מאמרים - סוגי חיסכון הדפסה מאתר מאמרים

סוגי חיסכון

נכתב על ידי אתיקה השקעות בע''מ

[ הדפסת המאמר ]

המילה חיסכון טומנת בחובה ביטחון כלכלי לעתיד, על מנת שבכל מצב חירום כלשהו, אפשר יהיה להתקיים מבלי לפשוט את הרגל ולהגיע למצבים כלכליים בלתי אפשריים.ישנם כמה סוגי חיסכון אפשריים, חלקם לטווח הקצר וחלקם לטווח הארוך:


טווח קצר - חיסכון בנקאי
נחלק לסוגים רבים של חשבונות בבנקים השונים, השוני ביניהם הוא בריבית ובמשך תקופת החיסכון. חלק מן הבנקים מציעים גם אפשרות לפדיון חלקי בתחנות זמן מסויימות וחלק פשט מסתיימות לאחר תקופה ללא תחנות ביניים.


כיום ישנה אפשרות לפתוח חשבון חיסכון בבנק גם אם לא מתנהל בו חשבון הבנק, אם כי אולי כדאי לאחד בין הדברים, שכן בעלי חשבון חיסכון נהנים מיחס טוב יותר כלפי ניהול חשבונם השוטף.


לעתיד היותר רחוק, דרך מקום העבודה - קרן השתלמות
קרן השתלמות, במקור הוקמה לצורך הקצאת חיסכון ללימודים, אך עם השנים הפכה לאפיק חיסכון לכל דבר ועניין ונגישה גם לשכירים, גם לעצמאיים, גם לקיבוצים ומושבים וגם לעובדי מדינה.


אחד מאפיקי החיסכון המומלצים מכוון שסכום הכסף אשר מופקד עבור קרנות אלו, למעשה פטור ממס ובכך המפקיד חוסך את הסכום הזה נטו.


חלק מן החוסכים הפוטנציאליים יעדיפו לשים כספם דווקא בקרן השתלמות ולא במכשיר כגון קרנות פנסיה, בגלל העובדה כי את הכסף שהופקד בקרן ההשתלמות ניתן למשוך לאחר תקופה של שלוש שנים- לצורכי לימודים והשתלמות ואחרי שש שנים לכל צורך אחר.


קרנות פנסיה- חיסכון לגיל הפרישה
חיסכון לקיצבה משולב בכיסוי ביטוחי. חיסכון לקצבה הוא, חיסכון שפדייתו, החל מרגע הפרישה ועד המוות, נעשית באופן של קצבה חודשית קבועה, המשולבת עם קיצבת שארים לבן/בת הזוג ולילדים עד גיל 21, במקרה של מות בעל החיסכון.


ביטוח מנהלים - חיסכון נוסף לטווח הארוך
חלק מחברות הביטוח מאפשרות מעבר בין מסלול הקיצבה החודשית למסלול הוני. מסלול זה נעשה באמצעות פוליסת ביטוח מנהלים.


מסלול הוני, הכוונה היא שפדיון סכומי המרכיב החסכוני בביטוח המנהלים יתבצע, במקרה של מות המבוטח, באופן חד פעמי. במידה ומשולב גם מרכיב ביטוחי, הרי ששארי המבוטח (בן/בת זוג וילדים עד גיל 21), זכאים לקיצבה כלשהי. במקרה של פרישה או/ו אובדן כושר עבודה, ייהנה המבוטח מקצבה חודשית קבועה בגובה של עד 75% מההכנסה שבוטחה.


ניתן לבצע ביטוח מנהלים המרכיב רק את החיסכון ללא המרכיב הביטוחי.


קופת גמל
ניתנת כיום לשילוב עם פוליסת ביטוח מנהלים. מטרתן של קופות גמל היא שכל סכום שיופקד בידי בעל הקופה ייהיה שייך לו, תוך השקעה באפיקים שונים בשוק ההון. אך אם קרה חלילה ונפטר בעל הקרן וניפסקו התשלומים, המשפחה תיוותר עם אותו הסכום שהופקד ותו לא.

אודות הכותב:

חברת אתיקה השקעות בע"מ הינה חברת השקעות המספקת שירותי יעוץ עסקי ויעוץ כלכלי לחברות ובעלי עסקים.

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il