מאמרים - משמעות השמיעה הדפסה מאתר מאמרים

משמעות השמיעה

נכתב על ידי ד''ר יחיאל שרמן

[ הדפסת המאמר ]

משמעות השמיעה דר' יחיאל שרמן


בפרשת יתרו כתוב בפסוק: "וישמע יתרו חותן משה את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו כי הוציא את בני ישראל ממצרים" (שמות יח', א). רש"י שואל השאלה - מה שמע יתרו - איזו שמועה הגיעה לאוזניו, מבהיר לנו רש"י: קריעת ים סוף ומלחמת עמלק, בהמשך מציין רש"י הגיעה גם השמועה על ירידת המן וסיפור הבאר.


מפרשים מדגישים כי יציאתם של בני ישראל - העבדים ממצרים והניצחון על עמלק, עם שנלחם כך סתם בישראל, ללא סיבה מיוחדת, שני אירועים מדהימים אלו נפוצו בכל האזור, העמים כולם שמעו על האירועים המדהימים שקרו לעם ישראל. שמועות אלה ואחרים הרתיעו אותם מלבצע מזימות מלחמה נוספות. חז"ל מפרשים כי ההד הציבורי פשט בכל העולם, בגלל סיבה זו שלח מלך מואב את בלעם לנסות להילחם בהם בתחום אחר - בדיבור, בקללות, שמע הוא כי הדיבור כלי חזק אף הוא בישראל, על כן, ניסה להילחם בהם בדרך זו. בלעם אמור היה לקלל את ישראל. יתרו המקשיב והשומע את דברי משה - המבהיר לו את כל אשר עשה הקב"ה לישראל, יתרו שומע לא רק ממרחק אלא ממשה ממי שחווה את הניסים יחד עם בני ישראל, או אז מתפעל יותר יתרו, כפי שכתוב בשמות י"ח יט': "ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה ה' לישראל אשר הצילו ממצרים". יתרו נפעם ונרגש בשומעו את היציאה ממצרים, באשר בתקופה זו לא זכו עבדים להשתחרר מעול אדונם. מצרים הייתה מסוגרת והנה שישים ריבוא לבד נשים וטף יוצאים ממצרים מעבדות. יתרו ממשיך להתרגש ואומר: "עתה ידעתי כי גדול ד' מכל האלוקים כי בדבר אשר זדו עליהם" (שמות י"ח יא').


כל העולם מסביב ידע גם עקרון נוסף בהצלחה - האחדות כפי שכתוב: "...ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר" (שמות י"ט ב').


רש"י מפרש - ויחן שם ישראל - כאיש אחד בלב אחד, שהרי שאר החניות היו בתרעומת ובמחלוקת. כלומר התנאי העיקרי לקבלת תורה היה האחדות כאיש אחד בלב אחד. האחדות, הגיבוש של היהודים לקבוצה מלוכדת הוא תנאי לקבלת התורה.


בכל המסעות כתוב, ויבואו... וייסעו...ויחנו.... פרט להגיעם להר סיני לקבלת תורה, האחדות, השותפות, האחווה, הרעות והחברות מהווים מוקד חשוב ביותר בעוצמתו של העם היהודי. עבדים משתחררים מעבדות, מקבלים עליהם עול מלכות שמים, קיום מצוות קבלת תורה, כל אלה יכולים להתממש רק אם קיימת אחדות.


שהרי כתובה לנו - מצווה עקרונית וחשובה ביותר - בעמנו:"ואהבת לרעך כמוך", לאהוב כל נפש כל אדם כל רע-חבר כפי שהינך אוהב את עצמך.


חז"ל מתארים את משה המתלבט - כיצד העם שהיו עבדים כולם יגיעו למעמד הר-סיני, אלא הזכיר להם בורא עולם שעם ישראל הם בני - אברהם יצחק ויעקב, להם הובטחה ארץ ישראל, לכן מקיים בורא עולם ההבטחה להוציא את בני ישראל ממצרים ולהביאם אל ארץ אבותינו, לארצנו שלנו.


אנו יכולים בכל דור אף בתקופתנו שלנו ללמוד ולהשכיל מדור יציאת מצרים. ציינתי פעמים רבות חשיבות התנהגות משה, אהרון, יהושע ומרים כמנהיגים, מהם ,מדרכם המנהיגותית, ניתן ללמוד "פרקי מנהיגות" עד היום. אך חשוב לנו ללמוד תחומים נוספים החשובים להצלחה בכל תחום ובודאי בחינוך.


השמיעה.. ההד למרחוק... היוו גורם חשוב מאוד בהתייחסותם של העמים שמסביב, נס קריעת ים סוף, בארה של מרים והניצחון על עמלק היו פעולות חשובות ועקרוניות בעמידתו האיתנה של עם ישראל, ההד שהגיע למרחוק משמעו בדור זה - שווק ופרסום, כאשר הסביבה יודעת על מעשיך הרי ההתייחסות בהתאם. לכל שמועה יש משמעות אדירה בהתנהגות האחר, היריב הסובב אותך, כל שמועה איכותית וטובה יוצרת ובונה גם לאנשים - לעם ישראל בטחון עצמי, דימוי עצמי חיובי, נחישות, עוצמה, רצון עז להמשיך, מגבירה המוטיבציה להתגבר על כל מכשול, יוצרת אתגרים להמשיך לחשוב, לחדש לבנות יוזמות ולהיות יותר יצירתי.


השיווק והפרסום של העשייה האמיתית היא עקרונית לכל הצלחה, מאז יציאת מצרים. מפעלי התעשייה מצליחים פעמים רבות בזכות שיווק ופרסום מעולה. מערכת החינוך חייבת ללמוד מבני ישראל - מיציאת מצרים משמעות השמיעה, השיווק והפרסום.


כאשר מורים מודעים היטב לכל המתחולל בבתי- הספר, כאשר הם שותפים לבניית מוסד חינוכי לתפארת, כאשר כל מורה מבין שההצלחה תלויה בו באופן אישי, הרי שותפות זו מקנה לו תחושת שייכות. בית הספר שייך לי, אני חלק, חוליה משרשרת הניצחון. או אז החוליה תעשה כל מאמץ כדי להיות איתנה, חזקה, בעלת עוצמה, שהרי ההצלחה המוסדית הכללית תלויה בכל אחד - בכל יחיד.


נאמר כי בני ישראל קיבלו התורה בהר סיני - "ויחן העם" מתוך אחדות - בלב אחד כאיש אחד. כאשר צוות המורים מאוחד ומלוכד, מפתח חיי חברה אהבה וכבוד, הרי הם בעשייתם ינחילו דרך זו לתלמידים, כאשר כל כיתה מאוחדת, הילדים והמורים זקופי קומה, התהליך לבניית הישגים לימודיים, התנהגותיים, תורניים חינוכיים וחברתיים יעפילו למעלה.


חלק מהותי בהצלחה, התחושה האישית של כל יחיד ויחיד הוא ההד הציבורי, הפרסום והשיווק הנכון, האיכותי והחכם.


צריך כל בית ספר לעמול קשה כדי להצליח, או אז לדאוג שלכל אורך הדרך העשייה החינוכית הקדושה והאיתנה תקבל פרסום נאות, ההורים, הרשות, הקהילה, כולם צריכים להיות מודעים לאיכות המצוינות, להצלחה המדהימה והטובה שבבית הספר. הורה גאה בילדיו הלומדים במוסד חינוכי מעולה, גאווה חינוכית זו המגיעה מפרסום - שיווק ומשותפות אמיתית, בונה נכונות לתרום, לתת להיות שותפים בכל התחומים. יש חשיבות לפתח כל ילד וכל מורה בהתאם לכישוריו, כפי שאמר שלמה המלך "חנוך לנער על פי דרכו" אך הכול מתוך אחדות, יחד. להתפתח להתקדם ולהתחדש - תוך כדי חינוך לנתינה לעזרה לזולת. מאז קבלת תורה, ליישם "ואהבת לרעך כמוך", לאהוב את חבריך וידידיך, תפגין עוצמה אישית, ותשלב אהבה וחברות.


התנועה במדבר הייתה לפי משפחות ושבטים, כל שבט היה גאה בשבטו שלו, כך כל משפחה ומשפחה. אך הסדר, הארגון ביציאה בתנועה היה במסגרת בריבוע, כולם מסביב למשהו מאחד ומאחד. כולם מסביב לארון הקודש, לתורת ישראל, חייב להיות גורם משמעותי, שיש לו הד דיבור ושמיעה חשובה. לתורת ישראל מאז אלפי שנים יש את השמיעה והפרסום.


תורתנו, קיום המצוות, לימוד תורה שמרה על כל הקהילות בכל התפוצות, כך שמר העם היהודי על ייחודיותו, כולם, כל העולם ידע שהיהודים הם החכמים ביותר בעולם, עד היום בקבלת פרסי נובל ובתחומים רבים אחרים. התורה שלנו מאז קבלתה בהר סיני, והפלפול, המתודה של לימוד בחברותות, בפלפול, בדבקות, באמונה, בשאילת שאלות, בוויכוחים, בשקלא וטריא, כל אלה הוסיפו חן כבוד וחוכמה. העוצמה השכלית מתפתחת תמיד - במתן אופציה להביע דעה - לשאול ולהתווכח. כך ניתן לפתח חוכמתו של כל אדם.


יהושע התברך בספר דברים - בחזק ואמץ, היינו התחזק בלימודיך כל חייך, גם אם הינך מנהיגו של עם ישראל הייה חזק בלימודיך כל הזמן - ואמיץ. אומר הרש"ר הירש - שיהא לך האומץ להתמודד עם מתנגדיך, האומץ להנחיל תורה ודרך ארץ גם אם יש לך מחלוקת עם אנשים.


אנו רואים כי ניתן מתורתנו מפרשות השבוע ללמוד פרקי מנהיגות האקטואליים עם היום. הנני מכיר ומוקיר מוסדות חינוך איכותיים שמשום מה אינם זוכים לפרסם ולשווק תוצרתם החשובה והקדושה בהקניית חינוך הולם ומצוין.


לעומתם מוכרים לי היטב מוסדות חינוך גני ילדים בתי ספר יסודיים ועל יסודיים,העמלים בהקניית תורה בעוצמה ומשלבים עשייתם המעולה בפרקי שווק ופרסום להורים לרשות ולקהילה. המה נותנים משמעות עמוקה ויעילה "לשמועות" לפרסום ולשווק. לרוב מוסדות אלה משופעים בתלמידים, באשר ההורים רוצים שילדיהם יזכו ללמוד במוסד איכותי ומצוין. אך איך ידעו ההורים, הקהילה הסביבה כולה על העוצמה המצוינת הקיימת במוסד החינוכי - רק דרך שווק ופרסום, בדיוק כפי שנעשה עם בני ישראל ביציאתם ממצרים ובהליכתם ארבעים שנה במדבר.


 


 


 


 

אודות הכותב:

- תואר ראשון ושני במדעי הטבע-ביולוגיה - תואר שלישי בחינוך במנהיגות משרות במשרד החינוך: - 3 שנים מפקח על מדעי הטבע - 12 שנים מפקח כולל - 10 שנים מפקח מחוזי בכל תחום פיתח מנהלים כמנהיגים, אשר הגיעו להישגים הטובים בארץ באזורם ב6 שנים האחרונות מרכז את הקורס המכשיר מנהלים בבר אילן, וכמובן מלמד חינוך ומנהיגות באוניברסיטה ובעוד 3 מכללות.

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il