מאמרים - דחיית עתירה על הסף בשל קיומו של סעד חלופי הדפסה מאתר מאמרים

דחיית עתירה על הסף בשל קיומו של סעד חלופי

נכתב על ידי תקדין המאגר המשפטי הטוב ביותר בישראל

[ הדפסת המאמר ]

מינהלי,סדרי דין

בג"ץ 332/08, שרון כוכבי נ' שר האוצר ואח'

כב' השופטים: א' פרוקצ'יה, א' רובינשטיין, ס' ג'ובראן

10.11.2009

העובדות:
1. מדובר בעתירה בה מבקשת העותרת, הטוענת לזכויות בחלקת מקרקעין המצויה ברחובות, כי יינתנו לה שלושה סעדים בנוגע לחלקה זו: ביטול החלטה להפקעת החלקה, ביטול תכנית איחוד וחלוקה ודיון בתכנית מחדש, תוך הכללת החלקה בחלקות המיקבץ.
2. לטענת העותרת, היא והמשיבים 6 ו-7 לעתירה הם בעלי זכויות בחלקה.
3. טוענת העותרת, כי המשיבה 2, הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות, יזמה את תכנית מתאר, המשנה את ייעוד החלקה ממגורים לקבורה.

ההכרעה:
1. הן תכנית האיחוד והחלוקה והן ההפקעה בוצעו מכח חוק התכנון והבניה.
2. שילוב סעיף 5(1) לחוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש"ס-2000 עם פריט 10(א) לתוספת הראשונה לחוק זה מורה, כי עתירה בענייני תכנון ובניה לפי חוק התכנון והבניה, תידון בבית משפט לעניינים מינהליים, למעט עבירות ועונשין לפי חוק התכנון והבניה, החלטות שעניינן תכנית מיתאר ארצית או מחוזית, והחלטות שר הפנים.
3. העניין דנן איננו נכנס לגדר החריגים המופיעים בסיפא לפריט 10(א), והוא, במובהק, ענין מענייני תכנון ובניה.
4. משכך, בידי העותרת סעד חלופי של פנייה לבית המשפט לעניינים מינהליים בכל הנוגע לביטול החלטת ההפקעה ולביטול תכנית האיחוד והחלוקה. נוכח קיומו של סעד חלופי כאמור, אין מקום כי בית משפט זה יזקק לסוגיות אלה, הכלולות בעתירה.
5. אשר לענין הבקשה לקבלת רשיון קבורה - העתירה מוקדמת, ולא מוצו ההליכים בגינה.
6. העתירה נדחית על הסף.

אודות הכותב:
מיכל מורנו הנה מנהלת פרוייקטים בחברת מורנו'ס שיווק באינטרנט

ועורכת ראשית באתר מאמרים - הספרייה הגדולה בישראל להפצת מאמרים לשימוש חופשי ברשת האינטרנט

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il