מאמרים - המוסד לביטוח לאומי ביטל את המכרז שפרסם בעקבות עתירה למתן צו על תנאי הדפסה מאתר מאמרים

המוסד לביטוח לאומי ביטל את המכרז שפרסם בעקבות עתירה למתן צו על תנאי

נכתב על ידי שירלי כהן אדיב

[ הדפסת המאמר ]

העותרת, חברה פרטית אשר סיפקה שירותי סיעוד ותמיכה לקשישים סיעודיים במזרח ירושלים במשך שנים. עובר לפרסום המכרז ע"י המוסד לביטוח לאומי, למתן שירותי סיעוד  לחולים סיעודיים שהופנו אליה מהועדה המקומית של המוסד לביטוח לאומי, נטלה העותרת חלק במכרז, והגישה הצעתה למוסד לביטוח לאומי ע"מ להמשיך במתן שירותי סיעוד במזרח העיר לתושבי מזרח העיר י"ם.


העותרת אמנם זכתה במכרז שפרסם המוסד לביטוח לאומי, שמטרתו הייתה בחירת נותני שירותים בתחום הסיעוד במרחב ירושלים, אך על פי תוצאות המכרז היה עליה להעתיק את פעילותה ממזרח העיר למערבה. עם בשורה זו, לשינוי מקום פעילולתה על פי תוצאות המכרז לא השלימה העותרת, והגישה עתירה למתן צו בו יורה בית המשפט למוסד לביטוח לאומי להותיר את פעילותה של העותרת במקום מושבה, הוא מזרח י"ם.


עם בירור התובענה הודיע המוסד לביטוח לאומי על ביטול המכרז הנ"ל שפורסם על ידו.


העותרת מיוצגת ע"י עוה"ד שירלי כהן אדיב ממשרד ש. כהן אדיב משרד עורכי דין.

אודות הכותב:

שירלי כהן - אדיב


ע ו ר כ י       ד י ן  


ד"ר אליהו 1, תל השומר רמת גן 52621


טל: 03-5358540 פקס: 03-6352617


E-MAIL: S.ADIV.LAW@GMAIL.COM

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il