מאמרים - הדפסה מאתר מאמרים

נכתב על ידי

[ הדפסת המאמר ]

 


בפרשתנו אנו קוראים על כך שיוסף מביא את שני בניו, מנשה ואפרים, ליעקב, שיברך אותם. יוסף מציב את מנשה, הגדול שבין הבנים, בימינו של יעקב, ואת אפרים, הקטן, בשמאלו. והנה יעקב משכל את ידיו ומניח את ידו הימנית על ראש אפרים ואת ידו השמאלית על ראש מנשה. יוסף מנסה להסיר את ידו הימנית של יעקב מעל ראש אפרים ולהעבירה על ראש מנשה ומסביר ליעקב ?כי זה הבכור, שים ימינך על ראשו?. יעקב עונה ליוסף באותו המעמד ?ידעתי בני ידעתי, גם הוא יהיה לעם, וגם הוא יגדל, ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו, וזרעו יהיה מלוא הגויים?. המפרשים מסבירים שממנשה יצא השופט גדעון שהקב?ה עשה לו נס, אבל מאפרים יצא יהושע בן נון שהיה גדול בהרבה מגדעון, שהרי הוא הנחיל לעם ישראל את הארץ ולימדם תורה אחרי פטירת משה רבנו.


אולם שאלה אחת עדיין נשאלת- וכי יעקב לא למד ממה שקרה בין יוסף לאחיו, שלא כדאי להפלות וליצור קנאה בין הבנים? הרי חז?ל אמרו, לעולם אל ישנה אדם בין הבנים שהרי בגלל הפסים שיעקב עשה ליוסף בכותונת האחים שלו קינאו בו ומכרו אותו למדיינים, והתגלגל הדבר עד שירדו אבותינו למצרים. יוסף למד את הלקח ולכן הזדעק להזיז את ידו של יעקב מעל ראש אפרים אל ראש מנשה, אבל מדוע יעקב לא למד את הלקח, למה הוא לא חשש שמא הוא יצור טינה של מנשה כלפי אפרים?


חז?ל מספרים לנו דבר נפלא: יעקב בכלל לא ידע שהאחים מכרו את יוסף למדיינים. יוסף מעולם לא סיפר לו את זה. ממילא ברור שיעקב לא יכל ללמוד לקח מסיפור שהוא לא ידע מעולם שקרה.


אחת הסיבות שיוסף לא סיפר לו את זה היא משום איסור לשון הרע. בשביל שיהיה מותר לספר גנות על החבר צריך שיתקיימו שבעה תנאים, שאחד מהם הוא שיש תועלת בלספר. במקרה שלנו לא הייתה שום תועלת שיוסף יספר ליעקב מה היה לפני עשרים שנה. האחים חזרו כבר בתשובה, וגם לו היו רוצים, לא יכלו להזיק ליוסף, השולט על כל מצרים. במשך שבע עשרה שנה האחרונות של יעקב, יוסף גר לידו, נמצא איתו יום יום, ומעולם לא התפתה לספר ליעקב להיכן הוא נעלם לכל כך הרבה שנים.


לאחר שיעקב נפטר, האחים מפחדים שיוסף יגמול להם על מה שעוללו לו, ולכן הם אומרים לו, כביכול בשם יעקב ?אביך ציווה לפני מותו לאמר: כה תאמרו ליוסף אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך ועתה שא נא לפשע עבדי אלוקי אביך?, בתגובה לדברים אלו יוסף בוכה. המדרש אומר שיוסף בכה מחמת שנעלב שחשדו בו שהוא מתכנן לנקום בהם. אפשר לומר דבר נוסף- יוסף הרי ידע שהוא לא סיפר ליעקב מעולם על מעשה המכירה, וממילא וודאי שיעקב לא ידע עליו, אז היה ברור ליוסף שיעקב לא ביקש ממנו לסלוח להם, וממילא אם האחים המציאו שיעקב ביקש לסלוח להם, משמע שהם חושדים בו שהוא סיפר לו על המכירה, מה שכאמור, לא קרה מעולם, ומזה יוסף נעלב, ולכן בכה.


לא סתם נקרא יוסף בשם ?יוסף הצדיק?, לא רק את הברית הוא שמר, אלא גם את הפה. כמה קשה הדבר אחרי מה שהאחים עשו לו, להימכר לעבד, לעבור נסיון קשה עם אשת פוטיפר ולהיות בבית הסוהר של פרעה שתיים עשרה שנה, אם לא לנקום בהם, אז לפחות לספר לאבא, להראות לו כמה הוא צדיק, כמה הוא מתאפק. אבל יוסף לא עשה זאת.


יותר מאשר סיפור זה מלמד אותנו על גדולתו של יוסף, הוא מלמד אותנו שזה אפשרי לעבוד על המידות עד כדי כך. כמו שהגמרא אומרת, שאם אדם יפה תואר יבוא אחרי מאה ועשרים שנה ויאמר ?איך יכלתי לא לחטוא בעריות אם הייתי כל כך יפה?, עונים לו ?הרי יוסף היה יותר יפה ממך בהרבה ולא חטא בעריות?. אותו דבר, יבוא אדם ויאמר- ?איך יכלתי לא לדבר לשון הרע על ראובן, אחרי כל מה שהוא עשה לי, זה נסיון שאי אפשר לעמוד בו!?, יענו לו ?וכי אדם זה עשה לך מה שהאחים עשו ליוסף ובכל זאת הוא לא דיבר עליהם לשון הרע??


כמה זה מתאים, שספר בראשית, שמתחיל בלשון הרע שדיבר הנחש, עפר לפיו (תרתי משמע), בפני חווה על הקב?ה, מסתיים בשמירת הלשון הגדולה של יוסף הצדיק.


 

אודות הכותב:

הרה"ג אלדד יונה הוא רב מוסמך מטעם הרבנות הראשית לישראל, ולשער סגן חתן התנ"ך הארצי לבתי ספר דתיים.

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il