מאמרים - הדפסה מאתר מאמרים

נכתב על ידי

[ הדפסת המאמר ]

עובדים רואים את עצמם לעיתים כשותפים לרכוש המעסיק ומאמצים הביתה פריטים מגוונים כגון: ציוד משרדי (במיוחד בפתיחת שנת הלימודים), מצרכים מפינת הקפה, רכיבי חשמל ואינסטלציה הנדרשים לתחזוקת הבית, מנהלים דרך הטלפון ע"ח המעסיק וזמן העבודה את כל עניני הבית המשפחה הקרובה, הרחוקה, את ענייני החוג החברתי ועוד.

רוב המעסיקים אינם רוצים להתמודד עם הבעיה, וכל עוד הינה תופעת שולית, הם עוצמים עיניים, כוללים זאת בתקציב החברה, ומשתדלים להתעלם ממנה.לעיתים מרימים ראש (במיוחד לאחר קבלת פירוט שיחות חשבונות הטלפון) ובקול זעקה חלוש (לא נעים), פונים אל העובדים הסוררים בדרישה לשפר את דרכיהם.
אך מה עושים כאשר עובד נחשד בגניבה משמעותית מרכוש המעסיק?
מאמר זה אינו עוסק בשיטות מניעת גניבה או בטיפים כיצד לאתר למיין ולגייס לתפקידים רגישים בארגון עובדים מתאימים ( תעודת יושר, מבדקים, פוליגרף, חקירות וכו').
מטרת מאמר זה לתת כלים למעסיק כיצד לנהוג בעובד הנחשד בגניבה כך שאם יחליט על פיטוריו ושלילת פיצויי הפיטורים עקב עבירה זו, יוכל להוכיח בבית הדין, אם יתבע על ידי העובד, (בסבירות גבוהה) כי נקט בכל הצעדים הנחוצים מחד להוכחת האשמה, ומאידך נתן לעובד את כל האפשרות להזים את האשמה ולהגן על עצמו.
בתי הדין לעבודה נושאים על דגלם את ההגנה על העובד מפני פיטורים שאינם מוצדקים או שלילת זכויותיו לפי חוק . ללא "בניית תיק" שיעמוד במבחן בית הדין ימצא המעסיק שלמעשה הינו הצד הנפגע, כי בנוסף לצורך לשאת בנזקי הגניבה , ימצא על ידי בית הדין כפוגע בזכויות העובד ונדרש להשיב לעובד את זכויותיו לפי חוק בתוספת קנסות.

להלן המלצתי למעסיק כיצד עליו לטפל באירוע:
1. הימנע מתגובה ספונטאנית - מה יותר טבעי מאשר לפטר לאלתר עובד שנתפס בגניבה? עצור, נשום עמוק וזכור כי התנהגותך תעמוד במבחן בית הדין.
2. הוכחת הגניבה - חובת ההוכחה של הגניבה הינה על המעסיק. יש לערוך בשקט בירורים, בדיקות, חקירות ( כולל הגשת תלונה למשטרה) ולתעד את השיחות והממצאים .
3. היוועצות עם מנהלים בארגון - רצוי לשתף במידע ולהיוועץ עם מנהלים נוספים בארגון האמונים עליך. חשוב שביניהם יהיה מנהל משאבי-אנוש המכיר את החוקים והפסיקות והממונה של העובד.
4. כניסה להליך שימוע -מינוי צוות - פסיקות בית הדין לעבודה בהתאם לתפישתו את כללי הצדק וזכויות היסוד, מחייבות לאחרונה ארגון, גם ארגון פרטי, בהליך שימוע לפני פיטורים . הוחלט ללכת עם העובד למסלול פיטורים, חובה לנהל הליך שימוע. ראשית יש למנות צוות אשר יוביל מטעם הארגון את התהליך מול העובד. חברי הצוות (לפחות שניים) יהיו מנהלים בכירים בארגון, אשר אינם נתפשים כמעורבים במקרה באופן ישיר ומוסמכים לקבל החלטה לגבי עתידו של העובד.
5. זימון לשימוע - הצוות יזמן את העובד לשיחה בה יביא לידיעתו את החשדות שנגדו, ויזמינו לשיחת שימוע שתתקיים במועד שיוגדר (יומיים שלושה לאחר השיחה). יש להבהיר לעובד כי גניבה ממעסיק הינה עבירת משמעת חמורה שתוצאותיה יכולים להיות גם פיטורים ללא פיצויים. יש להסביר מהו הליך השימוע ואת זכותו להביא לשיחת השימוע כל מסמך, עדות, שיכולים לתמוך בגרסתו. יש לתעד בכתב/הקלטה את כל הנאמר בשיחה על ידי הצדדים. יש למסור לעובד בתום השיחה הזמנה כתובה לשיחת השימוע בציון מועדה(לשמור העתקה בתיקו האישי של העובד).
6. קיום שיחת השימוע - לפני כניסה לפרטי המקרה יחזור הצוות ויבהיר לעובד כי על פי ראיית הארגון והחוק עבירת גניבה הינה עבירת משמעת חמורה אשר מאפשרת פיטורים עם שלילת פיצויי פיטורים. הצוות יציג בפני העובד את החשדות וההוכחות המצויות בידו ויאפשר לעובד להתייחס אליהן ולהציג עדויות/ממצאים מטעמו. אם יבקש העובד ארכה על מנת להביא עדות נוספת , גם אם נטיית הצוות לסיים את ההליך, יש לאפשר זאת לעובד ולקבוע מועד נוסף לשימוע. יש לזכור לתעד את כל פרטי השיחה.
במיצוי השיחה יוסבר לעובד כי יחזרו אליו תוך יום יומיים עם החלטה לגבי עתידו בחברה.
חשוב ביותר! גם אם גמלה בצוות ההחלטה על פיטורי העובד, אין להודיעו על כך במועד שיחת השימוע!
7. השהייה - מומלץ להשהות את העובד מהעבודה עד לקבלת החלטה בעניינו. זאת על מנת ולמנוע נזקים אפשריים.
8. הודעה על פיטורים - בקבלת החלטה על פיטורים , או על פיטורים עם שלילה חלקית/מלאה של כספי הפיצויים, יש להודיע על כך לעובד בשיחת פיטורים אשר תתועד. בהמשכה יש לתת לעובד מכתב פיטורים בו מצוינת סיבת הפיטורים, התייחסות לגבי הפיצויים או שלילתם, ומועד ניתוק יחסי עובד מעביד.
9. שמור את כל התיעוד בתיקו האישי של העובד!. תזדקק לכל החומר כאשר יפנה העובד לקבל סעד מבית הדין לעבודה.
10. מומלץ ,לשיקול המעסיק, לפרסם את האירוע בארגון (מבלי לציין את שם העובד) וכיצד נהג המעסיק. יתכן ופעולה כזאת תמנע את הגניבה הבאה.


אודות הכותב:
דליה שפירא הינה מנכ"ל חברת גרניט-משימה הנותנת שירותי בניהול משאבי אנוש בשיטת מיקור החוץ החל משנת 1989. http://www.granit-mesima.co.il?

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il