מאמרים - תשלום דמי תיווך על ידי נתבעים שניסו להסתיר התקיימות העסקה ממנו הדפסה מאתר מאמרים

תשלום דמי תיווך על ידי נתבעים שניסו להסתיר התקיימות העסקה ממנו

נכתב על ידי תקדין המאגר המשפטי הטוב ביותר בישראל

[ הדפסת המאמר ]

נזיקין


ת"א 20315-08 , אוסקר בלכר נ' עדה יגאלי ואח'


כב' השופטת יעל אחימן


 


19.10.2009


העובדות:
1. בלכר טוען, כי הנתבעים 2 ו 3 רכשו דירה בתל אביב שהוצגה לאימה של הנתבעת 2 שהיא הנתבעת מספר 1 על בסיס הסכם תיווך לתשלום 2% מערך הדירה.
2. מסרבים הנתבעים או מי מהם לשאת בדמי התיווך.
3. האם אשר אינה מכחישה את חתימתה על הסכם התיווך טוענת ביחד עם הזוג, כי בלכר לא היה הגורם היעיל בעסקה, שכן הדירה נרכשה באמצעות משרד תיווך אחר ולו שולמו על ידי הזוג דמי תיווך בשיעור של 1%
מהסכום בו נרכשה הדירה בסך של 13,000 ש"ח בצירוף מע"מ.
4. רצף התרחשות האירועים הקלנדארי מלמד, כי התחייבותה של האם כלפי בלכר נעשתה יום אחד קודם להתחייבותו של עידו כלפי לבנדלן.

ההכרעה:
1. הנתבעים ובמיוחד האם העדיפו להימלט מן הסיכון שנוצר כלפיהם ביחס לתשלום דמי תיווך כפולים או למיצער התאוו הם שלא להחמיץ את ההזדמנות לתשלום דמי תיווך נמוכים יותר בדרך שאין להתהדר בה.
2. בחברה מתוקנת המבקשת להשליט נורמות של הגינות מסחרית הציפייה היא, כי רוכש הנקלע לסיטואציה שכזו לא יסתיר את התרחשותה ואף ייזום את חשיפתה. היה על האם ואף על הזוג לגלות את דבר הכפילות לשני משרדי התיווך - ולהציע חלוקה הוגנת של דמי התיווך בין שני המשרדים, אשר מצד אחד תמנע את חיובם הכפול בדמי התיווך ומצד שני לא תקפח את מי שקיים את חלקו בהסכם ומסר את המידע נשוא ההתחייבות.
3. כוחות השוק, היו מכתיבים במקרה זה את הפיתרון הצודק, שכן אף לא אחד מבין שני משרדי התיווך נהנה מבלעדיות ושניהם היו בעלי אינטרס מובהק לקיום העסקה.
4. האם, לעומת זאת, בחרה, בעצמה, או בהתייעצות עם הנתבעים לנקוט בדרך אחרת, שאינה עולה בקנה אחד עם הנורמות המצופות בחברה שאיננה דיסוטופית, באמצעות יצירת אוירת עירפול כלפי בלכר במטרה לטשטש את כריתת העסקה המתחרה.
5. בחינת מעמדו של בלכר כ"גורם היעיל" בעסקה אינה יכולה להכריע את הפרשה, שכן בלכר נוטרל מהמשך טיפולו בעיסקה על ידי האם - באמצעות התחמקות והטעייה .
6. על הנתבעים, כולם ביחד וכל אחד לחוד לשאת בדמי התיווך על פי הסכם התיווך בשיעור של 2% מגובה העסקה. עם זאת, יש לחייבם אך בשיעור של 1% שהוא השיעור בו היה עליהם לשאת לו היו אלה מנהלים את עניינם בהגינות ובשום שכל.


אודות הכותב:

את פסק הדין המלא תוכלו למצוא בתקדין, המאגר המשפטי הטוב ביותר בישראל, הכולל במנוי אחד מעל ל-500,000 מסמכי פסיקה וחקיקה וכחצי מיליון כתבות עיתון גלובס !!!
http://www.takdin.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il