מאמרים - החזרי מס לבני זוג העובדים יחד בעסק הדפסה מאתר מאמרים

החזרי מס לבני זוג העובדים יחד בעסק

נכתב על ידי עו''ד רו''ח רמי אריה

[ הדפסת המאמר ]

החזרי מס לבני זוג העובדים יחד בעסק

רמי אריה עו"ד ורו"ח

פסיקה של בית המשפט העליון מאפשרת לבצע חישוב מס נפרד לבעל ולאשה שעובדים באותו עסק ולקבל החזרי מס עד 45 אלף שקל לכל שנת מסגם רטרואקטיבית שש שנים לאחור

אם אתם נשואים ועובדים יחד באותו עסק, כדאי שתדעו כי לאחר שנים של אפליה בחישוב מס ההכנסה - לרעת בני זוג שעבדו יחד באותו העסק או באותה החברה שבבעלותם - אתם יכולים כיום ליהנות מחישוב מס נפרד על הכנסותיכם ולהגדיל את ההכנסה הפנויה שלכם. לפני שנתיים פסק בית המשפט העליון ((ע"א 900/01 רון קלס נ' פקיד השומה ת"א 4), כי אין מניעה לאפשר לבני זוג העובדים יחד - חישוב מס נפרד. משמעות הפסיקה היא, שעבור בני זוג שעובדים יחד נפתחה האפשרות לקבל החזרי מס עד שש שנים אחורה (משנת המס 1999 ואילך). החישוב הנפרד עשוי להקנות החזר מס של עד 45,000 שקל לשנה.

הזכות להחזרי מס הינה לבני זוג העובדים ביחד בעסק שבבעלותם או שהם שותפים בו עם שותפים אחרים וגם לבני זוג העובדים יחד באותה חברה שהם גם הבעלים שלה. בני זוג כאלו שעבדו ביחד באותו עסק היו מופלים לרעה לעומת בני זוג שלא עבדו יחד, בכך שבחישוב המס על הכנסתם נאסר עליהם ליהנות ממדרגות המס ונקודות הזיכוי של בן הזוג. כלומר, במס הכנסה ראו את הכנסתם המשותפת כהכנסה של אדם אחד בלבד.

בהמ"ש העליון קבע באפריל 2003 כי המדובר באפליה לא נאותה לרעת בני זוג שעובדים ביחד באותו עסק, לעומת בני זוג שלא עובדים ביחד. אפליה שהיא בעיקרה לרעת הנשים העובדות. בפסיקתו קבע בהמ"ש כי עצם העובדה שייתכן ויש בני זוג המתחזים לעבוד יחד בעוד שבפועל אינם עובדים יחד אינה יכולה לפגוע בכל בני הזוג שאכן עובדים יחד באמת ובתמים.

רשות המיסים אימצה את הפסיקה ומסכימה להחזיר את ההחזרים לבני זוג העובדים יחד. לשם כך פורסם חוזר מיוחד בעקבות הפסיקה, ובו הנחיה המאשרת את החזר המס גם באופן רטרואקטיבי. החוזר קובע כי ההחזר יינתן בכפוף להוכחות, שבני הזוג עובדים יחד, בתנאי עבודה מקובלים ובשכר הראוי לאותם תנאי עבודה. אולם, תנאי ההוכחה רשומים בצורה עמומה והחוזר אינו מציג בצורה מפורשת את הקריטריונים שבהם צריכים בני הזוג לעמוד כדי לקבל את החזרי המס. עקב כך, לא כל משרדי פקידי השומה בארץ מיישמים את הוראות הפסיקה והחוזר וגם אלו שמיישמים אותו, עושים זאת בדרך כלל רק לאחר דיונים ארוכים ומפרכים.

מבחינת רשות המיסים, הוספת התנאים להוכחה שאכן בני הזוג עובדים יחד, נועדה למנוע ניצול לרעה של הפסיקה. אכן, לפקיד המס קשה לדעת אם בת הזוג (ברוב המקרים מדובר בנשים) אכן עובדת בעסק או שהיא מגיעה לעסק רק לעיתים נדירות. חובת ההוכחה, אם כן, מוטלת על בני הזוג ומומלץ להתעקש בעניין ולא לוותר. ניתן ורצוי לעגן את ההוכחות במסמכים, כגון:

1. תצהירים של קונים או ספקים, המבקרים בחנות באופן שוטף;

2. אישורי מפקידי סניף הבנק בו העסק מנהל את חשבונו;

3. רישומים של מסמכי העסק, שבהם ניתן לראות את כתב ידה וחתימתם של שני בני הזוג כגון בפנקסי החשבוניות, אישורי הזמנות, פנקסי המחאות וכדומה.

4. אישור הבנק כי בת הזוג היא מורשית חתימה בחשבון העסקי.

יצוין כי בכפוף להוכחות העבודה המשותפת כאמור, פקידי השומה כבר מאשרים החזרי מס לפי בקשות לתיקון לחישוב מס נפרד לבני זוג העובדים יחד, בשל שנות המס 1999 עד 2003, עד סכומי החזר העשויים להגיע לסך של 200,000 ?. אז למה אתם מחכים -

לגבי הכנסות בני זוג העובדים יחד בשנת 2004, יש לשים לב כי החל מינואר 2004 נכנס לתוקפו תיקון לפקודת מס הכנסה (סעיף 66 (ה) ), המתיר במפורש בחוק חישוב נפרד לבני זוג העובדים יחד. התיקון יכול להקנות הקלת מס בגובה של עד 12,000 שקל לשנה, כפוף למספר תנאים:

1. שמקום העסק הקבוע אינו בדירת המגורים של בני הזוג.

2. שכל אחד מבני הזוג עבד במקום העסק לפחות 36 שעות בשבוע.

3. שכל אחד מבני הזוג עבד במקום העסק לפחות עשרה חודשים בשנת המס (או חישוב יחסי של תקופה זו).

4. שלבני הזוג לא הייתה הכנסה אחרת מיגיעה אישית בתקופה הרלוונטית.

5. ההכנסה המוכרת לצורכי מס תהיה עד 2,000 שקל לחודש והזיכוי המרבי יגיע ל-1,000 שקל לחודש.

לפי התיקון, יש למסור לפקיד השומה הודעה מראש על הכוונה לתבוע חישוב נפרד, לפחות חודש אחד לפני תחילת התקופה שממנה רוצים להתחיל לבקש חישוב נפרד. יצוין כי תנאים אלו חלים רק על ההכנסות משנת המס 2004 ולא רטרואקטיבית לגבי שנות המס הקודמות שלגביהם לא נקבעו תנאים כאמור.

אולם, למרות התנאים החדשים בתוקף מינואר 2004 הרי לדעתנו בתי המשפט לא יקבלו את התיקון כמות שהוא. שהרי התנאים אינם סבירים ובמיוחד התנאי של הכנסה לבת הזוג עד 2,000 - לחודש. זהו סכום שאינו סביר ואף נמוך משכר המינימום במשק. תנאים אלו ישובו ויגרמו לאפליית נשים העובדות עם בני זוגם באותו עסק. נזכיר כי אפליה זו היא בדיוק הייתה הנימוק שהעלה בית המשפט העליון בפסיקה ב-2003 לפסילת החישוב המאוחד.

לדעתנו, אין מניעה כי בני הזוג ימשיכו לקבל שכר ראוי מהעסק המשותף, וידרשו חישוב נפרד על הכנסתם זו, גם בעתיד. הוראות ההקלה לחישוב נפרד שנקבעו בסעיף 66(ה) לפקודה יכולות לעזור להרמת נטל ההוכחה לזכאות לחישוב מס נפרד, אולם, לפי פס"ד קלס, אינן מהוות תנאי הכרחי, לזכאות לחישוב נפרד.

ניתן לומר כי גם משנת המס 2004 זכאים בני זוג העובדים יחד לחישוב מס נפרד כמו כל בני זוג שאינם עובדים יחד, בכפוף לנטל ההוכחה שהם אכן עובדים יחד ובשכר ראוי. בכל מקרה, לקראת הגשת הדוח השנתי של בני הזוג לשנת המס 2004, מומלץ לקבל גם חוות דעת מפורשת ומוסמכת ממומחה מס לעניין זה, שהרי המדובר באפשרות להחזר מס בסכום של עד 45,000 ?.

עוד להזכיר כי קביעת שכר ראוי לכל אחד מבני הזוג, חשובה גם לעניין הזכאות לגמלאות לפי חוק הביטוח הלאומי, ואין לזלזל גם בזאת. בכדי להסיר ספק, לעניין בני זוג העובדים יחד, קיימת תקנה מיוחדת בתקנות הביטוח הלאומי, המאפשרת חלוקת ההכנסה בין בני הזוג, אפילו באם לעניין מס הכנסה, נערך להם חישוב מאוחד.

אודות הכותב:
רמי אריה עו"ד , רו"ח ויועץ מס מוסמך , הוא מחבר הספר "הוצאות מוכרות למס הכנסה", הוצאת מיסים ועסקים בע"מ, פרטים נוספים באתר
http://www.ralc.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il