דף הבית  >> 
 >> 

הרשם  |  התחבר


בין מדינת לאום , למדינת ישראל העתידית 

מאת    [ 26/02/2013 ]

מילים במאמר: 1285   [ נצפה 5096 פעמים ]

ייתכן וישראל מתקרבת לצומת היסטורית, בה תצטרך להגדיר מחדש את משמעותה כמדינה יהודית או מדינת הלאום , מדינת כל אזרחיה, או מדינה דו לאומית. כאשר תחצה את הצומת הזו, עשויה כל החלטה עתידית לחרוץ את גורלה ולעצב את אופיה . זאת על רקע העובדה שכיום, אין הסכמה ברורה בסוגיה, כמעט באף אחד מהקריטריונים המבססים קרקע מוצקה של מדינה . אין עיצוב ברור לגבולות, להיקף האוכלוסייה. למעמד השטחים המוחזקים, לשאלות חוקתיות של דת ומדינה, ומעמד היהדות במדינה. אין תשובה מוסרית וחוקתית לשאלת מעמד האוכלוסיה הפלסטינית בשטחים בהם יש לישראל שליטה ריבונית עקיפה או ישירה.

כדי להבין את משמעות המושג "מדינה יהודית" יש לנתח ולהבין את המושג מדינת לאום.

החברה האנושית מחולקת לקבוצות ועמים משחר ההיסטוריה. חלק גדול מקבוצות אלה התגבש לקבוצות שהיו להן שאיפות לאומיותו את שאיפותיהן ניסו להגשים באמצעות מדינות.

מהי מדינה?זהו ארגון גדול של בני אדם העונה על ארבעה תנאים: (א) יש לה שטח(טריטוריה) מוגדר על ידי גבול. השטח עשוי לכלול אגמים, נהרות. הגבול עשוי להיות מוכר על ידי כל המדינות הסובבות אותה, אך הוא עשוי גם להיות שנוי במחלוקת. (ב) יש לה אוכלוסיה של אזרחים או תושבים זרים החיים בשטחה. כל מדינה מגדירה לעצמה בחוקיה מי רשאי להיות אזרח בה וכיצד מקבלים אזרחות. (ג) למדינה יש גוף, מוסד מרכזי והוא השלטון. השלטון: כלל מוסדות המדינה המפעילים חוק סדר ומדיניות בכל שטחי המדינה ועל אוכלוסייתה. (ד) לכל מדינה ריבונות בכל תחומיה. ריבונות פירושה עצמאות והיכולת של השלטון באותה מדינה לשמור על שלמותה, להגן על אזרחיה ולנהל מדיניות עצמאית. ריבונות נמדדת לפי מידת העצמאות כלפי מדינות אחרות וגם מידת השליטה על כוחות מבית השואפים לערער את השלטון.

לאום היא קבוצה חברתית שיש לה עבר משותף, שפה משותפת, תרבות משותפת, ארץ מוצא או מולדת, מסורת ולעיתים גם דת משותפת ולה מנהיגות מוכרת. הלאום נוצר ומתגבש בשל רצון החברים בו להיות קבוצת לאום. להבדיל מקבוצה אתנית (ראה בהמשך) - הלאום מפתח רצונות לעצמאות ולישות מדינית. שאיפות אלה היו במהלך ההיסטוריה ועודן כיום אחת הסיבות המרכזיות למלחמות ומאבקים. אחת הבעיות השכיחות בעולם היא כאשר רצונו של לאום האחד מתנגש עם רצונו של לאום אחר. לאומים מרבים לעסוק בשימור סמליהם ותרבותם או החייאתה של תרבות קדומה.

התנועה הציונית, היא התנועה הלאומית היהודית אשר הוקמה בסוף המאה ה19 , והביאה להגשמת יעדה, הקמת מדינת ישראל. התנועה הציונית פעלה ועדיין פועלת במסגרת העולמית שלה, ההסתדרות הציונית, והיא הקימה מתוכה כלים ארגוניים ליישוב ארץ ישראל, לעידוד העלייה לישראל ולסיוע להתפתחות חיי הקהילה. בין הגופים קרן היסוד, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, הקרן הקיימת לישראל. חרף ההישג הדרמטי של הגעה אל יעד הקמת המדינה, מותיר אחריו מושג הציונות סימני שאלה רבים ביחס להמשך קיומה של ישראל כמדינת הלאום היהודי.

במה נבדל הלאום מקבוצה אתנית?

להבדיל מקבוצת הלאום - הקבוצה האתנית היא קבוצה שיש לה יסודות תרבותיים משותפים, מנהגים או שפה, לעתים גם דת משותפת. אך לקבוצות אתניות אין שאיפה לאומית להקמת ישות מדינית.

דוגמה ללאומים: הצרפתים שהתגבשו ללאום אחד עם רעיונות משותפים, שפה ותרבות במשך הדורות ובעיקר מאז המהפכה הצרפתית. כלומר, אצלם היה שילוב של מסורת ותרבות עם רעיונות חדשניים של המהפכה שהביאו ליצירת מדינת צרפת של היום.

האיטלקים הם לאום שהתגבש במאות האחרונות. יש להם אמנם עבר משותף אך לא של מדינה איטלקית מגובשת. מהמאה ה19- קמה התנועה הלאומית האיטלקית, התגבשה המדינה ואוחדו כל הנסיכויות שהיו קודם לכן בשטח איטליה.

דוגמה לקבוצות אתניות: המיעוט הדרוזי בישראל, המקפיד לשמור על ייחודיותו החברתית והדתית אך איננו מפתח שאיפות לאומיות. כך גם העדה הצ'רקסית.

הטירולים בצפון איטליה ( שחלקם הגדול יושב באוסטריה ) שומרים על ייחודיותם במסגרת מדינת איטליה. הצוענים פזורים בארצות אירופה השונות, אך שומרים על ייחודיותם.

לא פעם מיטשטשת האבחנה בין לאום וקבוצה אתנית כאשר קבוצות אתניות מתעוררות בדרישות לאומיות, או בדרישות המעודדות מאבק כוחני ומדיני בינן לאחרות.

מהי מדינת לאום?

מדינת לאום היא מדינה שבה לאום אחד מרכזי והוא הרוב בה. אנו מבחינים בין מדינות לאום שהלאום הדומיננטי הוא בלעדי ללא מיעוטים כמעט. דוגמאות: יפן, פורטוגל, הולנד. לעומתן סוג נפוץ יותר היא מדינת הלאום ובה מיעוטים שהם חלק גדול מהמדינה. דוגמות: קנדה ובה רוב ממוצא אנגלי מול מיעוט ממוצא צרפתי. ישראל היא מדינת לאום ובה מיעוטים: ערבי, דרוזי וצ'רקסי. המיעוט הערב נחלק לרוב מוסלמי ומיעוט נוצרי. בתקופות האחרונות התקבצו בתחומי מדינות קבוצות מיעוט מנסיבות חדשות ,כגון: פועלים זרים המתגבשים כמיעוט אתני. למשל: פועלים ממוצא טורקי ומשפחותיהם בגרמניה.

לאומיות פוליטית היא לאומיות המתגבשת סביב רעיונות חדשים,ערכים כלליים ( כמו ערכי המהפכה הצרפתית ), תצורת משטר ומבנה חברתי ( כמו הניסיון הקומוניסטי לבנות את ברית המועצות לשעבר ). ארצות הברית היא ניסיון ללאומיות פוליטית. כלומר, הרעיון האמריקאי מתעלם ככל האפשר מיסודות אתניים - ובונה את הלאום האמריקאי סביב החוקה, הדמוקרטיה והחופש. עם זאת יש המצביעים על כך שגם בארצות הברית נוצרו דפוסי מסורת, תרבות ושפה משלה. עוד טוענים שגם שם יש התארגנות של קבוצות אתניות ומיעוטים.

האבחנה בין מדינת לאום ומדינות דו-לאומית ורב לאומית

מדינה דו-לאומית היא מדינה שבה לשני לאומים יש מעמד שווה, פחות או יותר. המעמד הזה מוכר בחוקת המדינה, במוסדות השלטון ובמערכת החינוך. דוגמה למדינה כזו שהתפרקה היא צ'כוסלובקיה אשר הוקמה לאחר מלחמת העולם הראשונה. דוגמה למדינה דו לאומית היא בלגיה שבה ללאומים הוואלוני והפלמי מעמד שווה. שם יש הכרה רשמית בשפות הוואלונית והפלמית, ובה בעת בצרפתית לכלל המדינה.

מדינה רב לאומית היא מסגרת מדינית אחת למספר לאומים. יוגוסלביה לשעבר הייתה מדינה רב לאומית. המתח בין לאומיה: סרבים, קרואטים, בוסנים ואחרים הוא שהביא למלחמות ביניהם עד לפירוקה. יש השוגים בהגדרת ארצות הברית כמדינה רב לאומית. במדינות רב לאומיות לכל לאום שטח מוגדר ( פחות או יותר ) , והלאום עונה על המאפיינים האחרים שציינו בהגדרת הלאום.

שני טיפוסי מדינה אלה שונים ממדינת הלאום - בה יש לאום דומיננטי אחד שהוא הרוב בה.

מכל הנאמר , ישראל חסרה ביסודות מרכזיים , לקראת עיצובה כמדינה יהודית . במבט לעתיד, לא ברור בכלל אם הקו האסטרטגי כיום מבטיח את הרוב והדומיננטיות של הרוב היהודי. ישנם מרכיבים בהתנהלות המדינה המצעידים את ישראל לקראת מדינה דו לאומית, מרצון או בלית ברירה. פוטנציאל האוכלוסיה מכלל העולם היהודי , העשוי לחזק את יסוד הלאום, כפי שצפתה התנועה הציונית, הולך ומתגמד. עלייה מאסיבית לא נראית באופק.

היעדר גבולות מוסכמים, היעדר הסכמה מבית ומחוץ על גבולות אלה, פוגעת בערך הריבונות הישראלית. יתר על כן, המחלוקת הפנימית סביב הגבולות העתידיים ומהות ההסכמים עם האוכלוסיה הפלסטינית, מזעזע את יסוד ההסכמה הלאומית שאפיין את שנות הקמת המדינה.

היעדר החוקה הישראלית, שתגדיר את גבולות ייחודיות מעמד היהדות והמדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית, מרופף את החישוקים של ישראל כמדינת הלאום היהודי.

בתוך העמעום הזה , מתקיים תהליך כמעט דטרמיניסטי, של היווצרות מדינה דו לאומית , או לחילופין מדינה שבה ל % 40 מתושביה אין זכויות אזרח והם אינם שותפים לכללי המשחק של חוקי היסוד הדמוקרטיים. לשון אחר: הימשכות המצב הקיים, מחזקת מודל של מדינה שגם לא תהיה יהודית באופייה, וגם לא דמוקרטית .

 

 

מנכ"ל "טללים אסטרטגיה" לשעבר: ראש מינהל החינוך בעיריית חולון , בעל תואר מוסמך בתקשורת , מאוניברסיטת קלארק , בוסטון , ותואר ראשון בהיסטוריה כללית ומדע המדינה , האוניברסיטה העברית . מייסדם של בתי הספר התיכוניים "מור" מטרו ווסט ו"אביב" ברעננה . מחבר ספרי לימוד בתורת האזרחות , בשליחות :שימש כשליח קהילתי לקהילה היהודית בסינסינטי , אוהיו, ובשליחות השנייה כמנכ"ל בית הספר העברי " מגן דוד" , מכסיקו סיטי.
לשעבר , חבר מועצת העיר בכפר סבא .
http://Strategy.tlalimgroup.com
מאמרים חדשים מומלצים: 

חשבתם שרכב חשמלי פוטר מטיפולים? תחשבו שוב! -  מאת: יואב ציפרוט מומחה
מה הסיבה לבעיות האיכות בעולם -  מאת: חנן מלין מומחה
מערכת יחסים רעילה- איך תזהו מניפולציות רגשיות ותתמודדו איתם  -  מאת: חגית לביא מומחה
לימודים במלחמה | איך ללמוד ולהישאר מרוכז בזמן מלחמה -  מאת: דניאל פאר מומחה
אימא אני מפחד' הדרכה להורים כיצד תוכלו לנווט את קשיי 'מצב המלחמה'? -  מאת: רזיאל פריגן פריגן מומחה
הדרך שבה AI (בינה מלאכותית) ממלאת את העולם בזבל דיגיטלי -  מאת: Michael - Micha Shafir מומחה
ספינת האהבה -  מאת: עומר וגנר מומחה
אומנות ברחבי העיר - זרז לשינוי, וטיפוח זהות תרבותית -  מאת: ירדן פרי מומחה
שיקום והעצמה באמצעות עשיה -  מאת: ילנה פיינשטיין מומחה
איך מורידים כולסטרול ללא תרופות -  מאת: קובי עזרא יעקב מומחה

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

©2022 כל הזכויות שמורות

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים

לכותבי מאמרים:
פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
תנאי שימוש במאמריםמאמרים בפייסבוק   מאמרים בטוויטר   מאמרים ביוטיוב