מאמרים - ראשון ברשת : עודף וגרעון אקטוארי בקרנות הפנסיה 2008-2010 הדפסה מאתר מאמרים

ראשון ברשת : עודף וגרעון אקטוארי בקרנות הפנסיה 2008-2010

נכתב על ידי שפיר קמר

[ הדפסת המאמר ]

ראשון ברשת : עודף וגרעון אקטוארי בקרנות הפנסיה 2008-2010


שיעור עודף או גירעון אקטוארי בקרנות הפנסיה המקיפות לשנת 2010 פורסמה לפני זמן באתר הפנסיהנט וחשפה את הישגי קרנות הפנסיה המקיפות בתחום ניהול הסיכונים בקרן  .שיעור עודף או גרעון אקטוארי בקרן פנסיה משקפת התשואה שהשיגה הקרן בשל ניהול סיכוני מוות ואובדן כושר עבודה של מבוטחים וכן ניהול סיכוני תוחלת החיים של הפנסיונרים .כאשר התשואה חיובית נהנים מכך עמיתי הקרן וחשבונם מזוכה ביתרה כספית.כאשר התשואה שלילית נזקפת החוב מחשבונם של עמיתי הקרן והם מזוכים בתשואה שלילית .הפיקוח על שוק ההון ביטוח וחיסכון נתן ביטוי לחשיבות נתון זה כאשר שילב  את החצנתו במסמך ההנמקה .הטבלה שלפנינו מרכזת את הנתונים המתפרסמים באתר האוצר פנסיה נט .  המאמר המלא וטבלת ההשוואה התלת שנתית  - באתר הכלכלן


 איילון פסגה , 0.18%= ירידה


אלטשולר שחם פנסיה מקיפה , 0= ירידה


אקסלנס נשואה פנסיה , 0.26%= שיפור


הלמן אלדובי , 0.80%= ירידה


הפניקס פנסיה מקיפה , 0.24%= ירידהיובלים , 0.12= הנתון תוקן ב 25.08.2011 לאחר שברוב השנה הוצג נתון שגוימבטחים החדשה , 0.27%= ירידה


מגן זהב , 1.06%= ירידה


מיטב פנסיה מקיפה , 0.09%= שיפור


מיטבית עתודות , -0.03%= הפסד כספי לעמיתים


מקפת אישית , 0.93%= שיפור


הראל גלעד פנסיה , 0.49%= ירידה מסקנות :


 
  • את התשואה הדמוגרפית הטובה ביותר לשנת 2010 רשמה קרן מגן זהב עם 1.06%

  • לעומת שנה שעברה , השנה רק 2 קרנות רשמו תשואה שלילית : מיטבית עתודות ויובלים החריגה

  • 7 קרנות רשמו ירידה בתשואה לעומת שנת 2007

  • 3 קרנות רשמו שיפור לעומת שנת 2009

  • המצטיינת ב 3 השנים האחרונות ( חיבור לינארי פשוט ) היא מגן זהב עם תשואה מצטברת של 4.37%

  • בקרב ארבעת הקרנות הגדולות מובילה את שנת 2010  קרן מקפת , אחריה הראל גלעד , מבטחים במקום השלישי וקרן מיטבית עתודות  נועלת את ארבעת הגדולות עם נתון שלילי

לנוחיות הקוראים השארתי כאן גם את המאמר הסוקר את שנת 2009  


שיעור עודף או גירעון אקטוארי בקרן פנסיה מקיפה לשנת 2009 – סקירה


שיעור עודף או גירעון אקטוארי בקרנות הפנסיה המקיפות לשנת 2009 פורסמה לפני זמן באתר הפנסיהנט וחשפה את הישגי קרנות הפנסיה המקיפות בתחום ניהול הסיכונים בקרן  .התשואה האקטוארית בקרן פנסיה משקפת התשואה שהשיגה הקרן בשל ניהול סיכוני מוות ואובדן כושר עבודה של מבוטחים וכן ניהול סיכוני תוחלת החיים של הפנסיונרים  .כאשר התשואה חיובית נהנים מכך עמיתי הקרן וחשבונם מזוכה ביתרה כספית.כאשר התשואה שלילית נזקפת החוב מחשבונם של עמיתי הקרן והם מזוכים בתשואה שלילית .הפיקוח על שוק ההון ביטוח וחיסכון נתן ביטוי לחשיבות נתון זה כאשר שילב  את החצנתו במסמך ההנמקה .הטבלה שלפנינו מרכזת את הנתונים המתפרסמים באתר האוצר – פנסיהנט.


 


קרן תשואה אקטוארית 2008 תשואה אקטוארית 2009 משמעות


 
  • איילון פסגה - בשנת 2008 = 0.21% , בשנת 2009  =0.26% שיפור

  • אלטשולר שחם פנסיה מקיפה- בשנת 2008 = 0.09% , בשנת 2009  = 0.55% שיפור

  • אקסלנס נשואה פנסיה- בשנת 2008 = 0.76%, בשנת 2009  = -0.34% ירידה

  • הלמן אלדובי - בשנת 2008 =1.22% , בשנת 2009  =0.91% ירידה

  • הפניקס פנסיה מקיפה - בשנת 2008 = 1.60%, בשנת 2009  = 1.84% שיפור

  • יובלים - בשנת 2008 =- בשנת 2008 = 1.61%, בשנת 2009  = 1.68%שיפור

  • מבטחים החדשה - בשנת 2008 = 0.85% , בשנת 2009  =0.78% ירידה

  • מגן זהב - בשנת 2008 =1.70% 1.61%, בשנת 2009  = ירידה

  • מיטב פנסיה מקיפה - בשנת 2008 = 0.30% , בשנת 2009  =0.06% ירידה 

  • מיטבית עתודות- בשנת 2008 = 0.60% , בשנת 2009  =0.75% שיפור

  • מקפת אישית- בשנת 2008 = 0.71% , בשנת 2009  =0.42% ירידה

 


מסקנות :
  • 5 קרנות שפרו את שיעור העודף  האקטוארי בקרן ( איילון פסגה, אלטשולר, הפניקס, יובלים, מיטבית )

  • 5 קרנות רשמו תשואה נמוכה ביחס לשנת 2008 .

  • קרן אחת (אקסלנס נשואה פנסיה) רשמה שיעור גירעון אקטוארי ( תשואה שלילית של כ 1/3% האחוז ).

 

אודות הכותב:

שפיר קמר

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il