מנועי

19.2%

70.07

זכוכית בטחון, עשוייה זכוכית מוקשה (Tempered) או זכוכית מרובדת -

-

70.07-1191

זכוכית בטחון מוקשה:- במידה וצורה המתאימים להתקנה בכלי רכב, בכלי-טיס, בחלליות, או בכלי שיט:- אחרות-קעורות

19.2%

70.07-1199

זכוכית בטחון מוקשה:- במידה וצורה המתאימים להתקנה בכלי רכב, בכלי-טיס, בחלליות, או בכלי שיט:- אחרות-אחרות

19.2%

70.07-2191

זכוכית בטחון מרובדת:  במידה וצורה המתאימים להתקנה בכלי רכב, בכלי-טיס, בחלליות, או בכלי שיט:- אחרות-קעורות

19.2%

70.07-2199

זכוכית בטחון מרובדת:  במידה וצורה המתאימים להתקנה בכלי רכב, בכלי-טיס, בחלליות, או בכלי שיט:- אחרות-אחרות

19.2%

70.09-1000

מראות זכוכית, אם ממוסגרות או לא, לרבות מראות לראיה אחורית- מראות לראיה אחורית לכלי רכב

19.2%

73.15

שרשרות וחלקיהן, מברזל או מפלדה -

-

73.15-1180

שרשרות מסוג Articulated Link Chain וחלקיהן: שרשרות גלילים: מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדות לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

73.15-1280

שרשרות מסוגArticulated Link Chain  וחלקיהן: שרשרות אחרות: מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדות לטרקטורים הפטורים ממס, מלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

73.15-8180

שרשרות אחרות: שרשרות פשקים (Stud-link) - מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדות לטרקטורים הפטורים ממס, מלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

73.15-8280

שרשרות אחרות- אחרות, חוליות מרותכות:- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדות לטרקטורים הפטורים ממס, מלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

73.15-8980

שרשרות אחרות- אחרות- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדות לטרקטורים הפטורים ממס, מלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

73.20

קפיצים ועלים לקפיצים, מברזל או מפלדה-

-

73.20-1010

קפיצי עלים ועלים בעבורם:- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

73.20-2020

קפיצים לוליניים-: מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

73.20-9020

אחרים-: מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

73.26

פריטים אחרים מברזל או מפלדה-

-

73.26-1940

מחושלים או מוטבעים, אך בלי עיבוד נוסף: אחרים- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

73.26-2030

פריטים מתיל ברזל או פלדה:- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

73.26-9017

אחרים- מוצרים עשויים מפחים ולוחות (Sheets and Plates), סרטים          (Hoop and Strip) וצינורות (Tubing) - אחרים, מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

73.26-9095

אחרים-אחרים- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

74.07-2120

מוטות ופרופילים, מנחושת -מסגסוגות נחושת:- מסגסוגות בסיסיות נחושת-אבץ (פליז):- מוטות חלולים מהסוג המשמש ברכב מנועי למעט המיוחדים לטרקטורים או לרכב הנע על מסילה

19.2%

74.07-2921

מוטות ופרופילים, מנחושת -מסגסוגות נחושת:- אחרים- מוטות חלולים מהסוג המשמש ברכב מנועי:- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

74.11

צינורות מנחושת-

-

74.11-1010

מנחושת מזוקקת- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

74.11-2110

מסגסוגות נחושת -מסגסוגות בסיסיות נחושת-אבץ (פליז):- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

74.11-2210

מסגסוגות נחושת - מסגסוגות בסיסיות נחושת ניקל

(Cupronickel) או מסגסוגות בסיסיות נחושת-ניקל-אבץ (כסף ניקל):- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

74.11-2910

אחרים:- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

74.12-1020

מיתאמי צינורות (כגון מצמדים, ברכיים, שרוולים), מנחושת - מנחושת מזוקקת: מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

74.12-2020

מיתאמי צינורות (כגון מצמדים, ברכיים, שרוולים), מנחושת -מסגסוגות נחושת:- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

74.13-0021

 

גדילי תיל, כבלים, רצועות קלועות וכדומה, מנחושת, שאינם מבודדים לחשמל -כבלים, רצועות קלועות וכדומה:- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

74.19-2091

פריטים אחרים מנחושת- יצוקים, מתובנתים, מוטבעים או מחושלים, אך בלא עיבוד נוסף: אחרים:- מהסוג המשמש ברכב מנועי

19.2%

74.19-8093

פריטים אחרים מנחושת- אחרים-מוצרים אחרים-מהסוג המשמש ברכב מנועי

19.2%

76.04

מוטות ופרופילים מחמרן-

-

76.04-1020

מחמרן לא מסוגסג:- מכוסים בחומר טקסטילי או גומי מהסוג המשמש לדלתות או לחלונות של כלי רכב

19.2%

76.04-1059

מחמרן לא מסוגסג:- מהסוג המשמש ברכב מנועי:- אחרים

19.2%

76.04-2119

מסגסוגות חמרן:- פרופילים חלולים:- מהסוג המשמש ברכב מנועי:- אחרים

19.2%

76.08-1029

צינורות מחמרן -מחמרן לא מסוגסג:- מהסוג המשמש ברכב מנועי:- אחרים

19.2%

76.08-2029

צינורות מחמרן - מחמרן מסוגסג:- מהסוג המשמש ברכב מנועי:- אחרים

19.2%

76.09-0030

מיתאמי צינורות (כגון, מצמדים, ברכיים, שרוולים), מחמרן - מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

76.16-1091

פריטים אחרים עשויים חמרן -מסמרים ונעצים, מסמרי כילוב (חוץ מאלה שבפרט 83.05), ברגים, לולבים, אומים, ברגי וו, מסמרות, פינים, פינים מפצילים, דיסקיות ופריטים דומים:- אחרים - מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

76.16-9998

פריטים אחרים עשויים חמרן-אחרים-אחרים- טובין אלה, של"פ:- אחרים, מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

83.01-2000

מנעולים, לרבות מנעולי תליה (מופעלים באמצעות מפתח, קומבינציה או חשמלי), ממתכת פשוטה; נועלים (Clasps) ומסגרות בעלות נועלים, הכוללים מנעולים, ממתכת פשוטה; מפתחות לפריטים כלשהם של הנ"ל, ממתכת פשוטה -מנעולים מהסוג המשמש לרכב מנועי

19.2%

83.02-3019

מיקבעים, מיתאמים ופריטים דומים, ממתכת פשוטה, המתאימים לרהיטים, לדלתות, מערכות לגרם-מדרגות, לחלונות, לתריסים, למרכבים, למוצרי אוכף, למזוודות, לתיבות, לקופסאות או לדומיהם; כוננים וקולבים לכובעים, זיזים ומיקבעים דומים, ממתכת פשוטה; גלגלונים עם כנות, ממתכת פשוטה; סוגרי דלתות אוטומטיים ממתכת פשוטה -מיקבעים, מיתאמים ופריטים דומים אחרים, המתאימים לרכב מנועי:- המתאימים ברכב מנועי למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות לכלי רכב הנעים על מסילה וכן למעט המיוחדים למערכת התאורה:- אחרים

19.2%

83.10-0020

שלטים, שלטי שמות, שלטי כתובות ושלטים דומים, מספרים, אותיות וסימנים אחרים, ממתכת פשוטה, למעט אלה שבפרט 94.05 -מהסוג המשמש ברכב מנועי

19.2%

84.07-30

מנועי בוכנה סירוגית או סיבובית בשריפה פנימית המוצתים בניצוץ -

מנועי בוכנה סירוגית מהסוג המשמש להנעת כלי רכב שבפרק 87:-

-

84.07-3190

בעלי נפח צילינדרים שאינו עולה על 50 סמ"ק:- אחרים

19.2%

84.07-3290

בעלי נפח צילינדרים העולה על 50 סמ"ק אך אינו עולה על 250 סמ"ק:- אחרים

19.2%

84.07-3390

בעלי נפח צילינדרים העולה על 250 סמ"ק אך אינו עולה על 1000 סמ"ק:- אחרים

19.2%

84.07-3490

בעלי נפח צילינדרים העולה על 1000 סמ"ק:- אחרים

19.2%

84.08-2090

מנועי בוכנה בשריפה פנימית המוצתים בדחיסה (מנועי דיזל או דיזל למחצה) -מנועים מהסוג המשמש להנעת כלי רכב שבפרק 87:- אחרים

19.2%

84.09-9190

חלקים המתאימים לשימוש בלעדי או עיקרי עם המנועים שבפרט 84.07 או 84.08 -אחרים- המתאימים לשימוש בלעדי או עיקרי עם מנועי בוכנה בשריפה פנימית המוצתים בניצוץ:-אחרים

19.2%

84.09-9990

חלקים המתאימים לשימוש בלעדי או עיקרי עם המנועים שבפרט 84.07 או 84.08 - אחרים-אחרים-אחרים

19.2%

84.12-2110

מנועים (Engines and Motors) אחרים - מנועי כוח הידראולי:-

הפועלים קווית (צילינדרים):- המיוחדים למערכות היגוי ברכב מנועי למעט לטרקטורים הפטורים ממס למלגזות או לרכב הנע על מסילות

19.2%

84.13

משאבות לנוזלים, אם מצויידות באמצעי מדידה או לא; מעליות לנוזלים- 

-

84.13-3010

משאבות דלק, סיכה או משאבות לאמצעי קירור למנועי בוכנה בשריפה פנימית:- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

84.13-5014

משאבות סירוגיות (Reciprocating) אחרות לדחיקה חיובית

(Positive Displacement) - משאבות בוכנה:- אחרות, מהסוג המשמש ברכב מנועי

19.2%

84.13-5022

משאבות סירוגיות (Reciprocating) אחרות לדחיקה חיובית

(Positive Displacement) - משאבות דיאפרגמה (Diaphragm Pumps)-

מהסוג המשמש לכלי רכב אחרים

19.2%

84.13-6014

משאבות סיבוביות אחרות לדחיקה חיובית:-משאבות גלגלי שיניים - אחרות, מהסוג המשמש ברכב מנועי

19.2%

84.13-7020

משאבות צנטריפוגליות אחרות:- מהסוג המשמש במנוע של כלי רכב אחרים

19.2%

84.13-7080

משאבות צנטריפוגליות אחרות:-  אחרות, מהסוג המשמש ברכב מנועי

19.2%

84.13-8113

משאבות אחרות; מעליות לנוזלים:- משאבות:- אג'קטורים (Ejectors) או אינג'קטורים (Injectors)- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

84.13-8193

משאבות אחרות; מעליות לנוזלים:- משאבות:-אחרות- אחרות, מהסוג המשמש ברכב מנועי

19.2%

84.14

משאבות אויר או משאבות ריק, מדחסים ומאווררים של אויר או גז; כיפות (Hoods) איוורור או מיחזור (Recycling) הכוללות מאוורר, אם מצויידות במסננים או לא ; מנדפים ביולוגיים בטיחותיים אטומים לגזים, אם מצויידים במסננים או לא-

-

84.14-1030

משאבות לריק:- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדות לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

84.14-3010

מדחסים מהסוג המשמש בציוד קירור:- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

84.14-5991

מאווררים:- אחרים:- אחרים:- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

84.14-8011

אחרים- למנועים בשריפה פנימית:- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

84.15

מכונות מיזוג אויר הכוללות מאוורר מונע במנוע ואלמנטים לשינוי הטמפרטורה והלחות, לרבות מכונות כאלו שלא ניתן לווסת בהן את הלחות בנפרד -

-

84.15-2090

מהסוג המשמש לבני אדם, ברכב מנועי:- אחרים

19.2%

84.15-8349

אחרים- שאינם כוללים יחידת קירור:- מהסוג המשמש ברכב מנועי, לרבות במכונות ניידות שסיווגן בפרטים 84.27 עד 84.30:-  אחרים

19.2%

84.15-9011

חלקים- מעבה (Condenser) או יחידת עיבוי (Condensing Unit)-  מהסוג המשמש ברכב מנועי

19.2%

84.15-9031

חלקים- מאייד (Evaporator), יחידת איוד (Evaporating Unit),   סליל איוד או עיבוי - מאייד (יחידת איוד) מהסוג המשמש ברכב מנועי, אם כולל חלקי עזר כגון מפוח, מנוע חשמלי ושסתום התפשטות, או לא; סליל עיבוי המיוחד לרכב מנועי העשוי מחמרן בלבד או מחמרן וברזל בלבד

19.2%

84.18

מקררים, מקפיאים וציוד אחר לקירור או להקפאה, חשמלי או לא; משאבות חום, חוץ ממכונות למיזוג אויר שבפרט 84.15 -

-

84.18-1090

שילוב של מקררים עם מקפיאים, המצויידים בדלתות חיצוניות נפרדות או מגירות, או שילובים שלהם:- אחרים

550 ש"ח ליחידה

84.18-2190

מקררים מהסוג למשק בית:- מסוג דחיסה:- אחרים

550 ש"ח ליחידה

84.18-5010

רהיטים אחרים (שידות, ארונות, דלפקי תצוגה, תיבות תצוגה ורהיטים דומים) לאחסנה ולתצוגה, שמאוחדים (Incorporating) עם מקרר או ציוד הקפאה:- עם מקררים הכוללים מקפיאים או לא, שהקיבול הכולל שלהם עולה על 800 ליטר מהסוג למשק בית

550 ש"ח ליחידה

84.19-5030

מכונות, מיתקנים או ציוד מעבדה, אם מחוממים בחשמל או לא, (למעט כבשנים, תנורים וציוד אחר שסיווגו בפרט 85.14), לעיבוד חומרים בתהליך הכרוך בשינוי טמפרטורה, כגון חימום, בישול, קליה, זיקוק, זיכוך, עיקור, פיסטור, עיבוד בקיטור, ייבוש, איוד, אידוי, עיבוי או צינון, חוץ ממכונות או מיתקנים מהסוג המשמש למטרות ביתיות; מחממי מים מידיים או אגורים, לא חשמליים -יחידות מחליפי חום:- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

84.21

צנטריפוגות, לרבות מייבשים צנטריפוגליים; מכונות ומכשירים לסינון או לטיהור נוזלים או גזים -

-

84.21-2300

מכונות ומכשירים לסינון או לטיהור נוזלים:- מסנני שמן או דלק למנועי שריפה פנימית

19.2%

84.21-2910

מכונות ומכשירים לסינון או לטיהור נוזלים:- אחרים- מהסוג המשמש ברכב מנועי

19.2%

84.21-3219

מכונות ומכשירים לסינון או לטיהור גזים:- ממירים קטליטיים או מסנני חלקיקים אם משולבים או לא, לטיהור או לסינון גזי פליטה ממנועי שריפה פנימית:- מהסוג המשמש ברכב מנועי:- אחרים

19.2%

84.21-3910

מכונות ומכשירים לסינון או לטיהור גזים:- אחרים-  מהסוג המשמש ברכב מנועי

19.2%

84.21-9910

חלקים-אחרים- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט אלה שפורטו בפרט משנה 9930

19.2%

84.21-9930

חלקים-אחרים- מעטפת חיצונית ממתכת למסנן דלק מהסוג המשמש ברכב מנועי

19.2%

84.24-8920

מכשירים מיכניים (אם מופעלים ביד או לאו) להתזה, לפיזור או לריסוס של נוזלים או של אבקות; מטפים לכיבוי אש, אם טעונים או לא; אקדחי-ריסוס ומכשירים דומים; מכונות להתזת קיטור או חול ומכונות להתזת סילון דומות - מכשירים אחרים:- אחרים- מהסוג המשמש ברכב מנועי

19.2%

84.81

ברזים (Taps, Cocks) שסתומים ומכשירים דומים לצינורות, למעטי דודים (Boiler Shells) למכלים, לגיגיות ולכדומה, לרבות שסתומים מפחיתי לחץ ושסתומים מבוקרים תרמוסטטית -

-

84.81-1020

שסתומים מפחיתי לחץ:- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

84.81-2020

שסתומים לתמסורות הידראוליות-שמן או פניאומטיות:- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

84.81-3020

שסתומים (אל-חוזרים) חד-כיווניים (Check (Non Return) Valves)- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה למעט אלה שסיווגם בסעיף 3040

19.2%

84.81-4020

שסתומי בטחון או שסתומי שחרור לחץ (Relief Valves)- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

84.81-8060

מכשירים אחרים:- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים, הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

84.83

גלי תמסורת (לרבות גלי פיקה וגלי ארכובה) וארכובות; בתי מיסב ומיסבי גל רגילים (Plain), מימסרות ותשלובות (Gears and Gearings),   ברגים כדוריים או גליליים; תיבות מימסרה ומחליפי מהירות אחרים, לרבות ממירי פיתול; גלגלי תנופה וגלגילות, לרבות בלוקי גלגיליות; מצמדים ומצמדי-גל (לרבות מפרקים קרדניים) -

-

84.83-1011

גלי תמסורת (לרבות גלי פיקה וגלי ארכובה) וארכובות:- מימסרות גלים גמישות (Flexible Shaftings) אם קוטר הצינור הפנימי (הליבה) הוא פחות מ-10 מ"מ:- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

84.83-1021

גלי תמסורת (לרבות גלי פיקה וגלי ארכובה) וארכובות:- למנועים בשריפה פנימית:- של רכב מנועי המסווג לפי פרט כלשהו של פרק 87 ושל"פ בפרט משנה 1022

19.2%

84.83-1091

גלי תמסורת (לרבות גלי פיקה וגלי ארכובה) וארכובות- אחרים- מהסוג המשמש ברכב מנועי למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

84.83-3029

בתי מיסב, שאינם כוללים מיסבי כדורים או מיסבי-גלילים; מיסבי גל רגילים:- מיסבי-גל רגילים (למעט אלה שבפרט 84.82) בלי בתי מיסב, העשויים בשלמותם ממתכת והם: 1. בעלי גב מברזל או מפלדה, 2. מורכבים משני חצאי מיסב נפרדים, 3. משקל כל חצי מיסב אינו עולה על 1 ק"ג:- אחרים

19.2%

84.83-3091

בתי מיסב, שאינם כוללים מיסבי כדורים או מיסבי-גלילים; מיסבי גל רגילים:- מיסבי גל רגילים (למעט אלה שבפרט 84.82) בלי בתי מיסב, אחרים:- מהסוג המשמש ברכב מנועי, שמשקלם אינו עולה על 100 ק"ג ליחידה, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות, לרכב הנע על מסילה ולמעט מיסבי החלקה מדובקקים

19.2%

84.83-4092

מימסרות ותשלובות, חוץ מגלגלי שיניים, גלגלים מובילי שרשרת ורכיבי תמסורת אחרים המוצגים בנפרד; ברגים כדוריים וגליליים; תיבות מימסרה ומחליפי מהירות אחרים, לרבות ממירי פיתול:- אחרים- אחרים, מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

84.83-5010

גלגלי תנופה וגלגילות, לרבות בלוקי גלגיליות:- מהסוג המשמש ברכב מנועי למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

84.83-6013

מצמדים ומצמדי-גל (לרבות מפרקים קרדניים):- למנועים בשריפה פנימית:- מהסוג המשמש ברכב מנועי המסווג לפי פרט כלשהו של פרק 87

19.2%

84.83-6091

מצמדים ומצמדי-גל (לרבות מפרקים קרדניים):- אחרים- מהסוג המשמש ברכב מנועי למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

84.83-9011

גלגלי שיניים, גלגלים מובילי שרשרת ורכיבי תמסורת אחרים המוצגים בנפרד; חלקים :-מהסוג המשמש ברכב מנועי למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס למלגזות או לרכב הנע על מסילה:- של מצמדים ומצמדי גל

19.2%

84.83-9019

גלגלי שיניים, גלגלים מובילי שרשרת ורכיבי תמסורת אחרים המוצגים בנפרד; חלקים :-מהסוג המשמש ברכב מנועי למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס למלגזות או לרכב הנע על מסילה:- אחרים

19.2%

84.83-9021

גלגלי שיניים, גלגלים מובילי שרשרת ורכיבי תמסורת אחרים המוצגים בנפרד; חלקים-  גלגלי שיניים:- העשויים מפלדה בלתי מחלידה, ובלבד שמשקל כל יחידה אינו עולה על 50 גרם, מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

84.83-9023

גלגלי שיניים, גלגלים מובילי שרשרת ורכיבי תמסורת אחרים המוצגים בנפרד; חלקים-  גלגלי שיניים:- מהסוג המשמש ברכב מנועי למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

84.84

אטמים (Gaskets) ומחברים (Joints) דומים מפחי-מתכת המשולבים עם חומר אחר או משתי שכבות או יותר של מתכת; מערכות או אוסף אטמים ומחברים דומים, לא דומים בהרכבם, הנתונים בנרתיקים, במעטפות או באריזות דומות; אטמים מיכניים -

-

84.84-1010

אטמים ומחברים דומים מפחי מתכת המשולבים עם חומר אחר או משתי שכבות או יותר:- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

84.84-2010

אטמים מיכניים:- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

84.84-9010

אחרים- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

85.01

מנועים וגנרטורים, חשמליים (למעט ערכות לייצור חשמל

 (Generating Sets)-

-

85.01-1041

מנועים שהספק המוצא שלהם אינו עולה על 37.5 וואט:- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה:- שמשקלם עד 0.600 ק"ג

19.2%

85.01-1049

מנועים שהספק המוצא שלהם אינו עולה על 37.5 וואט:- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה:- אחרים

19.2%

85.01-2011

מנועים אוניברסליים ז"ח/ז"י (AC/DC) שהספק המוצא שלהם עולה על 37.5 וואט:- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה:-  שמשקלם עד 0.600 ק"ג

19.2%

85.01-2019

מנועים אוניברסליים ז"ח/ז"י (AC/DC) שהספק המוצא שלהם עולה על 37.5 וואט:- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה:- אחרים

19.2%

85.01-3151

מנועי זרם ישר אחרים; גנרטורים זרם ישר, למעט גנרטורים פוטוולטאיים:- שהספק המוצא שלהם אינו עולה על 750 וואט:- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה:- שמשקלם עד 0.600 ק"ג

19.2%

85.01-3159

מנועי זרם ישר אחרים; גנרטורים זרם ישר, למעט גנרטורים פוטוולטאיים:- שהספק המוצא שלהם אינו עולה על 750 וואט:- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה:- אחרים

19.2%

85.01-3250

מנועי זרם ישר אחרים; גנרטורים זרם ישר, למעט גנרטורים פוטוולטאיים:- שהספק המוצא שלהם עולה על 750 וואט אך אינו עולה על 75 קילו וואט:- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

85.01-7111

גנרטורים פוטוולטאיים לזרם ישר:- שהספק המוצא שלהם אינו עולה על 50 וואט:- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה:- שמשקלם עד 0.600 ק"ג

19.2%

85.01-7119

גנרטורים פוטוולטאיים לזרם ישר:- שהספק המוצא שלהם אינו עולה על 50 וואט:- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה:- אחרים

19.2%

85.01-7212

גנרטורים פוטוולטאיים לזרם ישר:- שהספק המוצא שלהם עולה על 50 וואט:- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה:- שמשקלם עד 0.600 ק"ג והספק המוצא שלהם אינו עולה על 750 וואט

19.2%

85.01-7219

גנרטורים פוטוולטאיים לזרם ישר:- שהספק המוצא שלהם עולה על 50 וואט:- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה:- אחרים

19.2%

85.03-0030

חלקים המתאימים לשימוש בלעדי או עיקרי עם המכונות שבפרט 85.01 או 85.02 -מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

85.04-4030

שנאים, ממירים סטטיים (כגון מיישרים) ומשרנים, חשמליים -ממירים סטטיים:- מיישרים, מהסוג המשמש ברכב מנועי

19.2%

85.05-2010

אלקטרו-מגנטים; מגנטים קבועים ופריטים שייעודם ליהפך למגנטים קבועים לאחר מיגנוט; תפסניות (Chucks) מלחצות (Clamps)  והתקני החזקה דומים, אלקטרו-מגנטיים או מגנטיים קבועים, מצמדים (Couplings) מזווגים (Clutches) ובלמים, אלקטרו-מגנטיים; ראשי הרמה אלקטרומגנטיים -מצמדים, מזווגים ובלמים אלקטרו-מגנטיים:- מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה

19.2%

85.07

מצברים חשמליים, לרבות חוצצים בעבורם, אם מלבניים (לרבות ריבועיים) או לא -

-

85.07-1020<

עו"ד עומר וגנר, מתמחה בדיני מכס, יבוא, יצוא וסחר בינלאומי
מאמרים חדשים מומלצים: 

לגלות, לטפח, להצליח: חשיבות מימוש פוטנציאל הכישרון לילדים עם צרכים מיוחדים -  מאת: עמית קניגשטיין מומחה
המדריך לניהול כלכלת משק בית עם טיפים ועצות לניהול תקציב -  מאת: נדב טל מומחה
חשבתם שרכב חשמלי פוטר מטיפולים? תחשבו שוב! -  מאת: יואב ציפרוט מומחה
מה הסיבה לבעיות האיכות בעולם -  מאת: חנן מלין מומחה
מערכת יחסים רעילה- איך תזהו מניפולציות רגשיות ותתמודדו איתם  -  מאת: חגית לביא מומחה
לימודים במלחמה | איך ללמוד ולהישאר מרוכז בזמן מלחמה -  מאת: דניאל פאר
אימא אני מפחד' הדרכה להורים כיצד תוכלו לנווט את קשיי 'מצב המלחמה'? -  מאת: רזיאל פריגן פריגן מומחה
הדרך שבה AI (בינה מלאכותית) ממלאת את העולם בזבל דיגיטלי -  מאת: Michael - Micha Shafir מומחה
ספינת האהבה -  מאת: עומר וגנר מומחה
אומנות ברחבי העיר - זרז לשינוי, וטיפוח זהות תרבותית -  מאת: ירדן פרי מומחה

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

©2022 כל הזכויות שמורות

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים

לכותבי מאמרים:
פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
תנאי שימוש במאמריםמאמרים בפייסבוק   מאמרים בטוויטר   מאמרים ביוטיוב