מאמרים - הפחתת שיעור המע''מ - אימתי הדפסה מאתר מאמרים

הפחתת שיעור המע''מ - אימתי

נכתב על ידי ירון אלי

[ הדפסת המאמר ]

ביום 1 בספטמבר 2005 (להלן : "היום הקובע"), יופחת שיעור המע"מ בחצי אחוז ויעמוד על שיעור של - 16.5%. ככלל, שיעור המס החדש יחול על כל עסקה שמועד החיוב במס בגינה (יודגש - לא מועד הוצאת החשבונית) יהיה לאחר היום הקובע. בשל חשיבות זיהוי מועד החיוב במע"מ, נביא להלן מס' הוראות עיקריות בדבר מועד החיוב במס לפי חוק מע"מ :

במכר טובין :


• מועד החיוב הוא מועד מסירת הטובין לרוכש, הגם במקרים בהם התמורה שולמה לפני.


• במקרים בהם הטובין נמסר בחלקים, ישולם מע"מ בשיעור של 17% רק בגין החלק שנמסר ערב היום הקובע.

במכר מקרקעין :


• מועד החיוב הוא המוקדם מבין אלה :


• מסירת המקרקעין לרוכש.


• עם כל תשלום.


בעבודות בניה :


• מועד החיוב הוא המוקדם מבין אלה :


• עם סיום העבודה.


• עם העמדת המקרקעין לרשותו של המזמין.


• עם כל תשלום.


בעסקאות של מתן שירותים:


• מתן שירותים ע"י מי שאינו בעל מקצוע חופשי (ניקיון, שמירה וכיוצ"ב) :


• מועד מתן השירות.• מתן שירותים ע"י בעלי מקצועות חופשיים (עו"ד, רו"ח וכיוצ"ב) :


• בסיס מזומן, קרי, עם כל תשלום.• במתן שירות שלא ניתן להפריד בחלקיו :


• עם כל תשלום או בגמר מתן השירות, לפי המוקדם.


מועד הוצאת חשבוניות :


• תוך 14 יום ממועד החיוב, אולם עוסקים המדווחים לפי בסיס מזומן (בד"כ בעלי מקצועות חופשיים) תוך 7 ימים.

אודות הכותב:
ירון אלי, עו"ד (יועץ מס)
משתתף בכתיבת הספר "אמנות מס - 111 טבלאות השוואה של אמנות המס של ישראל". מרצה במכללה למנהל, וחבר בועדת המסים של לשכת עורכי הדין בישראל.
www.eli-law.com

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il