דף הבית  >> 
 >> 

הרשם  |  התחבר


סיכום 2018 בקרב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל 

מאת    [ 01/01/2019 ]

מילים במאמר: 1122   [ נצפה 2666 פעמים ]

סיכום 2018  במגזר העסקי

בכל שנה אנו סוקרים, כותבים ועורכים מה קורה במשק הישראלי, ואולי השנה לא יאלצו עסקים רבים לסגור את דלתות העסק מסיבות של אי רלוונטיות ואי יכולות עמידה באחזקת העסק, אך למרות הערנות והתמיכה של משרד הכלכלה, מעוף וארגון להב עדיין אין שיפור דרסטי וכמות העסקים שלא שרדו הוא עצום.

מה קרה במהלך שנת 2018 במדינת ישראל, אוכלוסיית תושבי מדינת ישראל עומדת על כ 8,972 אלף תושבים, בשנת 2018 אוכלוסיית ישראל גדלה ב 2% שעיקרו מסתמן מריבוי טבעי (81%) 22.5% מסך ריבוי התושבים הוצג בקרב האוכלוסייה הערבית (37,100 תושבים) והשאר מהאוכלוסייה היהודית למעט כ 2% מאוכלוסייה אחרת.

אומדן לסוף שנת 2018 קיימים במדינת ישראל 542,000 עסקים מסך כל העסקים במדינת ישראל רק 0.5% מכלל העסקים משתייכים לעסקים המוגדרים עסקים גדולים וכל השאר הינם עסקים קטנים ובינוניים.

בשנת 2017 נפתחו 57,050 עסקים ולעומת זאת נסגרו 43,238 עסקים כמות לא מבוטלת אך הנתון הינו די קשיח בשנים האחרונות ואינו מאפיין את שנת 2017 באופן חריג וכמו כן הצטרפו לכמות העסקים 13,800 בתי עסק חדשים.

יחס האוכלוסייה לעסקים עומד על 6.4% דהיינו 64 עסקים על כל 1000 תושבים, מסקר שערך משרד הכלכלה בקרב תושבי מדינת ישראל הוצג נתון של 54.7% מכלל הנשאלים הביעו רצון להקים עסק אך לא יקימו מסיבת פחד הכישלון העסקי, וכמו כן 30% מכלל הנשאלים הבוגרים הציגו נתון שבכוונתם להקים עסק במהלך שלוש השנים הבאות.

העסקים הקטנים והבינוניים מעסקים 1.83 מיליון עובדים שכול בתוכם גם את העצמאים ובעלי העסק ומהווים מקור פרנסה לכ 60% מכלל המשרות במגזר העסקי.

העסקים הקטנים והבינוניים מהווים ב 52% מהתוצר במגזר העסקי ונותני ההישרדות של אותם העסקים מפולח למסחר ותעשיה, אחוז הסיכון וההישרדות בקרב עסקי התעשייה מציג שיפור השנה ונמצא ברמת סיכון נמוכה יותר מעסקי המסחר.

פילוח העסקים

קיימים במדינת ישראל כ 166,000 עס3קים זעירים שמעסיקים בין עובד אחד לארבעה עובדים ותרומתם עומדת על כ 11% מסך המשרות והתוצר העסקי.

כמו כן קיימים כ 276,000 עסקים עצמאיים שאינם מעסיקים עובדים והעסק מבוסס על אדם אחד שהוא בעל העסק והם תורמים ל 10% מהתוצר העסקי.

57,000 עסקים קטנים העסיקים מעל חמישה עובדים ועם 19 עובדים שכירים מהווים מקור תעסוקה ל 18% מכלל המשרות וכמו כן תורמים 15% מהתוצר העסקי במשק.

עסקים בינוניים אלו עסקים שמעסיקים מעל 20 עובדים ועד 99 עובדים וקיימם במדינת ישראל כ 14,000 עסקים בינוניים שמהווים קור תעסוקה ל19% מכלל המשרות במגזר העסקי וכמו כן תורמים כ 18% מהתוצר העסקי.

על פי האומדן נסגרו מעל 43,000 עסקים בישראל בשנת 2018 ויש לכך סיבות רבות, חלקן קשורות לבעלי ומנהלי העסקים חלקן מופנות לשינויי השוק ואי עמידה בחדשנות ודינמיות השוק, חלקן מתקשר לממשל, לבנקים ולבירוקרטיה.

כמו שאני מדגיש תמיד, שעסק משגשג אין אנו פונים לבצע מחקרים ובדיקות מעמיקות אלא מצביעים על ניהול תקין, תזמון ומזל. הבעיות נחשפות בעסקים חדלים להיות רלוונטיים ואינם שורדים. כמות העסקים שנסגרים כמו שציינתי מגיעה ממספר סיבות שונות ומגוונות, אך אני טוען שרובן מגיעות מניהול כושל או לא תקין, ואני מבסס זאת ממס' נתונים לדוגמא נתונים מדוח משרד הכלכלה שהציג פילוח שכ 16% מכלל העסקים דיווחו על עומס ובירוקרטיה של הרשויות המקומיות ורשויות המיסים, יתכן מאוד אך הבעיה עדיין היא ניהולית והאצבע מכוונת לשני הצדדים, אני רואה כשל עצום המרכז הידע של רשויות המס בישראל, כל אדם מקים עסק למרות שלא קיבל תדרוך והסבר איך מנהלים עסק ומה המשמעויות של המיסים והאם כל אדם יכול לפתוח עסק? אין צורך בהצגה של תנאי סף על מנת לבחון אם הינו בעל יכולת כלכלית מינימלית ומה אחוז ההישרדות שלו. בסקר שערך המכון לחקר הקמעונאות בקרב בעלי עסקים חדשים שנמצאים בשנה הראשונה של פעילותם ( ינואר 2016) עלה ש 67% מכלל הנשאלים לא באמת מבינים את התנהלות המיסוי ומה משמעותה והדרך התקינה וראו בתשלומי המס "גזל" לעסקים והשאירו את הידע לנושא לרואה החשבון ו/או יועץ המס, מרואיינים אשר הפגינו ידע נרחב יותר אלו עצמאים שהיו בעבר עצמאים.

בעלי עסקים רבים הציגו נתון שאכן נבדק והוכח כנכון זה הליך רישוי העסקים, מחלקת ההסברה לא השכילה לבנות מרכז הדרכה מסודר ומבוסס מה הוא הליך הרישוי ואת התנאים הרצויים לקבלת רישיון עסק, עצמאים ובעלי עסקים חדשים נגשים לרשויות המקומיות על מנת לקבל הסבר על הדרישות, רמת ההסברה אינה ברורה ונמוכה ביותר, הובלת העוסקים החדשים עיון באתר הרשות ולהתחיל את הקמת העסק, בעל עסק שתקציביו בדרך כלל דלים משקיע את מרב כספו בהקמה והליך הרישוי נהפך להיות ארוך ומסורבל ודורש לעיתים שנים רבות לקבלת רישיון והוצאות כספיות לא מבוטלות כולל קנסות, עסקים רבים פשטו רגל עוד לפני קבלת הרישיון.

נתון נוסף כ20% מכלל העסקים שלא שרדו אלו עסקים שלא עמדו בתחרות הסביבתית, חוסר ידע ויכולת בפיתוח עסקי ואיתור לקוחות, גם כאן נושא הניהול הוא מקור הבעיה, למרות שירות מעוף ומשרד הכלכלה שמציגים אכן תרומה ועזרה לעסקים הקטנים והבינוניים, עסקים חדשים רבים בטוחים בידע ובנחישות להצליח ואינם פונים לעזרה בשלבים המקדימים ורובם מגיעים לקבלת עזרה שהעסק כבר נמצא בשלבי מחלה או גסיסה שההבראה משם לא פשוטה.

10% מכלל העסקים הנכשלים הציגו כשלים בניסיונות של איתור מקורות מימון ותמיכה של הבנקים, למרות הפיתוח של הקרנות השונות במימון המדינה וקרנות הבנקים יש להבין ולזכור שהלוואות נועדו להחזירן ולא משנה אם גובה הריבית נמוכה יותר או קלה יותר, תהליכים רבים לקבלת מקורות מימון נעשות ב"פזיזות" יתרה ורואים בקבלת הלוואה כהצלחה ולא מציגים לבעל העסק את ההשלכות והאפשריות של הגעה למצב של אי יכולת פירעון.

גורמים נוספים לכישלונות נובעים באי יכולת גיוס כח אדם מקצועי ומתאים, עלויות יצור, חוסרי חומרי גלם ועוד.

הנתון העיקרי שאנו מצביעים עליו בכמות סגירת העסקים הוא שיטות הניהול והידע, משרד הכלכלה, ארגון להב, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ומעוף מציעים הדרכות, סדנאות וימי עיון שמוצעים ברובם כשירות לאזרח אינם מנוצלים וממומשים על ידי בעלי העסקים. הסיבה העיקרית לקריסת עסקים מגיעה מניהול, חל משלב המחקר והבחינה של היתכנות עסקית בטרם פעילות והשקעות העסק, להדרכה נכונה ומבוססת איך מנהלים כספים ומה המשמעות של מיסוי בעסק, מה הם הליכי הרישוי, הזמנים הדרישות והעלויות השונות וכמובן כמה אוויר לנשימה צריך לקחת בחשבון בעל העסק בזמן שהוא נכנס להליך של הקמה, עסקים טובים ורווחיים סגרו את דלתותיהם לא בגלל כישלון המיזם אלא בגלל כישלון ניהולי ובניית תזרים נכון.

לסיכום:

למרות שהוצגו סיממני התאוששות קלה במשק ודווח על צמיחה קלה ברווחיות העסקים הקטנים והבינוניים עדין כמות העסקים שנסגרו היא אינה כמות מבוטלת ויש לכך השלכות רבות על כלל המשק הישראלי, שינויים בדפוסי הצריכה, ריבוי שטחי המסחר והתפשטות המסחר המקוון והשוק הגלובלי גרמו לשינויים שרבים מבתי העסק לא היו ערוכים לכך ורבים עדיין אינם ערוכים לכך ונמצאים בסכנת הישרדות. אך הכלי הפשוט ביותר שניתן לכל בעל עסק זה הידע המקדים ועבודת ההכנה בטרם קפץ למים העמוקים, אני יכול להצביע על אנשים מוכשרים שלמדו 9 שנים רפואה בהצלחה אך לא שרדו שנתיים בעסק פרטי כי לא השכילו להבין שניהול עסק זה תחום מורכב יותר מלהיות שכיר ולעשות את מסגרת האחריות מצומצמת שלך וההיבט הינו רחב ומורכב שיש להתייחס לכך בכובד ראש, ללמוד ולהיות ערוך לכל תרחיש.

**הנתונים מבוססים על נתוני הלמ"ס, נתוני משרד הכלכלה, נתוני המכון לחקר הקמעונאות, דר' חזי גור מזרחי

 

דר' חזי גור מזרחי


מחבר הספר - קוד משתמש


המכון לחקר הקמעונאות 
מאמרים חדשים מומלצים: 

לגלות, לטפח, להצליח: חשיבות מימוש פוטנציאל הכישרון לילדים עם צרכים מיוחדים -  מאת: עמית קניגשטיין מומחה
המדריך לניהול כלכלת משק בית עם טיפים ועצות לניהול תקציב -  מאת: נדב טל מומחה
חשבתם שרכב חשמלי פוטר מטיפולים? תחשבו שוב! -  מאת: יואב ציפרוט מומחה
מה הסיבה לבעיות האיכות בעולם -  מאת: חנן מלין מומחה
מערכת יחסים רעילה- איך תזהו מניפולציות רגשיות ותתמודדו איתם  -  מאת: חגית לביא מומחה
לימודים במלחמה | איך ללמוד ולהישאר מרוכז בזמן מלחמה -  מאת: דניאל פאר
אימא אני מפחד' הדרכה להורים כיצד תוכלו לנווט את קשיי 'מצב המלחמה'? -  מאת: רזיאל פריגן פריגן מומחה
הדרך שבה AI (בינה מלאכותית) ממלאת את העולם בזבל דיגיטלי -  מאת: Michael - Micha Shafir מומחה
ספינת האהבה -  מאת: עומר וגנר מומחה
אומנות ברחבי העיר - זרז לשינוי, וטיפוח זהות תרבותית -  מאת: ירדן פרי מומחה

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

©2022 כל הזכויות שמורות

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים

לכותבי מאמרים:
פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
תנאי שימוש במאמריםמאמרים בפייסבוק   מאמרים בטוויטר   מאמרים ביוטיוב