מאמרים - 5,000 שח פיצוי בגין נזקים שגרמה בזק בינלאומי בעקבות הטלת עיקול על חשבון בנק ללא הצדקה הדפסה מאתר מאמרים

5,000 שח פיצוי בגין נזקים שגרמה בזק בינלאומי בעקבות הטלת עיקול על חשבון בנק ללא הצדקה

נכתב על ידי תקדין המאגר המשפטי הטוב ביותר בישראל

[ הדפסת המאמר ]

ת"א 7876/07, ברקוביץ אדריאן נ' בזק בינלאומי בע"מ

כב' השופט - עידו רוזין


27.07.2009

העובדות:
1. התובע הגיש כנגד הנתבעת תובענה כספית, לתשלום פיצויים בסך של 25,000 ש"ח, בגין הנזקים שנגרמו לו, לטענתו, בשל הליכים משפטיים שננקטו ע"י הנתבעת, בזק בינלאומי בע"מ אשר במסגרתם עוקל חשבון הבנק שלו, ללא הצדקה כדין, ובשל חוב של אדם אחר.
2. התובע טוען כי הנתבעת התרשלה, שכן הייתה לנתבעת אפשרות למנוע את נקיטת ההליכים נגדו מכיוון שמסר את גרסתו לנתבעת קודם לכן והיה עליה לבדוק את הנתונים טרם הגשת התביעה. עוד טוען התובע כי יש לפצותו בגין פגיעה בפרטיות, בזכות הקניין ובגין עוגמת הנפש שנגרמה לו וכן בגין הפרת חובה חקוקה על פי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

ההכרעה:
1. הנתבעת חדלה במשלוח דברי הדואר למקום מגוריו של התובע ולכן אין להתפלא על כך שהתובע הופתע לגלות שחשבונו עוקל, מבלי שנשלחו אליו מכתבי אזהרה וכתבי בי-דין, כפי שמתחייב בהוראות הדין.
2. יסודות עוולת הרשלנות הם שלושה: קיומה של חובת זהירות של הנתבעת כלפי התובע, הפרת החובה וגרימת נזק כתוצאה מהפרת החובה.
3. חובת הזהירות - היא דרישה הקבועה בחוק אשר נועדה למנוע התנהגות מזיקה.
4. הופרה הנתבעת את חובת הזהירות כלפי התובע. ייתכן שעקב משך הזמן הרב שחלף מאז נערכה השיחה בין התובע לעו"ד שחם והעובדה ששלושה עורכי דין שונים, מטעם הנתבעת, טיפלו בתיק, "נפל" עניינו של התובע "בין הכיסאות".
5. היה על עוה"ד מטעם הנתבעת לברר את הפרטים בעניינו של התובע טרם הגשת התביעה.
6. עוולת הרשלנות נועדה להגן גם על הנזק הנפשי שנגרם לנפגע.
7. הטלת עיקול על חשבונו של אדם בבנק הינו אקט קיצוני העלול לשבש את תפקודו היומיומי ואת מהלך עסקיו של אדם, דבר אשר מהווה פגיעה חמורה בקניינו. הדברים אמורים ביתר שאת כאשר מדובר על צו עיקול שניתן בנסיבות בהן הנתבעת לא ביררה את העובדות לאשורן, כאשר יכלה היתה לעשות כן בנקל.
8. התובע ספג פגיעה בתדמיתו, מול פקידי הבנק, בשל העיקולים שהוטלו על חשבונו. אין ספק שצו עיקול נתקבל אצל פקידי הבנק, אותם פקידים אשר מטפלים בענייניו השוטפים של התובע. רישומו של העיקול במחשב הבנק גרם לכך שכל אדם בבנק, אשר טיפל בחשבונו של התובע, היה חשוף לעובדת הטלת העיקולים.
9. הבסיס למתן פיצוי בגין עוגמת נפש, סבל ואי נוחות מקורו בדיני הנזיקין הכללים וכן בסעיף 13 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970.
10. ביהמ"ש מקבל את התביעה ומחייב את הנתבעת לשלם לתובע פיצויים בסך של 5,000 ש"ח.


אודות הכותב:
את פסק הדין המלא תוכלו למצוא בתקדין, המאגר המשפטי הטוב ביותר בישראל, הכולל במנוי אחד מעל ל-500,000 מסמכי פסיקה וחקיקה וכחצי מיליון כתבות עיתון גלובס !!!
http://www.takdin.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il