מאמרים - הדפסה מאתר מאמרים

נכתב על ידי

[ הדפסת המאמר ]

 


מאיר מרטין כהנא נולד בשנת 1932 בברוקלין, ניו יורק. ב-1968 הקים את הליגה להגנה יהודית על מנת להילחם באנטישמיות ולהגן על יהודי ניו יורק מפני תקיפות אלימות. שלוש שנים מאוחר יותר, בשנת 1971, החליט להעביר את מרכז פעילותו לישראל. עלייתו ארצה פתחה אופק חדש של קיצוניות פוליטית ושל גזענות בוטה ביחס לאזרחיה הערביים של המדינה.


הרב כהנא היה איש של מילים ושל מעש. הוא היה נואם בחסד, באנגלית ובעברית, וידע לשלהב את קהליו. את רעיונותיו גם טרח להעלות על הכתב בשתי השפות על מנת להגיע לקהלים נרחבים ולגייס כספים. אולם כהנא מעולם לא הסתפק במילים. הוא רצה מעשים, כאן ועכשיו, והמעשים להם הטיף ואף ביצע היו קשים ונוראים.


 


סכנה: העם היהודי ישקע במצולות


כהנא, פשיסט באיצטלה יהודית, דיבר בצורה נחרצת וברורה על שינוי פני החברה הישראלית: לא שינוי פוליטי בלבד, כי אם שידוד מערכות כולל בישראל. לפי השקפתו, המדינה היהודית האמיתית הינה "מדינת יהדות טוטלית" בה נבחרים מנהיגים יהודיים על סמך בקיאותם בהלכה והקפדתם על מצוות הדת. כהנא קרא להקמת "מדינה יהודית אמיתית בישראל, במקום מדינה גויית דוברת עברית", אשר בה יחיו האנשים על פי חוקי היהדות. הסמכות העליונה וזכות ההכרעה על גורל האומה היהודית נמצאות לפיכך מחוץ לאדם וגם מחוץ לאומה, בידי האל. לא האדם אוטונומי להכריע את גורלו; לא העם הוא המחליט על עתידו, בדרך דמוקרטית. הכוח המחליט היחיד הוא הכוח החיצוני אשר גיבש אותו. אין מקום להרהר אחר הכרעותיה של סמכות עליונה זו, או לערער עליהן. מושג החירות הינו נוכרי ליהדות על פי תפיסתו של כהנא. העם היהודי כולו כפוף לסמכות האלוקית, וממשלתו עלי אדמות בכלל זה. יהודי חייב לכבד את הממשלה ולציית לה, אך ורק כל עוד הממשלה מצידה מכבדת את חוק התורה, מצייתת היא לו, ומקבלת עליה את עול השלטון האלוהי. הממשלה מאבדת את סמכותה כאשר היא מבטלת חוקים אלוהיים.


זאת ועוד, העם היהודי כולו יושב באותה הספינה. כאשר חלק ממנו אינו נוהג לפי הציווי האלוקי הרי כי אז הוא נוקב חורים באותה ספינה קולקטיבית וכתוצאה מכך כל העם היהודי ירד למצולות. מכאן שהדרך היחידה להימנע משקיעה למצולות היא באמצעות כפייה.


 


קשר אלוקי בין אדם, תורה וארץ


אנשי תנועת כך לא נעלמו, הם מצאו את מקומם בתנועות לגיטימיות חוקיות. הפגנות תמיכה ברב כהנא (צילום: אתר הזכרון לרב כהנא)


כהנא חרד לאופיה היהודי של המדינה וראה את האוכלוסייה הערבית כגנבים אשר חדרו לארץ ישראל עת היהודים הוגלו ממנה בכוח הזרוע וכאויבים המבקשים להשמיד את ישראל. הפתרון הוא להעבירם אל מחוץ לגבולות הארץ, עדיף מרצון ואם אין הם רוצים אזי בכפיה - ערך חביב על המשנה הכהנאית. כמו כן תבע כהנא לשים קץ לאותה "אשליה מטורפת" של שלום תמורת ויתורים. קיים קשר הדוק בין עם ישראל, תורת ישראל, וארץ ישראל בגבולותיה התנ"כיים. קשר זה הוא קשר אלוקי ואף אדם אל לו להפרו.


בשנת 1990 נרצח כהנא בניו יורק, העיר בה החל את חייו. האידיאולוגיה הכהנאית, עם זאת, חיה וקיימת. כהנא השכיל להעמיד אחריו תלמידים רבים המבקשים ליישם את דרכי אמונתו: מדינה יהודית גדולה וחזקה, ומאבק חסר-פשרות ואלים בפלסטינים. ב - 25 בפברואר 1994 נכנס ידידו הקרוב, ד"ר ברוך גולדשטיין, למערת המכפלה בשעת תפילה. הוא רצח בדם קר 29 פלסטינים ופצע 125 אחרים אשר התפללו באותה עת במסגד שבתוך המערה. באותה השנה הוגדרו תנועת כך ותנועת כהנא חי שהתפלגה ממנה כארגוני טרור והוצאו אל מחוץ לחוק. אולם אנשי התנועות לא נעלמו. הם מצאו את מקומם בתנועות לגיטימיות-חוקיות.


 


הרעיונות לא מתו, רק החליפו צורה ושם


כהנא היה תמיד קרוב יותר לציבור החרדי מאשר לגוש אמונים. קשרים הדוקים קיימים בין יוצאי כהנא וחב"ד. רבים מפעילי התנועות השתלבו בתנועת ש"ס ועם הקמת מפלגת האיחוד הלאומי מיהרו אנשי כהנא להשתלב בתוכה. הבולט והמצליח בהם הוא מיכאל בן-ארי אשר נבחר לכנסת ומכהן בה כיום.


ישיבת הרעיון היהודי בכפר תפוח מהווה את המרכז הרעיוני של התנועה. הישיבה מלמדת ומפיצה את רעיונותיו המפלים והאלימים של כהנא בכל מקום הפתוח לשמוע אותם. הגרעין הקשה של הפעילים נמצא בתפוח, בחברון, ביצהר ובאיתמר. הנה כי כן רעיונותיו של כהנא לא מתו וגם לא תנועתו. הם רק החליפו צורה ושם, וממשיכי הרב פעילים כיום לא פחות מאשר בעבר. לכהנא יש חלק רב בהנחלת רעיונות מפלים ופעילות אלימה נגד הפלסטינים בתחומי מדינת ישראל ומחוצה לה.


 


* פרופ' כהן-אלמגור (D.Phil., Oxon) הוא ראש הקתדרה לפוליטיקה באוניברסיטת האל. הוא ייסד את המרכז לחקר הדמוקרטיה באוניברסיטת חיפה ועמד בראשו (2007-2003).


 

אודות הכותב:

בברכה

רפי כהן-אלמגור
http://almagor.blogspot.comWebsite: http://www.hull.ac.uk/rcaTwitter: @almagor35

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il