מאמרים - נישואין אזרחיים הדפסה מאתר מאמרים

נישואין אזרחיים

נכתב על ידי שלי שוסטר

[ הדפסת המאמר ]

נושא הנישואין והגירושין בין בני זוג יהודים מוסדר בחוק שיפוט בי דין רבניים התשי"ג- 1953.


חוק שיפוט בתי דין רבניים קובע כי " ענייני נישואין וגירושין של יהודים בישראל אזרחי המדינה או תושביה יהיו בשיפוטם הייחודי של בתי דין רבניים ", סעיף 2 לחוק קובע כי "נישואין וגירושין של יהודים בישראל יערכו על פי דין תורה".


 


הסדר חקיקתי זה יוצר מספר בעיות:
  • 
  הסדר זה כופה את הדת על כל אזרחי המדינה היהודים, בין חילונים ובין דתיים, ההסדר אינו מותיר לבני הזוג אפשרות לבחירת הדרך בה הינם מעוניינים להינשא.


  • 
  בהלכה היהודית קיימים מקרים בהם על אף ששני בני הזוג יהודים, יתכן ואחד מבני הזוג הינו 'פסול חיתון', ומכאן שהשנים לא יוכלו להינשא כ"דת משה וישראל" שכן הרבנות אינה מכירה בנישואין של 'פסולי חיתון'.


  • 
  במקרים בהם בני הזוג שייכים לעדות דתיות שונות, עלולה להיווצר בעיה אשר תמנע  מהם להינשא בישראל.בשל כך התעורר הצורך במציאת פתרון לבני זוג אשר אינם מעוניינים להינשא בנישואין דתיים מהסיבות שצוינו לעיל ו/או לבני זוג אשר אינם מעוניינים להינשא בטקס דתי  מטעמים אישיים.


זוגות רבים אימצו את מוסד הנישואין האזרחיים כמוצא לבעיות שהציב בפניהם החוק ומוסד הנישואין הדתי, בעיות אשר צוינו לעיל.


 


נישואין אזרחיים הינם נישואין אשר נערכים על ידי איש מדינה (לרוב נערכים על ידי ראש העיר) ולא על ידי איש המשויך למוסד דתי.


 


אף על פי שמספר הזוגות הנישאים בנישואין אזרחיים גדל מידי שנה, בישראל לא ניתן להינשא בנישואין האזרחיים, וזאת בניגוד למרבית מדינות העולם המכירות במוסד זה.


 


זוג אשר נישא בנישואין אזרחיים בחו"ל רשאי להירשם במשרד הפנים כזוג נשוי אם נישא במדינה אשר מכירה בנישואין במסגרת זו, קרי, כי טקס הנישואין נערך על פי חוקי המדינה בה הם נישאו.


רישום הנישואין במשרד הפנים יעשה על ידי הצגת תעודת הנישואין שניתן לזוג במדינה שבה נישאו.


 


עולה השאלה, איזה דין יחול על בני זוג אשר נישאו בנישואין אזרחיים, בבואם להתגרש.


סעיף 2 לחוק שיפוט בתי דין רבניים קובע כי ענייני גירושין של יהודים יערכו לפי דין תורה, אולם על פי דין התורה, הרי שבני זוג אשר נישאו בנישואים אזרחיים אינם נשואים שכן לא נישאו כדת משה וישראל, עולה השאלה האם במצב דברים זה  יש צורך בגט.


 


בהלכה קיימות גישות שונות לשאלת תוקפם של נישואין אזרחיים:
  • 
  יש הרואים בנישואין אזרחיים ספק קידושין- ולכן מחייבים בגט לחומרא.


  • 
  יש השוללים את ההכרה בתוקף הנישואים האזרחיים- ולכן מתירים לבני הזוג להינשא ללא צורך בגט, שכן על פי ההלכה אלא כאמור מעולם לא נישאו.דברי ההסבר פורטו במאמר זה בצורה חלקית, תמציתית וכללית. בשום מקרה אין לראות בהם את נוסח החוק. המאמר לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי, ובכל מקרה מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בדיני משפחה (עורך דין גירושין, התרת נישואין, מזונות)  לצורך קבלת ייעוץ בדבר זכויותיכם ע"פ הדין.


 


 


 


 


 

אודות הכותב:

שלי שוסטר, עורך דין תאונת דרכים מאור-שוסטר משרד עורכי דין מתמחה בדיני מזונות, נזיקין טל': 077-500-63-63 פקס: 077-500-84-03

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il