מאמרים - עיקרי הלוח העברי- איך נחשב את זמן המולד של כל חודש? הדפסה מאתר מאמרים

עיקרי הלוח העברי- איך נחשב את זמן המולד של כל חודש?

נכתב על ידי הרב אלדד יונה

[ הדפסת המאמר ]

"מולד הלבנה" הוא צורה מסוימת של הלבנה, כפי שהיא נראית מכדור הארץ, ומציינת זווית ספציפית בין הירח לכדור הארץ. כידוע, הירח מקיף את כדור הארץ, וזמן ההקפה שלו את כדור הארץ הוא הבסיס לחודשים בלוח העברי. זמן ההקפה של הלבנה את כדור הארץ, כפי שנמסר למשה רבינו מהקב"ה, וכפי שלהבדיל נמצא בתצפיות אסטרונומיות מדעיות, הוא 29 יממות, 12 שעות ו793 חלקי 1080 של שעה, (שזה בשעון של היום קצת יותר מ44 דקות). במילים אחרות, כל חודש מולד הלבנה מתאחר ממולד הלבנה הקודם בדיוק ב29 יממות, 12 שעות ו793/1080 של שעה.


כשאנו אומרים שברצוננו לחשב את זמן המולד של חודש עברי מסוים בשנה מסוימת, אנו מתכוונים על פי רוב לחשב באיזו יממה מבין ימי השבוע יצא המולד, ובאיזו שעה בלילה (שעות החשיכה) או ביום (שעות האור) של אותה יממה. מכיוון שכך, נוכל להוריד שבועות שלמים (קרי, 7 יממות) מהחשבון, ולומר שמולד של כל חודש הוא, מבחינת ימי השבוע, יממה אחת, 12 שעות ו793 חלקים, אחרי המולד של החודש הקודם. כאשר אני יודע את זמן המולד של חודש מסוים, אני יכול לדעת את זמן המולד של החודש הבא  אחריו ע"י הוספת יממה, 12 שעות ו793/1080 של שעה לזמן המולד של החודש הראשון.


כמה ההפרש בין מולד של חודש מסוים בשנה מסוימת למולד של אותו חודש בשנה העוקבת? תלוי כמובן אם השנה היא בת 12 חודשים או 13 חודשים.


אם השנה היא בת 12 חודשים, נחשב כמה זה [יממה, 12 שעות ו793 חלקים] כפול 12, כאשר כל 1080 חלקים הופכים לשעה אחת, כל 24 שעות הופכות ליממה, וכל שבעה יממות הופכות לשבוע, ובעצם נמחקות מהחישוב (כי כאמור לעיל, או מחשבים את הפשרי זמני המולד מבחינת ימות השבוע, ושבועות שלמים אינם רלוונטיים לחישוב):


793 חלקים*12= 9516 חלקים= 8 שעות (8640) חלקים ועוד 876 חלקים.


(12 שעות*12)+ 8 שעות שקיבלנו מחישוב החלקים= 152 שעות= 6 יממות ועוד 8 שעות.


(1 יממות*12)+6 יממות שקיבלנו מחישוב השעות=18 יממות= 2 שבועות ועוד 4 ימים


כלומר, אם אני יודע יום בשבוע ושעה של מולד של חודש עברי מסוים, ואני יודע שהשנה היא בת 12 חודשים, אני מוסיף למולד 4 ימים, 8 שעות ו876/1080 של שעה, ומקבל את זמן המולד המדויק של אותו חודש עברי בשנה הבאה.


אם השנה היא בת 13 חודשים, נוסיף לחשבון את החודש הנוסף (יממה, 12 שעות ו793 חלקים):


793 חלקים+876 חלקים=1669 חלקים= שעה אחת ועוד 589 חלקים.


12 שעות+8 שעות+1 שעה שקיבלנו מחישוב החלקים= 21 שעות.


4 ימים+ יום אחד= 5 ימים.


כלומר, אם אני יודע יום בשבוע ושעה של מולד של חודש עברי מסוים, ואני יודע שהשנה היא בת 13 חודשים, אני מוסיף למולד 5 ימים, 21 שעות ו589/1080 של שעה, ומקבל את זמן המולד המדויק של אותו חודש עברי בשנה הבאה.


הלוח העברי מורכב ממחזורים של 19 שנה, מהן 7 שנים הן מעוברות, בנות 13 חודשים, ו12 שנים הן פשוטות, בנות 12 חודשים. בכל מחזור כזה יש בעצם (12*12)+(13*7) חודשים= 235 חודשים. אם כן, אם אני יודע את זמן מולד תשרי של השנה הראשונה במחזור מסוים (או בקיצור "המולד של תחילת מחזור מסוים"), אני יכול לדעת את זמן מולד תשרי של השנה הראשונה במחזור הבא (או "המולד של תחילת המחזור הבא") ע"פ החישוב הבא:


793 חלקים* 235= 186355 חלקים= 172 שעות ו595 חלקים= 7 יממות, 4 שעות ו595 חלקים=שבוע אחד, 4 שעות ו595 חלקים. שבועות שלימים אנחנו מוחקים, כאמור לעיל, ולכן יוצא לנו:  4 שעות ו595 חלקים.


(12 שעות*235)+4 שעות שקיבלנו מחישוב החלקים= 2824 שעות= 117 יממות ו16 שעות= 16 שבועות, 5 ימים ו16 שעות. אנו מוחקים שבועות שלימים, ויוצא לנו: 5 ימים ו16 שעות.


(1 יממה*235)+5 יממות שקיבלנו מחישוב השעות=240 יממות=34 שבועות ו2 ימים. מוחקים שבועות ויוצא לנו 2 ימים.כלומר, אם אני יודע יום בשבוע ושעה של מולד של חודש תשרי של שנה ראשונה במחזור מסוים, אני מוסיף למולד 2 ימים, 16 שעות ו595/1080 של שעה, ומקבל את זמן המולד המדויק של חודש תשרי של השנה הראשונה במחזור הבא.


חז"ל מלמדים אותו שהמולד הראשון של הלבנה שהיה בהיסטוריה, בשעת בריאת העולם היה בליל יום שני, 5 שעות מן הלילה, 204 חלקים מן השעה. המולד הראשון של הלבנה הוא בעצם גם תחילת המחזור הראשון בהסטוריה, ותחילת המחזור שאחריו הייתה (מבחינת ימי השבוע) 2 יממות, 16 שעות ו595 מאוחר יותר, כלומר ביום רביעי בשבוע, 22 שעות מתחילת היממה, שזה 10 שעות מתחילת היום (ביהדות הלילה קודם ליום שאחריו, ויממה מורכבת מלילה והיום שאחריו) ו308 חלקי השעה.  


על דרך זו ניתן לחשב את המולד של תחילת המחזור של אותו חודש שאנו רוצים לחשב לו את המולד ע"פ הכללים הבאים:


נבדוק תחילה את השנה של החודש המבוקש, ונמצא כמה מחזורים שלמים של 19 שנה עברו עד אליה, וזאת ע"י חילוק מספר השנה המבוקשת ב19. נמחוק את השארית אם יש כזו, והמספר שנשאר יראה לנו כמה מחזורים שלמים עברו עד תחילת השנה המבוקשת.


ניקח למשל את שנת ה'תש"ע, שמשמעותה, שנת 5770 מבריאת העולם:(5770/19) בלי שארית= 303 מחזורים. כלומר, עד שנת ה'תש"ע עברו 303 מחזורים שלמים. (שנת ה'תש"ע עצמה, אגב, נמצאת במחזור ה304).


לאחר שמצאנו כמה מחזורים עברו מבריאת העולם עד השנה המבוקשת, נכפיל את מספר המחזורים ב2 יממות, 16 שעות ו595 חלקים. לאחר שנקבל את תוצאת ההכפלה, נהפוך כל 1080 חלקים לשעה, כל 24 שעות ליממה וכל 7 ימים לשבוע. את השבועות נמחוק. התוצאה שיצאה הראתה בכמה ימים בשבוע, שעות וחלקים, מתאחר המולד של תחילת המחזור של השנה המבוקשת יחסית למולד של בריאת העולם. את התוצאה הזו נוסיף לזמן של המולד של בריאת העולם, דהיינו 2 ימים, 5 שעות ו204 חלקים. כרגיל, 1080 חלקים נמיר לשעה, 24 שעות נמיר ליממה, 7 יממות נמיר לשבוע ונמחוק. התוצאה תיתן לנו במדויק את המולד של ראש המחזור: יום בשבוע, שעה ביממה (12 השעות הראשוות הן לילה ו12 השעות האחרונות הן יום) וחלקים בשעה.


השלב הבא הוא לחשב את המולד של תשרי של השנה הספציפית המבוקשת:


לשם כך עלינו לדעת מה מספר השנה המבוקשת בתוך הספירה הפנימית של המחזור, או ליתר דיוק כמה שנים שלמות עברו בתוך המחזור, עד לשנה הספציפית. לשם כך עלינו לגלות תחילה מהי השנה הראשונה של המחזור. נחשב את מספר המחזורים השלמים שעברו ונוסיף אחד, ונגלה את שנת תחילת המחזור.


בדוגמא של שנת ה'תש"ע- עד השנה עברו 303 מחזורים שלמים, ולכן השנה הפותחת את המחזור היא: (303*19)+1=5758, כלומר שנת ה'תשנ"ח. שנת ה'תשנ"ח פתחה את המחזור ה304. מולד ראש המחזור ה304 הוא למעשה מולד חודש תשרי של שנת ה'תשנ"ח.  אם כן שנת ה'תש"ע היא השנה ה13 במחזור ה304, ועד אליה עברו 12 שנים בתוך המחזור ה304. 


השנים המעוברות בכל מחזור הן השנה ה3, ה6, ה8, ה11, ה14, ה17 וה19. לזמן המולד של תחילת המחזור נוסיף 4 ימים, 8 שעות ו876 חלקים עבור כל שנה פשוטה שעברה מתחילת המחזור ועד תחילת השנה המבוקשת, ו5 ימים 21 שעות ו589 חלקים עבור כל שנה מעוברת. כרגיל, כל 1080 חלקים נמיר לשעה, כל 24 שעות ליממה וכל 7 ימים לשבוע. נשמיט את השבועות השלמים, ונקבל את היממה, שעה ומספר חלקים של מולד תשרי של השנה המבוקשת.  


השלב האחרון הוא לחשב את המולד של החודש הספציפי המבוקש


התוצאה שראינו בשלב הקודם היא זמן המולד של חודש תשרי של השנה המבוקשת. אם החודש שאנו רוצים לחשב לו את המולד הוא אחד החודשים האחרים, עלינו לבדוק כמה חודשים שלמים עברו מתחילת השנה עד החודש המבוקש, ולא עד בכלל, ולהוסיף יממה, 12 ושעות ו793 חלקים עבור כל חודש שעבר. כרגיל, כל 1080 חלקים נמיר בשעה, 24 שעות ביממה, ו7 יממות בשבוע. נשמיט את השבועות ונקבל יום בשבוע, שעה ביממה ומספר חלקים בשעה של המולד של החודש המבוקש.


למאמר נוסף של המחבר בנושא דומה- http://www.articles.co.il/article/64162


אודות הכותב:

הרב אלדד יונה הוא רב מוסמך מטעם הרבנות הראשות לישראל, ולשעבר סגן חתן התנ"ך הארצי לבתי ספר דתיים.

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il