מאמרים - הסכמת הרב הראשי מאיר לאו לספר מצמרת הארז הדפסה מאתר מאמרים

הסכמת הרב הראשי מאיר לאו לספר מצמרת הארז

נכתב על ידי רפאל ב"ר אשר חגבי

[ הדפסת המאמר ]

הסכמת הרה"ג מאיר לאו לספר "מצמרת הארז"   


 


 
 
 
בס"ד, יום א' לסדר "למען ייטב לך והארכת ימים" ג' באלול ה'תשס"ג
לכבוד
הרב רפאל חג'בי שליט"א
תל אביב
אחדשה"ט היקר,
עברתי בין בתרי ספרך החדש "מצמרת הארז" על הפסוקים הראשונים בפרשיות השבוע וכן על מועדי ישראל.
הספר ערוך בדרך מעוררת ענין ומגרה את הלומד בסידרה של שאלות שנועדו לרתק לעיון ופענוח הנושא. שיטה זו – שאני בימי חרפי מצאתי בספריו של רבי יצחק אברבנאל – מושכת בעבותות ליתן את הדעת ולשים לב למקורות הבלתי נדלים של תורתנו הקדושה.
ייחוד נוסף מצאתי בספרך, והוא הסיום של כל סוגיא מקראית בסיפור מעשה הנוגע לאחד התנאים או האמוראים. גם העובדא שיש בו שילוב תורה שבעל–פה עם תורה שבכתב וגם התופעה של סיפור שיש בו לעורר ענין אצל צעירים כמבוגרים – אלו דברים שראויים להערכה.
הנני מברך אותך כי תזכה להפיץ מעינותיך חוצה, להגדיל תורה ולהאדירה, להרבות מקנתך בזיכוי הרבים ולאהב שם שמים על הבריות.
הכו"ח בהוקרה לתורה ולומדיה,
בברכת כתיבה וחתימה טובה,ישראל מאיר לאו
הרב הראשי לישראל
(תשנ"ג – תשס"ג)

אודות הכותב:

מחברם של הספרים: "מצמרת הארז"-על כל פסוק ראשון של פרשת השבוע, "אשר על המשכן"-תכניות ממוחשבות של משכן ה' כולל משקלים ומחירים, "אשר תקראו"- פרשנות על מועדי ישראל, "פרי מצמרת"- הגות ומחשבת ישראל אקטואליים הנובעים מפרשיות השבוע. "פרי החג" - הארות בנושאי החגים והמועדים של עם ישראל

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il