לעניין
%D7%9C%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F
דף הבית הרשם  |  התחבר

לעניין 

articles.co.il

אם אפשר לתפוס שלוש ציפורים אז למה לא ארבע?
מאת אמנון סער
לפני כעשר שנים עלתה המסקנה שמדינת ישראל, למרות הצרות שמסביב צפוייה לחוות רעידת אדמה אימתנית. לא כמו "היציאה" של שולה זקן על אולמרט, משהו מסוג שעוד לא נראה כאן שעתיד לפרק לנו את הבניינים כאילו היו עשוי ... המשך

תגיות: אמנון סער  גישה לעניין  תיווך דירות יד שניה
איך מחשבים תשואה בהשקעה בדירה?
מאת אמנון סער
השקעה טובה הינה זו המבטיחה החזר מהיר של הכסף הראשוני המושקע ולאחריו קצירת רווח. בנדל"ן הפוטנציאל לכך גבוה. ... המשך

תגיות: אמנון סער  גישה לעניין  תיווך דירות יד שניה
תיווך דירות: איך מתחילים?
מאת אמנון סער
העיסוק בתיווך דירות נראה פשוט אך אינו כזה. המקצוע דורש מהמועמד הפוטנציאלי שלל כישורים שאת רובם ניתן ללמוד אולם, עוד לפני כן, עליו להכיר היטב את...... עצמו. ... המשך

תגיות: אמנון סער  גישה לעניין  תיווך דירות יד שניה
אפשרויות הפיצוי בתאונת דרכים
מאת שי וקנין עורך דין
מידע לעניין תביעות בשל נזקי גוף מתאונות דרכים, כמו גם מידע לעניין ניהול ההליך. ... המשך

תגיות: מידע לעניין תביעות בשל נזקי גוף מתאונות דרכים  כמו גם מידע לעניין ניהול ההליך.
עניין שבעים לשון וסתרי הלשונות:
מאת א.ע עאו'ץ
וזה טעם הס"ת שיש לו בחי' כתיבת אותיות ותגין וחסרים ממנו טעמים ונקודות כי כבר ידעת כי ס"ת הוא בחי' היסוד דאבא וכבר נודע בזוהר בהרבה מקומות דבמחשבה איתבריר כלהו ולכן הס"ת (נ"א ולשון ס"ת) מורה על זה הנ"ל וע"י מה שהש"ץ קורא הפ' בתורה בטעמים ונקודות לתקן מה שחסר ממנו לכן תמצא כי הטעמים יש בהם הוראה בהוצאת הבל הפה כי יש ניגון פרטי לכל טעם בפ"ע בהוצאתן מהפה ולחוץ וכן הנקודות יש להם הברת כמו א' א'' א' א' אא' א' א' אבל (נ"א כי) התגין אין להם שום תנועה ונדנוד בעת קריאת האותיות והטעם כי בחי'וכו' =ענין שלישי והם הדבר הנקרא טעמים ונגונים, והם לאותיות ולנקוד כנשמות, שגם הם מתנועעים עמהם בעת שמניעים אותם, אלא שתנועתם מקרית ותנועת האותיות עצמית, והתחייב על זה להיות לכל זה מנהיג בלתי מתנועע שהוא מניע הכל מחוץ, ר"ל שהוא נבדל מהם בעצם ומשפיע עליהם בהשגחה, והוא השכל האנושי המניע כל הלשונות, והוא בלתי מתנועע לא בעצם ולא במקרה, ור"ל השכל האנושי הפועל במין האדם בפעל מצדו ובכח מצדם, הוא אשר שנה הלשונות, אחר היותם דבר אחד מובן לכל מדבר, שגם היום הוא דבר אחד, אלא שהוא בלתי מובן לכל מדבר, והיה סבת זה פזור האומות, כמו שנרמז בסוד הפלגה, [בראשית יא] ... המשך

תגיות: היסוד לפתרון בעיית הטרור הדתי בכל מקום ובכל זמן  שיטת ארבעת הצריחים.  ה''אנבסיס'' חלק ראשון
היסוד הראשון לפתרון בעיית הטרור הדתי בכל מקום ובכל זמן
מאת א.ע עאו'ץ
ביאור סדר העניינים שיש להבין מכלל המאמרים בקיצור נמרץ ,ותשובה לעניין השואל בעניין מאמר מבוך הסתירות,והבן כי עניין יציאת המלכה הוא באחד מן הלוחות ,מאחר ויש כמה יציאות למהלך ''המלכה'' ... המשך

תגיות: ביאור סדר העניינים שיש להבין מכלל המאמרים בקיצור נמרץ  ותשובה לעניין השואל בעניין מאמר מבוך הסתירות'  עניין יציאת המלכה
''הגראנד רנואר'' חלק ראשון-המשך
מאת א.ע עאו'ץ
אבל הפילוסופים החליטו בדבר ואמרו, שאין ידיעתו שייכה בהעדר, ואין ידיעתו
מקפת מה שאין לו סוף, וכיון שאינה מתחדשת לו ידיעה, בטל הוא שידע דבר מן
המתחדשים. נמצא אם כן שאינו יודע כי אם הדבר הקיים שאינו משתנה. [שיח]

ומקצתם נתעורר לו ספק אחר ואמר, ואפילו הדברים היציבים, אם ידעם הרי נעשו
לו ידיעות רבות כי בריבוי המודעים 7 יתרבו הידיעות, כי לכל ידוע ידיעה
מיוחדת לו, ואם כן אינו יודע כי אם עצמו.וכן יסברו בעניין ההשגחה כי היא
נתונה לגרמי השמים וכו' ולכך הפרידו בין עניין הטאו לבדו בין עניין
התאואיזם ובין ענין לימודי החוכמות לבדן הקונפוציאניזם ובין ענייני נפש
האדם ואימצו הבודהיזם לאחר מה שהיה מקודם לכןוהנה זו ההשקפה השניה היא השקפת השיטה הסינית
ולפיכך סוברים שיש שם חומר מסוים מצוי קדמון כקדמות האלוה, אינו נמצא
בלעדיו, וגם הוא אינו נמצא בלעדיו ולכך אינם מזכירים טאו לבדו אלא בצירוף
איזה עניין

... המשך

תגיות: אמנת ויינה למשפט חוזי  יש להחיל את החוק הבינ'ל אף לענין הגדרות אלו במעמד משפטי של משפט חוזי בינ'ל  לעניין הגדרת מעמד פאראדיגמת המשפט הנבדל
''הגראנד רנואר'' חלק ראשון ''הפנאנתאיזם-האריסטוטאלי''
מאת א.ע עאו'ץ
והנה לפי שתי השיטות שיתבארו לקמן המציעות פלטפורמת
חלוקה ראשונית לתורות המזרח ועם מה שהוצע במבוא לארבעת הצריחים לשיטת
החלוקה החמישית המשלבת פנתאיזם עם שיטת האצוליין[המותכלמין] לעזור
בהגדרות פרטניות של כלל שיטות תורות המזרח, נמצא כי נתחדש לנו מונח חדש
והוא ''הפנאנתאיזם-האריסטוטאלי'' כפלטפורמת יסוד כוללת לעניין שדרשנו
והוא הכללים בהם נגדיר כל שיטה לצורך הקניית מעמד אוטונומי אשר בו כל
שיטה תוכל להכלל בפאראיגמת המשפט הנבדל-החוקה הבינ'ל ה2 של המזרח הרחוק
,והוא כפי שהקדמנו הגוף המקביל לחוקה ה2 המונותאיסטית הבינ'ל ... המשך

תגיות: פלטפורמת חלוקה ראשונית לתורות המזרח  ''הפנאנתאיזם-האריסטוטאלי''  פלטפורמת יסוד כוללת לעניין שדרשנו
חיבור ארבעת הצריחים-פלטפורמת היסוד לפאראדיגמת המשפט הנבדל-הכוללת ''הגראנד רנואר''
מאת א.ע עאו'ץ
אמנם אם נוכל לשלב את ההקדמה העשירית[ההיתכנות
לשיטת המותכלמין]שלא דחה אותה הרמב'ם אפשר יהיה לבאר את שיטת המזרח הרחוק
על פי שיטת שפינוזה באופנים שונים והבט וראה מעתה כמה הועיל לנו שיטת
הרמבם בפרק ע'ג אמנם העניין לא יהיה אלא מצד הפלטפורמה המשותפת הדרושה
לצורך פארדיגמת המשפט הנבדל הכולל את כלל התרבויות המונותאיסתיות ואלו
שאינן תחת שיטה כל שהיא המגדירה אותן וזה מסיבות שונות שלא נפרטן אמנם
כפלטפורמה ראשונית לצורך התחלת הגדרת מעמדם לצורך פאראדיגמת המשפט הנבדל
יקבלו אוטנומיה פילוסופית המורכבת משני השיטות הנז' מאחר ופלטפורמה זו
כוללת לכל השיטות לאחר מכן כל קבוצה אוטונומית תוגדר על פי שיטתה כשיטה
בעלת תוקף משפטי בפאראדיגמת המשפט הנבדל-שיטת ארבעת הצריחים ובזאת העלינו
בקנה אחד את חמשת השיטות לעניין החוקה ה2 הכוללת מזרח ומערב כך שיוכל
להיוצר גוף מחוקק לעניין החוקה ה2 הבינ'ל אשר יעסוק בשיטות המזרח הרחוק
במקביל לגוף המונותאיסתי ,ואולם עדיין קיים צורך לגוף נוסף לעניין החוקה
הבינ'ל ה2 אשר יתאם בין ב' גופים הללו וכלל אלו השלשה גופים עם הבית
עליון ה2 הפרטי הוא שיטת ארבעת הצריחים אמנם נשאר לבאר ענייניהם בפירוט
ראשוני ע'כ
... המשך

תגיות: תאולוגיה בודהיסטית  גוף מחוקק לעניין החוקה ה2 הבינ'ל אשר יעסוק בשיטות המזרח הרחוק  סיבת הדתות כולם היא צירוף הבריות ולא ההיפך ובהן יושבו להיות בדמות אדם
תודה לאלוהים או לכל מי שאחראי על האושר המופלא שזכיתי בו
מאת תמר נרקיס גל
האנשים בחיינו לא יישארו לעד. כדאי לזכור זאת כל עוד הם איתנו. ... המשך

תגיות: מת  אושר  אלוהים
למה אסור להתחיל עם בחורות
מאת אופיר בייגל
כיצד הדרך הנכונה לגשת לבחורה ומדוע מה שאנחנו עושים כיום לא עובד וקצת על הקשר שבין מכירות למשיכה. ... המשך

תגיות: להתחיל  להשיג  דייטים
הכנסה מדמי שכירות ומדמי מפתח
מאת שלמה אליאס
ניתן לראות כי פסיקת בתי המשפט קבעה מספר מבחנים באם הכנסה מדמי שכירות מגיעה לכדי עסק (לפי מבחן מירב הזיקות The more the merior -):
1. היקף הפעילות והיקף הנכסים המושכרים גבוהה
2. מספר העובדים מטריאלי.
3. התאמת המושכר לדרישות השוכר.
4. נערכת פעילות שיווקית.
5. מנגנון עסקי-תפעולי למתן שירותים.
6. האחזקה ניתנת בצורה שוטפת. ... המשך

תגיות: חלופות  המיסוי  לעניין
להיות הגבר האמיתי שנשים רוצות
מאת יגאל שטארק
בחורות צעירות נמשכות לגברים מבוגרים יותר. אחרות קוראות לו "גבר עם עמוד שדרה", ויש כאלה שפשוט רוצות "גבר אמיתי". כל אלה הם אחד, אני קורא לו "גבר בעל אישיות מגובשת". ... המשך

תגיות: היכרות  פיתוי  פלירטוט
כיצד לנסח פנייה באתרי הכרויות
מאת יגאל שטארק
כל בחורה מקבלת עשרות פניות ביום באתרי הכרויות, אך עונה רק לחלק קטן מהן. הנה כמה טיפים שיעזרו לך לנסח הודעה מעניינת ומאתגרת, כך שהיא תרצה לענות דווקא לך. ... המשך

תגיות: היכרות  פיתוי  פלירטוט
איך להיות מוקף בנשים ולגרום לנשים לפתות אותך בעצמן
מאת יגאל שטארק
האם פעם חשבת מה ההבדל בין אותם בחורים אשר מוקפים בנשים שנמשכות אליהם לבין אותם בחורים רגילים?
האם אתה חושב שזה מראה חיצוני? מבנה מיוחד של הגוף או הפנים? סגנון הלבוש?
מסתבר שישנם עקרונות בסיסיים שאם תיישם אותם, תקבל תוצאות. ... המשך

תגיות: היכרות  פיתוי  פלירטוט
איך לדבר עם נשים
מאת יגאל שטארק
נשים וגברים מדברים בשפות שונות. שפת הגברים היא שפת ההגיון. שפת הנשים היא שפת הרגש, האמוציות. איך ליצור עניין באישה תוך כדי תקשורת בשפתה. ... המשך

תגיות: שפה  לדבר  נשים

   

©2015
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS
כתיבת מאמרים

מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב