מאמרים - קבלת ערעור ''מבטחים'' בנוגע לאופן חישוב הפנסיה של המשיב הדפסה מאתר מאמרים

קבלת ערעור ''מבטחים'' בנוגע לאופן חישוב הפנסיה של המשיב

נכתב על ידי תקדין המאגר המשפטי הטוב ביותר בישראל

[ הדפסת המאמר ]

עבודה


ע"ע 477/07, מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ נ' עמוס ירקוני


כב' הנשיא סטיב אדלר, ס' הנשיא נילי ארד, הש' רונית רוזנפלד, נ' עו' מר שלום חבשוש, נ' מע' מר זאב אבלס


עו"ד כפתורי, עו"ד מילדוורט למערערת; עו"ד דוד פרי למשיב


12.01.2010


העובדות
מר ירקוני הועסק בחברת דשנים וחומרים כימיים בע"מ החל משנת 1959 ועד לפרישתו המוקדמת ביום 1.1.1988, בהיותו בן 58 שנים. מועד פרישתו לפנסיית זקנה היה ביום 1.1.1995. בכל תקופת עבודתו היה מבוטח בקרן הפנסיה מבטחים, כאשר עם העברתו להיות מעוסק בתפקיד בכיר על פי חוזה עבודה אישי, הוסדרה גם המשך חברותו בקרן הפנסיה בחוזה זה.

ביום 3.1.1981 נחתם הסכם קיבוצי מיוחד, החל רק על עובדי דשנים וחמרים כימיים, אשר אפשר לעובדים לפרוש לפרישה מוקדמת, כאשר הם יקבלו פנסיה תקציבית במימון המעסיק עד הגיעם לגיל הפרישה הקבוע בתקנון מבטחים. זאת, כאשר המעביד מעביר למבטחים, ערב היציאה לפנסיה התקציבית, בתשלום אחד, סכום השווה לסך כל הפרשות העובד והמעביד לפנסיה בגין כל תקופת הפנסיה המוקדמת.
עוד נקבע בהסכם נקבע כי המשכורת הקובעת לצורך חישוב הפנסיה הצוברת של הפורש תהיה הגבוהה מבין המשכורת ערב פרישתו לפנסיה תקציבית בהצמדה למדד הפנסיה, לבין "המשכורת" אותה היה מקבל ערב פרישתו לפנסיית זקנה, לו המשיך לעבוד בחברה בתקופת קבלת הפנסיה התקציבית.

החלטה
בית המשפט קיבל את ערעורה של מבטחים על פסק דינו של בית הדין האזורי, וקבע כי זכויותיו של מר ירקוני על פי ההסכם לפרישה מוקדמת, ובפרט הצמדת הפנסיה לגבוה מבין שתי שיטות חישוב, האחת על פי השיטה האמורה בתקנון, והשנייה על פי שיטה אחרת, עולות על הזכויות המוקנות לו בתקנון, ועל כן, אין לתת להן תוקף.
כמו כן, קבע בית המשפט כי יש לחשב את זכויותיו הפנסיה החודשית של המשיב על בסיס שכר קבוע של 2,240 ש"ח, על אף שהמשכורת המבוטחת ערב פרישתו המוקדמת הייתה גבוהה יותר. זאת, משום שהחברה העבירה את התשלום למבטחים, על פי חובתה בהסכם, על יסוד שכר קובע של 2,240 ש"ח.

אודות הכותב:

את פסק הדין המלא תוכלו למצוא בתקדין, המאגר המשפטי הטוב ביותר בישראל, הכולל במנוי אחד מעל ל-500,000 מסמכי פסיקה וחקיקה וכחצי מיליון כתבות עיתון גלובס !!!
http://www.takdin.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il