מאמרים - הדפסה מאתר מאמרים

נכתב על ידי

[ הדפסת המאמר ]

העולם אינו נגדנו
מאת: ד"ר אברהם בן עזרא

נתבשרנו, כי רוב מכריע [ומרשים מבחינה מספרית] של המדינות החברות באו"ם, גרם לקבלת החלטה של ארגון זה, כי על מדינת ישראל לנטוש את רמת הגולן לטובת מדינת הטרור והשלטון הטוטליטרי המונהג בה - סוריה.
בנוסף, נכללה באותה החלטה גם התייחסות אל חלקה המזרחי של ירושלים, שנכבש על ידי מדינת ישראל באמצעות מלחמה - כדין וכמנהג אומות העולם במצבים דומים מן העבר ההיסטורי, ככל שהן היו מצויות במצוקה ובאיום קיומי.
ההתייחסות למזרח ירושלים הייתה זהה - וההחלטה של האו"ם היא כמובן כי על מדינת ישראל לנטוש את ירושלים בחלקה המזרחי, לטובת ארגוני הטרור הפלסטינים.
אין כל ספק כי החלטות אלו של האו"ם היוצרות עמדה בקשר לעתיד ירושלים ורמת הגולן, הן החלטות חסרות שחר ואין להן כל סיכוי להתממש, אך הן גם מנוגדות לכללי המוסר בהיותן מעודדות טרור, מנוגדות לכללי הצדק והדין הבינלאומי בהיות שטחים אלו חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל הריבונית, וכן החלטות הזויות אלו הן מנוגדות לנוהג העמים, שגבולותיהם מוסדרים בצורה דומה להסדרת גבולות ישראל בעבר, ונכונו לנו עוד שינויי גבול עם החזרת גוש קטיף ודיכוי כיני הטרור באשר הם - בעתיד.

* * *

אלא שצריך להבהיר:
החלטת האו"ם לא כל כך חשובה, והיא גם איננה מהווה מיצג לדעות הרווחות בעולם.
איני נתלה בעניין זה בהתייחסות ההיסטורית של ראש ממשלת ישראל הראשון דוד בן גוריון למוסד האו"ם בראשית ימי עצמאות ישראל, התייחסות של זלזול מוצדק שבאה לכדי ביטוי באמרתו המפורסמת - "או"ם שמום".
העניין הרבה יותר פשוט:
האו"ם הוא ארגון אינטרסנטי ומוסט, שהחלטותיו לא רק שהן חסרות שיניים אלא הן גם מושפעות משיקולים זרים.
רוב באו"ם לא אומר דבר לגבי הלך הרוח הבינלאומי, ואף הלך הרוח הבינלאומי אינו אמור לגרום לכל מהלך אופרטיבי שהוא.

לא קשה לנחש מה עדיפה לישראל - תמיכת האו"ם או תמיכת ארה"ב.

ובמקרה האמור, תמיכת ארה"ב - שהיא העיקר, ניתנה לישראל, וארה"ב הצביעה באותה החלטה ביחד עם ישראל, נגד ההחלטה כפי שהתקבלה.
העולם במצב דברים זה אינו נגדנו, אלא עמנו.
חשובה לנו עד מאוד תמיכת ארה"ב שעל פיה יישק דבר, ודעתה עלולה להיות בעלת השלכות מעשיות הקובעות גורל מדינות ועמים.
גם בעמדתנו אנו אין להקל ראש ועלינו לדעת את ערך עצמנו כמעצמה מזרח תיכונית בהתגבשות, בעלת יכולות צבאיות גרעיניות והישגים מדעיים המשפיעים על גם על העצמה הצבאית והמעמד המדיני השלובים זה בזה.
במצב דברים זה, ארה"ב לא תמהר לנקוט עמדה עוינת, מנוגדת או אף לא תואמת את מדיניות ישראל.
גם ללא כל קשר עם השלטון המנהל את שתי המדינות - ארה"ב וישראל - קיים בסיס משותף לשתיים, שהוא איתן ורחב הרבה יותר מעצם האינטרסים המשותפים של קיום הדמוקרטיה ומיגור הטרור.
עם תמיכת ארה"ב שכאמור אינה תמיכה ארעית, נסיבתית, חולפת אלא היא תמיכה יסודית, שורשית, ונובעת ממעמדה של ישראל המושתת מצד אחד על יסודות הצדק והמוסר ומצד שני מעמדה של ישראל נקנה בזכות הישגים מדעיים המשולבים בעצמה צבאית, מדינת ישראל אינה מבודדת, והעולם אינו נגדנו.

אודות הכותב:
ד"ר אברהם בן עזרא
www.benezra.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il