מאמרים - פירוק שיתוף בנכסי פנסיה של הצדדים הדפסה מאתר מאמרים

פירוק שיתוף בנכסי פנסיה של הצדדים

נכתב על ידי תקדין המאגר המשפטי הטוב ביותר בישראל

[ הדפסת המאמר ]

תמ"ש 21382/01, ב' ד' נ' ב' ר'

כב' השופט פיליפ מרכוס

בשם התובע עו"ד שכטר מאיר; בשם הנתבעת עו"ד פרקש משה

03.08.2009

העובדות:

בית המשפט הורה על פירוק שיתוף בנכסי הצדדים. הצדדים ביקשו למנות אקטואר לשום את זכויות הפנסיה ממקומות העבודה, ביטוחים, קרנות השתלמות, קופות גמל, פדיון ימי חופשה פיצויי פיטורין וכו'. בהסכמת הצדדים מונה מר נתן שפרינצק מחברת תצפית יעוץ והדרכה בע"מ, והוא נתן חוות דעת הנושאת תאריך 6.1.09. בפרק הנוגע לאיזון הפנסיות, המומחה מציע שתי חלופות: היוון הזכויות מידי של הצדדים, אשר על פיו ישלם האיש לאשה סך 451,065.55 ש"ח, או קביעת חלקו של האיש בפנסיה של האשה (47.82%), וחלקה של האשה בפנסיה של האיש (41.07%) ותשלומים מתוך הפנסיות כשישולמו לצדדים, כל אחד בזמן פרישתו. ההליך דנן נוגע לשאלה מאיזה חלופה יש לבחור.החלטה:

א. האישה מצאה לנכון לחלוק על סדר הגשת הטענות, ובית המשפט נתבקש לתקן "טעות" בהחלטה, כאשר האישה טענה שהאיש הוא זה אשר צריך להגיש סיכומיו ראשון. בית המשפט דחה את הטענה הזאת.

ב. טענתו המרכזית של האיש היא שהוא חולה סופני, וכי בסופו של דבר יתכן שהוא ילך לעולמו לפני שתיגמל הפנסיה, והעברת הכספים כיום בדרך של היוון לא תביא לחלקה המתאימה של נכסי הצדדים.

ג. במהלך הדיון הוצגה בפני לצדדים את הגישה האחרת הנהוגה בין היתר באנגליה, של Clean break, המגמה לאפשר לצדדים להתנתק אחד מהשני ולא להיות תלויים אחד בשני, ולמנוע את הצורך, בעת היציאה לגמלאות, לעשות חישובים כל חודש, איזה חלק מהפנסיה של האיש מגיע לאישה ואיזה חלק מהפנסיה של האשה מגיע לאיש. הדרך של היוון מאפשרת את הכריתות המוחלטת של היחסים הכלכליים בין הצדדים. נוסף על כך, השיטה של חלוקת דמי הפנסיה של הצדדים כשיגמלו יכולה להביא לידי עיוות, בכך שהראשון שיוצא לפנסיה מוצא את עצמו משלם כספים לשני ורק לאחר זמן מקבל מהשני תשלומים על חשבון הפנסיה של השני. הבדלי הגיל בין הצדדים, והבדלי גיל הפרישה בין איש לאשה, עלולים להעצים את הבעיתיות בעניין זה. אולם ניתן למנוע עיוות זה על ידי העברת הכספים המגיעים מהפורש הראשון לחשבון נאמנות, ומנגנון תשלום תוך קיזוז שיכנס לתוקף כשהשני פורש.

ד. מאידך, רבים המקרים בהם אין ביכולת אחד הצדדים לשלם את תשלומי האיזון המהוונים, ומעבר לכך, במקרה דנן, יש לתת משקל מכריע לתוחלת החיים. צודק האיש, שאם האיש יצטרך לשלם תשלום של כמה מאות אלפי שקלים בשלב זה וילך לעולמו לפני שיגמל זכותו לקבל פנסיה, הוא מעביר כספים לאשה אשר לא מגיעים לה, לפחות לא כולם. זאת מאחר והחישוב מבוסס על תוחלת חיים מסוימת.

ה. לפיכך, במקרה דנן, אין מקום לסטות מהלכת לידאי. תקבולי הפנסיה, שיגמלו, יחלקו בהתאם לחלוקה עליה הצביע המומחה.אודות הכותב:
את פסק הדין המלא תוכלו למצוא בתקדין, המאגר המשפטי הטוב ביותר בישראל, הכולל במנוי אחד מעל ל-500,000 מסמכי פסיקה וחקיקה וכחצי מיליון כתבות עיתון גלובס !!!
http://www.takdin.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il